Friday, October 11, 2013

Към ръководителите на страните от планетата Земя

Открито съобщение на Галактическата Федерация на Свободните Светове

Здравейте, скъпи колеги!

Обръщаме се не само към главите на правителствата, към първите ръководители на законодателните и изпълнителни органи. Нашето обръщение е адресирано до всички, които в това сложно време, участват в управлението на страните, към посветилите живота си в служба на своя народ, на човечеството, към тези, които с всекидневни усилия се стремят да установят мир по цялата планета.

    Приемете сърдечно приветствие от тези, които осъществяват процеса управление на нашето галактическо Съдружество, от Галактическата Федерация на Свободните Светове. В нашата Федерация влизат всички слънчеви системи от галактиката Млечен Път и преобладаващото количество от планетите в тези системи. Има само отделни планети, които са избрали свой, отделен, специфичен път на развитие. Техният избор е уважаван от нас по същия начин, както всеки избор в пределите на нашата Федерация.

Думата „федерация“ използваме, понеже тази дума отразява в голяма степен смисълът на нашето обединение. Но трябва да се разбира, че Федерацията на Свободните Светове е не само обединение на слънчеви системи, на планетите им. Това е организация на съвместно битие, жизнената дейност на най-различни форми от галактическия живот. В това число и на живот, който засега не ви е известен, който обитава извън пределите на слънчевите системи и планетите.

Проявлението на живота в нашата галактика е безкрайно и разнообразно, като самия живот, както нашата Вселена. И вие, разбира се, вече разбирате, че световете в нашата Вселена не са ограничени само с тези, които можете да видите или изследвате с помощта на научни прибори. Такива понятия като „измерения“ и „многомерност“, вече надеждно са влезли в човешката лексика. И повярвайте, това не е случайно.

Многомерната Вселена е точно толкова реална, колкото света на Земята, в който обитавате. На вашата планета съществува голямо множество от други светове, които за вас хората, тепърва предстои да опознаете. Вашият свят е само един от световете, които се развиват по уникален начин, в много сложни условия на битието. Затова ни позволете да ви благодарим за тази работа, която осъществявате в този свят. Тя наистина е важна. Високо ценим труда ви, понеже разбираме важността му за вашия свят и за планетата в цяло.

Скъпи колеги! Искаме да ви съобщим, че повечето светове от планетата Земя влизат в състава на Галактическата Федерация на Свободните Светове. Земята много милиони години се намира в състава на тази Федерация и освен това е специално обгрижвана, понеже на тази планета се развива уникален, самобитен живот. Точно тук се натрупва Опит, който позволява да се развият нови жизнени форми, да се търсят нови пътища за развитието на Галактиката, за развитието на всичките ни жизнени форми. Дълго време вашият свят се развиваше в специално създадени условия. Едно от най-главното условие беше изолацията от другите светове и от другите обитатели на планетата, от другите планети на Слънчевата система, от многочислените светове на Галактиката Млечен Път. Сега настана времето, когато условията на пълната изолация не са повече необходими за вашето развитие. За вас се отварят възможности за общуване с представителите на другите светове, с други форми на разума.

Преди всичко искаме да ви съобщим, че отмяната на пълната изолация не носи никаква опасност. Първо, планетата Земя е обединено множество от светове, които съществуват в други условия на организирано пространство и време. В това число, има много развити светове, високоразвити цивилизации. Тези цивилизации не само са дружествено настроени към вас. Те са родствени на вашата цивилизация, които се отнасят към вас като пораснало дете. Като родно дете, за което носят пълна отговорност. Основа за съществуването на тези цивилизации е Любовта към всичко съществуващо – по своята природа, те не могат да причинят на никого вреда. Второ, планетата Земя е особено пазена от галактическото Съдружество като уникална планета с уникален жизнен опит.

Съобщавайки ви за отмяната на изолацията, ви информираме за настъпването на нов етап в развитието на вашия свят. Този етап се характеризира с изграждането и развитието на отношенията ви с другите светове – земни и галактически. Безусловно много държавни ръководители по планетата са осведомени за контактите с извънземен разум, които са били реални във вашия свят. Информираме ви, че подобни контакти са допускани от Федерацията на Свободните Светове, понеже имаше и друго условие за развитието на вашия свят. Съгласно него, възможност за общуване се предоставя на тези, чийто космичен път е тясно свързан с развитието на човечеството във вашия свят.

Списъкът на тези, които могат да посещават планетата ви, винаги е бил строго ограничен. При това трябва да разбирате, че с човечеството са контактували тайно тези извънземни сили, които самите са имали нужда от вас, от хората, на тези, на които им е била нужна една или друга помощ.

На този етап се появява възможност да си сътрудничите с високоразвитото Галактическо Съдружество – с тези, които реално могат да ви окажат помощ в едно или друго направление на развитието ви. Но ви молим да разберете: никой няма да ви свърши работата. Никакви извънземни сили няма да изпълнят тези задачи, които сте призвани да изпълните вие, хората от този свят.

Но едновременно с това, помощ в решаването на едни или други задачи може да бъде оказана – при условие, ако проявите готовност да приемете тази помощ. Може да бъде оказана само тогава, когато признаете самият факт на нашето съществуване – на Федерацията от Свободни Светове в галактиката Млечен Път, факта съществуване на високоразвита Галактическо Съдружество. Не ви призоваваме незабавно да издавате официални документи, които да признават нашето съществуване. Изолираното развитие на човечеството е довело до особености в развитието ви. Това, засега, не ви е позволило официално да признаете съществуването на Галактическо Съдружество във формата на Космическа Федерация.

Обръщаме се към вас, като към високоразвити личности, които са способни да направят първата крачка, за да може изолирания ви свят да започне органично да враства в нашето Космическо Съдружество. И тази крачка можете да направите сами, единствено вие, всеки от вас признавайки във своя „Аз“, съществуването не просто на други светове, а наличието на развито Космическо Съдружество, което е готово да ви окаже помощ. Вътрешната ви готовност за признаването на този факт, е способна да промени колективното съзнание на човечеството, да го изведе на качествено ново ниво в еволюционното развитие. А това от своя страна, създава потенциална възможност за установяването на приятелски отношения с другите светове, с Галактическото Съдружество. В света ви съществуват определени норми и закони, регулиращи отношенията между държавите. В космическия свят също съществуват такива закони и норми, които регулират отношенията между световете. Едната от тези норми не позволява да се оказва помощ на светове, които не са я поискали. Помощта идва само за тези, които молят за нея, които съзнателно изразяват добрата си воля.

В настоящият момент, планетата ви, заедно с други планети от Галактиката, преминава през процес на галактическо изравняване или галактическа прецесия, следствие на който са огромните промени в живота на планетата. Започна активния период от Прехода за земните форми на по-високо ниво от еволюционно развитие. Този процес засяга много съзвездия, слънчеви системи и планети, в него са въвлечени структури от вселенски мащаб. Галактическото Съдружество осъществява координация при тези процеси, които водят до коренна промяна на всички светове. Целта на тази промяна е продължаване развитието на всички нас.

Сега е много важно да се разбере, че галактиката Млечен Път и планетата Земя са живи субстанции на проявения материален свят, който е свързан със световете от другите, висши материи. Ние с вас представляваме неразривно Единство, което се стреми към всеобща хармония. И тази хармония ви е необходима, на вашия свят и световете от така нареченото Фино Ниво.

Скъпи колеги! Като ръководители можете да направите още една крачка. Призвани сте да организирате процеса на изучаване Космическите Знания, които са предавани на човечеството преди, през вековете и хилядолетията. Важни знания от космоса се предават и сега. Те са крайно необходими за да можете да се движите в крак с времето, да съответствате на глобалните промени, които стават в галактиката Млечен Път.

Много искаме да разберете: огромния приятелски Галактичен Свят стои на прага на вашия земен дом. Можете още дълго време да не пускате вътре галактическите си роднини. Но да знаете за тях е време. Време е да признаете, че съществуваме. Време е да почувствате нашата Любов и грижа. Дошъл е часът за отваряне на сърцата ви. Дошъл е часът за изграждане на нашето общо хармонично бъдеще.

Ръководителите на Федерацията от Свободни Светове на галактиката Млечен Път и представителите от земната Духовна Йерархия.

    Информацията е приета от:

    Светлана Драчёва,
    Сергей Канашевский,
    Татьяна Мироненко,
    Марина Шульц.

    07.10.2013 г. – 08.10. 2013 г.

http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=6777
http://www.magnitiduha.info/archives/6983
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1041277

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони