Thursday, October 31, 2013

Великият Преход. Камертоните на възнесението. Тишината преди решаващия скок29 октомври 2013, от Елена
    Докато четете ченълинга, помнете – никаква външна информация не притежава стопроцентна достоверност. Преди всичко слушайте себе си. Във всеки от нас е налична цялата необходима информация.

    - Учителю Кутхуми, има информация, че ни напускат силите на Галактическата Федерация и представителите на другите цивилизации, защото сме отказали помощта им. Така ли е?

    - В Галактическата Федерация има определени закони за намеса и ненамеса. Както и сред вашите правителства. Ситуацията със Земята действително е много сериозна. И досега не са постигнати показателите за пик в квантовото ниво за скок във възнесението и процесът спря. За повишаването на вашата мерност бяха задействани много сили и енергии от вселенските бази за развитие. Засега е признато за неефективно по-нататъшното напомпване на енергия във вашия сектор на пространството. Условно казано, люлката на вашето възнесение дълго е била засилвана с помощта на външни източници. Но щом външната помощ намалее, тя забавя своето движение. Външното въздействие сега е временно прекратено и се извършва прогнозиране на възможните траектории в движението ви. Активното постъпателно движение от пролетта и лятото на тази година спря.

    - С какво е свързано това?

    - С липсата на вяра във вас. Темата за прехода е станала поредният увлекателен сериал за вас, дори и за най-добрите от вас. Пикът на вашата активност в действителност беше в края на 2012, когато мнозина вярваха в ставащото. Сега вярата отслабва. Не става въпрос за вяра като идеологическо понятие или религиозно чувство. Вярата е постъпателната енергия за творение на реалността. Но вие никак не искате да разберете, че никой освен вас не е в състояние да сътвори бъдещата и настоящата ви реалност. Всичко, което могат да помогнат външните сили, е само енергийна и информационна подкрепа. Останалото трябва да се направи от вас. По други начин е невъзможно. Така е устроена Вселената. Най-близкото обкръжение и близкото бъдеще на всеки от вас се сътворява в мислите, вярата, страховете, радостите и съмненията ви. Ако в началото на 2013 година 40% от човечеството все пак вярваха във възможността на прехода, сега постепенно тази цифра намалява. Дори тези, които са Светлинни работници, започват да се съмняват в тази възможност. Вие сте в сектора на свободната воля, всеки сам избира своята реалност. Енергията на съмнението блокира общия сценарий. Бяха ви изпратени голямо количество послания за да повишат вярата ви и да ви посочат възможните пътища за движение. Преобладаващото мнозинство се отнася към това като към приказка или фантастика. Точно това не ви позволява да видите това, което ви очаква.

    - Оказва се, че от нас са се отказали нашите помощници и учители?

    - Учителите никога не се отказват от вас. Да си учител е доброволен избор на всяка същност, и ако съм го направил, никога няма да се отклоня от избрания път. Учителите винаги са били с вас, и в най-трудните за вас времена. И винаги ще бъдат за тези, които имат нужда от тях. Учителите са огромно множество. Затова, ако по някаква причина не може да откликне един, обезателно ще откликне друг. Това е един вид кодекс на учителите. Получавайки правото да бъдеш учител на човечеството, поемаме определени задължения, от които е доста трудно да се откажеш, защото това е свързано с енергийните връзки с други същности. Ние се привличаме към вас за помощ. Ако някой от нас освободи връзката си с ученика, той автоматично се откъсва от Земята, ако се прекъсне връзката с всичките ми ученици, аз ще се окажа на друго ниво от битието. Но и в този случай ще се намери дубльор. В този случай е Сен Жермен, ти си запозната с него.

    Оставят ви много доброволни помощници – други цивилизации. Много от тях заделят много ресурси от развитието на собствената си планета, понеже искат да ви помогнат. През цялото време те са държали полето на възнесението, своеобразен коридор за възнесение, по който внимателно ви съпровождаха. Точно затова нямахте такова количество катаклизми, постъпващи отвън във вид на небесни тела, които биха могли да се случат.

    Т.е. сега този коридор е премахнат?

    Не, все още не е премахнат докрай. Сега точно се решава въпросът, доколко е необходим и ако да, до каква степен на защита. Нуждаете ли се от защита и от кого. Вие сами привличате в полето на своята планета много същности, заредени по различни начини, а след това мърморите против тях и търсите помощ, да ви избавят от тях. Не ви осъждаме, стараем се да помогнем в тези ситуации, но такова развитие е неефективно, губи се прекалено много енергия.

Много членове на Галактическия съвет предлагат да бъдете оставени на следствията от избора си. Т.е. определящ ще бъде този избор, който надделее. Преди имаше сценарий, че 10% от Светлинните работници ще повишат своите вибрации и по закона за взаимодействието (аналогия на закона за топлобмена), ще започнат да увеличават вибрационните показатели на пространството до необходимото ниво. Но този сценарий сега не работи. И ако бъде взето решение да бъдете оставени на своя избор, то е възможен вариант, че 90% от населението няма да избере повишаването на своята мерност.

    - Какво ще стане тогава с тези, които са избрали прехода?

    - Ще им бъде оказана всякаква помощ, според желанието им. За нас е важно всеки да бъде запазен. Искаше ни се да получим прецедент за масов преход на цяла планетна система на ново ниво, но не се получи.

    - А какво ще стане с тези, които не вярват в прехода?

    - Остават предишните сценарии на прехода. Ще им бъде предоставена възможност да се развиват по-нататък. Проблемът е в това, че самата планета е готова за прехода, но същността, която наричате Гея, не иска да ви изостави, независимо, че много зло сте й причинили. Тя ви обича и е готова да продължи пътя на развитието с вас. Затова става въпрос за очистване на земното поле.

Планетата не може да съществува в старите вибрации, понеже сама е повишила вибрациите си като вселенска същност. Нейните вибрации сега се намаляват от живеещите на нея хора. Затова е необходимо частично очистване на човешкото ниво, за да може основната човешка маса да се съвмести с планетата си. За целта, в следващите няколко месеца на планетата ви ще постъпват много мощни енергии. Вече започна тяхното навлизане. Мнозина от вас вече го усещат. Това са енергиите на камертоните от пространствените измерения. Необходимо ви е много мъжество и любов в тази ситуация. Мнозина няма да издържат. Представете си звук, който не можете да издържите. При някои ушите заглъхват или тъпанчетата се пукат. Същото е и с енергетиката. Разбира се, всичко ще става с максимална предпазливост. Силата ще се нагнетява постепенно, за да можете да се приспособите към новото поле.

    - Т.е. в преносен смисъл, на някои може да им се спукат тъпанчетата, какво означава това?

    - Това може да означава физическа смърт. Но повтарям, всичко ще става много внимателно. Сега от вас зависи целият процес на прехода. Какво решение би взела ти в такава ситуация ? Планетарните системи са готови. Вие преминавате не сами, а като част от веригата. Но преходът на цялата система е невъзможен, ако една негова част не може да премине. Т.е., с други думи, преход все едно ще има. Въпросът е в последствията за вас. Всички системи са в очакване на вас като съставка на прехода. Има още една система в Алфа Кентавър, която засега също изостава. Но жителите й успешно преодоляват проблемите си с помощта на Галактическата федерация.

Всички планетарни системи са готови да извършат скок. Но планетата ви ги задържа. Всички светлинни сили вече обещаха, че няма да има потоп и аварийни варианти на възнесение, че всички процеси ще преминат в най-щадящ режим. В продължение на няколко години, по ваше летоброене, продължаваше интензивната работа по подготовката на прехода. Към момента на планирания пиков скок, всички съпровождащи сили бяха привлечени. Намериха се много доброволни цивилизации, които изявиха желание да предоставят ресурси и да ви помогнат. Но почти в последния момент, повечето хора не са готови да приемат помощта.

    - Но вие казахте, че решението за прехода е било съгласувано с висшите аспекти на всеки въплътен и сред тях няма несъгласни.

    - Така е. Но висшите аспекти не могат да повлияят да изберете новата реалност. Решението, в кой свят преминавате, в какъв вид, какви ще са неговите закони, трябва да вземете вие, Въплътените. Отначало беше вярата, че 144 000 Светлинни работници ще могат да създадат и удържат с наша помощ създадената реалност. И тогава тези, които не са могли да я моделират самостоятелно, ще се включат и ще я подкрепят и затвърдят. И тогава новата реалност би встъпила в сила. Винаги има първопроходци, които откриват новите светове. Но за съжаление, общите усилия не стигнаха. Не слушате достатъчно сърцето си.
   
- Включване към реалността? Имаш предвид матрицата?

- Всеки сформиран свят поддържа някаква матрица на възприятие или се поддържа чрез някаква матрица на възприятие. Въпросът е там, че тези матрици са различни в разните светове. Т.е. има различни функции на ролево поведение в системата, която наричате матрица.

    - Значи част от човечеството ще умре, понеже няма да издържи претоварванията при прехода?

    - Надяваме се, че няма да се случи. И както показва опитът, няма еднакви сценарии за прехода. Те се променят през цялото време. Във всеки случай, Творецът дава разрешение за това, понеже ви обича. Но трябва да ви предупредим, че процесът за някои може да е болезнен.

    - Казваш, че Творецът дава разрешение за промяна на сценария, понеже ни обича. А преди ? Нима не ни е обичал, когато е имало потопи и други катаклизми?

    - Можеш сама да го попиташ. Обича ви и винаги ви е обичал. Това негово качество е неизменно. Това е неговата същност. Не може да не обича. Така е устроен. Но често трябва да решава, както го правят хирурзите ви. Какво е по-добре, да се отреже някой орган или да се изгуби човекът изцяло? При това, нищо не се губи. Животът е вечен и просто става смяна на битието и натрупване на опит. Сега иска да ви даде възможност сами да решавате съдбата си. Това е почти за първи път. Почти за първи път същности на този етап на развитие сами решават съдбата си. Все едно, на деца да повериш съдбата на планетата. Но това е решението му. Никой не го обсъжда. Това е негово право. Освен това се надява на мъдростта на децата му и любовта им. Всички тук обсъждаме помежду си, че в края на краищата ще ви спаси, както възрастните помагат на децата, които поради неволно невнимание могат да си навредят. Той се надява, че най-после ще пораснете, че това, което се случва сега, ще ви накара да се събудите. Не мога да ви предам колко е голяма любовта му към вас, можеш да го усетиш в енергиите ми сега, понеже всички сме свързани с него.
   
Във всеки случай, сега няма установен сценарий на прехода. Има известно очакване в преломните енергии. Казано според вашия израз: всички очакват чудо. И е възможно Творецът да го прояви. Продължаваме своята работа. Всеки Висш Аз се намира в тясна връзка с човека. Казано по вашему, всеки ден издаваме бюлетин за общото енергийно поле на планетата. Тези от вас, които казват „да“ на прехода, ще им бъде насочена всестранна помощ. Не спираме и не ви изоставяме. Редом с вас сме.
   
- Какво ще стане с тези, които са казали „да“ на прехода?
   
- Това е много индивидуално. Понеже все още няма създаден нов свят, по-точно, неговото създаване е временно спряно, всеки от вас може да опита самостоятелно или на групи да построи своята реалност и да премине там. Обръщайте се за помощ. Всеки ще получи подробни инструкции. Ако някой, който иска да премине, по една или друга причина не може да построи своя реалност, ще му бъдат предложени други светове за избор. Но трябва да съответства вибрационно на този свят. Тогава има варианти – или преминава там, където може по своите показатели, или се опитва все пак да повиши вибрациите си и да премине на по-високо от предложените нива. На всеки ще бъде предложен поне един вариант. Избирайте.

    - Ако този, който е казал „да“ на прехода, не се съгласи с предложените варианти?

   -  Остава в сегашния ви свят и преминава по общата схема на прехода. Т.е. заедно с планетата ще се подложи на очистващото въздействие и ще се готви за преход заедно с планетата.

    - Но вие виждате вероятностните линии. Кои варианти са най-възможните?

    - Не мога да ти кажа, понеже много се влияете от всеобщото мнение и всичките прогнозни варианти ви влияят. Взето е решение да не ви се дават конкретни показатели, за да не се ограничава изборът ви. Нека изборът ви е изцяло ваш. Сами избирате играта си.

    - Сега в интернет съществува мнението, че е настанал часът на великата тишина, когато всички сили са се дистанцирали от хората, както Бог оставил Исус преди възнесението. Истина ли е?

    - Преди решаващ скок винаги има тишина, това е точката с най-голямо струпване на вероятности и може да наклони везните в някоя посока. Казано по друг начин, теоретически всичко изчисляваме и планираме, но никой не може да каже точно в каква посока ще тръгне движението на една или друга система или изборът на една или друга същност. Това е като денят за размисъл преди вашите политически избори. Дава ви се възможност за спокоен избор. Вие сте на ход.

    - Има информация от Галактическата федерация, че няма повече да пази планетата ни от разни катаклизми, черни дупки и комети. Какво ще кажеш, това достоверна информация ли е?

    - Това е предупреждение. В Галактическата Федерация няма единно мнение по този въпрос. Говорих ти за коридора от възможности, в който се поддържа планетата. Поддържана е благодарение на светлата енергия на доброволни помощници – цивилизации участници в Галактическата федерация. Мнозина не са съгласни с това, понеже смятат, че усилията им отиват напразно. Засега коридорът се поддържа на старото ниво. Запасите от сила засега са достатъчни. Но скоро или трябва да се включат допълнителни източници, или сами трябва да го направите със своя устрем. Или Творецът ще ви даде подкрепата си и чудо.

    - Какво става с енергийните цивилизации?

    - Те координират енергийно процеса. Поддържат коридора. Също изчакват. Повтарям, засега процесът не е изключен. Зависи много от следващите решения.

    - Кажи, нима кометите и черните дупки не притежават, както всичко съществуващо, съзнание?

    - Кометите – да. Черните дупки са характеристики на пространството и това е нещо различно. Въпросът не е в това. Ти не мислиш за мравките, които настъпваш при движението към целта си. За Вселената си нещо като мравка, но се опитаха да ви помогнат. Има по-мощни цивилизации и много системи, работещи и съществуващи по свои закони. Досега Галактическата федерация ви охраняваше внимателно от възможните последствия при сблъсък с такива системи.

    - Значи в близко бъдеще са възможни катаклизми?

    - Засега се удържат. Не акцентирай върху страха. Знам, че не се страхуваш. Но другите могат да не го разберат. Обещали са ви, че катастрофи няма да има. Стараем се да сдържаме обещанията си.

    - Преди съм получавала информация, че се подготвя преобръщане на пространството и наши копия ще бъдат записани за възможен презапис в новото пространство. Всичко това не се ли случи?

    - Преобръщането ще се случи при всички случаи. Преобръща се цялата система. Въпросът е в това, ще можете ли да го направите заедно с планетата. Записи на вашите системи действително са направени. Това винаги се прави преди преобръщане. За да не се загуби нищо.

    - Излиза, че губим шанса си да преминем в новата реалност заедно с галактическата система?

    - Това много ни опечалява. Защото толкова много го очаквахме.

    - Но Основателите и други източници предсказаха поетапен достатъчно дълъг период до 2030 година. Променени ли са тези срокове сега?

    - Всичко се променя. Факторът на непредсказуемостта работи като дава на системата по-голяма устойчивост. Мисля, че точно това заинтересува Твореца.

    - Нима не можеш да го попиташ за това?

    - Мога. Но не го правим. Творческият процес е непредсказуем. Всичко може да се промени. Както беше променен сценария за 2012 година.

    - Какви срокове виждате сега?

    - Не мога да ти дам такава информация. Първо, защото веднага се вкопчвате в сроковете. Второ, тези срокове постоянно се променят. И трето, взето е решение да не ви се дават конкретни показатели, за да не се влияе на самоопределението ви.

    - Какво искаш да предадеш на хората сега?

    - Погледнете в сърцата си. Всичко е там. Цялата любов на Твореца се отразява в тях. Нека за вас това не са просто думи. Усетете прилива на светлина. Настройте се към Светлинните фарове, които излизат от Него. Обръщайте се към Него, както децата се обръщат към бащите си. Той чува всеки. Желанията и стремежите на всеки откликват в Него като взрив на свръхнова. Всички очакваме решението Му. Сверявайте всичките си мисли със сърцето си. В постъпващите сега енергии има информация за всеки. Енергията е информация, и обратното. Умейте да различавате. На всеки се изпращат индивидуални пакети, над това работят безброй същности и учители. Молете и ще ви бъде дадено. Всичко, което сте искали, ви се дава. И помнете, винаги сме с вас. Никога не ви изоставяме и никога няма да ви изоставим, понеже сте част от нас и сте част от Твореца.

    Няма нищо невъзможно за силата наречена Любов. Можете да преодолеете всичко и да проявите чудото на творчеството на своя чудотворящ Отец.

http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1052143
http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=684831.10.2013, Лейди Гея чрез Людмила Аникина


ЗЕМЯТА планина.jpg
Приветствам ви, скъпи мои Сътворци. Аз съм Лейди Гея и отново съм с вас. Нека днес малко да сменим формата на нашето общуване, за да можете вие напълно да приемете всички енергии на това послание със сърцето си. Предлагам ви сега, веднага да направите малка практика - сънастройка.

Затворете очи и направете няколко пълни вдишвания и издишвания съвсем бавно. Преместете съзнанието си в сакралното пространство на сърцето си. За известно време просто се насладете на тишината... обединете се с висшето си АЗ и го помолете да ви помогне да приемете и разопаковате енергиите на това послание.

Скъпи мои, аз не можах да не се откликна на зова на вашите Души, които изпаднаха в объркване след няколкото съобщения за това, че Силите на Светлината ви напускат и ви оставят сами в приемането на решенията за по нататъшната съдба на Земята и Човечеството. Но тук трябва винаги да помним, че това е само една от многото реалности, един от многото сценарии, които са записани в аналите на времето и само от вас зависи какво ще изберете.

Силите на Светлината ви предадоха много съобщения за това, че дните от 21.09.2013 г. до 21.03.2014 г. са много важни за вас. През този период вие трябва да вземете решение за това, коя от всичките възможни реалности да изберете. И тук, скъпи мои, е много важно, както се казва, да запретнете ръкави и да направите всичко възможно, така че това, което съзнателно избирате, да съответства на избора на вашата Душа, а не да й противоречи. Защото, ако има противоречие, вие постоянно ще изпращате енергия на несъответствие, енергия на неприемане, енергия на гняв и агресия в пространството, в което живеете, в което живеят вашите роднини и всички, които така или иначе са близо до вас. Разбира се, че всички, които се намират близо до вас, са го избрали сами, но помнете, че вие носите отговорността за тях. Затова, скъпи мои, сега е много важно всяка Душа, живееща на планетата, осланяйки се на опита и отговорността си - и това се случва за първи път може би - през всичките си животи, да направи преценка на ценностите като възрастен и да застане зад избора на Душата си.

Скъпи мои, вие имате още време и това време е до 11.11.2013 г. Дотогава вие ще можете да вземете решение за това, какво избирате, и съзнателно да заявите за избора си пред Галактическия Съвет на Силите на Светлината. Не отлагайте вземането на решение за после, както обикновено правите във вашата реалност. Вземете решението днес. Направете го със сърцето си. Помогнете ми да продължа по набелязания път на Възнесението. Аз ви вярвам, вярвам във вашите сърца.

Искам малко да осветля предадената ви информация за това, че Силите на Светлината са взели решение да ви изоставят, и веднага искам да кажа, че в тези послания има известна погрешност. Това в никакъв случай не хвърля сянка върху каналите, приели съобщенията. Тук просто са се намесили сили, които са много заинтересовани Земята и Човечеството да останат на това ниво, на което са били винаги. Те са заинтересовани от енергията, която вие им предоставяте в огромни обеми, и това е енергията на безверието, на объркването, на страха, на болката, на ненавистта, злобата и т.н. И този път наистина на тях частично им се удаде да внесат съмнение в човешките умове. Дори много от Работниците на Светлината се засъмняваха в това, че Преходът ще продължи да се осъществява и занапред.

Скъпи мои, моля ви сериозно да се отнесете към периода, за който ви казах. Това е времето до 11.11.2013 г. Това е времето, когато всички сили на светлината ще замрат в очакване на това, какъв избор ще направите вие. Може би ще ме попитате, какво значи „замрат”? Това значи, че започвайки от 01.11.2013 г. до 11.11.2013 г., всички Сили на Светлината, които са приемали активно участие във Възнесението на Земята и Човечеството, ви предоставят възможност сами да решите за себе си какво избирате, в какъв свят искате да живеете, какви виждате бъдещата Земя и бъдещия си Живот. В тези дни вие трябва не само да направите своят избор, но още и да подхранвате Земята и Човечеството с Енергията на Любовта. Това е необходимо, за да се поддържа баланса на енергиите.

Точно сега всички Работници на Светлината трябва да излязат на преден план, независимо на коя Звездна Система те са представители. Сега е много важно вашето Обединяване, груповата работа и медитации, в които вие трябва да сте постоянен източник на Светлина и Любов, с които да изпълвате Пространството и Земята. Изпълвайте се с Любов и я раздавайте наоколо. Помогнете на Човечеството да се събуди. Покажете с личният си пример, че „не хлябът ни обединява”. Помнете, че ние очакваме вашия избор до 11.11.2013 г. Този период от време се явява най- тъмният период от време през целия път на Възнесението, защото именно през този период вие сте предоставени сами на себе си. Вие, които сте пораснали Същества на Светлината и които сега трябва да определят какъв живот избират да живеят занапред, и затова нашата Светлина тук е неуместна, защото тя може да повлияе на вашия избор.

Мили мои, слушайте Сърцето си, чуйте Душата си, направете единствено правилния избор. Разберете, сега е много важно време и от вашия избор зависи по какъв път на развитие ще тръгне Земята и Човечеството.

Родни мои Тъкачи на Светлината, умолявам ви, събудете се. Наистина имаше много трудности по Пътя. Аз разбирам всичко, разбирам колко е трудно постоянно да поддържате Светлината, когато програмите на социума непрекъснато внасят корекции, когато е по-лесно да бъдат приети съществуващите шаблони. Но вие трябва да си спомните кои сте вие и защо сте дошли на планетата Земя в това удивително и красиво време. Спомнете си... щом вие в този момент се намирате във въплъщение на Земята, значи вие сте определили за себе си да Служите на нещо, което ще помогне на всичко съществуващо да се Възнесе. Спомнете си... и носете Светлината винаги със себе си, постоянно Светете, като фар през нощта. Светете на себе си, светете на всички, носете Светлината и не й позволявайте да угасне...

Вярвайте в себе си, вярвайте в избора, който правите, вярвайте в Божествената Любов и помнете, че Творецът винаги казва – ДА, каквото и да помислите (за добро или за лошо) – винаги ДА, винаги само ДА.

Не позволявайте на старите, отиващи си програми да загасят вашата Светлина. Не позволявайте на страховете от миналото отново да ви обземат и да повлияят на избора ви.

Освободете всичко и всички, и знайте, в бъдещето нас ни очакват най-радостните и щастливи мигове в живота, които още никога не са били разигравани на шахматната дъска на живота на Земята.

Вие имате десет уникални, най-забележителните дни, когато ще видите себе си такива, каквито сте в действителност. Когато вие ще осъзнаете своята сила и ще разберете ВОЛЯТА НА БОГА, която се намира във всеки от вас. Когато ВЯРАТА НА БОГА завинаги ще се засели в сърцата ви и от вашите сърца, като постоянен поток ще заструи БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ.

Вярвайте в най-доброто. Създавайте всичко в Радост, Щастие и Любов. Та нали ВИЕ сте ВЕЛИКИТЕ ТВОРЦИ на вашата реалност. Затова ТВОРЕТЕ реалността си в Любов и с Любов, а ние, Силите на Светлината, винаги ще ви помагаме в това начинание.

Надявам се, че всичко, което казах и което излиза от моето Любящо Сърце, ще ви помогне да бъдете тези, които сте.

Благодаря ви, Скъпи мои. Аз оставам винаги с вас. Много по-близо до вас, отколкото можете да предположите. Аз съм в Сърцата ви. Аз и Вие сме едно, и Ние заедно ще Сътворим, ние заедно ще създадем такова място, такава Земя, за каквато сме мечтали от самото начало на началата.

Превод: Георги

Wednesday, October 30, 2013

Заземяването - Любящо общуване с Природата


Заземено човешко същество е някой, който е свързан и получава директно от вечния безплатен източник на електрони, генерирани директно от нашата планета. Ние сме заземени, когато държим същия електрически потенциал като повърхността на Земята. Електроните се абсорбират или се изхвърлят през кожата, най-вече чрез краката ни в контакт със земята.

Добре известно е, че електрическите системи в нашите домове или сложното електрическо оборудване трябва да бъдат заземени, за да функционират безопасно и ефективно. Но колко разглеждат човешкото тяло като фундаментално с био-електрически характер, което също така работи по-прецизно когато е заземено и страда от неблагоприятните последици от липсата на заземяване?

Вселената е изцяло от енергия! Казано по-просто, енергията е универсална информация в движение в рамките на и около всичко. Тя е много бързо движеща се и така ние възприемаме само една много малка част от нея, чрез нашите пет сетива; обикновено, можем да отбележим само нейните ефекти (радиосигнали, ултразвук, или дори любов).

Нейният електрически заряд е тази искра на живота, която ни оживява, и е добре разглеждана в продължение на хиляди години, предимно от източните и местни култури - които всъщност изучават свойствата й, и я наричат с много имена - Чи, Ки, Жива енергия, прана, мана, оргон, електрони, Шакти, кундалини и още.

Нашата Вселена е жива поради взаимодействието на енергията. Всички наши мисли, включително възприятия, убеждения, желания и нужди, всички наши емоции и чувства, нашите усещания и движения, както и духа са резултатите от този съществен субстрат на енергия.

Био-електромагнитното поле заобикаля и прониква всяко живо същество - от дишащата планета до най-малкия клетъчен организъм. Това поле е функция на жизнеността в това същество. В друго присъствие можете да усетите това като сияние или блясък. Или да почувствате заряд на електроенергия, когато приближава някой, с когото споделяте взаимно привличане. Всички сме чувствали изненадата дължаща се на удар от статично електричество; в тези моменти ние сме проводник на този допълнителен заряд. В много по-голям мащаб, при повече от 5000 светкавици в минута глобално, непрекъснато опресняват почти неограничения източник от свободни електрони на Земята. За осветяване колко изключително мощна е тази сила, една гръмотевична буря може да съдържа повече енергия, отколкото десет атомни бомби.

Всички трилиони клетки в тялото ни функционират електрически. Всяка клетка е като батерия, тя работи на специфичен миливолтаж и честота. Най-общо казано, болест се причинява, когато клетките имат твърде малък волтаж и функционират на твърде ниска честота. В крайна сметка нашето здраве зависи от електрическия заряд, поддържан в и около клетките ни и нашите системите от органи.

Тялото се стреми да поддържа хомеостазата - състояние на баланс. Нестабилните, високо реактивни свободни радикални молекули (причинявани от тютюневия дим, захарта, рентгеновите лъчи, замърсяването и т.н.) имат несдвоени или "заблудени" електрони, които "крадат" електрони от здравите клетки, за да се върнат към устойчивост. Но това причинява окислително увреждане на тези клетки, които след това също се превръщат в свободни радикали и по този начин верижната реакция на щетите започва. Възпаление, болест и стареене се обясняват с тези свободни радикали. Антиоксидантите помагат за намаляване на щетите от реакциите на свободните радикали, защото те даряват електрони, които неутрализират радикала без да се образува друг. Притокът на електрони от заземяване, осигурява външно произхождащ естествен антиоксидантен ефект, и дава на тялото друга суровина, за да се лекува.

Прост волтметър тест предлага преки доказателства за това, как заземяването елиминира излишният електрически заряд, като привежда тялото в електрически баланс със Земята. За енергийно изчерпаните лица, заземяването помага, като качва жизненоважни електрони, реенергизиращи електрическото състояние на тялото. Неговата енергия непрекъснато работи за хомеостазата на нашето тяло като или доставя или абсорбира електрони. Заземяването ни балансира и ни помага да се чувстваме цели, отново. Кой не би искал тази безкрайно огромна жизнена сила, на разположение 24/7 за по-добро здраве и чувство за благосъстояние?

Нашите предци са живели много по-близо до земята, често спяли на земята може би под звездите, и работили всеки ден боси или с минимално покритие на крака. Имали съзнанието и почитанието към влиятелните цикли на природата и приливите и отливите на живота. Сезонните ритуали и церемонии са отличителните белези за честването на Природата.

Помните ли радостта, която сте изпитвали като дете от вървенето боси навън? Къде отиде тази радост? Колективно, ние сме водени почти без прекъсване от придобития консуматорски манталитет, непрекъснато притиснати от високите разходи за живот и икономическото несъответствие, болни от ефектите на деградиралия въздух, водата и генетично и химически модифицираните, облъчени, третирани с пестициди храни. Мегакорпорации цакат правата на физическите лица, докато намаляват ценните природни ресурси. Нуждите на много, са пренебрегнати от и за иска на малцина. Ние сме изолирани от природата. Ние живеем най-вече на закрито, и ходим в синтетични обувки и с високи токчета на асфалт и килими. Ние  плуване (давим се) във все по-голямо и широко разпространено невидимо море от вредни електромагнитни полета и честоти (EMF). Факта си е факт - ние сме стресирани!

За разлика от всички други видове, живяли някога на тази планета, изглежда, че цялостната ни човешка раса е загубила пътя си, нашата основна връзка с този рай, и способността ни да живеем по устойчив начин. Често забравяме или пренебрегваме факта, че само от тази благодат и щедрост на Земята, нашата оригинална и истинска майка, ние можем да поддържаме този физически живот. Оцеляването ни като вид е тясно свързано от здравата връзка със заобикалящата ни среда.

Е, кажете ми - общувате ли любящо с природата? Чувствате ли благодарност от това, че ви храни, утолява жаждата ви и ви мие, облича ви, вдъхва живот във вас, успокоява душата ви с Красотата си, Дъхът си, Песните си? Чувствате ли уважение и възхищение за нейните огромни природни сили на творение, поддържане и унищожение? Имате ли преки, отблизо и лични отношения с нея? Как я чувствате, докосвате, помирисвате, вкусвате? Кога за последно легнахте на тази земя и издишахте въздишката на облекчение?

Може би сега, в този час, след толкова много светско страдание, стрес и тревога, ние лично ще активираме промяна, чрез стъпка или две - боси - върху живата земя, просто да присъстваме в огромната сила, върху която стоим. Тази основна дейност на човешкото същество се повтаря и в целия космос. Представете си как можем да създадем по-голяма промяна, когато сме заземени с милиони.

Ето най-лесният начин за заземяване: Бос на Земята - ходи, лежи, стой изправен, или на стол с краката си на земята за известно време всеки ден. Можете да започнете с двадесет минути на ден ... по-дълго и по-често, е още по-добре. На влажна пръст или край водата е най-добре, тъй като влагата подобрява проводимостта. Нашите тъкани знаят как да "поглъщат" и използват тези електрони, така че с течение на времето, телата ни могат да се презареждат и лекуват.

от Hema Simondes

Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com

Tuesday, October 29, 2013

СаЛуСа – 29 октомври 2013г.

Вашата трансформация се ускорява и вие започвате да усещате по-висшите енергии в себе си и във всичко около вас, без значение в каква ситуация сте. Въпреки че старата система все още разиграва играта си с известна сила, вие винаги усещате това, което е от по-висши вибрации и не оставате заключени в примката на по-ниски вибрации. Това е ваш избор и ние наблюдаваме с вълнение всички вас, които се извисявате толкова високо и давате все по-малко и по-малко шанс на по-ниските енергии да влияят на съществуването ви. Все повече и повече сте привличани във вътрешния си свят и сте насочвани да почувствате и да изпитате изцяло всичките вътрешни промени, тъй като нищо, което се случва във външния свят, не може да удовлетвори все по-нарастващата ви нужда от по-висше знание. То е във всеки един от вас и тялото ви е променяно по начин, по който то може лесно да чете и превежда точната част от знанието, от което се нуждаете във всеки момент, когато питате. Вие се подготвяте за състоянието на съществуване на знание за всичко и ние знаем, че започвате да се чувствате много удобно с търсенето на цялата информация във вас. Колкото повече мъдрост получавате по този начин, толкова повече вяра в себе си създавате. Практикувайте това, тъй като то е необходимо в процеса на цялостната ви промяна и никой не знае по-добре от вас какво трябва да направите след това.

Връзките и опитите ви с по-висшата реалност нарастват и вие сами можете да видите, че ако насочите вниманието си и намерението си към нещо, то ще ви се разкрие и ще ви донесе много силно и мощно чувство на радост и щастие. Това се случва по начина, който е най-удобен за вас, тъй като ние разбираме, че вие все още изпитвате също и „противоположните „ чувства на страх и гняв и ако можем да говорим за това като за голяма разлика между тези чувства, това може да създаде объркване в ума ви. Ние внимателно наблюдаваме напредъка ви и усилваме енергиите си, които изпращаме. Ние усилваме връзките си с всички онези, които искат да изпитат това и споделяме повече с вас, отколкото бихте могли да очаквате сега. Всичко това е в енергията, която тече към и през вас и сърцето ви обработва много повече информация, отколкото някога преди и вие буквално можете да почувствате това в биенето на собственото си сърце. Помнете, че всички ваши вътрешни промени също променят и физическото ви тяло, за да може то да получи цялата мощна Любов и Светлина, без да бъде претоварено.

Физическото ви тяло също има нужда да бъде изчистено от всичко старо, което обикновено се изпитва като някаква болест или болка. Може да сте забравили, че почувствахте болка в някоя част на тялото си, но клетките ви помнят и с физическата ви трансформация може да се чувствате сякаш сте болни или да усещате болка в местата, за които никога не сте предполагали такава. С разпространението на по-висша енергия във физическото ви тяло, процесът на вашата промяна се завършва, тъй като нищо повече не ще застане между вас и опита ви от по-висшата реалност. Така че слушайте тялото си и му отдайте нужното внимание, тъй като физическата ви форма е този инструмент, който ви дава възможност да усетите и почувствате цялата тази красота на Любовта, която още веднъж тече така свободно чрез вас. Изразете признателност към формата, която ви позволи да придобиете такава мъдрост и която е свързана толкова силно с всичко живо и помнете, че всичко живо е Творение и разликите между физически и нефизически израз на Творението се размиват, тъй като всичко е сътворено от Любов и се изпитва като Светлина, оформена в безброй форми.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и точно сега изразявам голяма радост от огромната ви сила на волята да продължите с търсенето, което започна преди дълго време и което ни сближава толкова много. За много от вас търсенето сред по-ниските вибрации почти приключва и ние сме тук, за да ви помогнем с навлизането в търсенето сред по-висшите вибрации, което предлага толкова повече неща.

Канализирано чрез МАДАД

Превод:Tauno

http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/10/english-salusa-29102013.html


Monday, October 28, 2013

Вие помолихте за нов свят. Защо очаквате да включва старите ви животи? – канализирано от Рон Хед


27 Октомври 2013

Архангел Михаил

 Photo by Gretchen Hermey

Ние говорим днес за привидното затишие, което толкова много чувствуват, че изпитват в този момент. Много от вас се чувстват отдалечени, чувствате се като че ли сте загубили пътя си, чувствате се така, сякаш изведнъж целта се промени и не можете да я виждате.Ние идваме да ви кажем, че наистина вие сте прави по някакъв начин. И да ви кажем, че няма от какво да се притеснявате. Вие получавате кратък отдих, почивка така да се каже, след няколко месеца на повишени вътрешни промени, за много от които дори не сте наясно ... все още. И там имаше напоследък няколко седмици дори повече стрес върху вашите системи. Вие се нуждаете от тази почивка и трябва също така да се възползвате от нея, като се забавлявате както намерите най-добре.Има бързо приближаваща се друга вълна, нова вълна на промяна, повече енергия за вас да поемете, и която ще продължи промените за вас и поради това във вашия свят. Както се променяте, така че ще промени и вашето обкръжение. Тъй като промените във вас стават по-ясни, също така ще стават и при тези около вас. Ако не сте видели все още достатъчно за да ви накара да искате да започнете своите тихи вътрешни тържества, нека ви уверим, че скоро ще го направите. За съжаление, ние знаем колко много обичате думата " скоро ". Това което наблюдаваме е, че тъй като все повече и повече от вас се променят, промяната достига до все повече и повече от вас. Вашият дума за това е " експоненциално " .И за тези, които все още чувстват малко нетърпение ... ние се хилим тук, защото знаем, че сред вас няма нетърпеливи, нали? ... За тези, които чувстват малко нетърпение, ние казваме направете всичко възможно да увеличите промяна в себе си, тъй като това се прелива в останалата част от света все повече и повече.Също така, ние приписваме промяната по-горе в цели. Какво се случва, това е, че много от вас сега държат много повече от енергията на вашите най-висши и най-добрите аз-ове, че вие сте по-способни да виждате и почувствате способности и възможности, които не можехте да уловите преди. Ние ви поздравяваме. Вероятно това изглежда малко вероятно, дори невъзможно, в момента. Това е ОК. Просто ги поставете върху умствения шкаф и не ги определяйте, просто все още. В края на краищата, не сте очаквали да бъдете там, където сте сега само преди няколко кратки години, нали?Вие помолихте за нов свят. Защо очаквате да включва старите ви животи? Вижте себе си там като най-висшите и най-добрите версии на вас, които можете да си представите, защото, скъпи единствени, това е точно които ще бъдете там.Сега, тъй като някои от вас все още не ни се чувстват около тях, или не са се научили да разбират чувството, представете си целувката по вашето чело и прегръдката които ние ще ви пратим като ви пожелаем приятен ден. Ние ще говорим отново скоро.

http://oraclesandhealers.wordpress.com/2013/10/27/you-asked-for-a-new-world-why-would-you-expect-it-to-include-your-old-lives-channeled-by-ron-head/

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Sunday, October 27, 2013

Седмично послание на Хиларион 27 октомври – 3 ноември 2013г.Възлюбени,

Светът около вас е пълен с много разсейващи ви неща, които изискват вниманието ви и фокуса ви. Много е лесно да бъдете хванати в играта на полярностите, която се разиграва, и е важно за Носещите Светлината да се поддържат заземени. Както вече изпитахте толкова много пъти, заглавията в медиите ви са разработени, за да привличат последователи. Помнете, че накъдето насочите мислите си и фокуса си, на свой ред това ще доведете до материализиране. Препоръчително е да поддържате мислите и фокуса си върху това, което искате да изпитате в личния си свят, отколкото в света, който се размива и разпада в по-високите честоти. Старите световни парадигми повече не работят даже когато има неистово усилие да бъдат върнати.

Това послание ви моли да направите загрижено усилие да излъчвате Светлината си чрез индивидуалните си методи за прилагане на това с голяма решителност и силно намерение. Представете си планетата обградена от златна бяла Светлина, която се излъчва към Вселената. Визуализирайте собствената си Светлина, сияеща и разширяваща се във вашата сфера на влияние с голяма любов и сила. Човечеството като цяло трябва да се придвижи отвъд собствените си индивидуални опасения към фокус към това, което е за най-доброто за всички. Започнете да се питате какво би направил Висшият ви Аз или Христовият ви Аз в ситуациите, които изникват пред вас. Трябва да СТЕ Светлината и ако, в личните ви предизвикателства, се подхлъзнете назад в реакция, различна от любящ отговор, простете на себе си и на другите и продължете да практикувате ежедневните си дейности. Всеки момент е още една възможност да прегрупирате и обновите фокуса си върху ролята си на Носители на Светлината.

Случващите се предизвикателства изискват гъвкавост и адаптивност и освобождаване на предишни очаквания, които повече не са от значение на пътя, по който избрахте да вървите. Вие трябва да направите всичко възможно, за да останете стабилни на него. Има ежедневни изкушения, които ви отклоняват от него и може да е от полза да напишете целите си и да планирате всеки ден като Носител на Светлината на тази планета, така че да можете да се обръщате към тях за подновяване на фокуса си, когато пътят изглежда замъглен или объркан. Енергиите продължават да ускоряват пробуждането на Човечеството в новите възприятия и перспективи, което създава първоначални конфликти в тях, защото пробуждането за истината на живота на Земята, такъв, какъвто е бил, прониква в съзнанието им. Първоначалното пробуждане носи известен дискомфорт, но в крайна сметка освобождава всеки човек да се придвижи отвъд илюзиите на миналото и да види как наистина са стояли нещата в света.

Основната тема, като се придвижвате в следващия месец, е посветеният фокус върху Светлината. Като правите това, вие правите повече, отколкото съзнателно можете да знаете и да разберете, но бъдете сигурни, че по-висшите ви аспекти са доста наясно с нуждата от това. Всички вие се учите да сте майсторите на живота на тази планета, като използвате мислите си, думите и делата си в ежедневно посвещение и фокус. За да е майстор на всичко, човек трябва да е упорит и последователен в усилията си. Вие имате всички средства на ваше разположение и всичко, което е необходимо, е знанието и разбирането, че точно така вие правите промяната във вашия свят, за себе си и за тези, които обичате.

Силите на Светлината на този свят тихо извършват работата си и предимно са неразпознаваеми относно приноса си за най-доброто на всички. Те работят анонимно, така че да могат да извършват работата си без голямата съпротива от страна на онези, които биха им се противопоставили. Чрез делата и посвещението си, те са катализатори за внасяне на повече Светлина в света и по този начин възпламеняват и позволяват освобождаването от оковите, които задържаха Човечеството като заложник в по-ниските вибрации на този свят твърде дълго време. Всяко усилие, което всеки Носител на Светлината прави, се подсилва от тези в по-висшите реалности и измерения. Вие никога не сте сами в усилията си за доведете планетата и човечеството в по-висшите измерения. Това е единно усилие, което винаги се поддържа на това ниво.

До следващата седмица…
 
АЗ СЪМ Хиларион

Превод:Tauno
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com
Thank you for including the above website link when posting this message.

Saturday, October 26, 2013

Вие летите напред великолепно. – канализирано от Рон Хед 24 Октомври 2013


 Архангел Михаил
 seeing angels
Бихме искали да се върнем днес към една от любимите ни теми, феноменът на канализираните послания. Вие сте забелязали, ясно доловима промяна във вида, яснотата, и дори в някои случаи източниците на тези послания. Какво се е променило? Мислили ли сте по въпроса? Малко от тези, които участват в довеждането на тези послания до вас са го направили. Ние повдигаме този въпрос днес, за да илюстрираме различни, но свързани помежду си точки. Така че ще прекараме малко време обяснявайки и тогава ще свържем точките, както вие казвате.

Промените, които тези посланици изпитват са изненада дори за тях, тъй като те се напълват с информация, която те ще намерят по-подробна, формулирана и акордирана, до каквато досега не са имали достъп, а в някои случаи изцяло ново чувство към енергиите около тях.

Това отразява точно това което ние толкова често сме обсъждали от доста време насам. То говори точно за промяна в енергиите които ги заобикалят, както и енергиите около всички от вас. То също така отразява промените във вашите способности да усещате тези енергии, въпреки че може да е малко в повече практикувано, отколкото другите го правят. То отразява способността ви да удържате повече от енергията на вашите собствени Висши Аз-ове, на които ние наблягаме само за да се разграничава това, за което говорим. За да  поясним, ние говорим за аз и Аз. И това не изглежда странно за вас, може би. Но моля осъзнайте, че нашата цел, вашата цел, е реализацията на никаква разлика между двата.

И там, скъпи единствени, ние току-що свързахме точките. Това, което може би сте забелязали в еволюцията на канализирани съобщения е отражение на промените в каналите, а също и във вас. Там ли сте вече? Отговорът винаги ще бъде не. И отговорът винаги ще бъде да, вие сте повече там днес, отколкото когато и да било.

Това е пътуване, скъпо семейство. И вие летите напред великолепно. Като всеки от вас научи по парче, помни една част, чувства друга част, така че то променя всеки и всички от вас. И тези промени се излъчват навън във всички. Докато продължавате да " вършите работа " , както казвате, ние ще продължим да гарантираме, че получавате всичката подходяща подкрепа в района, където се намирате. Това е нашата функция, и както казахме, нашата радост.

Вземете тази радост в себе си, братя ангели, сестри ангели. Затворете очи и вижте какъв великолепен свят изграждате. Приемете нашата любов сега докато ние ви пожелаваме приятен ден.

Превод:Hristo 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Friday, October 25, 2013

Вашето Вътрешно Светилище


Скъпи Възлюбени!

Само за миг, решете да влезете във вашето вътрешно светилище (вашето свещено пространство) и се настройте с Магията във вас и това, което ви заобикаля отвън.

Почувствайте непрекъснатите благословии в живота си и знайте, че те са подарък от вашия собствен Божествен Аз! Можете също така визуално да се свържете с 7-лъчева звезда на Магията / Творението, или енергично да вървите към нея. Знайте тогава, че Вие сте тази Магия! Ако Вие сте тази Магия, тогава какво щяхте да направите с нея и какво ще направите част от живата действителност, ако не е имало нищо по пътя ви и нищо не ви спира?

Представете си, че е толкова реална, колкото е, и познайте вашата единствената Истина. Сега, когато си отворите очите, можете ли все още да почувствате тази Магия? Усещате ли, че няма повече разделение между вътрешния и външния? Те са Едно, и Магията в теб създава Магията около теб. Вие олицетворявате собствената си Божественост! Ходете в Магия! Станете тази Магия! Вие сте нея, и не може да има нищо по пътя ви, освен вас самите.

Интензивността на емоцията / чувството от страна на живота е довеждането на нещо дълбоко и красиво за всички нас. Подаракът винаги идва от душата ни, и като получаваме тези "чувствени" подаръци, понякога "времето" изглежда се забавя, и всичко изглежда, че се случва в по-бавни темпове. Това е така, защото ние сме поканени да отидем дълбоко в себе си и да прегърнем тези усещания с целостта на нашето Същество. Без отвличане на вниманието! Интензитетът на Скорпиона решително оказва влияние върху всички нас по един или друг начин. Съблюдавайте и забележете каквото идва чрез Вас в този момент, и го оставете да ви възвиси до нови висоти! Послепис: В Новото, ние можем да създаваме смао чрез нашата Висша Есенция на Сърцето, и отварянето към дълбоки чувства е огромна част от този процес!

В рамките на Божествената Любов, Polona Aurea Dawn


Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com

http://www.xn--80aapggvibf1ad2i.com/2013/10/vasheto-vytreshno-svetilishte.html

Вие всички сте Свързани с Гая чрез Мрежата


"О, уау това е страхотно, защо трябва да ми пука?"

Много вече виждат защо това е важно. Но аз ще обясня невероятна част, която поне някои от вас изпитват.

Забелязвате ли, че правите някои неща по различен начин, отколкото сте свикнали да ги правите?

И по някаква причина този нов метод работи по-добре от начина, по който сте го правили преди. Да, да, вие всички сте брилянтни. :) Част от това, което се случва, когато сте свързани е да се възползвате от знанията на всичко, което е известно. Гая има връзка до тази информация. Връзката ви с мрежата предлага същите знания. Да, знам, че не се чувствате така, всякаш знаете всичко, можете ли да си представите сътресенията, ако всичко стане незабавно? Би било прекрасно нещо, но не и в сегашното състояние на света. Ще дойде скоро време, когато всички веднага ще знаят всичко, но ще изчезне доста бързо. Това ще ви даде възможност да опитате от възможностите.

Честотните портали забраняват тези знания за хора, докато не достигнат ниво на съзнание, при което никога няма да го използват за сметка на другите. До този момент ще ви бъдат давани малки късчета знание, които ще продължат да се изграждат като вдигате вибрациите. Използвайте всеки залък разумно, тъй като всеки от тях е като мини тестове, за да видим как ще ги използвате.

Внимавайте всеки ден и вижте кога ще забележите това. Това е нещо малко и забавно, което се случва, и много хора, които питат: "Защо нищо не се променя?" дори няма да го забележат.

Източник

Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com


СаЛуСа – 25 октомври 2013г.

Ние винаги присъстваме и ви изпращаме любящите си енергии дори ако сте заети и трябва да се фокусирате върху дейности, които изискват пълното ви физическо внимание. Ние знаем, че не е много лесно да поддържаш спокойствието си и по-висшата си перспектива за реалността, когато ситуациите и хората около вас са от по-ниски вибрации и създават стресираща атмосфера и изпращат тези енергии, които влияят също и на вас. Добре е да предприемате макар и кратък момент на почивка и да осъзнаете, че присъствието ви в мястото, където по настоящем сте, е необходимо и че ваш избор беше да помогнете на другите и да им повлияете сега с по-висшите си енергии. Този кратък момент на осъзнаване ще ви помогне да сте наясно със собственото си енергийно поле, което ще ви успокои и ще ви даде чувство на радост.

Вашето енергийно поле е много по-силно сега, защото постоянно приемате всички идващи по-висши и извисяващи енергии и не се нуждаете от повече време, за да се подготвите за тяхното навлизане, така че те могат постоянно да се простират във вас и да оказват голямо влияние върху цялото Човечество. Моментът, когато всички хора ще са в състояние да видят това, бързо наближава и нищо от настоящото ви „време” не е пропиляно. Реалността на вашия избор ще бъде представена пред вас така красиво и всички онези, които мечтаят за повече извисяване и за повече радост и щастие, ще се удивят от това колко много от тези неща ги има за тях, за да ги почувстват и изпитат. Думите не могат напълно да опишат това, но вашите видения и мечти носят точното енергийно усещане, което много ще се усили, след като достигнете идеалния момент за встъпване в по-висшето ниво на опити.

Ние чуваме мислите ви относно как ще се почувства идеалният момент и какво точно ще се случи. Ние бихме ви казали повече, но не искаме да се намесваме в очакванията ви за този момент, защото той е част от цялото ви изпитване на Издигане и от вас зависи да откриете колко перфектно бе изпълнено и организирано то. Ние влияем на визуализациите и мечтите ви и също и на настоящата ви реалност по начина, по който мечтаехте за това и винаги уважаваме свободната ви воля. И ако желаете да сте повлияни повече, просто ни призовете и изразете това желание чрез фокуса си върху всичко, което желаете да изпитате Сега.

Аз съм СаЛуСа от Сириус  и искам да ви уверя в перфектността на всяка стъпка, която всички ние правим към собственото ни израстване и знание.Вие можете да видите това и да почувствате това във всичко, което изпитвате, всеки един детайл в собствения ви живот е създаден за най-висшия потенциал на учене на Истината за Сътворението, защото именно за това всички ние бяхме създадени. Ние сме Едно и сме на път да изпитаме това Единство дори в най-дълбокото или ако можем така да кажем, в най-висшето ниво.

Канализирано чрез МАДАД

Превод:Tauno

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони