Sunday, August 31, 2014

Седмично послание на Хиларион 31 август – 7 септември 2014г.Възлюбени,

С всеки изминал ден оставайте центрирани в пространството на свещеното си сърце и изпращайте любов и благословии към всичко около вас. Практикувайте това докато то стане неразделна част от опита ви. Вие сте същества от Светлина и Любов и това е причината да сте тук през тези смутни времена. Вашето успокояващо и любящо присъствие е силно необходимо и всеки един от вас има капацитета да създаде спокойствие и мир в сферата си на влияние. Тази сфера и много по-голяма, отколкото можете да си представите, Скъпи души, тя извисява тези, които са в нея. Продължете да сте благословията на Божественото в човешка форма, защото това е вашата цел и вашата съдба. Освободете всички съмнения, които може да изникват в човешкото ви съзнание и които ви говорят по друг начин. Вярвайте в себе си, че сте носителите на Светлина и Любов, че носите изцеление на околните, че пробуждате онези в обкръжението си чрез самото си присъствие и че това се случва автоматично като се занимавате с ежедневните си неща.

Като проводници на космическите енергии, вие обслужвате божествена цел, трудейки се ежедневно за личното си установяване на тази планета. Тази задача трябва да се изпълни с мир в сърцата ви, като знаете, че чрез вас изгрява Светлината на нова епоха. Вие сте важни в основната схема на по-висшите дейности на божествения план и без вас тук би имало празнина в района, който обитавате. Продължете да сте отворени, за да позволите на всичко добро от Вселената да се влее във вас и чрез вас. Изживявайте всеки ден в радост и благодарност за цялото изобилие, което ви обгражда. Вие сте разбивачите на матрицата и ето как се постига това. То не става чрез сила или радикална революция, то се случва вътре във вас и чрез вас и желанието ви позволява на божественото да извърши работата си. Вие създавате нов шаблон за човешкия опит и колкото повече от вас правят това, като се синхронизират с тази концепция, толкова повече нараства енергията, докато стане реалност на човешки опит за всички.

Като носители на новите човешки шаблони, вие просто можете да сияете в Светлината си и тази Светлина се разпознава от онези, които ви наблюдават където и да отидете. Това е фина енергия, която другите забелязват без в действителност да знаят какво е това. Не се тревожете за работата на тази енергия и външните и изражения, защото е важно да сте скромни в тази служба на човечеството и да не сте въвлечени в изражението на човешкото его. Тази служба е много по-важна, отколкото Земната ви личност може да разбере, тази служба е любящо съгласие, което направихте преди да се въплътите на тази планета. Всеки един от вас е жив израз на любящия Създател, който работи чрез вас и ето как Създателят разширява съзнанието на всички живи изрази на себе си. Тази енергия сега циркулира на планетата и пламти в повече човешки сърца.

Ние молим вие да размислите върху тези думи и да ги приемете дълбоко в ядрото на съществото си и да се синхронизирате с присъствието на душата си. Направете това ежедневен навик, когато всеки един от вас освобождава повече от влиянието и израженията на стария свят от всяка клетка на физическото си, умственото си и емоционалното си тяло, вие позволявате на Светлинното си тяло да заякне в обсега си. Всичко това трябва да се прави и да се синхронизира със сърцето ви, защото сега е време да синхронизирате ума и сърцето да работят заедно като едно. Сърцето-ум е ключът към напреднал израз на съзнание и изразяване на тази планета. Помнете, че всички вие сте много повече, отколкото човешкият ви израз ви е позволил да запомните, крачейки в старото и новото през божествената си служба в тези времена. Вие запазихте това пространство за сестрите и братята си и сега ще започнете да виждате плодовете на труда си. Сърцата им започват да пламтят от Светлина!

Пътят пред вас се отваря и новият начин на човешко изразяване е радостта. Поддържайте този фокус и не губете вяра в себе си или в доброто, което се постига. ВИЕ сте чудото и магията на новия свят, който изгрява на хоризонта – ВИЕ сте създателите и дизайнерите на новата Земна реалност. Във всеки от ВАС и у Пробуждащите се крие надеждата и красотата на новия свят. Останете верни, останете фокусирани, ПОМНЕТЕ и поддържайте тази визия.

До следващата седмица …
АЗ СЪМ Хиларион

Канализирано чрез:
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and websites are included. 
Thank you for including the above website link when posting this message.
 

Превод:Tauno

Friday, August 29, 2014

СаЛуСа – 29 август 2014г.


Колкото повече научавате за Илюминатите, толкова по-страшни ще изглеждат те, когато напредват скокообразно, поддържайки цивилизацията ви в Тъмните Епохи. Напредъкът, който трябваше да постигнете досега, ви беше отказан, но вие ще продължите напред доста бързо, когато Илюминатите бъдат свалени от власт. Въпреки това, вие трябва да избягвате всяка бурна реакция на такива новини, тъй като Илюминатите следват път, който ще доведе до гибелта им. Преди да се случи това, вие, които се посветихте на Светлината, ще се разграничите от тях. Предопределено е да се издигнете и всъщност ще ги изпреварите, тъй като се придвижвате в по-висшите вибрации, за да продължите еволюцията си. Ще напреднете с огромна скорост и по това време ще сме се присъединили към вас. С нас вие ще станете Галактически Същества и ще получите огромна помощ и съдействие. Ние имаме общо бъдеще, въпреки че вие не сте обвързани с никой конкретен план и ще изберете кога и къде според най-добрия си интерес.

В същността си вие наистина сте велики Същества в развитие, но, обградени от по-ниските вибрации, намирате за трудно да се освободите и да следвате по-висш план. Въпреки това вие печелите тази битка, докато същевременно извисявате другите с вас. Промените във вибрациите се усещат навсякъде и пробуждат онези души, които дремеха от дълго време. Това означава, че чрез още извисяване в тях ще настъпи голямо пробуждане, което ще повиши нивата на съзнанието. Това е част от подготовките, която ще гарантира, че сте добре подготвени за новите вибрации, които идват. Ние няма да позволим намеса във вашия напредък и вие може уверено да продължите напред, знаейки, че ще се извисите в близко бъдеще. В тази част от цикъла е предопределено ние да изпълним обещанията, които ви дадохме, когато той започна преди еони от време, да ви напътстваме до завършването. Вие също имате подкрепата на обитателите на Земята, но засега те остават в собствените си нива на съществуване. Те ще се присъединят към вас в подходящото време, тъй като тяхната съдба също е обвързана с вашата. Те ще предложат всичко, тъй като са се придвижили по-напред по пътя на еволюцията и са ви оказвали много помощ, за повечето от която не знаете. Вие започвате да разбирате, че много души не само ви придружават по пътя ви, но също играят активна роля в гарантирането, че вие безопасно ще завършите мисията си. Вселената гъмжи от живот, но ако не беше защитната бариера, обвиваща вашата Земя, вие до сега бихте се срещнали открито с много други цивилизации. Ние също така пазим Слънчевата ви Система от натрапници и други Същества, които са любопитни спрямо вашето съществуване. Всъщност много от тях все още наблюдават вашите действия, тъй като присъствието ви привлича много внимание. Колкото беше възможно повече ние държахме далеч от Земята други Същества, за да не позволим вмешателство във вашата еволюция. Тези, на които им е позволено да контактуват с вас, са в кармична връзка с вас и до голяма степен са отговорни за помощта си към вас през различните етапи на опита ви.

Напредъкът ви в последните 400 години бе забележителен и най-вече в последния век. Вие отговорихте добре на идващите вибрации, които ви издигат и всъщност всичко се развива според очакванията. Винаги е имало план, който да ви гарантира, че се издигате, когато напускате стария цикъл. Вие заслужихте тази възможност и когато ви се представи истината за живота ви в това измерение, вие ще сте въодушевени и извисени. Вие имате поговорка за ”връщане от ада” и тя описва многото опити, които имахте. Обаче, такива жертви не са без награда, защото вие ще израснете много в статуса си. Вашите опити ще ви послужат изключително добре, когато помагате на онези, които следват стъпките ви. Каквото и да чувствате на този етап, ние можем да ни уверим, че ще бъдете много доволни от постиженията си.

Вашите медии все още не са в състояние да докладват истинските новини, а объркването умишлено се поддържа, за да ви попречи да научите истината. Всъщност, това, което бихме могли да наречем” обикновен човек”, все още е откъснато от истината за събитията на вашата Земя. Има толкова много тайни и черни операции, които са широко разпространени. В голяма степен те се случват без ваше знание, а Илюминатите развиха огромни подземни съоръжения, където работят хиляди хора. Те са затворници на решението си да извършат тази работа и малцина от тях се завръщат на повърхността на Земята. Всъщност има градове, които приютяват работниците, за да посрещат всичките им нужди. Те може да са добре платени и да изглеждат добре, но това идва с цената на свободата им. Ако има хора, които познавате, и те буквално са изчезнали безследно от лицето на Земята, вероятно е те да са били високо квалифицирани в уменията, необходими на Илюминатите, за да продължат с програмите си.

Скъпи души, не се страхувайте от последиците от опитите на тъмните сили да ви контролират. Те никога няма да постигнат достатъчен контрол, за да осъществят плановете си за пълно превземане на Земята. Силата им вече отслабва и ще продължи да е така, докато им остане малко власт, за да следват плановете си. Това е нещо, което бе предвидено преди дълго време и на което бе позволено да се развие, само заради опита на участващите в него. Както често сме казвали, никой опит не е без някаква придобивка за участниците в него. На Земята повечето от ситуациите са резултат на карма и до по-голяма или по-малка степен всеки е замесен. Никога не забравяйте обаче, че тази карма не винаги е „време за разплата”, а също е и награда за тези, които я заслужават. Би било погрешно да се мисли, че не получавате поощрение за добрата работа в името на Светлината. През цялото време вие еволюирате чрез опитите си, така че, моля ви, приемете ги като нещо, което е във ваш интерес.

Ние винаги сме на ваша страна и всъщност сме екип, назначен да донесе повече Светлина на Земята. Всеки един от вас играе важна роля в това, което се случва, даже ако не знаете каква е тя. Преди да се въплътите, ви бе дадено кратко описание на това, което да очаквате в живота си, а Човешката Раса като колективна единица напредва като Едно. Опитът е от първостепенно значение, ето защо всички животи са толкова важни за вас, независимо от това как изглеждат.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и ви желая успех в пътуванията ви и целеустременост да успеете в постигането на Издигане.

Благодаря ти, СаЛуСа
Майк Куинси
Превод:Tauno


You can subscribe to the mailing list for these messages by going to: www.treeofthegoldenlight.com/new_subscribe.html    Left click on the heading

“Subscribe to Tree of the Golden Light Weekly Message” and it will take you to the Subscribe page – go to the bottom and under the heading “etfirstcontact” enter your Email address twice as requested. You can also “unsubscribe” from the same page.   

 SaLuSa LanguagesThursday, August 28, 2014

Бъдете истината за себе си. – канализирано от Рон Хед Архангел Михаил със и за Съветите:

light warrior
Ние ще говорим днес с вас относно една тема, която ние не сме разглеждали в това пространство по-рано. Ние много се надяваме, че много от вас ще бъдат подпомогнати от това, което ние споделяме с вас

Ние знаем, че все още има доста голям брой от тези, които считат себе си за работници на Светлината и звездни семена, които мислят за себе си като че ли са сами, отрязани, отделени от всякакъв контакт с подобни умове за разговор и общуване. Нека разгледаме тази тема по начин, който може да ви помогне да промените това възприятие и да поправите ситуацията.

Ние искаме да стане ясно, че, поне в по-голямата част от случаите, това е възприятие, и не непременно точно. И дори ако е точно, то може лесно да бъде излекувано от работниците на Светлината, защото те имат способността като Служители на Светлината, да направят това, и тъй като времето е дошло и енергийната среда съществува за всички вас, за да се запознаете един с друг.

Нека да говорим за вашето възприятие за изолация на първо място. Много е вероятно да е само възприятие. Моля ви да разберете това. Сега причините за това възприятие варират в широки граници. И все пак има прилика между тях, също така добре. Ние, по някакъв начин, съжаляваме да ви информираме, че вие защитавате себе си от това, което очаквате да бъде по-малко от приятелско приемане на вашите възгледи от тези около вас. И е възможно да имате малко опитност от това. Но ние ви питаме сега няколко въпроса.

С изключение на няколко изолирани места в светът, вие сте наясно, че няма да бъдете атакувани или убити за вашите възгледи? Вие се хващате за страхове които носите от много минали преживявания. Те са били валидни веднъж. Те не ви служат сега.

Не осъзнавате ли, че
сега при вашето количество разпространяващо се по цялата тази планета, вероятността наистина да сте изолирани където и да сте, е малка? Вие сте все още до известна степен едно малцинство, да. Но има най-вероятно и други, близки до вас, които предпазват себе си, точно както вие го правите. И те се чувстват изолирани, също.

И накрая, не мислите ли, че отказвайки да се криете по-дълго ще се привлечете помежду си, че усещането за свобода което изпитвате ще си струва всяка сума от странични погледи от страна на другите, и че силата на обединените умове и сърца няма да е огромна?

Разбира се, Вие знаете, че е истина. И Вие се нуждаехте само от напомняне. Позволете ни да ви кажем днес че сега е времето. Вие сте необходими сега. И Вие ще бъдете оценени сега. Изправете се. Изправете се на вашата земя. Бъдете истината за себе си. Може би спрете да бъдете работник на Светлината. Бъдете воин на Светлината.

Ние сме с вас. Винаги и по всички начини, ние сме с вас. Любовта ни е към вас в този ден.

Превод: Христо
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Tuesday, August 26, 2014

ИЗЦЕЛЕНИЕ и ТРАНСФОРМАЦИЯ - Тълкувание за житния кръг от 16 август 2014


Този възхитителен житен кръг се появи на 16 август 2014 г. в Nettle Hill, Warwickshire, Англия. На тези два линка могат да се видят множество снимки:
 

По календара на маите Цолкин, 16 август 2014 г. е ден със Слънчев печат "БЯЛО КУЧЕ" и с Тон 4.
16 август 2014 г. е четвъртият ден от Вълната на енергията "СИНЯ РЪКА", която е от 13 до 25 август 2014 г.

На пиктограмата са изобразени символично с фигури, знаци или чрез числа следните енергии на деня и на Вълната:

БЯЛО КУЧЕ - Любов, Сърце, Преданост
СИНЯ РЪКА - Знание, Действие, Изцеление - Слънчев печат № 7

ЖЪЛТО СЛЪНЦЕ - Просветление, Възнесение, Вселенски огън, Живот
ЖЪЛТОТО СЛЪНЦЕ е Балансиращата енергия на БЯЛОТО КУЧЕ.

ЧЕРВЕНА ЗЕМЯ - Еволюция, Навигация, Синхронност - Балансираща енергия на СИНЯТА РЪКА.

ЖЪЛТ ЧОВЕК - Свободна воля, Влияние, Мъдрост - Слънчев печат № 12 - Поддържаща енергия на СИНЯТА РЪКА.
БЯЛ ВЪЛШЕБНИК - Извънвремие, Възприемчивост, Вълшебство - Слънчев печат № 14 - Окултен учител на СИНЯТА РЪКА
БЯЛ СЪЕДИНИТЕЛ на СВЕТОВЕТЕ - Слънчев печат № 6 - Водеща енергия на БЯЛОТО КУЧЕ с Тон 4

16 август 2014 е ден с Тон 4. Тон 4 е Самосъществуващият Тон на Формата.
Ето част от "функциите" на Тон 4:
Създаване на елементите Огън, Вода, Въздух и Земя.
Изражението на Духа влиза в Творението. П
оявяват се цялостни форми.
Синхронизиране с 4-те посоки: Изток, Север, Запад и Юг.

Енергията, която е в 4-ти Тон, формира структурата на Вълната, а също така показва крайната цел на Вълната.
И на пиктограмата е представена структурата на Вълната на Синята ръка, а също така е изобразена и крайната цел!
В центъра на пиктограмата е изобразено "Око", което символизира Слънцето. Според маите, ние получаваме всички енергии от центъра на Галактиката, който те наричат Хунаб-Ку. Нашето Слънце служи като ретранслатор на тези енергии, то ги препраща към Земята.

"Миглите" на "Окото" символизират енергиите, които Слънцето изпраща към Земята по време на Вълната на Синята Ръка.
Броят на "миглите" под и над "Окото" е следният:
6 + 6 = 12
7 + 7 = 14
Общият сбор е:
14 + 12 = 26  
Тези числа символизират следните енергии:

7 - Слънчев печат 7 - СИНЯ РЪКА
12 - Слънчев печат 12 - Жълт Човек
14 - Слънчев печат 14 - Бял Вълшебник
6 - Слънчев печат 6 - Бял Съединител на световете
26 - Кин 26 - Съединител на световете, отново

Около Слънцето е изобразено Земното кълбо, Земята, разделена на 4 сегмента. Тези 4 сегмента символизират 4-те Посоки и 4-те Елемента.

Значение на цветовете в наименованията на енергиите и връзката им с 4-те Посоки и 4-те Елемента:

Червен цвят - ИЗТОК - Започване - елемент ЗЕМЯ
Бял цвят - СЕВЕР - Изчистване - елемент ВЪЗДУХ
Син цвят - ЗАПАД - Трансформация - елемент ВОДА
Жълт цвят - ЮГ - Съзряване - елемент ОГЪН
Енергията на деня БЯЛО КУЧЕ - "Любов, Сърце, Преданост", която е формообразуващата енергия на Вълната, е изобразена на пиктограмата чрез 24 сърца, обединени в кръг около Земното кълбо.
Много красива символика! Кръг от ОБЕДИНЕНИ СЪРЦА! - Каква възхитителна гледка!!!
Дори когато гледаме пиктограмата без да я въртим, виждаме обединените сърца и в долната част на кръга от сърца, и в горната част те пак се виждат като обединени сърца!!! НЕВЕРОЯТНО!
Снимка на Maya Todorova.             Снимка на Maya Todorova.
Сърцата специално са изобразени така, сякаш са кристални!
Новите космически енергии трансформират нашите клетки в кристални светлинни структури, които могат да задържат много повече светлина, и което води до трансформиране на човешкото тяло в кристално светлинно тяло.
Обединените сърца ни напомнят, че когато хората са обединени, усвояването на космическите енергии става много по-лесно и успешно. Енергиите се предават по кръга от сърце на сърце, като така се усилват и се получава Резонансен кръг ;-)!
Извън големия житен кръг виждаме едно съвсем малко единично кръгче. То може би символизира човек, който се изолирал от другите и вероятно смята, че може индивидуално да постигне Просветление и Възнесение ;-).
И така, лечебните енергии на Синята Ръка и енергиите на Любовта изпълват сърцата на хората, които са обединени.
Лечение с Енергията на Любовта, с Енергията на Обединените Сърца !!!
В следващия кръг виждаме 24 светли фигури с формата на кристали.
Кин 24 в Цолкин означава Жълто Семе с Тон 11.
Жълтото Семе означава "Осъзнаване, Целеустременост, Цъфтеж".
Тон 11 е Тонът на Освобождението - освобождаване от всякакви блокажи.
Развитието на Жълтото Семе е основната програма на Червения замък, първия замък от Цолкин.
Червеният замък е от Кин 1 до Кин 51, в случая от 18 юли 2014 до 7 септември 2014 включително.
Жълтите Семена са хората.
Хората от цял свят, с просветлени кристални тела, обединени в кръг около земното кълбо. Обединени чрез Енергията на Любовта! В Единство.
Тези фигури показват крайната цел на Вълната на Синята ръка:
изчистени, излекувани и трансформирани от енергиите на Вълната на Синята ръка, хората са с трансформирани кристални светлинни тела.
И самите хора започват да излъчват Светлина!
Телата на хората изглеждат като СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ!!
Външният кръг от 24-те фигури прилича на едно голямо СЛЪНЦЕ!!!
ЖЪЛТОТО СЛЪНЦЕ е последният, 20-ти Слънчев печат, означава Просветление, Възнесение, Вселенски огън, Живот и символизира последния етап от развитието на съзнанието на човека на Земята.

Благодаря от сърце на създателите на този житен кръг, който е истински шедьовър! Благодаря и на всички фотографи, които ни осигуряват чудесни снимки на житните кръгове!!

Лусесита

Източници за календара на маите Цолкин:

Снимка: Steve Alexander

Monday, August 25, 2014

ЛЕЧЕБНА МЕДИТАЦИЯ - Тълкувание за житния кръг от 24 август


Този красив житен кръг бе открит на 24 август 2014 в Ironwell Lane, близо  до Stroud Green, Essex, Англия.
Повече снимки има на следния линк:
http://www.cropcircleconnector.com/2014/ironwell/ironwell2014a.html

 Снимка на Maya Todorova.

По календара на маите Цолкин 24 август 2014 беше ден със Слънчев печат "Огледало" - Отражение, Безкрайност, Медитация.
24 август е и 12-ят ден от Вълната на "лечителската" енергия "Синя Ръка" - Знание, Действие, Изцеление.
Големият кръг на пиктограмата изобразява едно Огледало, което ни дава усещането за безкрайност.
Фигурата, изобразена в единия край, е фигура на човек, който медитира в типичната поза "лотус". Външният кръг на фигурата е тялото на човека, а вътрешният кръг изобразява сърдечната чакра. По този начин авторите на житния кръг ни обръщат внимание, че  този ден е много подходящ за лечебна медитация с фокусиране например върху сърдечната чакра.
 Снимка на Maya Todorova.           Снимка на Maya Todorova.

От друга страна, полумесецът заедно с двата кръга над него изобразява и това, че 24 август е вторият ден от Втората Луна, т.е. вторият Лунен месец от новата Галактическа година на Червената Слънчева Луна, която започна на 26 юли 2014 г.

Лусесита

33 УРОКА КЪМ 33 ГОДИНИ


Това е нещо, към което много хора вървят с години, а някой така и няма да го разберат никога.

33-те години са условно избрани като условен граница, когато основните кармични задачи на въплъщението са вече изпълнени и искаме от живота нещо повече – повече дълбочина, повече осъзнатост.

1. Щастието е вътре в нас самите. Ние губим прекалено много време търсейки одобрение и утеха от другите и винаги се оказва, че не го търсим там където трябва.

2. Бъдете благодарни за всичко. За доброто, за лошото и за ужасното. Живота сам по себе си е безценен дар, а удоволствието и болката са част от нашия житейски път.

3. Променете начина по който възприемате света и живота ви ще се промени. Когато почувствате страх, злоба или обида, просто погледнете на ситуацията под друг ъгъл.

4. Невъзможно е да направим всички щастливи, като оставаме верни на себе си. Но все пак е по-добре да рискуваме и да останем неразбрани, отколкото да бъдем обичани представяйки се за такива, каквито не сме в действителност.

5. Светът около нас е огледало. Това, което харесваме в другите е отражение на това, което харесваме в себе си. Това, което ни огорчава в другите е индикатор за това, върху което трябва да обърнем внимание на самите себе си.

6. Всеки човек се появява в живота ни с някаква цел, а вече ние сами решаваме да се учим ли на уроците, които той ни преподава или не. Колкото е по-лоша ролята му в нашият живот, толкова по-сериозен е урока. Имайте това в предвид.

7. Вярвайте. Просто знайте, че и в най- тежките времена Вселената ще ви подаде ръка и всичко ще бъде наред.

8. Не приемайте всичко присърце. Постъпките на другите хора са отражение на техният личен живот. И като правило това няма никакво отношение към вас.

9. Природата лекува. Разходката на чист въздух и вида на красиви пейзажи са способни по удивителен начин да прочистят главите ни от ненужните мисли, да ни върнат към живот и да ни повдигнат настроението.

10. Обидените хора обиждат другите хората. Независимо от това вие ги обичайте макар, че никой не ви забранява да ги обичате от разстояние.

11. За да се излекувате от нещо трябва да го прочувствате. Поставете вашите страхове и слабости точно пред себе си и насочете към тях ярък лъч светлина, защото единственият начин да се избавите от тях е – да минете през тях. Да се гледа истината в очите боли, но ви се заклевам, че това наистина си струва.

12. Перфекционизмът — това е илюзия. Най-болезнената илюзия. Пуснете я да си върви. Стремете се към съвършенство, но си позволете да правите грешки и да бъдете щастливи въпреки резултата.

13. Махнете щорите от очите си. Не се концентрирайте изключително върху собствените си цели и желания. Вие рискувате да пропуснете красотата на този живот и на хората около вас. Светът е удивителен, когато вървите през него с широко отворени очи.

14. Празнувайте победите си. Отбелязвайте всеки, даже най-малкия си успех.

15. Умей да прощаваш. Това е нужно най-вече на теб, а не на тези, които са те обидели. Прощавайки, ти придобиваш спокойствието и свободата, които заслужаваш. Прощавай лесно и бързо.

16. Ние всички притежаваме невероятна интуиция. Ако се спрем, притихнем и се вслушаме, то можем да чуем гласа на вътрешната си мъдрост. Слушайте тихия шепот на сърцето си. То знае пътя.

17. Нека душата ви пее! Будете истински. На Земята няма друг като вас. Бъдете искрени, живейте и дишайте с пълни гърди, движейки се към набелязаните от вас цели.

18. Ние всички сме творци. Сериозно! При достатъчна упоритост, концентрация и настойчивост е възможно всичко. Запомнете това.

19. Обграждайте се с хора, които ви обичат и поддържат. И вие самите ги обичайте и поддържайте.

20. В живота си се завъртете в свободен танц. Ако имате голяма мечта я следвайте с цялата си страст, но нежно и на определено разстояние, за да сте достатъчно гъвкави и подвижни, нагаждайки се към променящия се ритъм на живота.

21. Колкото повече даваш, толкова повече получаваш. Споделяйте мъдростта, любовта и таланта си. Споделяйте лесно. И вие ще видите колко много прекрасни неща в живота ви ще започнат да се връщат при вас.

22. Главното е да не се раздадете изцяло защото, ако вътрешната ви чаша се изпразни, няма да има какво повече да давате. Важно е да се спазва баланс.

23. Казвайте „Да” на всичко от което очите ви започват да светят. Казвайте непримиримо „Не” на всичко, което не ви интересува или за което нямате време. Времето е най-ценният ресурс, който не се възобновява. Изразходвайте го разумно.

24. Понякога ние прекратяваме някое свое приятелство. Това не значи, че ние или приятелите ни сме лоши. Просто пътищата ни се разминават. Запазете приятелите си в сърцето си, но ако започнат да ви обиждат или дърпат назад, значи е дошло време да установите дистанция и да прекратите вашето приятелство.

25. Преодоляването на собственият страх – това е последното нещо, което можете да направите за себе си. По такъв начин вие доказвате на самия себе си, че можете всичко. Това е генератор на увереността в себе си.

26. Нашето тяло е транспорт, който ни отвежда към нашите мечти. Обичайте го, отнасяйте се към него внимателно и грижливо, ако искате да се чувствате бодри и енергични. Но не се зацикляйте. Външността е субективна и с времето така или иначе се променя. Най-важното е да се чувствате комфортно и удобно в собственото си тяло.

27. Колкото се може по-често казвайте и показвайте на близките си, колко много ги обичате. Това никога не може да бъде прекалено много. Вашето време, присъствието ви до тях, любовта и искрената ви грижа за тях е най-добрия подарък.

28. Живейте с настоящето. Това е единственото нещо, което имаме сега. Учете се от грешките си в миналото, но не привързвайте към тях и не им позволявайте да ви преследват . Наслаждавайте на приятните си спомени. Мечтайте за бъдещето, но без фанатизъм и обсебване. Обичайте настоящето.

29. Живота е поредица от издигания и падения. За да разкрием целият си потенциал на нас ние необходимо и едното, и другото. Просто се дръжте здраво и се наслаждавайте на пътуването.

30. Ние всички сме едно голямо човешко семейство. Никой от нас не е по-добър или по-лош от другите. Просто на определен етап от живота си ние знаем какво да правим, а следващият път това ще бъде някой друг.

31. Бъдете благодарни всеки ден за всичко, което имате в живота си. По такъв начин вие създавате около себе си пространство на още по-голямо изобилие, привличайки радост, любов, здраве и процъфтяване.

32. Вашето определение за щастие е различно от определението на другите. Това, което за вас работи не е задължително да работи и за другите. Вие не сте световен съдия за да съдите решенията, които приемат другите хора. Както се казва в един библейски постулат: „Не съдете за да не бъдете съдени”.

33. Вие сте сам на себе си гуру. През по-голямата част от живота ни на нас ни казват какво да правим, какво да мислим, кое е добро и как да постигнем успех. Не си струва да вярваме на всичко това безпрекословно. Мислете сами за себе си. В момента в който започнете да следвате собствената си интуиция, вие ще се почувствате щастливи до разсмиване.


Превод:ГеоргиИзточник: сайт "Сознание Света"
Публикация Сайт "OMAR TA SATT"

Sunday, August 24, 2014

Седмично послание на Хиларион 24-31 август 2014г.

Възлюбени,

Времето, както знаете, се движи, и много пъти всеки от вас мисли, че самото време е спряло, което след това бързо се променя към ускорение. Вие пристигате на място, където телесните ви процеси се синхронизират по-интензивно, за да могат физическите ви тела да се трансмутират, обновят и подмладят по-комфортно в синхрон с енергиите на по-висшите измерения за подпомагане на процеса ви на издигане. Това ще ви помогне да абсорбирате повече Светлина в етерното си енергийно поле и в крайна сметка това ще окаже влияние на всички клетки, за да регенерират цялата ви човешка операционна система. Полезно е да чувствате и да заявявате намерението си в началото на всеки ден за настройване на себе си към естеството на целостта и младежкото съвършенство докато усещате и обграждате себе си с виолетовия пламък. Когато можете да визуализирате това, задръжте този фокус колкото може по-дълго. Това много ще помогне в процеса на изчистването, ако го практикувате всеки ден. Отделете време също да визуализирате Земята, обградена от красив виолетов лъч, преди да завършите упражнението си.

Във всяко нещо говорете истината си. Отмина времето да потискате светлината си, за да угодите на другите. Да, да говорите вашата истина може да обиди някои, които са свикнали да угаждат на другите, за да получат одобрението им, но сега е важно да поддържате собствената си цялост като сте напълно честни в себе си. Когато сте напълно честни вътрешно, няма място за объркване или заблуда и вие избягвате клопките да сте отклонявани от пътя си в служба на Светлината. Бъдете искрени в себе си! Човек не трябва да е груб в това действие – думите ви могат да се изговорят с любов и състрадание към ближния. Понякога истината ще излезе с гневен изблик на енергия и е важно да осъзнаете, че човекът, който говори, е под влиянието на трансформираща кундалини енергия, издигаща се от базовата чакра, и тази енергия наистина е много силна. Ето защо ние съветваме всеки един от вас да се заземява в Земята всеки ден, тъй като това ще ви помогне да сте в баланс и хармония. Ако има излишък от енергия, който ви кара да се чувствате потиснати и раздразнителни, да сте навън и да се наслаждавате на природата, докато се разхождате или сте на излет, ще ви помогне да успокоите и балансирате полето на аурата си.

Синхронизирането със Земята под краката ви ще ви донесе стабилност във всички сфери на живота ви. Когато енергийните нива във вас са много високи, изразяването на творческата ви страна чрез предприемане на действие може да ви помогне да останете синхронизирани с енергиите на мир и хармония. Отворете се за писане, поезия, рисуване, ченълинг, правене на музика, пеене и дори тананикане. Отворете каналите си на творческа енергия, в каквато и форма да са те, и скоро ще се намерите в много по-щастливо и по-радостно състояние. Когато сте в състояние на радост, творческите идеи текат в съзнанието ви като експлозия от вдъхновение, разширяване и възхитителни синхронизации. Следвайте вътрешното си напътствие и подтици и направете живота си едно чудесно откривателско приключение. Светът е вашата стрида – намерете безценната перла!

Онези, които са на духовния път от дълго време, ще започнат да усещат чувство на обновление, мир, хармония и радост. Ако можете да поддържате енергийното си поле, без да поемате енергиите на другите, това състояние на съществуване може да се поддържа без значение на това, което се случва около вас. Поддържайте отворено сърце и ум и останете фокусирани върху това, което желаете да създадете и да постигнете. Имайте търпение и вяра, че сте свързани с по-висшата вибрация, която е безопасно възможна за вас в тези времена, поддържайте любяща нагласа и се радвайте на пътуването, защото Вселената ще ви помогне да проявите мечтите си. Вместо да разчитате на това какво може да кажат другите, следвайте собствената си интуиция и чувства, тъй като това е напътствие, което идва до вас чрез собствената ви душа. Каквото и препятствие или предизвикателство да стои пред вас, знайте, че нещата ще се развият добре за вас. Започнете да приемате всичките си аспекти, такива, каквито са, и ще видите живота си трансформиран в съвършен и божествен ред.

Избягвайте да сте хващани във външни случки и житейски отклонения, открийте истинската субстанция, същността на това, което желаете, и приемете, че всичко е в състояние на божествен ред. Бъдете наясно със собствените си граници и къде свършвате, и къде започвате отново. Владейте емоциите си и позволете на другите да владеят техните, защото е важно да имате здраво чувство на самоуважение. Бъдете горди с всичките си постижения и празнувайте всяка малка победа. Правете съзнателни избори, които създават и поддържат баланса в живота ви и които също създават условия и възможности, водещи до постигането все пак на най-добрия ви живот.

До следващата седмица…
АЗ СЪМ Хиларион

Канализирано чрез:
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and websites are included. 
Thank you for including the above website link when posting this message.
 
 

Превод:Tauno

От Жълтото Семе израства Воин Житен кръг от 22 август 2014 в АнглияТози житен кръг е открит в Ackling Dyke, близо до Sixpenny Handley, Dorset, Англия.
Вече са публикувани много снимки:

По календара на маите Цолкин 22 август 2014 е ден със Слънчев печат "Воин" и с Водеща енергия "Жълто Семе"
.
В първите 52 дни от Цолкин (този период се нарича "Червеният замък") основната тема е развитието на Жълтото Семе, от което накрая израства Воинът.
Червеният замък тази година започна на 18 юли и приключва на 7 септември 2014.
В следващите 52 дни (в "Белия замък" - от 8 септември до 29 октомври тази година) основната тема е развитието на Воина, който преминава през различни изпитания, за да стане истински смел и безстрашен Воин на Светлината ;-).
Слънчевият печат "Жълто Семе" означава: Осъзнаване, Целеустременост, Цъфтеж
Слънчевият печат "Жълт Воин" означава: Изследване, Интелект, Безстрашие

Мая Тодорова


Сайтове за календара на маите:

http://www.pan-bg.com/

Friday, August 22, 2014

СаЛуСа – 22 август 2014г.


СаЛуСа – 22 август 2014г. 


Мнозина от вас приеха, че времето тече по-бързо в сравнение с преди и ще продължава да е така, тъй като то ви носи в по-високите вибрации. Всичко това е част от неизбежните промени, които се случват и които са необходими, за да доведат Новата Епоха до съществуване. С това идва и добре дошла промяна за населението на Земята, което е повлияно по такъв начин, че се придвижва към ново ниво, където има по-малко негативност. Това ще продължи докато по-ниските вибрации повече няма да могат да съществуват и мирът ще се е установил на Земята. Няма начин напредъкът да бъде спрян от тъмните сили, тъй като това е постановено от по-висшите сили, които управляват съдбата ви. Докато имате свободна воля има също и правила, които оформят бъдещето ви в съответствие с Плана за Човека.

Wednesday, August 20, 2014

Мощни енергии за лечение и трансформация Тълкувание за житния кръг от 13 август 2014


Този житен кръг бе открит на 13 август 2014 в Gussage St Andrews, близо до Sixpenny Handley, Dorset, Англия.
 Повече снимки са публикувани тук:

Снимка: Мощни енергии за лечение и трансформация

Тълкувание за житния кръг от 13 август 2014

Този житен кръг бе открит на 13 август 2014 в Gussage St Andrews, близо до Sixpenny Handley, Dorset, Англия.

Повече снимки са публикувани тук:

http://www.cropcircleconnector.com/2014/Gussage/Gussage2014a.html
http://cropcirclesdatabase.com/20140813UKds

По календара на маите Цолкин (който според маите е Галактически Модул) на 13 август 2014 започна Вълната на "лечителската" енергия "Синя Ръка" (MANIK) - Знание, Действие, Изцеление. На пиктограмата виждаме изобразени шест змии, които са символ на лечителското изкуство - това е ясен знак за Вълната на "Синята Ръка".

В три от триъгълниците има по 7 линии, които също ясно ни насочват към Слънчевия печат "Синя Ръка", който е 7-мия Слънчев печат.

Вълната на Синята Ръка продължава 13 дни: в случая от 13 до  25 август 2014 включително. Това е период на активно действие, активна трансформация, усъвършенстване, изцеление на "болните, дефектните места". И така се постига усъвършенстване.

През тези 13 дни имаме възможност да използваме максимално силните лечителски енергии, които ни се изпращат.

Трите кръга в центъра на пиктограмата според мен символизират телата на човека, които обикновено обобщаваме с три - Физическо тяло, Дух и Душа. 

Синият цвят означава Трансформация. По време на Вълната на Синята Ръка се извършва Трансформация на телата на човека. 

Около трите тела е изобразен шестоъгълник, който символизира кристал. 
Идеята е, че можем да използваме енергиите на Синята Ръка, за да изпълним телата си със Светлина, да трансформираме телата си и да изградим нашето Светлинно Кристално тяло.

Около шестоъгълника са изобразени двата триъгълника, които символизират светлинното поле МерКаБа, за което се вярва, че може да отнесе духа и тялото от един свят в друг.  С този житен кръг неговите създатели най-вероятно искат да ни обърнат внимание на това, че енергията на Синята Ръка може да ни помогне за изграждането на нашето светлинно поле МерКаБа.

Под въздействието на енергията MANIK се извършва трансформация и на телата на Земята. Също така старата Кристална решетка на земята се трансформира в Нова кристална решетка, която отговаря на новото състояние на мислите, нагласите, настроенията, желанията, намеренията на хората на Земята.
 
По календара на маите Цолкин (който според маите е Галактически Модул) на 13 август 2014 започна Вълната на "лечителската" енергия "Синя Ръка" (MANIK) - Знание, Действие, Изцеление. На пиктограмата виждаме изобразени шест змии, които са символ на лечителското изкуство - това е ясен знак за Вълната на "Синята Ръка".

Снимка на Maya Todorova.
В три от триъгълниците има по 7 линии, които също ясно ни насочват към Слънчевия печат "Синя Ръка", който е 7-мия Слънчев печат.
Вълната на Синята Ръка продължава 13 дни: в случая от 13 до  25 август 2014 включително. Това е период на активно действие, активна трансформация, усъвършенстване, изцеление на "болните, дефектните места". И така се постига усъвършенстване.
През тези 13 дни имаме възможност да използваме максимално силните лечителски енергии, които ни се изпращат.
Трите кръга в центъра на пиктограмата според мен символизират телата на човека, които обикновено обобщаваме с три - Физическо тяло, Дух и Душа.
Синият цвят означава Трансформация. По време на Вълната на Синята Ръка се извършва Трансформация на телата на човека.
Около трите тела е изобразен шестоъгълник, който символизира кристал.
Идеята е, че можем да използваме енергиите на Синята Ръка, за да изпълним телата си със Светлина, да трансформираме телата си и да изградим нашето Светлинно Кристално тяло.
Около шестоъгълника са изобразени двата триъгълника, които символизират светлинното поле МерКаБа, за което се вярва, че може да отнесе духа и тялото от един свят в друг.  С този житен кръг неговите създатели най-вероятно искат да ни обърнат внимание на това, че енергията на Синята Ръка може да ни помогне за изграждането на нашето светлинно поле МерКаБа.
Под въздействието на енергията MANIK се извършва трансформация и на телата на Земята. Също така старата Кристална решетка на земята се трансформира в Нова кристална решетка, която отговаря на новото състояние на мислите, нагласите, настроенията, желанията, намеренията на хората на Земята.

Мая Тодорова

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони