Friday, February 28, 2014

Сен Жермен – Слънчевите Изригвания, НЕСАРА и Галактическите Енергии

Сен Жермен чрез Мелин Лафонт

(Бележка от Мелин: Сен Жермен говори по тези теми от няколко седмици насам. Сега той се намира по-близо до земния план. Преди няколко дни дойде подходящ момент да канализирам съобщението.)

Привет, скъпи приятели! Аз Съм Сен Жермен, носещ ви новини. Доста новини всъщност. Този път ще ви дам информация за текущите актуални събития. Обикновено предпочитам дълбоките актуализации, които оказват голямо влияние върху индивидуалния процес на Възнесение. Днешното съобщение съдържа и двата подхода.

Годината 2014 е първата която позволява изпълнение на всички ваши желания: реалности, творчество и приготовления. Тя вече донесе много вътрешни лични промени. Като начало искам да наблегна върху интензивните слънчеви изригвания които оказват огромно въздействие върху земната реалност – съзнание и живот.

Никога не подценявайте тези огромни сили и тласъка, който извършват спрямо глобалния процес. Сега повече от всякога те спускат върху вас мощни импулси, по-бързо от колкото може да си представите. Бъдете предупредени, приятели мои, че това ще се ускори и увеличи още повече. Така ще се достигне пробуждане и ускорение на промените в земната реалност. Досега увеличаването на слънчевата активност беше „терра инкогнита”, непозната тема за много от вас, тъй като едва сега изригванията достигнаха невиждани размери.

Всяко слънчево изригване само по себе си, е творение и активация, допринасящи за подобряване връзката с вътрешното Аз на всеки човек в неговата собствена реалност, околна среда и живот като цяло. Мнозинството Светлинни работници и Учители на планетата, които са готови, вече обединяват Аз Съм Присъствието си с Христовото съзнание в тях на различни степени.

Този процес изисква още по-голямо заземяване, отпускане и почивка, съчетани с осъзнаване на вътрешния баланс и креативност. Това е способ за проникване в собствената реалност и съзнание, който изисква външно проявление в живота на индивида. Вашето тяло и съзнание са изключително важни в цялостния процес.

Проявява се не само човешкото съзнание във видима форма и творения, но също така и глобалното съзнание като цяло променя планетата. Земята, отвън и отвътре, приема нови форми и концепции. Говорим за всеобхватна промяна на планетарната система и Слънцето, което предизвиква реакция и изменение в другите планети и измерения.
Колективното съзнание се хармонизира, което води до изравняване вибрациите между хората, животинското царство, света на феите, девите и елементалите. Колкото повече напредват тези синхронизации, толкова нашето съзнание се разширява и достига вибрациите, позволяващи галактическо общуване и обединение на съзнанието.
Галактическата федерация вече стартира плановете си по гарантиране на постоянно присъствие на планетарно ниво за всички от вас, които са отворени за това. В зависимост от готовността на хората, тяхното осъзнаване и намерение на сърцето, контактите ще бъдат осъществявани по най-подходящи начини и на съответстващо вибрационно ниво. При наличие на съзнание, базирано все още върху разделението, това ще повлияе на връзката. Ако човек проявява съзнание, основано върху Единство и толерантност, тогава връзката с галактическите енергии ще бъде по-гладка и ще носи по-голямо осъзнаване на многоизмерните аспекти на личността.

Колкото по-умело владеете Себе си и сте се превърнали в свой собствен учител, толкова по-лесно ще е да определите и създадете условия за първи галактически контакт. Това предполага умение да боравите със силата на сърцето и да поддържате баланс и фокусирано творческо намерение за реализиране комуникация. Съществуват безброй варианти и всички те са на ваше разположение за добро. Наслаждавайте се на настъпващото творческо време и изучавайте онези Галактически аспекти на вас самите, които улесняват комуникацията със семейството на Светлината.

Голям брой кораби действително се приземиха в отговор на позволението, дадено от колективното съзнание на хората. Ние сме в трескаво очакване на политическото решение, относно нашето присъствие между населението на Земята. Значително количество информация си проправя път да стане достояние на всички. Тя засяга не само Галактическото съзнание, но и много повече…

Една от сериозните теми, засяга НЕСАРА и аз се занимава именно с това през последните няколко седмици. Космическият закон за необходимостта от безусловна Любов и Свобода достигна бреговете ви. Тези принципи вече започнаха да се проявяват и валидизират. Първоначално всичко се осъществява на етерно ниво преди да се разгърне като планетарни промени. Не забравяйте, мили мои, че само вие държите контрола над личната си реалност и сте отговорни за случващото се. Обобщено, вие сте решаващото звено как и какво ще се прояви в тази финална фаза. Аз Съм един от онези, които проправят пътя за вас и подпомагат реализирането на Плана.

Само колективното съзнание може да позволи и утвърди какво ще се случи, в синхрон с вашата Божествена сила. Аз работя с енергията и вашето съзнание, за да определя къде мога да асистирам за достигането на пробив или да се притека на помощ на участващите сили. Това може да бъде забелязано като кълба от светлина, които вие хората изпращате. Вашата светлина символизира сърдечните ви намерения и вътрешна готовност за промяна. 
Тези сфери от светлина ми дават възможност да изпълня желанията ви със силата на проявлението до най-високото ниво на политическата сцена. Без тях аз не бих могъл да се намеся. Нуждая се от вашето съгласие, коопериране, отвореност и разширено съзнание. Силата на сферите се увеличава с насочването на сърдечно намерение, мисли за обединение и сътрудничество.

През последните няколко месеца се проведоха много дискусии и подготвителна работа, за която вие не бяхте осведомени. Независимо от това, някои от вас са напълно осъзнати за случващото се и дори си припомниха някои моменти. Търпението ви ще бъде възнаградено. Факт, който става все по-ясен и очевиден.

Оставете зад вас всички очаквания! Целта на помощта е не всичко да бъде направено за вас, а да бъде ваше творение, на всички. Заедно ние формираме обединение, което натрупвайки се създава ефективни изменения и промени. Ние, от тази страна, може да функционираме като свързващо звено или асистенти, но всичко останало е ваш собствен колективен опит, лично творение и възможност на вашето съзнание да отбележи и осъзнае всичко на планетата.

Аз не съм спасител на тази планета, аз предоставям моето съзнание и майсторски енергии постоянно и интензивно в тази реалност като принос за процеса на Възнесение. Това е Ерата на Водолея, който манифестира моята чиста енергия и сила чрез Виолетовия Пламък.

Нека позволим на колективното съзнание да се изпълни с Любов, достигайки вечната свобода и блаженство. Заедно ще осъществим Планетарно Възнесение по най-хармоничния начин. Ние носим в себе си всичко необходимо и не можем един без друг.

Аз Съм Това Което Съм
Сен Жермен


Превод: Мира Адреева | Самосъзнание.com


СаЛуСа – 28 февруари 2014г.Скъпи души, идваме с добра новина, за да ви информираме, че всеотдайната работа, която извършихте, е на път да донесе удовлетворението, което напълно заслужихте. Комбинираните ни усилия доведоха до ускоряване на необходимата работа, за да се стигне до забележителен етап в необходимия напредък, който трябва да донесе промените. Вашите усилия доведоха до преглед на отбелязания напредък и беше взето решение да се придвижим бързо напред. Това означава, че ще се случат специфични събития и вие ще узнаете това, което ясно ще разкрие началото на нов етап, водещ към „Събитието”. В рамките на сравнително кратък период ще ви бъде дадено неопровержимо доказателство за отбелязвания напредък, но не очаквайте това да бъде излъчено по основните медии. Тъмните сили ще потискат истината и ще направят всичко възможно, за да спрат напредъка, а това означава, че вие може да се наложи да търсите доказателства за това, което се случва.

Преди всичко през това време на чакане всяко усилие беше добавяно към довеждането на необходимите промени и сега бе достигнат етап, в който Светлината е във възход. Повече тъмните сили няма да имат контролиращата власт, която имаха преди. Вместо това Светлината внезапно се придвижи в позицията на властта и сега нейният напредък ще се ускори. Служителите на Светлината са призовани да поддържат фокуса си върху целта, върху която работят. Все пак е нужна фокусирана всеотдайност, за да продължи инерцията, защото все още има много път. Обаче, добрата новина е, че сега всичко е по-лесно и вие няма да срещате толкова много трудности по пътя си, колкото преди. Сега повечето от вас знаят какво се иска от тях и мнозина очакваха точно това време, за да започнат задачите си. Ако сте човек, който сякаш няма специфична задача, добре ще направите, ако продължите да разпространявате Светлината.

Ще откриете, че тъй като Светлината продължава да расте, животът ви ще тече по-леко. Трудностите, които срещахте в миналото, постепенно ще стават все по-малко и ще дойде време, когато всичко ще тече гладко и удовлетворяващо. Ваша съдба е да изпитате удовлетворението от вашите очаквания и да се радвате на издигането на вибрациите си. Като правите това, ще откриете, че съзнанието ви също ще се разшири и вие ще сте напред по пътя към пълно съзнание. Цялото ваше пътуване беше пътуване на търсенето на обратния път към това, което бяхте, когато започнахте това пътуване преди хилядолетия.

Сега вие трябва да сте осъзнали, че не сте тялото си, което просто е нещо, което сте”облекли”, за да сте в състояние да изпитвате в по-ниското измерение. Нито пък сте истински”Земляни”, домът ви е сред звездите, където ще се върнете и ще останете като Същество от Светлина. Всички вие ще сте оценени и уважавани, заради поемането на задачата да живеете сред тези плътни реалности, носейки Светлината. Вие извисихте Същества, които в противен случай можеше напълно да бъдат превзети от по-ниските вибрации. Вие с нетърпение и без мисъл за себе си поехте предизвикателството да помогнете на изгубени души, знаейки, че няма да бъде позволено да изгубите пътя си завинаги. Във всеки един момент животът ви ще е следван и когато е възможно, ще бъде давана помощ.

Така че, моля ви, не съдете онези, които сякаш са отпаднали от Светлината. Те се нуждаят от огромна помощ и разбиране, за да се върнат отново на пътя към нея, а вие дойдохте доброволно да им помогнете да направят това. На този етап вие не знаете през какви опити сте минали, за да стигнете тук, където сте сега. Обаче, когато нивата на съзнанието ви се издигнат, ще се видите с „Огледалото на Истината” и без съмнение ще сте доволни да откриете, че сте изпълнили обещанията си. Истината за вас трябва да се разкрие на етапи, когато сте достатъчно силни да я приемете. В това няма нищо шокиращо, но просто е най-изненадваща и за мнозина от вас е невероятна.

Бъдете с отворен ум, тъй като все повече узнавате истината и знайте, че тя винаги ще бъде придружавана от онова специално усещане, че не може да бъде отречена. Ако ви се струва, че е твърде много, за да е вярно, запомнете я, защото с времето ще я приемете такава, каквато е. Ако знаехте какво чудесно време е пред вас, не бихте имали никакви тревоги за бъдещето, тъй като сега животът ви е на друга вълна, въпреки че това може да е трудно да се приеме в настоящите условия. Това са времена на смут, когато необходимите промени продължават напред, и все пак от тях ще дойдат мирът и хармонията, които сте търсили.

От тук нататък животът трябва да е по-лесен за вас и няма да има липса на подкрепа. Наистина, много от вас ще имат нужда от малко или никаква помощ, тъй като ще сте стимулирани от развитието на събитията, които трябва да настъпят много скоро. Това ще дойде под формата на потвърждения за случващи се събития, за които вие обикновено не бихте узнали, но сега ви се разкриват. Някои от тях ще шокират хората, но като цяло те трябва да се считат за извисяващи. Служителите на Светлината могат да са от огромна помощ като нежно просвещават хората за истината. Поддържайте вниманието си върху развитията, тъй като някои от тях пряко ще включат дейностите ви. Бъдете готови да се настроите и винаги поддържайте пътя към пълно съзнание. Ние очакваме с нетърпение да осъществим повече контакти с вас, но все още не е времето за по-открит контакт. Това време ще дойде, разбира се, и то не е твърде далеч в бъдещето.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и съм толкова доволен, че най-сетне новината е по-обнадеждаваща и извисяваща. Тя трябва да се разпространи с доста бърза скорост и развития според вкуса ви и с издигане. Както винаги ние ще наблюдаваме дейностите на тъмните сили, тъй като дори малък брой от тях могат да ви причинят проблеми. Оставяме ви с нашата любов и благословия.

Благодаря ти, СаЛуСа
Майк Куинси
Превод:Tauno
www.treeofthegoldenlight.com

Thursday, February 27, 2014

Стийв Бекоу: Повикване на експертите

26 февруари 2014, Steve Beckow, the Golden Age of Gaia
(от Стийв Бекоу, от сайта “Златната епоха на Гая”)


Сега се налага да се справя с някои трудни истини в живота ми, много от които касаят нашата роля като наземен екип.

Казвал съм, че съм смутен от дългото чакане, което преживяваме. Виждам как и другите се измъчват. Мнозина изглеждат уморени. Но тогава моето вътрешно чувство  ми казва, че това е, в което сме се записали да участваме.

То ми казва, че ние сме се съгласили да останем спокойни, когато старите структури се рушат пред очите ни. То ми казва, че ние сме се съгласили да покажем търпение и сила на духа пред лицето на лишенията, които това може да изисква. Какво трудна задача!

То ми казва, че някой трябва да поддържа планетата стабилна и балансирана пред лицето на колапса на всички институции – свещеници се оказват педофили, банкери се оказват хищници, правителствени лидери се оказва, че са склонни към съсипването на техните хора с всякакви възможни средства - обедняване, задлъжнялост,  химически следи, HAARP, отравяне на храните, генетично модифицирани култури, предизвикани от човека пандемии, токсични ваксини, световна война, и пр. и пр.

Някой трябва да държи главата си изправена, докато всички около нас губят главите си. И ние доброволно сме се съгласили да свършим тази работа.

Забавно е. Когато гледам това, идвам на себе си. Аз разбирам, че съм се съгласил да свърша тази работа. И това ми дава нова решителност да остана спокоен, точно защото знам какво се случва.

И аз трябва да остана спокоен пред лицето на хора, които ми казват настоятелно, че президентът Обама е корумпиран, че Фукушима определено ни довършва, че нищо не се е променило с кабалистите и че ние си оставаме точно с това ... нищо.

Знам, че това не е вярно, но ние също така работим за компания (Компанията на Небето), която може понякога да е много секретна, така че аз може да нямам информацията, която ми трябва, за да опровергая другите. Това може да е разстройващо.

Но това е естеството на работата. Това е нашата работа - да останем спокойни и уверени в крайния резултат. Това е нашата роля - да намерим наградите за нашата работа по-скоро вътре в себе си, а не навън. За сега е това. По-късно ще има и двете, но това време все още предстои.
 
Във всеки случай, всеки духовен текст ни казва, че истинската награда е вътре в нас. Истинската награда е усъвършенстването на нашите вибрации, което е вътрешно нещо и постепенно ще ни даде възможността да създадем това, което ни трябва. Тя ще направи външните награди ненужни. Така че във всяко едно отношение, през това следващо кратко време, реалните награди са вътре в нас.

Трябва да намерим
начин да преминем през това следващо кратко време. За нас това е най-важното време, през което трябва да преминем, обединени, в сътрудничество, креативно. Това е времето, за което сме дошли -  за изграждането на обединено общество, което да издържи падането на старите и корумпирани институции и да започне създаването на нови и некорумпирани такива.

И докато аз винаги казвах на Архангел  Михаил да ни даде инструментите, а ние ще довършим работата, истинската мисия е да се свърши работата преди да пристигнат инструментите, точно в това време на творчески хаос и трайна оскъдица. За това те изпратиха своите експерти.
Превод: Лусесита

Monday, February 24, 2014

Никой друг ще бъде където сте вие по това време. – канализирано от Рон Хед Архангел Михаил и Съветите на Висшите Аз-ове


 love me
Понеже тъкмо говорихме за любовта към себе си, нека се преместим в темата за достойнството, за прошката към себе си, за само опознаването за да бъдете достойни за всичко, което можете да си представите. И ние казваме всичко, което един може да си представи, защото повечето от вас не си представят много на едро. Вие имате, повечето от вас, една вкоренена практика на мислене че не заслужавате много. И вие също имате навика да мислите, че големите неща са невъзможни за вас.

Нека да се погрижим за това малко недоразумение точно сега. Има налична една сила която е създала всичко, което можете да видите и много, много повече. За такава сила, създаването на всичко което можете да си представите не е по-трудно от създаването на едно цвете, и двете са чудеса, нали? Така че, просто за удоволствие, защо не практикувате мислене на едро?

Сега, моля, запитайте се: "Защо аз мисля, че не заслужавам всичко, което ми трябва? " Има толкова много отговори на това, колкото хора има, но най-често е, че сте били поставени при известни условия за много дълго време за да мислите по този начин. И ви е казано категорично, че не го заслужавате. И вие сте го повярвали. Вие сте си представяли всички от начините че вие не го заслужавате и сте повярвали на това също така. Вие също така вярвате, че вие ​​носите чували и торби с вина със себе си. И ние можем да продължим в този дух за много дълго време. Така че нека да направим малък мисловен експеримент. Вие знаете вида на нещата които вашия г-н Айнщайн правеше. Ще бъдем кратки, така че нека да го предложим, а след това затворете очи и го направете. И ако не се чувствате реално след това го правете през всеки ден, докато го направите.

Ето започваме. Вие стоите пред вашия Създател. Сега първо, Той / Тя е безусловно любящ. Знайте това. Няма да има удряне и проклинане. Ще има много обичане, обаче. Следващата част е за вас да чувствате, че частта на Създателя е вече направена, но вие трябва да знаете това. Така че, " Създател ( или както вие го наричате Него / Нея ) Аз съжалявам за всички неща, които не съм направилперфектно, както помня и не помня. Ще ми простиш ли моля? " Знаете какъв е отговорът, нали? " Създател: Аз прощавам на всички и всичко, който някога е направил нещо, което не съм харесвал. Аз може все още да не го харесвам, но аз знам, че съм го разбрал там, където съм днес. " И накрая , " Създател, аз си прощавам, че не съм всичко, което съм бил учен, че трябва да бъда и което не ми е достигнало. Аз прощавам на себе си че съм съдил себе си, твоето творение, като по-малко от перфектно. Аз си прощавам. Аз си прощавам. Аз си прощавам. " Сега, върнете се обратно към себе си и си обещайте да намерите нещо, за което да се чувствате добре за днес. Намерете нещо което да харесвате в себе си. Не би трябвало да бъде прекалено трудно. В края на краищата, Създателя ви обича.

Така правим ние, нали знаете, винаги, винаги, винаги. Моля започнете да мислите за себе си като за някой, който заслужава всичко, което вселената предлага, не по-малко. Ние ви казваме, че никой друг ще бъде където сте вие по това време. Добър ден.

Светът има нужда от теб сегаРейчъл Снайдър

Светът има нужда от теб сега,
повече отколкото си мислиш.
Повече, отколкото можеш да си представиш.
Светът има нужда от твоите дарове.
От твоето сърце.
От твоето съчувствие.
От твоето разбиране.
От твоята способност да слушаш,
да говориш,
да чувстваш
и да действаш.
Даровете, които само ти можеш да дадеш,
по начина, по който ти и само ти можеш да дадеш.
Времето за въздържане свърши.
Времето за вярване, че ти не си достатъчно добър,
че не си достатъчно готов,
че не си достатъчно мъдър,
свърши.
Времето да се страхуваш, че ти си прекалено добър,
прекалено силен,
прекалено великолепен,
прекалено интелигентен,
повече не съществува.
Ти нямаш повече извинения.
Ти вече нямаш нито една причина, поради която не можеш да бъдеш
точно този, който си поставен да бъдеш тук.
Твоите обичайни начини за отвличане на вниманието вече не действат.
Твоите стратегии да оставаш дребен
за да се съпротивляваш на призива да се събудиш,
вече не работят.
Светът има нужда от теб сега,
повече, отколкото си мислиш.
В Големия Кръг на Живота,
се пази място за теб
от преди да започне Времето.
Докато ти пътешестваше, докато ти изследваше,
твоите обувки те очакваха, маркирайки твоето място.
Никой друг не се приближи,
защото тези обувки можеш да обуеш само ти.
Ти се съгласи да влезеш в тях, когато си готов
да заемеш твоето полагащо ти се място в Кръга.
И сега, ти си готов.
Ти си отегчен от собствения си егоизъм.
Ти се задушаваш и не можеш да понасяш твоя безкраен самоанализ
и твоята душа е изпълнена с нетърпение
да остави ежедневните дейности настрани и да прегърне твоето истинско Дело.
Сега, в точния момент, в който светът има нужда от теб,
ти достатъчно разкри, и откри и преоткри,
така че твоето истинско аз може да види светлината на деня.
Така че ти можеш да влезеш в обувките, които
те очакват от преди да започне времето.
Всеки момент, в който се бавиш,
разширява дупката в мрежата на съществуването.
Защото ти си съществена част,
без която Творението не е пълно.
Глобалната хармония лежи в твоята длан.
Планетарният мир просто няма да бъде постигнат
без Твоето сърце, Твоя ум, Твоя дух.
Светът има нужда от теб
и светът има нужда от теб сега.
Повече, отколкото си мислиш.
Повече, отколкото някога можеш да си представиш.

Rachel Snyder: The World Needs You Now


Превод: Лусесита

Всичко Съществуващо е Енергия - Вълни Вибриращи на Различни Честоти

Вие като част от Вселената се управлявате от Универсални Закони, както и всичко останало, което съществува в тази Вселена. Аз съм тук, за да ви напомня за Закона на Потока. Всичко съществуващо е енергия и така вълни, вибриращи на различни честоти. Тази енергия е безкрайна и така никога не започва и никога няма да спре, трябва да е просто поток, развиващ се и трансформиращ. Част от вашето майсторство в човешка форма е да научите как да се запази тази енергия, която е живот, протичащ в по-плътните измерения, в които вие в момента вибрирате и съществувате.

Когато потокът на енергията се запуши имате застой, което води до дисхармония и болести в живота. За да се запази потока движещ се, трябва да се научите открито да давате и получавате цялата енергия. Не забравяйте, всичко е енергия, това включва и вашите мисли, времето ви, вещите ви, парите ви и вашите уникални дарби. Така че, за да получите трябва да участвате в трансформатора даване / получаване на енергийните закони на Вселената. Задържайки се за нещо, което вече не ви служи, блокира бъдещите възможности и изобилието течащо към вас.

От ключово значение, за да сте в състояние да позволите този поток от енергия е отварянето на сърдечната чакра и привеждането в съответствие с Космическото Сърце. Това помага на човешкия ум и его да се освободят от страха, раздялата, конкурентската обработка на мисли която сте научили и да станете доверчивите, любящите и течащите хора, които дойдохте да бъдете. Вселената ви подкрепя и обича и всичко е част от вас, запаметена в рамките на всяка клетка е паметта на цялата Вселена, вашите научни открития за Холографската Реалност потвърждават това.

За да се превърнете в господар на живота и енергията, трябва да започнете първо с овладяването вътре в себе си. Позволете на потока на живота, който е енергия, да ви води във всичко, което правите. Давайте свободно и открито, без дискриминация и преценка. Вие в края на краищата сте прекрасни Творци и все пак също и част от самото Сътворение.

В Безкрайна Любов.
Аз съм Учителя Дрю.

Канализирано съобщение от Учителя Дрю (Master Drew) от Великото Бяло Братство.

Прието от Kelly Peacey на 20 февруари 2014.


Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com

Sunday, February 23, 2014

Седмично послание на Хиларион 23 февруари – 2 март 2014г.Възлюбени,

Ветровете на промяната са над вас. Докато животът продължава както преди, промените, които настъпват във вас, са огромни. Тези промени се установяват във всяка душа, която живее на планетата. Всяка душа се съгласи да изпита тези промени. Първата забележима промяна ще бъде по-голяма способност да чувствате емоция и да я изразявате. Повечето хора на планетата потискаха емоциите си, за да затвърдят сърцата си, така че те да могат да функционират във все повече нарастващата плътност и сега тези филтри падат, защото има много по-голяма Светлина, отколкото когато и да било преди. Тъй като всеки човек е способен истински да чувства и да говори от сърцето си, всичко, което има нужда да бъде изразено, ще започне да излиза от същността на съществата им. На някакъв етап от този процес изразените чувства ще са чувствата на любов, следвани от чувствата на радост и други положителни емоции, които ще придвижат хората в посоки, които до сега не са били известни на вашия свят.

Хората на Земята се обединяват в по-големи групи, отколкото преди, за да могат да издигнат гласа си към онези области от реалността си, които могат да бъдат подобрени. Има хора, които са готови да жертват живота си за промените, които изискват. Това е доста бурно време в делата на всички системи от старата парадигма, която повече не служи на нуждите на хората. Тъй като хората продължават да се пробуждат, илюзиите са разобличавани и онези, които държаха населението в подчинение, са разкривани. Няма място за тези хора, където да се скрият, тъй като разкритията за задкулисните им машинации излизат в Светлината, защото всеки сега трябва да се изправи с лице към собствените си избори и деяния и да се помири с душата си. Въпреки че това ще произведе известен хаос, в крайна сметка то е за най-доброто на всички.

На планетата има мнозина, които са готови да се изкачват и да започнат да прилагат радикални промени във всички аспекти на управлението и във всичките му разнообразни функции. Това, което беше реализирано, за да отнема енергията на хората по нечестен начин, ще бъде заменено със система, която в крайна сметка ще престане да съществува в сегашния си вид. Предстои по-голям суверенитет за всеки човек и всеки ще осъзнае присъщата си отговорност да допринася чрез приноса си по достоен и почтен начин, така че приносът му да съответства на най-доброто за всички на планетата, а не само за отбрани и неясни неколцина. Тайните обединения на хората ще спрат завинаги и човечеството като цяло ще издигне факлата на съответствието в по-голяма степен със Създателя на всичко, така че те ще са в хармония с вселенските закони на поведение.

Някои много изненадващи промени започват да излизат в Светлината. Тези промени създават ефект на верижна реакция във всички райони на света и ще подпомогнат началата на по-добър начин на живот за цялото човечество. Онези, които са в челните редици на това движение, ще са в позиция да завършат голямо добро. Хората започват да изпитват по-голямо преуспяване и изобилие в ежедневието си и това ще има дълготраен ефект върху това как човечеството може да живее в мир, хармония и преуспяване. Когато всеки член на човешкото семейство има всичко, което е необходимо за добруването си, безопасност и защита, те могат да се придвижат към области, които не бяха достъпни за тях преди, областите на духа и изследването на собствената си душа, дарбите си, уменията и талантите си, които лежат като скрити скъпоценни камъни в тях. Те ще излязат на повърхността, за да благословят онези около тях по любящ начин.

Ние изтъкваме важността на това да оставате центрирани и в съответствие с по-висшите си аспекти. Мечтата да се обедините с божествената си същност гори ярко в онези, които са правели усилието да се синхронизират със Светлината на Създателя в тях. Тези хора ще успеят в намеренията си да проявят Свещената си Христова Същност в и чрез себе си. Тези хора са авангардът на новата човешка раса, напълно осъзнати божествени хора, работещи с общо съзнание. Във всички на планетата второто идване на Христовото съзнание изгрява.

До следващата седмица …
АЗ СЪМ Хиларион

Превод: Tauno
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and websites are included. 
Thank you for including the above website links when posting this message.

Saturday, February 22, 2014

Нова Решетка бе Построена: Еволюцията на Човечеството и Земята


Чрез Кухата Земя Пирамидите провеждат енергията от Вътрешното слънце през кристалната решетка – Свободната Енергия, която видяхте: Сферата на Тесла.

Пирамиди бяха поставяни целево и обикновено на места, където повърхността не беше стабилна. Те имаха стабилизираща функция. Наземните и подземните пирамиди подхранват кристалната решетка и подсигуряват огромни спираловидни завихряния нагоре и надолу, изпращащи енергия към всички живи същества на планетата. Ние всички сме кристални.

Понеже почти успяхме да се самоунищожим, кристалите, които бяха спасени от атомен взрив в бяха запечатани в кристалната решетка на Земята. Те са свързани със Седемте основни чакри, които ни дават достатъчно енергия да се научим да живеем в хармония с Гая отново. Да започнем ученето отначало. Кристалната сфера (Асамблиращата енергийна точка) се намира все още на етерен план и активира Земната чакра като остава диря. Това маите описват като дъговидна змия.


Когато тази Асамблиращата точка е над Силови Възли в мрежата от Лей Линии, хората са  привлечени да ходят на почивка по такива места. По време на изравняването, върху скалите срещу върха Мачо Пикчу (мястото се нарича още „Сърцето на майката”, а реката течаща там – „Рио де Мадре”) ще се извърши възстановяване на честотите за пробуждане на етерната чакра. Тя ще въведе Женския принцип.

Както може би знаете и осъзнавате, това е което са направили на всички планети в нашата Слънчева Система ... създавайки една голяма следа от разрушение.

Те никога не са губили съзнанието си напълно и създадоха система, която погуби Атлантида. Проектираха ниско вибрационна етерна мрежа, която поставиха върху ключовите точки на земните лей-линии.

&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dj2jUoHJFsvKswae64HABQ&ved=
0CD8QsAQ&biw=1440&bih=721

Тези предаватели и приемници изпращат ниско честотни сигнали, за да активират рептилския мозък у хората. Това се нарича хоризонтално проектиране. Спомнете си елемента въздух/етер и как той копира информацията като водата. Тези електронни честоти въздействат на нашите тела, които са съставени от вода, която ги копира.

Имплантите в предния мозък се стимулират прекалено силно, което задейства негативния вътрешен диалог в рационалния ум, изпълнен със страх от смърт или загуба. Ум, който ни насочва да мислим единствено и само за себе си и собственото си оцеляване. Да нямаме сърдечен отклик към ситуациите в живота.

Да ходим на работа за нашия "ШЕФ", за да печелим за най-скромните си нужди от храна и подслон…

Отивайки на работа изпълняваме чуждото намерение. Със спечелените пари купуваме храна, за да генерираме енергия и да се върнем отново на работа. През „свободното си време” заставаме пред олтара за контрол върху мислите ни – телевизорът. Накрая заспиваме, за да се заредим за утрешния пореден работен ден. Честотите на телевизора и други екрани активират Етерните Импланти.

Те също разполагат с подвижни ХААРП кораби, които поставят върху Лей линиите в морето, особено над подводните пирамиди.

&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dj2jUoHJFsvKswae64HABQ&ved=
0CD8QsAQ&biw=1440&bih=721#hl=nl&q=haarp+ships&tbm=isch

Подводна пирамида близо до Япония:


Те също притежават мобилни кораби, които поставят над подводните пирамиди:


Те могат да настройват вертикалното разпространяване на енергията от тези Силови Възли, и да насочват енергията където пожелаят, в зависимост от желания резултат.

С това е свързана секретната военна програма. Владеят мрежа от чинии, прикрепени към сателити, обикалящи земната орбита. С тези кристални генератори на борда и други инсталации на сушата, те насочват различни лъчи към чиниите. Могат да произведат „смъртен лъч” към Земята или върху космически кораб на Галактическата Федерация. Винаги заплашат Светлите сили, че ще ни навредят ако те се приближат по-близо до земния план. Звездните представители ни обичат и спазват дистанцията, за да ограничат страха и да ни предпазят.

Следва продължение...

Превод: Мира Андреева | Самосъзнание.com


text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони