Tuesday, June 30, 2015

Bulgarian -- Послание на Хиларион 28 юни – 6 септември 2015г.

Съобщение от Марлен :
Марлен се оттегля за неопределено време от ченълинг и всички уебсайтове, за да си почине, да се лекува, центрира, преоцени и да завърши някои проекти, които се нуждаят от завършване. Нека всички вие да имате чудесни юли и август!

Възлюбени,Тъй като животът на планетата продължава да еволюира и да се разширява, мнозина са призовани да се синхронизират с целта на точно това свое въплъщение. На всяка личност подобава да търси отговорите в себе си; за разгръщането на тази предопределена служба на Божествения план и съзнателно и с намерение да се синхронизира с нея всеки ден. Когато правите това , започват да се случват събития, които сякаш са Божествено насочени. За това ще има още информация, която ще дойде при вас чрез различни източници като привличане на хора към вашето внимание и сфера на влияние, които резонират с целта на душата ви, и могат да ви окажат съдействие, което да ви помогне да стъпите на истинския си път. До вашето знание ще бъде доведена информация под форма на книги, уебсайтове и хора , които ще ви помогнат да си спомните работата за вършене , за която сте дошли тук. Сега се отваряте за най-висшия си потенциал, стъпка по стъпка, за да не се претоварите и да не прегорите. Пътят ви трябва да ви се струва добър.

Monday, June 29, 2015

Bulgarian -- За житния кръг от 24 юни 2015: Изчистване и Трансформация

Този кръг е открит на 24 юни 2015 г. в West Amesbury, Stonhenge, Wiltshire, Англия.

Още снимки могат да се видят тук:


Видео:
По календара на маите Цолкин 24 юни е ден със Слънчев печат “Бял Вятър” и с Тон 4. В ден с Тон 4 се сънастройваме с 4-те посоки на света и на житния кръг виждаме фигура, която много прилича на компас ;-)!

Тон 4 се символизира и от 4-те лунни полумесеца.

Friday, June 26, 2015

Bulgarian -- СаЛуСа – 26 юни 2015г.За онези от вас, които следят  новите послания, настоящите времена показаха, че се случват много неща. Вие без съмнение ще сте наясно, че тъмните сили са следени отблизо, за да се гарантира, че не могат да продължат с плана си за световно господство. Всъщност действията им са ограничавани по начини , които ще гарантират, че те повече не могат да пречат на плана за вашата свобода. Ние от наша страна можем да потвърдим, че промените се ускоряват и е постигнат голям напредък. Без съмнение много скоро ще научите за основните събития, които ще ви отведат в Новата Епоха чрез изпълнението на някои обещания, които вече са дадени.

Bulgarian -- Пътна карта за мир на фондация “KESHE”На 21 Май 2015, Фондация Кеше по време на своите седмични работни срещи, обяви началото на изграждането на процедура за установяване на обещания СВЕТОВЕН МИР. 

В това обявление, ние обяснихме че процесът за постигане на глобален мир ще се оформи през следващите месеци посредством работата на Фондация Кеше и посредством освобождаването на ново знание идващо от обучителната секция на Фондацията което ще се случва на ежедневните сесии предавани на живо от Космическия Институт в Трани Италия. 

По време на обучителните сесии през последните месеци, ние обучихме и през идните месеци ще продължим да обучаваме новите научни критерии и системи, които ще освободят пътя за използването на новата технология за установяване на световен мир. 

Sunday, June 21, 2015

Bulgarian -- Седмично послание на Хиларион 21 – 28 юни 2015г.


Възлюбени,Всеки един от вас се приближава до по-силна връзка с божествената си природа и това ще ви помогне да се чувствате по-стабилни отколкото бяхте в последните няколко месеца. Този процес отваря нови врати на възприятие , което ще ви помогне да се придвижите още напред. Винаги има приливи и отливи в енергийните вълни, които преминават през личните и планетарните ви цикли. Когато сте наясно с тях и с това как те ви влияят, вие се синхронизирате с влиянието им и действате в синхрон. Като правите това, животът става по-хармоничен и по-приятен. Хората около вас са по-отзивчиви и показват своята признателност и любов. Когато сте в хармония с личните си енергийни цикли, животът става все повече разгръщащо се приключение на нов опит. Това ново състояние на съществуване изисква този, който го приема, да е склонен да отиде отвъд установените си зони на комфорт и да предприеме нужните стъпки в нови посоки.

Saturday, June 20, 2015

Bulgarian -- СаЛуСа – 19 юни 2015г.

 СаЛуСа – 19 юни 2015гСкъпи души, сега се случват толкова много неща, че въпреки че за кратко отсъствахме, събитията се ускоряват и в сравнително кратко време ще ви се разкрият нашите намерения. Не е имало време, когато да сме били пасивни, но това се пазеше в тайна , за да се избегне намеса от тъмните сили, ние винаги сме работили тихо. Приготовленията за обявяване на нашите намерения са направени и след като се направи тази стъпка, събитията ще ескалират като цяла поредица. Вие търпеливо очаквахте този момент и когато той настъпи, няма да бъдете разочаровани. Сега сме по-уверени, че съкратихме силата и влиянието на тъмните сили и целта ни е да държим под око дейностите им.

Имаме много приятели на Земята и в продължение на еони от време им помагахме  да напредват в задачите си, да внасят нови начини за плавното ви придвижване в Новата Епоха. След като разкритията започнат, вероятно ще се чувствате претоварени от скоростта, с която ще се случват. Също така ще сте удовлетворени да отбележите колко бързо те ви носят необходимите промени, които веднага ще повишат стандарта ви на живот. На Земята има толкова много бедност, въпреки че не трябваше да е така, защото има повече от достатъчно от нейните богатства, за да се гарантира, че всички вие имате всичко, което е жизнено необходимо. И не само това, след като бъдат удовлетворени основните ви нужди, ще има промени, които ще ви позволят повече време , за да следвате личните си интереси, вместо да робувате на припечелването за най-необходимите неща. Нашето намерение е да внесем промените възможно най -скоро , за да не се забавя установяването на ползите на Новата Епоха.

От известно време насам вие постепенно получихте прозрение за това какво да очаквате след като сте освободени от влиянието и дейностите на тъмните сили. Те биха искали вие да продължите конфликтите си и умишлено предизвикват войни и напрежение , за да не можете никога да се радвате на мир и щастие, които са ваше право по рождение. Въпреки това , съдбата ви е предопределена и скоро ще изпитате освобождаване от всичко, което преди ви е пречело да живеете пълноценно. Ще дойде време, което бързо наближава, когато ще се радвате на свободата да живеете без постоянната заплаха от война, тъй като тя няма място в по-високите вибраци. От известно време насам вибрациите се извисяват и бавно, но сигурно вие наближавате време на голяма промяна. В разгара на хаоса и сред толкова много неща, които се нуждаят от промяна, за да се повиши стандарта ви на живот, на вас ви е трудно да предвидите как може да се гарантира траен мир. Въпреки това, той ще дойде по начин, който може да не сте считали за възможен и ще отбележи края на всяка враждебност и ще донесе мира, за който мечтаете.

Майката Земя е силно въвлечена в промените , които от време на време може да изглеждат доста екстремни, но имайте предвид, че Земята бавно умира и се нуждае от повече внимание и промени, за да се доведе Новата Епоха в съществуване. Замърсяването на моретата е най-голямата грижа, защото то погубва райони, които поддържат живот, който би трябвало да изобилства в тях. В много райони почвата е наситена с химикали и те трябва да се изчистят, за да се възстановят напълно районите. Има много работа от този вид, което е почти невъзможна задача за вас, но както откривате, има много открития, които силно ще ускорят такива операции. Наистина, с наша помощ задачата по изчистването на Земята ще стане много по-лесна. Ще има промени от такова естество, че индустриите ви повече няма да се нуждаят от замърсяващи или отровни химикали. Планирани са много промени, които ще ускорят целия процес по възстановяването на вашата Земя.

По време, когато много хора се страхуват от най-лошото, от душите от Светлина и от тези, които разбират какво се случва, зависи да помогнат на онези, които се чувстват изоставени или покрусени. Нека се знае, че идват мащабни позитивни промени , които ще повишат стандарта на живот далеч отвъд очакванията ви. Ние от Галактическата Федерация на Светлината ще ви помагаме на всички етапи , освен това ще ви насърчаваме по всякакъв начин да вземете участие в цялостния процес на промяна. Бъдете сигурни, че ние сме напълно наясно с нуждите ви , но поради кармичните ви отговорности не можем винаги да се намесим, за да ви помогнем. Обаче ще дадем всичко от себе си, за да ви повлияем в действията ви, за да постигнете най-добрите резултати. Всъщност , през цялото време ние пътувахме с вас, насърчавайки ви и помагайки ви да преминете през периоди на огромно напрежение. Понякога може да се чудите откъде идват новите идеи и понякога те са нашата намеса в действие. Скоро ще дойде време, когато ще можем открито да работим с вас, без страх от намеса , и тогава ще видите въпросите да се придвижват напред скокообразно.

За съжаление вашата Преса все още е под контрола на Илюминатите и новините ви внимателно се наблюдават, за да се скрива истината за много неща, които ви се случват. Въпреки това след като сте наясно с истинската ситуация, ще приемате внимателно новините и ще развиете способността „да четете между редовете”, тъй като толкова много неща се скриват от вас и също така толкова много неща ви се представят лъжливо. От еони от време вие сте държани в неведение относно толкова много неща, много от тях биха могли пряко да са ви от полза. Може би най-добрият пример е бичът на рака, който може да бъде лекуван, но това не е достояние на широката общественост. Тези, които са замесени, по-скоро биха ви третирали, отколкото лекували, заради една индустрия, която печели много от това. Това ,разбира се, много скоро ще се промени, когато истината ще излезе и нищо няма да го предотврати.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и се радвам, че можем да ви дадем добри новини за бъдещето. Вие търпеливо дочакахте крайните времена, които сега ще започнат разгара си. Радваме се, че сме част от вашето просветление и скоро ще сме част от живота ви. Ние сме вашето бъдеще и очакваме с нетърпение да ви просветлим относно истинската ви история, защото сте много по-велики отколкото си представяте и ние се възхищаваме на и приветстваме вашата решителност да видите крайната победа над тъмните сили . Ние ще сме с вас винаги, за да ви подкрепяме и ви изпращаме любовта си.

Благодаря ти, СаЛуСа
Майк Куинси

 SaLuSa Languages

Превод:Tauno

Friday, June 19, 2015

Bulgarian -- Джон Ленън и житният кръг от 16 юни

Джон Ленън и житният кръг от 16 юни на “DevizesRoad


Този житен кръг бе открит на 16 юни 2015 на Devizes Road, близо до Stanton St Bernard, Wiltshire, Англия.

Повече снимки могат да се видят тук:

Според мен създателите на този житен кръг искат да ни напомнят за "завещанието” на Джон Ленън. За неговото послание, което той ни завеща с песента “All we need is Love” («Всичко, от което се нуждаеш, е Любов").

По календара на маите Цолкин, 16 юни 2015 г. е ден със Слънчев печат "Бял Вълшебник". И Слънчевият печат на Джон Ленън е точно «Бял Вълшебник», така че този ден очевидно е избран специално.

Bulgarian -- ПОСЛАНИЕ НА АРКТУРИАНСКАТА ГРУПА от 7 ЮНИ 2015 Г.

Божествеността се намира вътре във вас

Скъпи, стремителни промени стават при много хора, в съответствие с техния избор или по необходимост. Пътят на развитието може да е бил труден до момента на духовния преход, когато истината ще стане състояние на съзнанието и ще започне да се проявява на това ниво. Голяма част от това, което се проектира в световното съзнание чрез СМИ, църквата, правителствата и т.н., просто вече не резонира с много от вас. Остарелият начин на живот и традициите, често касаещи приятелите или членовете на семейството, се чувстват като отживели и завършени.

Преодоляване на Страха от Любовта

цялостност, приемане, Божественост, прозрачност, истинност

Архангел Гавраил чрез Шели Янг

30 април 2015 г.

Приветствам ви, Скъпи!
Каква чест и удоволствие е за нас да бъдем с вас днес. Приветстваме решението ви да дойдете тук днес и да помогнете за укрепването на енергията на тази група. И, разбира се, говорейки за групата, имаме предвид не само тези, които са се събрали в тази стая, но и тези, които ще слушат или четат това послание по-късно в интернет.

Приветстваме ви във времето на вашето придвижване напред, за вашата смелост и високия дух, за прекрасното чувство за хумор и упоритостта, за вашето щедро и любящо сърце. И искаме да ви кажем отново, че вие вършите великолепна работа.

Вие се учите да уважавате себе си и да балансирате своята Божественост с човешката си част. Вие се учите да растете и да се развивате, да се движите напред, да освобождавате ненужното и да интегрирате новото и се учите да правите това много по-непринудено и леко, отколкото когато и да било преди. Много неща научихте през последните няколко години. Много се променихте и сега минавате през живота с такава подкрепа и самоуважение, както никога по-рано.

Но при много хора ние виждаме, че освобождавайки се от старите убеждения, които повече не ви служат, вие все още изпитвате остатъчен страх от любовта, и именно това искаме да разгледаме днес.

Според това, как се придвижвате напред по пътя на възнесението, продължавайки да се освобождавате от старото и ненужното и да интегрирате енергиите на високите вибрации, вие изчиствате всичко, освен любовта, която самите се явявате. Скъпи, чуйте ни, когато ви говорим, че вие сте родени от безусловната любов. Няма и не е имало нито един момент във вашето пътешествие, когато да не сте били безусловно обичани от Източника. Това е истината на битието ви. Вие сте същества от любов. Любовта – това е вашата операционна система. Затова целта на вашето израстване, на всички промени, които правите, е в това, да се върнете към любовта, която самите вие се явявате. Казано по-просто, вие се движите от лъжливия модел на условната любов към истинската, безусловната любов, която сте самите вие.

Практически всички вие сте израснали в условията на модела на условната любов. Учили са ви, че любовта – това е „бонбон”, който получавате за достатъчно добро поведение. Ако сте достатъчно добри, достатъчно съвършени, ако вие сте достатъчни, можете да заработите любов като награда. И заради това представата ви за любовта и властта са се смесили. Тези, които имат власт над вас, ще ви обичат, ако вие сте достатъчно добри. Ако пък не – те ще ви отхвърлят.

Всичко това ви е създавало огромни проблеми. Това е дошло при вас от теологията – трябва да бъдете добри, за да заслужите любовта на Бога, разпространило се е и в семейството – доколкото сте добри, толкова заслужавате любовта на родителите си. А сега сте приложили този модел и върху самите себе си. За да обичате себе си, ви е нужно да бъдете добри според собствени невъзможни стандарти. Този шаблон пронизва всички области на живота ви.

И все пак, вие се освобождавате от толкова много стари вярвания и убеждения само, за собствено удивление, да станете същества на безусловната любов. Какво означава това обаче? Как мога аз да бъда същество от безусловна любов, ако се боя от осъждания, ако се боя да бъда отхвърлен, ако това, което ми се предлага в качеството на любов, въобще не се усеща като нещо добро? Как можете да чувствате безопасността и безусловната любов, ако всичко, което сте изпитвали досега в земния си живот, е било така или иначе форма на условна любов?

Това създава огромно объркване, когато ви представят нещо за любов, а после го използват в качеството на инструмент за контрол над вас. Сякаш някой ви предлага сладолед и вие с радост се съгласявате, тъй като знаете, че сладоледът е нещо чудесно и ви се иска да го опитате. Но при проверката се оказва репички, които вие изобщо не обичате. Вслушайте се в нас, когато ви казваме, че много от това, което ви предлагат в качеството на любов, изобщо не е такова! Но така, както си изяснявате кое е сладолед и кое не е, така че спокойно и без страх да му се насладите, по същия начин можете да постъпвате и с любовта.

Затова сега, когато вашите представи и убеждения относно любовта са еволюирали и са преминали на друго ниво, имате възможност да се промените. Дошло е времето да приемете своята истинска същност като същества на любовта. Дошло е времето да приемете любовта в качеството на своята истина. Ако хората са напълно честни със себе си, то първият им подтик във всяка ситуация ще бъде да обичат и да се чувстват обичани. Но те се спират поради страха да не се излъжат, от страх, че това чувство ще ги нарани по един или друг начин. ВИЕ трябва да се научите да излизате от това, което не е любов, за да преминете към любовта.

Затова ви казваме, че всичко, което може да ви нарани: предателство, пренебрежение, болка, които са ви били представяни в качеството на любов, въобще не са били любов. Това е било отсъствие на любов, което е наранило и вас, и сте били съвършено прави, опитвайки се да избягвате това отсъствие! Вие съвършено правомерно сте желали да избягвате болката, която носи в себе си отсъствието на любов. Разбирате ли? Вие сте били прави! Затова ако знаете какво не искате, не искате условна любов или отсъствие на любов, ние ви призоваваме да се обърнете към това, което искате. Към безусловната, приемаща, безопасна и прекрасна любов. За да се излекувате от отсъствието на любов, вие трябва да приемете нейното присъствие.

Следващият въпрос е „Как обаче да направим това?” Това трябва да започне отвътре. ВИЕ трябва да започнете да виждате в себе си съществото от любов. Вие произхождате от Източника, Скъпи! Дошли сте от безусловната любов. Как изобщо можете да бъдете нещо друго? Дошло е време да приемете собствената си Божественост и своята Истина, да престанете да „се биете” със себе си и да се отричате от себе си, прилагайки върху себе си модела на условната любов.

Когато се научите да обичате, да уважавате и да се грижите за себе си, ще се излекувате и ще се преместите в енергийно пространство, в което ще можете да привличате към себе си само още повече безусловна любов. Когато изоставите опитите си да унищожите своето его, а започнете да се отнасяте към себе си като любящи Водачи и родители, когато намерите своето вътрешно дете и му дадете онази любов, от която то винаги се е нуждаело, вие ще станете много по-спокойни в отношението си към любовта, тъй като основа за вашето движение в живота ще престанат да бъдат страхът и разделението. Ще започнете да въплъщавате и да интегрирате това, което повече от всичко искате да изпитате.

Когато приемете своята Божественост, вие се изравнявате с Източника, което позволява на любовта да тече свободно към вас и чрез вас. Това ще ви позволи да пропускате чрез себе си такова количество любов, че няма да остане нищо повече, докато се излива от вас навън навсякъде, където и да сте. Вместо да се опитвате да ограничавате безусловната любов по свой начин с мислите, вие ще започнете да усещате нейното изобилие.

Любовта не се отнася към това, което е възможно само в ограничени количества. Любовта е повече от достатъчно за всички. И в това е нейната същност. И когато започнете да приемате този безопасен и любящ модул на безусловната любов към самите себе си, ще се почувствате толкова цели, излекувани и радостни, че просто няма да можете да сдържате това състояние вътре в себе си, ще го споделяте навсякъде и с всички.

Когато очаквате любов, вие я и получавате. Затова ви молим да си зададете един много прост въпрос. Колко повече би била вашата любов, ако имахте гаранцията, че тя няма да ви нарани? Ако тя е значително повече, това може да ви послужи като добър индикатор за това, колко ви е необходимо да промените възгледите си за любовта. Това ще ви позволи да разберете доколко съответствате на безусловната любов.

Скъпи, оставете идеята, че да обичаш докрай е безразсъдно глупаво и безразсъдно. Как можете да очаквате пълен опит, ако „пробвате водата само с един пръст”? Така няма да ви се получи нищо. Вие трябва да БЪДЕТЕ любовта. Трябва да освободите илюзиите, старите истории, които просто вече не работят, и да въплътите своята истина, ставайки всичко това, което желаете да изпитате.
Безопасният преход към любовта означава, че вие обичате достатъчно себе си, за да установите здрави граници. Това означава, че любовта, която давате и получавате, усилва всички, а не само един. Много от вас дойдоха тук с договори за служене и вашите любовни взаимоотношения са изградени върху „спасението” на другия човек. Вие поемате ролята на лечител, на „спасител”. Макар вашето нежно сърце да се чувства „на правилното място”, тази любов не служи за подсилването на никого.

Любовта поощрява другия човек към търсене на своя собствен източник на любов, на своята собствена Божественост, към излъчването на своята собствена светлина. Спасявайки някого, вие само подсилвате съзнанието на жертва. Всъщност, казвате: „Аз не вярвам, че ти можеш да направиш това правилно”, което само лишава другия човек от сила. Вместо подсилване, това подхранва зависимостта.

Това също изкарва и вас от равновесие. Много от тези, които са дошли тук с договори за служене, изпитват повече трудности с приемането на любовта. Тъй като вие сте настроени да давате и да служите, на вас ви е много трудно да приемате любовта. Скъпи, вие трябва да влезете в потока на любовта, за да станете всичко, което можете да бъдете, и за себе си, и за другите. Разбирате ли? Това означава честност, справедливост и БАЛАНС. Това означава, че любовта трябва да служи на всички в равна степен, включително и на самите вас.

Безусловната любов означава, че виждате хората такива, каквито са, и им вярвате. Това означава, че вие ги обичате толкова, че им позволявате да бъдат любими, според техния собствен избор, позволявайки им да получават своя собствен опит, да търсят собствената си светлина и самостоятелно да стигнат до разбирането за безусловната любов.

Когато обичате себе си безусловно, вие позволявате на хората безопасно да влязат в своя вътрешен кръг. Вие знаете кои са тези хора. Хората, които допускате до себе си, са равни на вас по цялостност, приемане, Божественост, прозрачност, истинност.

Ако човек все още не се отнася към вас с такава безусловна любов, това не означава, че вие не трябва да го обичате. Това просто означава, че вие го считате за такъв, какъвто той е сега, но разбирате, че засега не можете да го допуснете до своя най-близък кръг. Когато станете взискателни и достатъчно обичате себе си, за да не допускате такива хора прекалено близо до себе си, при вас ще изчезне причината да се боите от любовта.

Много от вас ще кажат: „Добре, Гавраил. Аз смятах този човек за достатъчно безопасен, за да го допусна в своя вътрешен кръг, но той се оказа съвършено не такъв.” Скъпи, ако не сте напълно честни със себе си, ще признаете, че сте получили знаци и предупреждения за такива хора. Болшинството от хората показват своята вътрешна същност много бързо. В много редки случаи, когато поведението на хората за вас е съвършено неочаквано, приемете откриващата ви се истина и постъпете адекватно. Ако някой се държи с вас жестоко и непредсказуемо по отношение на любимото ви дете, нима няма да се застъпите за него? Призоваваме ви също така да се отнасяте и към себе си.
Разбирате ли? Всички вие можете да направите това! И всички вие сте напълно готови за това. Преходът към безусловната любов в живота ви – това е следващото ви стъпало. Това е следващото удивително нещо, което трябва да изпитате. Това ще продължи великия скок, и вие играете в това основната роля. Ще станете образец, който показва какво е нужно да се прави, как да се съедините със своята истина. Ще станете сияещи учители, които учат другите със своя пример.

Ще станете въплъщение на факта, че истинската, безусловната любов никога и никого не може да нарани. Тя възвисява, поощрява, разширява и поддържа всички, като способства за растежа. Тя изцелява. Тук няма от какво да се боите и това е, което вие толкова дълго сте търсили.

Обичайте себе си толкова, че да СТАНЕТЕ любовта, която съставя вашата истинска същност. Обичайте себе си толкова, че чистосърдечно да изразявате любовта, привличайки към себе си тази любов, която заслужавате.

Ето какво искахме да споделим с вас днес. И това ни достави огромно удоволствие.

Източник
Превод: Селена | Самосъзнание.com

Сбогом на оръжията

Кажете сбогом на оръжията!
Този житен кръг е открит на 15 юни 2015 г. в Newton Barrow, Stoford, Wiltshire, Англия.

Повече информация и снимки са публикувани тук:
http://www.cropcircleconnector.com/2015/newton/newton2015a.html
 
Според мен на пиктограмата са изобразени следните елементи:

1  - върхове на копия
2 и 3  - двете половини на щит, който е счупен по средата
4 и 5 - двете половини на щит, който е счупен по средата
6 и 7 – дръжката на шпага, самата шпага продължава към центъра на кръга
8 и 9 – пясъчен часовник
 Посланието на този житен кръг е:
Кажете “Сбогом на оръжията”!
”Заровете томахавката на войната!”
 Не случайно за място на този житен кръг е избран Newton Barrow. Едното от значенията на английската дума “barrow” е “гробна могила”.  
 Създателите на този житен кръг ни призовават да спрем да воюваме помежду си, да търсим мирни начини за решаване на конфликтите между нас. Не случайно са избрали и тези средновековни оръжия – копия, щитове, шпаги. По този начин очевидно искат да ни кажат, че се държим като хора от Средновековието.
 С пясъчния часовник искат да ни кажат, че времето на тези начини за решаване на проблеми е изтекло, това са много остарели методи.
 Не случайно е избрана и тази тематика точно сега. По календара на маите Цолкин, сега сме в Белия замък, който започна на 26 май и продължава до 16 юли 2015. Белият замък е вторият замък в Цолкин и е посветен на развитието на Жълтия Воин (Изследване, Интелект, Безстрашие).
Този житен кръг отново е посветен на тематиката за Жълтия Воин, за Белия замък, за Белия Съединител на световете и пр., която започна в предишни житни кръгове. Повече можете да прочетете тук:

- Житен кръг, открит в Италия на 7 юни 2015 в Pontecurone, Alessandria, Италия:

 - Житен кръг от 11 юни 2015 в Rauwiller, близо до Sarrebourg, Alsace Bossue, Франция:
http://lucecita.blog.bg/novini/2015/06/14/za-jitniia-kryg-ot-11-iuni-2015-franciia.1368978
 - Житен кръг, открит на 30 май 2015 г. във Fox Ground Down, близо до Blandford Forum, Dorset, Англия:
http://lucecita.blog.bg/novini/2015/06/10/tylkuvanie-za-jitniia-kryg-ot-30-mai-2015-v-angliia.1367761
 Страница “Календарът на маите и житни кръгове”:
https://www.facebook.com/cropcirclesbg
 Сайтове за календара на маите:

http://www.pan-bg.com/
Лусесита

Tuesday, June 16, 2015

Bulgarian -- ОТВАРЯНЕТО НА СЕДЕМТЕ ПЕЧАТА НА БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ - 2

Как да активираме чакрите в тялото

Послание на Архангел Михаил
Чрез Рона Хърман
За да ви помогнем повече във възстановяването на пълната и точна връзка с вашите духовни ръководители, ангелски помощници и вашето Духовно Семейство, с което заедно трябва да се придвижвате във Висшите Сфери на съзнанието, ние ви предлагаме следното упражнение:

Bulgarian -- Вълната на Белия Съединител на Световете: Изчистване и Обединяване

Вълната на Белия Съединител на Световете: Изчистване и Обединяване


Коментар за житния кръг, открит на 11 юни 2015 в Rauwiller, близо до Sarrebourg, Alsace Bossue, ФранцияПовече снимки и информация за този житен кръг са публикувани тук:

По календара на маите Цолкин: 

Sunday, June 14, 2015

Bulgarian -- Седмично послание на Хиларион 14-21 юни 2015г.Възлюбени,Всеки от вас се разширява за потенциала, който е в него. Този потенциал ви приканва нататък, трогателен в безкрайните си възможности, и творческите му  енергии помагат за отварянето на портала към необходимото движение и посока. Това създава вътрешно израстване и не се вижда външно, но се усеща вътрешно. Следвайте сърцето си във всички неща. Старите начини на действие сега еволюират, тъй като вие следвате вътрешното си напътствие с вяра и решителност. Вярата в интуицията ви става по-развита и вътрешните ви прозрения водят до по-голяма осъзнатост относно хората и ситуациите, които ви заобикалят. Като се упражнявате да сте спокойни и тихи идва вътрешно знание, духовна енергия, която се фокусира върху разбирания, идващи от отвъд разума. Когато се оставите на напътствията на по-висшите си аспекти, възможността да проявите интуицията си става реалност в своята работа във вашето ежедневие. Ключът е да отделите време за спокойствие и да знаете, че сте на правилния път.

Saturday, June 13, 2015

Bulgarian -- За житния кръг, открит на 8 юни 2015 в Берлин
Повече снимки и информация за този житен кръг има тук:
 


Този житен кръг е създаден по време на 12-тата Кристална Луна на Сътрудничеството – това е 12-тият Лунен месец по 13-Лунния календар на маите. 12-тият Лунен месец продължава от 30 май до 26 юни 2015 г.

Виждаме 12 фигури, които много приличат на кристални. Това много добре съответства на текущата 12-та Луна с Тон 12 - Кристалният Тон на Сътрудничеството!!

ТОН 12: КРИСТАЛНИЯТ ТОН на СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

Освобождаването, постигнато с Тон 11, открива път към взаимодействие. 
Посветете се на Духа на Единството и го проявете в съвместен труд за общото благо - за това трябва пълна преданост и искрено самоотдаване.

Сътрудничеството се появява, когато има разширяване на възприятието и отваряне на сърцето.

Каквито и да са изживяванията ви, в цялостната картина съществува комплексна стабилност, която ви позволява да се почувствате устойчиви, докато се разгръщате и развивате.

Friday, June 12, 2015

Bulgarian -- Тълкувание за житния кръг от 30 май - Белият замък

Белият замък – време за изчистванеТълкувание за житния кръг, открит на 30 май 2015 г. във Fox Ground Down, близо до Blandford Forum, Dorset, Англия.


Още снимки на този житен кръг могат да се видят тук:
По календара на маите Цолкин на 26 май 2015 започна Белият замък – това е вторият замък в Цолкин (замъците са общо 5). Един замък е период от 52 дни и има 4 вълни по 13 дни. Белият замък продължава от 26 май до 17 юли 2015.


Външните 4 полукръга символизират 4-те вълни на този замък:Вълната на Червения Небесен пътешественик

Вълната на Белия Съединител на световете
Вълната на Синята Буря и
Вълната на Жълтия ЧовекВ централния кръг отново са изобразени тези вълни във формата на лабиринти. В Белия замък се изпълнява програмата на Жълтия Воин – Изследване, Интелект, Безстрашие. 


По време на Белия замък получаваме Бялата енергия на Изчистването. През тези 52 дни имаме възможност да изследваме нашите вътрешни и външни светове и да се освободим от страхове, отрицателни мисли и от всичко друго, което пречи на нашето духовно развитие.

Bulgarian -- Тълкувание за житния кръг от 24 май 2015

Вълната на Жълтото Слънце - Просветление


Тълкувание за житния кръг, открит на 24 май 2015 г. в Manton Drove, близо до Marlborough, Wiltshire, Англия.


Повече информация, снимки и видео за този кръг са публикувани тук:По календара на маите Цолкин, този житен кръг се появи в предпоследния ден от Вълната на Жълтото Слънце, която продължи от 13 май до 25 май 2015. Жълтото Слънце е последният, 20-ти Слънчев печат и означава “Просветление, Възнесение, Вселенски огън, Живот”.

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони