Friday, August 28, 2020

Преходни състояния в нови реалности Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

 


Част първа

Предистория

На 20-ти април 2011 г. Хаторите дадоха Планетарно послание със заглавие Преходни състояния на съзнанието, което се отнасяше до мултиизмерната природа на личните и колективните преходи. В сравнение с много предишни послания на Хаторите, това беше изобилие от проникновения и подробни указания за това как да навигираме през лично или колективно преходно състояние на съзнанието, през което преминавахме/и все още преминаваме/.

На 16-ти август тази година/2020/, около полунощ, Хаторите ме помолиха да прочета отново цялото послание, преди да си легна. Казаха, че ще дойдат по време на съня ми с повече информация.

Хаторите предават информация по много начини и всички тези начини са посредством променено състояние на съзнанието. Понякога те идваха по време на сън, но в миналото, когато правеха това,  то беше предвестник на нещо, което те смятаха за изключително важно.

В края на това съобщение ще споделя съня си с вас. Но за този сън е информирано чрез оригиналното послание на Хаторите, така че аз ви предлагам дапрочетете цялото послание преди да отидете в края на съобщението ми.

Това, което следва, е цялото нередактирано послание от 2011г.

/ Бележка на Tauno : Посланието от 2011г. можете да прочетете, като последвате линка, който следва/

Преходни състояния на съзнанието / https://tomkenyon.com/bulgarian0б/

Част втора

И да се върнем в настоящето…..

Моята комуникация с Хаторите по време на сън се случи някъде около пет сутринта. Когато сънят се разгърна, аз физически почувствах нежно, но все пак приличащо на електричество усещане в коронната си чакра и усетих въртяща се сфера от мигаща бяла светлина над главата си.

Разпознах това като нещото, което Хаторите обясняват като Сферата на всички възможности. Сферата е възможност за обмен на голямо количество информация по много ефективен начин. Сферата съдържа почти безкраен брой блестящи светлинни точки, всяка светлинна точка представлява възможен/вероятен резултат от всяка ситуация.

В този случай, Сферата беше сложна форма от лични, колективни и планетарни преходи.

Хаторите помолиха посланието от август 2020 да бъде озаглавено Преходни състояния в нови реалности, защото ние преминаваме едновременно в множество реалности.

Във Сферата при моята коронна чакра видях това, което напомня съня на Яков от Стария Завет, в който той видя англи, слизащи и качващи се по стълба от небето.

Обаче, в този образ по време на сън, всички видове съзнателни същества / не само хора/ се движеха нагоре или надолу в Сферата. Ясното ми усещане за този образ беше, че той представлява масово напускане на същества / както телесни, така и не-телесни/ от по-ниските вибрационни реалности на съществуване към по-високите реалности и едновременно, друго напусканена същества в посока надолу към по-ниските вибрационни реалности.

И след това следните думи зазвучаха чрез сънуващия ми ум : „ Вие сте магнитният привличащ собствената си съдба. Не се разколебавайте от тези, които се днижат надолу. Не се хипнотизирайте от техния страх и свиването им в по-ниските реалности. Издигнете се и полетете в горните светове”.

Знаейки настоящото състояние на нещата, намерих тези думи за много трогателни и и навременни. Това съобщение от Хаторите по време на сън е призив за присъствие. За тези от нас, които се стремят да живеят нагоре, сънят е пълен с информация и за вълнението, и за трудностите на живота в по-висшите реалности, докато мнозина около нас сякаш са наклонени към ада в движение надолу в по-нисшите изражения на човешкия дух. Последните думи от съня ми също имат огромно значение … Издигнете се и полетете в горните светове.

В разгара на разрастващата се глобална касапница около настоящата пандемия, както и ескалиращото социално напрежение, пред нас имаме безпрецедентна възможност / всъщност аз ги наричам ШВР или Шибани Възможности за Растеж/ да разперим крилете си, казано метафорично, и да полетим нагоре дори в разгара на хаоса.

Финални мисли

След като моят сън приключи, Хаторите силно ми пррепоръчаха да слушам звукова медитация Пространственото познание, която беше дадена по време на последното ми публично Хаторско усилване, озаглавено Мултивселена Multiverse , преди пандемията да затвори всички публични мероприятия.

Тази звукова медитация е мощно средство за постигане на отвореност на трансличностната същност и на нашата вродена трансцендентна същност, която не е обвързана с ограниченията на време, място и обстоятелства. По време на моята медитация след съня, Хаторите ме убедиха да фокусирам вниманието си в коронната чакра, докато си представям Сферата на всички възможности като сфера от бяла светлинанад главата си.

Ако искате да проучите по-големите дълбочини на прозренията на Хаторите за Преходните състояния, мисля че може да намерите тази медитация и за привлекателна, и за просветляваща. Можете да откриете медитацията в раздела за слушане на уебсайта / www.tomkenyon.com /, безплатна е и е само за ваше лично ползване, озаглавена е Медитация Пространствено познание Spatial Cognizance Meditation.

И накрая, Хаторите мепомолиха да спомена Звукова медитация Порталът на сърцето, която дадоха в предишното си планетарно послание. Тази медитация,според тях, е огромна помощ за тези от нас, които се стремят да се придвижат нагоре през хаотичните времена, в които живеем / и които ще настъпят след известно време/. Те предлагат точно тази медитация, защото тя има двойна цел, тъй като е средство за духовно изчистване и път за достъп до други реалности в по-висшите светове. Вие можете да я изтеглите и нея безплатно за лична употреба от раздела за слушане на сайта.

Благословии за вас, любимите ви хора и всичките ви връзки

Нека полетът ви нагоре да е щастлив и изпълнен с благодат, която не познава граници

Том Кениън

17 август 2020г.

Превод : Tauno

Всички  права запазени: ©2020 Tom Kenyon All Rights Reserved https://tomkenyon.com/
You may share this message in any format you wish so long as you do not charge for it, do not alter it in any way and include this entire copyright notice. Note: This granting of permission to post the message does not apply to sound meditations and/or songs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday, April 4, 2020

Звукова медитация „Порталът на сърцето” Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

Звукова медитация „Порталът на сърцето”

Планетарно послание на Хаторите

чрез Том Кениън

Пандемията Covid-19 или Коронавирус е само един аспект от настоящия многостранен Хаотичен възел. Икономическата, политическата и социалната нестабилност също са аспекти на този Хаотичен възел. Друг по-малко видим аспект е разпространяването на страх, което само по себе си е вид емоционална пандемия.За съжаление, в резултат на изсичането на дъждовните гори и топенето на ледовете много видове патогени и микробни форми на живот са и ще продължат да се разпространяват в Земната околна среда.И в разгара на целия този хаос климатичните промени и изчезването на видове продължават да нарастват.Чувстваме, че даването на познание относно  Ib портала е най-практичният и полезен инструмент, който можем да ви дадем, тъй като  хората- и всички съзнателни същества – навлизат в този масивен Хаотичан възел.Ib

Тази звукова медитация „Порталът насърцето” е центрирана около физическото ви сърце, това, което древните египтяни наричаха Ib .Целта на тази медитация е двуизмерна: първо, тя активира Ib портала на физическото сърце, за да подпомогне сърцето и физическото тяло; второ, тя може да се използва за изследване на други измерения на съзнанието, както и на други реалности на съществуване – от които вие можете да получите духовна подкрепа и ценна трансцендентна информация.Ib портала ( или физическото сърце) е най-големият генератор на електромагнитни полета в тялото ви и всъщност цялото ви тяло е обгърнато и проникнато от  тези невидими електромагнитни енергийни полета.Звуковите кодове на тази медитация са акустични аналози от измеренията на светлината и са много полезни за вас.За по-голяма яснота ще разделим инструкциите си на две части.Активиране на IbПредставете си сфера, съставена от чиста бяла светлина. Представете си, че тази светеща сфера обхваща физическото ви сърце. Целта на тази сфера е да съдържа енергиите, освободени чрез звуковите кодове, в пространството на сърцето ви и в неговите нерви и мускулни нишки.Просто отпуснете фокуса на вниманието си в областта на физическото си сърце и позволете на звуковите кодове да се движат спонтанно и да вибрират различни части на сърцето ви и сферата ви.Не се опитвайте да правите нищо. Звуковите кодове ще отворят фините енергийни пътища от сърцето към другите части на тялото ви. Звуковите кодове също ще повлияят на Биофотонните структури на сърцето и чрез био-резонас,  на цялото тяло.Ако изберете да работите редовно с тази медитация, ще откриете, че звуковите кодове резонират части от физическото ви сърце, а те от своя страна резонират в други части на физическото ви тяло. Целият процес  е фино енергийно почистване на физическото ви сърце и тяло, което може да бъде много полезно и задълбочено – особено след като средата ви сега е пълна с физически, както и с ментални и емоционални токсини.Повтарянето на тази медитация е ключът за усъвършенстване, чрез който можете да разпознаете кинестетичния език на междуклетъчната светлина в галактиката, която наричате ваше тяло. Ако погледнете снимки на галактики и мъглявини от космоса, знайте, че нещо много подобно живее в тялото ви, включително и невронните мрежи на мозъка ви.


Monkey Head Nebula, courtesy Hubble Telescope - Мъглявина Маймунска глава, заснета с ХъбълТъй като звуковите кодове са аналогии на духовна светлина, те „говорят” на светлината на вашето тяло. Това може да има огромен трансформиращ и лечебен потенциал, ако го позволите.Междуизмерно проучванеIb е също портал към други измерения на съзнанието и реалности на съществуване.Той може да отведе съзнанието ви и/ или финото енергийно тяло, наричано КА от древните египтяни, в тези духовни реалности. КА също е известно и като Духовен близнак или Етерен двойник, защото изглежда като вашето физическо тяло, но е съставено от енергия – не от плът и кръв. Като такова, то се движи по законите на Квантовата механика, а не на Нютоновата физика. С други думи, вашето КА не е обвързано със законите на гравитацията или ограниченията на време и пространство.За да ангажирате вашия  Ib като Междуизмерен Изследователски Кораб (МИК), вие измествате  фокуса на вниманието си към светещата сфера около физическото си сърце.След това изразявате намерение накъде бихте искали да отправите съзнанието си. Всяка реалност на съществуване, всеки духовен свят и всеки духовен майстор са на ваше разположение, ако поддържате ясно и чисто намерение.Отпуснете съзнанието си в чистата бяла светеща сфера около физическото си сърце и позволете на звуковите кодове да активират множеството портали, които продължават от сферата в други реалности на съществуване.Когато правите това,  сферата може да започне да върти като жироскоп. Червейни дупки може да се отворят и/или може изведнъж да откриете, че не осъзнавате физическото си тяло и вместо това се реете в космоса или в други измерения. Ако се придвижите чрез сферата, ще влезете във вашето КА-тяло или ще сте в чистото съзнание – без никаква форма.Този начин на работа с Ib може, както казахме по-рано, да включи дълбоки възстановителни енергии, както и трансцендентно познание – и двете неща ще се докажат като безценни за вас, когато преминавате заедно с цялата планета и човечеството през настоящия Хаотичен възел.Накрая, Ib е безценен инструмент по време на смъртта. Ако все още нямате начин да повлияете на това в какво измерение или свят да навлезете в момента на вашата смърт, този метод си струва да се изследва.Да представим този много сложен феномен в най-простите му аспекти, вибрационното качество на вашия Ib ще определи в кои измерения на съзнанието или свят/светове ще се намерите след преминаването през смъртта. Като работите с МИК, за да изследвате и взаимодействате с духовно напредналите реалности, ще изчиствате вашето Ib и така в последствие ще повлияете положително на вашия преход през смъртта.Издигане в разгара на Хаотични възлиТочно тук бихме искали да вмъкнем нашето виждане  по отношение на смисъла на живота. От духовна гледна точка, целта да бъдеш човек не е физическото оцеляване само по себе си, а е поле от възможности, което ви позволява да развиете духовно майсторство. От тази гледна точка всички вие сте посетители на това място, което наричате Земя.Погледнете какво можете от вашия опит като човешко същество, защото това е едно от  най-уникалните състояния на съществуване във  вселената. Но ние строго препоръчваме също така да погледнете в себе си, в чудесните светлинни реалности на вашето същество. Тези реалности, които живеят във вас, могат да бъдат дълбок извор на подкрепа и комфорт, когато човечеството привидно се спуска в неизвестното.Този конкретен висш път не е за всеки. Но ако сте един от тези, които се опитват да живеят над нещата, ние ви каним на този малко използван път. И нека да бъдете извисени от неуморната светлина и милост, които живеят във вас.Хаторите

19 март 2020г.

Мисли и наблюдения на ТомТази медитация е рог на изобилие от трансформационен потенциал за онези, които желаят напълно да навлязат в този уникален портал на съзнание.Древните египтяни обясняват този портал като Ib или физическо сърце. И вярват, че това е мястото на душата, както и изворът на волята. В момента на смъртта, Египтяните вярват, че сърцето на човек се претегля в духовния свят от богинята Маат, която използва перо, за да прецени дали Ib е натоварено от преживяванията на човека или е „ леко като перо”. Ако Ib е достатъчно леко,  на този човек му се дава достъп до по-висшите светове. Ако сърцето на човека е натежало от съжаленията и превратностите на живота, тогава човекът ще трябва да отиде в един от по-долните светове.Един от тайните пътища на Египетската Висша Алхимия е да се измени реалността  от изява във физическия свят към Висшия Аз или БА, което по самата си същност трансформира отрицателните житейски впечатления в свободата на неограничено съзнание, което вижда през илюзиите на физическия свят.Интересно, Тибетските будисти поддържат вярата, че сърцето е мястото на Неразрушимата капка, която е пречистената същност на всички ваши житейски опити, които имате в други реалности на съзнанието.Хаторите дадоха много ясни инструкции за медитацията, както и за причините, поради които човек може наистина да избере да работи с нея, така че аз не чувствам за необходимо да разяснявам допълнително.Обаче, работейки с тази медитация в много ситуации, мисля, че може би ще е полезно да опиша някои от феномените, които забелязах и които, вярвам, че ще бъдат изпитани от много  от вас, които напълно ще влязат в това. Пристъпвам към това, не за да препрограмирам вашето преживяване, защото наистина, както и във всички неща, всеки от вас ще има уникално преживяване.Но някои от порталите, създадени чрез тази медитация, могат да бъдат доста поразителни и променящи ума. Имайки известна представа, че е възможно  такива явления да задействат волята, мисля, че ще е полезно да се придвижите по-грациозно в полето на трансформация, когато напълно навлезете в портала Ib (т.е. физическото си сърце).ПротивопоказанияБдителност

Не слушайте тази медитация в ситуации, изискващи бдителност – дори когато сте напреднал Психонавт или Аргонавт на мисълта. Това се дължи на факта, че звуковите кодове активират Ib портала на сърцето ви( ако им позволите), което на свой ред отваря потоци от междуизмерна енергия и многоизмерна информация. В зависимост от вашето неврологично състояние в момента, тези потоци могат да бъдат леки или интензивни. Ако са интензивни, могат да бъдат силно променящи ума и да доведат до дълбоки промени във възприемането на време и място. Тези типове променени състояния могат също така да доведат до временно откъсване от времевия свят. Именно по време на тези дълбоко променени състояния на съзнанието човек може да лекува и трансформира огромни количества енергия, умствени възприятия и емоции. Обаче,  не е мъдро да навлезете в тези променени състояния на възприятие, когато например карате кола или работите с машини. Да.Епилепсия или гърчове

Ако имате епилепсия или изпитвате гърчове, силно препоръчвам да започнете да слушате записа на много тих, почти липсващ звук. Когато се почувствате удобно със звуковите кодове и метода на медитацията, описан от Хаторите, можете бавно да увеличите звука.Малко е вероятно тези звукови кодове да предизвикат припадък, но аз съм склонен да предпазвам, когато се отнася до упътване на хората в  потенциално дълбоки променени състояния на съзнанието. Единствената причина, поради която въобще повдигам темата за епилепсията, е свързана с факта, че физическото сърце е свързано с двата темпорални лоба с мозъка чрез блуждаещия нерв. Научните изследвания ясно показват, че мозъкът може да бъде дълбоко засегнат от електромагнитните полета, създадени от сърцето и от болуси  на енергия, които могат да текат от сърцето към мозъка. И отново, това вероятно няма да е проблем за никого. Но за да не сбъркаме от гледна точка на сигурността, започнете да слушате на много тих звук и след това бавно усилете звука.Физически и етерни реакцииКогато се фокусирате върху сърцето и слушате звуковите кодове, звуците ще са склонни да вибрират пространства във физическото ви сърце – ако поддържате това намерение.Нивото ви на опит с фокусирано внимание и степента на подсъзнателно разрешение да изпитате разширени състояния на съществуването ще определят колко дълбоко е първоначално преживяването ви. Но ако работите с тази медитация редовно, ще станете по-чувствителни спрямо, по-наясно с фините енергии и междуизмерните портали в сърцето си.Има два основни знака за напредък с тази медитация. Първият е възприятието, че звуковите кодове буквално вибрират различни области от физическото ви сърце и чрез биорезонанс – други части  от тялото ви. Освобождаването на тези фини енергии е много полезно и за тялото, и за ума. Като свикнете още повече с това,  чувството на резониране на сърцето и тялото  със звуковите кодове може доста да се задълбочи.Вторият знак за напредък се появява, когато сте в състояние да отпуснете фокуса на вниманието си в чистата светеща сфера, която обхваща сърцето ви и позволявате на звуковите кодове да отворят Ib портала в многоизмерните реалности, които са свързани със сърцето ви.Тук съм изкушен да опиша някои от чудните преживявания и лечение, които може да изникнат, когато навлезете в това ниво, но ще се въздържа от това. Ако се опитам да проектирам част от тази  вътрешна територия, без значение колко добри биха били намеренията ми, по невнимание бих повлиял на опита ви. Така че, ще оставя на вас да навлезете невинно в този тайнствен и огромен вътрешен свят. Така е най-добре.Произходът на тази МедитацияЗаписът за тази медитация е от запис на живо на звуково изследване, което бе фокусирано върху сърдечната чакра, дадено от Хаторите в семинар на тема Biophotonic Human. Те избраха да използват специфични звукови кодове от тази медитаация, за да активират Ib портала, защото тези звукови кодове са силно ефективни и ефикасни, що се отнася до задачата да се активира  и отвори Ib портала.Фактът, че Хаторите избраха звукова медитация, която в началото активираше сърдечната чакра, за да активират Ib портала (физическото сърце) и неговата многоизмерна природа говори за дълбоки връзки между физическото сърце и сърдечната чакра.

Електронна аномалияВ звуковата медитация се появява интересна електронна аномалия на около 10:48min. Това  е лек проблясък, който според Хаторите беше енергиен ефект, който възникна в резултат на по-висшите измерения, които оказаха влияние на електрониката. Това понякога се е случвало преди, където фините енергии по време на звукови трансмисии влияеха на електронната схема на цифровите записващи устройства. Реших да отстраня този проблясък, но когато се готвех да направя това, Хаторите се намесиха и казаха, че това е част от информацията и не бива да се маха. Затова проблясъкът беше оставен там и , колкото и странно да звучи, този малък проблясък бе част от тяхната трансмисия в този момент.За тези от вас, които имат записа на серията Biophotonic Human от семинара, звуковата медитация се намира в CD6 запис 5.Биофотониката е привлекателно и значимо поле за изследване, което е документирало и продължава да документира реалността на биологичната светлина. С други думи, нашите биологични клетки излъчват светлина, която може да се измери. Ако не сте запознати с тази научна област и бихте искали да знаете повече, предлагам ви да отидете в раздел Статии на този сайт и да откриете Biophotonic Human Class Handouts. Тук ще намерите основно описание на тази научна област, както и научни ресурси.Препоръчвам да слушате медитацията със слушалки.Цялата Хаторска трансмисия от семинара Biophotonic Human е с продължителност 11: 06 минути.След като няколкократно пусках тази медитация, реших да запиша удължена версия, която е пълната версия повторена три пъти, за да се създаде продължително звуково поле. Открих, че работата с тази медитация чрез поне три повторения ми дава най-дълбокото трансформационно преживяване. Опитах като просто натисках повторение, но простата задача да натиснеш бутона за повторение ме изваждаше от състоянието ми. Онези от вас, които искат да работят дълбоко с тази звукова медитация може да намерят разширената версия за полезна. Тя е с продължителност 33:18 минути.Важна бележка: Тази звукова медитация е на ваше разположение, безплатна, но само за лична употреба.  Медитацията е защитена чрез закона за авторското право.

Кликнете тук, за да слушате или изтеглите медитацията

The Ib Portal Sound Meditation (11:06mins), click here to listen and/or download.

The Ib Portal Sound Meditation Extended Version (33:18mins), click here to listen and/or download.

Превод:  Tauno

Всички права запазени:

©2020 Tom Kenyon   All Rights Reserved  www.tomkenyon.com

You may make copies of this written message in any format and share it with others so long as you do not alter it in any way, do not charge for it and include this entire copyright notice. This permission does not apply to the sound meditation. If you wish to let your friends and family hear the sound meditation, you can send them this email directly by clicking on the Share button below or you can send them to the Hathor section of the website—www.tomkenyon.com.Sunday, November 10, 2019

Песен за най-висша съдба за децата на Земята Послание на Хаторите чрез Том КениънНие предлагаме тази звукова медитация като инструмент за онези, които искат да помогнат на бъдещите поколения от човешки същества на вашата Земя.Този метод се основава на ритуал, който правим, когато се роди нов Хатор. Неговите или нейните родители и всички роднини пеят Песен за най-висша съдба , която се пее на детето, за да създаде хармонично поле от намерение, което ще следва детето през целия му живот като Хаторско същество. Намерението е това същество да има дълбок и безпрепятствен достъп до неговите или нейните духовни сили и когато животът му/и представи предизвикателствата на съществуването в дуалистична вселена, този дълбок извор на сила да може да бъде привлечен по-лесно.Тъй като размишляваме върху бъдещето на Земята и необикновените обстоятелства, изправящи се пред  децата, които ще се въплътят на вашата планета, сме обхванати от съчувствие да изпеем тази песен за тях по абсолютно същия начин, както пеем Песен за най-висша съдба на нашите собствени деца.Поради все по-нарастващия брой и интензитет на Хаотичните Възли, които се разгръщат сега и които ще продължат да се разгръщат на вашата планета, бъдещето на човечеството е в състояние на бърза и радикална трансформация. Съществата, които се въплъщават в такива условия, ще се изправят пред безпрецедентни физически, умствени, емоционални и духовни предизвикателства.От наша гледна точка, „целта на живота“  е да предложи поле за изразяване, където съществото може да открие неговата или нейната по-дълбока природа под напрежението на съществуването , за да развие по-висши духовни качества и способности, които той или тя ще пренесе в други животи, както и в други измерения на реалността, които са транс-биологични, което означава реалности на въплъщение, съставени повече от светлина, отколкото от материя.Ако резонирате с намерението на тази звукова медитация, ние ви приканваме да я използвате, когато чувствате за необходимо. По самата си природа, тази звукова медитация клони към прибавяне на изцеление и комфорт към тези, които работят с нея. Когато слушате звуковите кодове – знайте, че без каквото и да е действие от ваша страна, те активират и привличат огромната, мистериозна и безкрайна матрица на съзнание, както то се изразява в ограничената реалност на сегашното ви физическо въплъщение.Позволете на вниманието си да си почива в сърдечната ви чакра / в центъра на гръдния ви кош/ и си представете по естествен за вас начин – че всички бъдещи поколения деца , родени на тази Земя, са пред вас. Това наистина ще е много голям брой същества. Много от тях ще са от различни от вашите  културни реалности и раси. Просто ги обхванете във вашето осъзнаване. Това е първата стъпка : просто да сте наясно с тяхното съществуване във вашето живо въображение.Следващата стъпка е да добавите хармония, която ще помогне за поддържането им в бъдещото разгръщане на живота им. Изпратете им чувство за смелост, комфорт и признателност / ако не и благодарност/, заради голямата задача, която ще поемат чрез въплъщението си в свят, който преминава през такава промяна и трансформация.Някои от вас може от време на време да се почувстват обхванати от страх, отчаяние, съжаление и други емоции, свързани със собствените ви тревоги за бъдещето. Ако във вас изникнат такива чувства, прекъснете връзката с поддържането на образа на бъдещите деца на Земята пред себе си. Вместо това се фокусирайте върху сърдечната си чакра и позволете на звуковите кодове да трансформират собствената ви болка и безпокойство относно бъдещето. Просто останете със звуковите кодове и позволете на чувствата, които изникват, да присъстват, без да се опитвате да променяте тези емоции по никакъв начин. В крайна сметка обединението на вашата осъзнатост и емоционалната ви болка заедно с енергиите на звуковите кодове ще трансформира тези чувства и ще създаде различно емоционално пространство за вас. Може да имате нужда да работите със звуковите кодове по този начин няколко пъти и многократно да „ чистите“ собствените си негативни впечатления относно бъдещето.Не работете със звуковата медитация като средство да изпратите позитивно намерение към бъдещите поколения, докато не се изчистите емоционално.От жизненоважно значение е да разберете, че е необходимо да постигнете определена степен на духовно майсторство, за да поддържате вибрационното поле, което е необходимо, за да включите позитивно намерение. Убедете се, че можете да задържите това ниво на позитивност в продължение на звуковата медитация.Ако чувствате , че не можете да поддържате това позитивно вибрационно поле във вашата емоционална реалност, работете със звуковите кодове с единствената цел да се изчистите, както описахме по-горе. Направете това фокуса на вашата медитация, вместо да изпращате позитивно намерение на бъдещите поколения. Когато сте изчистили достатъчно емоционален материал, за да поддържате позитивно пространство в продължение на медитацията, тогава не се колебайте да го ангажирате в полза на бъдещите поколения.Има моменти в потока на времето, когато ще има по-голяма полза да работите с медитацията като средство да генерирате позитивно влияние за бъдещите поколения. Ако чувствате връзка с тази работа, ще усетите кога е моментът. Като цяло, космическите положения като Нова Луна, Пълна Луна и другите значими космически подравнявания предоставят силно продуктивни възможности за работа с тази звукова медитация.За тези от вас, които чувстват призив да работят редовно с тази медитация, ние ви благодарим от името на децата на Земята и всички бъдещи поколения.От наша гледна точка цялото съзнание в космоса, независимо какви форми може да приеме, е част от сложно взаимно свързано везмо от светлина и енергия.Промяна в който и да е район от космоса влияе на други райони. По този начин, вие , които работите с тази звукова медитация, за да изпратите позитивно намерение, знайте със сигурност, че добавяте семена от полезни излъчвания в огромния гоблен на живота.Нека всички същества да бъдат изцелени и издигнати, за да знаят, че, без изключение, са живото въплъщение на Великата Мистерия и нека животът им да бъде благословен от това осъзнаване.Хаторите

21 октомври 2019г.Мисли и наблюдения на ТомТази звукова медитация е обезоръжаващо проста и след като работих с нея многократно, мога да потвърдя коментара на Хаторите, че:„ тази звукова медитация клони към прибавяне на изцеление и комфорт към тези, които работят с нея“.


text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони