Tuesday, January 1, 2019

BL -- Hilarion 1st of January 2019


Възлюбени,


Идвам на крилете на Любовта! Има нова издигаща енергия, която сега е достъпна за човечеството. Сега става много по-лесно да определите положителните си цели и да останете фокусирани и уверени в тях. Има усещане, че изведнъж е станало по-лесно да се радвате на живота и да изпитвате, че всичко е възможно! Това създава по-голяма увереност в интуитивното напътствие на човека и връзката му с духовните му водачи отново се засилва. Чувството за липса на връзка, което може да сте усещали, отмина и се чувства чистота и бодрост. Паяжините свършиха и сега продължавате напред с пълна пара!


До следващия месец


Хиларион


Превод:Tauno

http://therainbowscribetranslations.blogspot.pt/search/label/BULGARIAN

Monday, October 29, 2018

Трилиуми


Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън
 В това съобщение искаме да споделим с вас прост, но много ефективен метод за достигане на квантовите потенциали на тялото ви. Тази техника ви позволява да черпите жизнени фини енергии от други измерения на съзнанието.
Трилиуми
Трилиумите са ефекти на квантовото поле, които се създават, когато две субатомни частици се съединят.
Когато атомите започнат да се формират от свързването на субатомни частици, тези ефекти на квантовото поле се засилват.
Когато след това атомите се свържат в сложни молекули, квантовите ефекти стават много по-сложни и интензивни.
От тази гледна точка физическото ви тяло е сложно устроен генератор на вътрешни и взаимодействащи си квантови ефекти, които възникват спонтанно от клетките на вашето тяло.
Тези клетъчни квантови ефекти са склонни да се развиват в изящно координирани квантови атрактори, които привличат в клетките на физическото ви тяло фини енергии от вашата околна среда. Този процес се разгръща независимо от това дали го осъзнавате или не. Той е автоматично и рефлексивно действие на клетъчната матрица, която разбирате като ваше тяло.
Има няколко странни неща, свързани с Трилиумите. Едно от тях е загадката по отношение на тяхната природа. Те действат независимо от собственото ви осъзнаване и все пак са дълбоко повлияни от най-съкровените ви вярвания за естеството на реалността. С други думи,  Трилиумите са програмирани – на квантово ниво- от неразгадаемата и енигматична връзка между съзнание и материя.
Двама души , живеещи в една и съща околна среда, въз основа на съкровените си вярвания, могат да привличат към себе си много различни фини енергии. Тези разлики впоследствие биха повлияли значително и на възприятията им за „реалността“ / и за това, което те смятаха за възможно/, и на това, което те всъщност биха могли да постигнат в рамките на тези възприети „реалности“.
Докато Трилиумите без съмнение работят автоматично на базата на това, за което са програмирани да привличат, те също така лесно се влияят от вашето фокусирано намерение.
С други думи, вие можете да повлияете на това какви фини енергии се привличат към вас чрез използването на собствените ви сили на съзнателно фокусирано намерение.
Ценното при работата с Трилиумите е това, че вие можете да привличате към себе си възстановяващи и балансиращи енергии от други нива на Космоса.
Това означава, че вие не сте ограничени да привличате подхранващи и възвисяващи енергии само от физическото измерение, в което се намира вашето физическо тяло.
Способността на Трилиумите да привличат подхранващи и полезни фини енергии от други измерения отвъд физическата планета е истинската причина да споделяме тази информация с вас  сега.
Планетарни промени

В предишни планетарни съобщения ние говорихме за различни екологични проблеми, пред които се изправя вашата планета. А в по-дълбок контекст на това съобщение ние силно ви препоръчваме да прочетете предишното съобщение , озаглавено „ Пространствена познавателност“. / Може да го намерите в архива в раздела на хаторските послания в нашия  сайт www.tomkenyon.com /
В това съобщение ние направихме някои прогнози по отношение на тенденции във вашата земна екосистема – особено това, което вашите учени- еколози обясняват като Шестото Масово Изчезване.
Когато говорим за Шесто Масово Изчезване, ние имаме предвид факта, че голям брой растителни и животински видове изчезнаха от тази планета в продължение на пет предишни епохи.
От наша гледна точка, и от гледна точка на много учени- еколози, вие определено навлизате в Шестото Масово Изчезване.
Като казваме това, позволете ни да обясним, че докато Шестото Масово Изчезване е вероятност във вашата времева линия, то не е нещо сигурно, тъй като курсът на всички събития може да бъде променен в последния момент. Ако, обаче, човечеството не промени взаимовръзката си с природата и земната екосистема, Шестото Масово Изчезване ще продължи с пълна сила.
Шестото Масово Изчезване не означава, че цялото човечество ще бъде унищожено, но наистина значи, че много голяма част от хората ще бъдат повлияни от него.
Чувстваме, че следващите двадесет и пет години ще доведат до бърза и радикална трансформация на вашата планета и следователно на колективното ви съзнание.
Силата на бурите по света ви ще се увеличи и те ще стават все по-разрушителни. Надморското ниво ще се повишава по-бързо отколкото се очаква. И на хората, които живеят в райони с ниско надморско ниво, може да се наложи да мигрират навътре към континентите по-скоро, отколкото предполагат вашите учени.
Всички тези екологични промени създават огромен стрес по отношение на оцеляването на дивата природа и на всички растителни видове като дървета и водорасли, на малките микроорганизми във вашите световни океани. Заедно с дърветата, водораслите и другите фитопланктонни организми отговарят за създаването на голяма част от използваемия земен кислород.
Огромните дървесни резерви на Земята са заплашени от свръхзалесяване , и дърветата, и фитопланктонът са негативно повлияни от климатичната промяна и от глобалното замърсяване, което се генерира от модерните ви технологии. Киселинността в океаните нараства, а това е пагубно и за океанските, и за земните форми на живот.
Ако Шестото Масово Изчезване продължи да напредва, по-голямата част от човечеството ще остане в Земната история. Малката част хора, които ще успеят да оцеляват, ще са различен сорт същества. Те ще са природни стопани, а не доминиращи, а колективното разбиране за нуждата от сътрудничество ще е отпечатана в съзнанието на всеки.
Разделенията между хората по отношение на култура и религия ще са много по-маловажни от сега. Това ще се дължи на факта, че , за да оцелеят, хората ще трябва да пренебрегнат различията си и да намерят нова обща основа/между другото, ние имаме предвид това и метафорично, и буквално/.
Тази нова човешка организация също така ще е по-възприемчива и по-отворена към други измерения на съзнанието.
Това означава, че хората в бъдеще ще имат пряк съзнателен контакт с други същества, които са галактически и Интер галактически по природа/т.е. извънземни/, както и с нетелесни интелекти, като ангели и други енергийни същества.
До края на следващата четвърт на века все по-голям процент от човечеството ще предприема галактически експедиции и човечеството също ще стане космическа цивилизация.
Ще бъде странно време да си жив, със сигурност, защото някои човешки същества се опитват да избягат от бедствените екологични промени на Земята. Същевременно, ще има и други, които остават свързани със земния начин на живот и това ново човешко общество ще намери нови креативни методи и да оцелява, и да процъфтява. Тези нови начини на взаимодействие с променящата се Земя включват цял нов клас храни и лекарства, които все още не са създадени.
Връщайки фокуса си към следващите двадесет и пет години в резултат на климатичните промени , неизбежно ще има недостиг на храна, както и на вода в някои части на света.
Вследствие на стреса във всички биологични системи и в резултат на влошаването на качествата на храната и на водата вашите източници на храна, вода и кислород постоянно ще западат.
С други думи, ще става все по-трудно да се извличат хранителни вещества, на които човечеството е разчитало от хилядолетия, от Земната околна среда.
Трилиумите като източник на алтернативно световно хранене
Трилиумите са ваше средство да черпите от източници на подхранване, които се намират в други измерения на съществуване отвъд настоящата Земна реалност. И те са начин да внесете в клетките на тялото си вид подхранване и полезни енергии, които могат да ви дадат сила. Интересното е , че този вид фина енергия може да приема различни форми, включително манна, която се яде и за която се говори в Стария Завет и в Корана, тя произхожда от други светове.
Усъвършенстването във вашите Трилиуми е много добро умение, което да притежавате, тъй като навлизате все по-дълбоко в хаотичната природа на планетарната трансформация, която предстои.
Най-трудното нещо по отношение на Трилиумите е тяхната простота. Вие не „ПРАВИТЕ“ нищо, за да ги активирате, тъй като те се активни 24 часа на ден. Всичко, което трябва да направите, е да квалифицирате енергиите, които привличате към себе си, а това се постига просто като поддържате фокусирано намерение.
Ако например се нуждаете от повече жизненост или може би възстановяващи/лечебни енергии, навлезте в релаксирано състояние на ума и осъзнайте цялото си тяло с разбирането, че всяка клетка е квантов атрактор. Когато ангажирате намерението, което сте си избрали, Трилиумите във вашето тяло ще започнат да привличат към себе си енергии от други измерения на Космоса. Когато умът ви започне да се разсейва, просто се върнете отново към осъзнаването на вашето тяло и към намерението, което сте си избрали – с разбирането , че това просто действие на фокусирано намерение ще ангажира Трилиумите ви.
Насърчаваме ви да експериментирате с привличане към себе си на различни видове положителни жизнеутвърждаващи фини енергии, които искате да изпитате в клетъчната матрица, която е ваше тяло. Видовете енергии, които може да привлечете към себе си чрез вашите Трилиуми, буквално са безбройни.
Много по-успешно ще получите потенциалите на Трилиумите, ако навлезете в изменено състояние на съзнанието, тъй като тази способност е отвъд сферата на нормалното човешко възприятие.
Ние създадохме звукова медитация Трилиумите, за да ви помогнем в задачата да промените възприетата си реалност, линк към този аудио файл има в самия край на съобщението.
За да ангажирате възможностите на звукова медитация Трилиумите, всичко, което трябва да направите, е да отпуснете съзнанието си във вашето тяло като слушате и релаксирате в звуковите кодове на звуковата медитация. След това се фокусирайте върху избраното си намерение със знанието, че, като правите това, вие активирате Трилиумите в себе си. Съвсем естествено вашите Трилиуми ще започнат да привличат в тялото ви фини енергии от други измерения на съзнанието според естеството на вашето фокусирано намерение.
Активирането на вашите Трилиуми ще е много по-силно и ефективно, ако същевременно навлезете в съгласувано емоционално състояние като признателност или благодарност по време на звуковата медитация.
Вместо да обясняваме защо това е така, бихме ви препоръчали предишно съобщение, озаглавено „ Звукова Медитация Мултивселената“, което можете да откриете в архивите на сайта / www.tomkenyon.com/.
Желаем ви голям успех в изследванията ви с Трилиумите. Ние вярваме, че това е най-големият подарък, който можем да ви дадем сега.
Нека това знание да бъде благословия за вас и за любимите ви хора- както и полза за всички съзнателни същества- защото всички вие колективно преминавате през прага в по-голяма планетарна нестабилност.
 
Хаторите
21 септември 2018г.

Мисли и наблюдения на Том

Тъй като Хаторите започнаха комуникацията с препратка към предишно тяхно съобщение, озаглавено Пространствена познавателност, аз бих искал да започна моя коментар с първото изречение от това съобщение:
„Вашият свят е в разгара на огромна метаморфоза“.
Лично аз намирам думата метаморфоза за точната дума, защото терминът се използва за означаване на трансформация или промяна на формата.

Бегъл исторически преглед на живота на Земята ясно ще покаже, че ние сме в разгара на радикална трансформация. И формата на живота/в смисъл как ние го живеем/без съмнение се променя. Част от тази промяна е, че като световна култура ние все повече се откъсваме от природата. Ефектите на това откъсване от естествения ни произход допринасят за колективното незачитане на природата със зловещи последици за целия биологичен свят/включително и хората/, докато не променим радикално социалните си нагласи и поведение във връзка с природата.
Не смятам да обсъждам предсказанията на Хаторите по отношение на близкото бъдеще на Земята, тъй като техните коментари са ясни и точни.
Във връзка с предсказанията им, спомням си коментар, който бе подхвърлен, относно субкултурата на самоусъвършенстване:“ Истината ще ви освободи, но първо тя може да ви вбеси“.
Мисля, че в това изказване има много истина, що се отнася до разпознаването на някакъв модел, независимо дали става дума за лична психологическа тенденция, социална норма или за обърканата настояща ситуация във връзка с бързо променящата се Земна екосистема.
Хаторите са били  откровени с мен от самото начало на комуникациите си от края на 80-те години на 20-ти век , че събитията или външните социални ситуации от живота не са толкова важни за духовната еволюция, колкото вътрешните избори, които правим.
Позицията им, че изборите, които правим във връзка с различните житейски предизвикателства, ще оформи по-дълбоките нива на нашето съзнание, а тези вътрешни атрибути ще определят накъде ще се насочим в следващите въплъщения. С други думи, изборът ни във връзка с настоящия ни живот непосредствено ще повлияе качеството на нашия опит, както и възможностите, които ни се предлагат, за други животи, независимо дали те ще се изпитват някъде в материалните светове или в реалностите на светлината.
Така, от тази гледна точка, съвременният ни живот със съпътстващите го несигурност и хаос ни предлага безпрецедентна възможност да се придвижим напред в съзнанието много бързо – при условие, че ние изберем да подсилим възходящия тласък на нашето съзнание.
Имайки предвид това, бих искал да посоча няколко неща, свързани с въведението на Хаторите относно Трилиумите.
Първо, има вид многогодишно цъфтящо растение, наречено „Трилиум“, но това няма пряка  връзка с термина на Хаторите- освен факта, че тези растения имат квантови атрактори, както всички биологични организми.
Има няколко важни момента, които трябва да се имат предвид, когато поемаме тази задача. Хаторите силно препоръчват да навлезете в съгласувана емоция, когато ангажирате вашите Трилиуми. Откакто получих информацията за Трилиумите, в подготовката за предишното Хаторско събитие, работих с Трилиумите по много различни начини в различни ситуации. И мога да кажа, от личен опит, че моите Трилиуми са значително по-добри, когато съм в съгласувана емоция.
Повечето от нас живеят в различни емоционални ниши в зависимост от това какво изпитват в момента. Ако изпитвате в света от позицията на несъгласувана емоция /като страх, враждебност, тъга или много други форми на емоционална несъгласуваност, на които ние хората сме обект/, ще ви е трудно да ангажирате правилно вашите Трилиуми. И в резултат на това няма да сте способни да привлечете към себе си възстановяващи енергии от Космоса, както възнамерявате.
Така че първата стъпка, когато ангажирате Трилиумите, е да подходите честно към себе си, за да определите къде се намирате емоционално.
Тази самооценка, между другото, се основава на прагматизъм и няма нищо общо със самокритиката. По своята природа повечето от нас са обект на всякакви видове несъгласувани емоции, а бързите промени в нашия свят със сигурност допринасят за увеличаването на тази несъгласуваност в много случаи.
Нашата задача е да познаем в какво състояние сме и ако то е несъгласувано/т.е. негативно/, да намерим начин да го придвижим в съгласувано. Хаторите говориха за това в едно от предишните съобщения, озаглавено „Звукова медитация Мултивселената“. В тази комуникация беше дискутиран метод за волево придвижване в съгласувано състояние. Вие също така можете да намерите по-подробно описание на този метод като посетите раздел „Статии“ в сайта и кликнете на заглавието Признателност и благодарност: Основа Appreciation and Gratitude: A Basic Primer.
Втора и последна точка, която бих искал да отбележа по отношение на Трилиумите, е, че привличането в себе си на възстановяващи енергии като използвате този метод е по същество пасивно състояние. Вие не „Правите“ нищо, за да активирате Трилиумите си, тъй като те винаги привличат енергии от околната среда  към себе си и в клетките на тялото ви.
За да има ефект от това, всичко, което правите, е да поддържате мисъл-формата или намерението относно какви енергии искате да привлечете в тялото си. Това не се прави чрез концентрация, която може да има обратния ефект. Причината е, че концентрацията създава вид умствено напрежение, а Трилиумите са най-добре активирани, когато умът е спокоен и просто нежно поддържа намерението на място.
Иронията тук е, че простотата на ангажирането на Трилиумите е вероятно най-трудната част. Повечето от нас са свикнали да работят упорито, за да накарат нещо да се случи. Но когато става дума за фини енергии/ като Трилиумите/, колкото по-малко усилия вложите, толкова по-добър е резултатът.
Бележка: Откъс от звуковата медитация Трилиум, който първоначално беше представен на предишния Хаторски семинар през 2018г., е предоставен в раздела за слушане. Това звуково поле е много полезно, когато работите с Трилиумите и е на разположение безплатно за ваша лична употреба. Можете да намерите линк към този аудио файл в края на моите коментари.
Този звуков отрязък е с продължителност 5:53 минути. Тъй като работих с тази съкратена версия, мога да кажа, че това време е повече от достатъчно, за да се активират Трилиумите според инструкциите на Хаторите. За онези от вас, които искат да останат във възприемането на вашите Трилиуми, винаги можете да натиснете повтаряне на записа, за да удължите времето си за слушане.
Тези от вас, които познават предишните ми записи, може да разпознаят базовия запис на звукова медитация Трилиум като записа Възнасящи се светове, който първоначално се появи в диска Кодове за Възнесение. Това, което е различно в настоящия запис, е, че Хаторите от по-висшите измерения – познати като Етос – пеят върху оригиналния запис, което прави сегашния запис доста необикновен в акустично и енергийно отношение.
Звукова медитация Трилиум се намира в раздел Слушане на www.tomkenyon.com .
Том Кениън
Превод: Tauno
©2018 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com
Tuesday, September 4, 2018

Масова медитация за ускоряване на Събитието

Trigger the Event - mass meditation


Достатъчно!

Всички ние сме съгласни, че този процес на освобождаване е ужасно дълъг. Без значение кого следвате : Кори Гууди, Кобра, Бен Фулфорд или други и без значение какво бъдеще представят те и какво вярвате, чеще стане след Събитието ( Издигането, Несара, масови арести и др), ние първо имаме нужда да ускорим Събитието, за да позволим на цялото това благоденствие да се прояви в живота ни. Етозащо азсе нуждая от вас! Това е целта на всички служители на Светлината(ченълинг информация, дадена на САЩ. Космическа Вълна, Галактическа Вълна, Гама изригване, Слънчеви изригвания, Слънчени промени-както и да се нарича това. Ние го УСКОРЯВАМЕ. Имаме нужда от всеки един от вас да участва, така че, моля, разпространете го, постнете го в блога си, в ютуб, фейсбук ит.н. Всички ние тук на Гайя сме перфектни и мощни същества, ДАЛЕЧ ПОВЕЧЕ отколкото очакваме. Ние ИМАМЕ ВЛАСТ в нашите ръце и сърца да променим този свят завинаги и НЕКА ДА БЪДЕ!


Медитацията в България ще бъде на 9 септември в 12:11 часа по обед (Бел. Тауно).


09.09.18 11:11 CEST


You can check time of meditation in your timezone:

https://www.timeanddate.com/countdown/generic?iso=20180909T1111&p0=262&msg=Trigger+The+EVENT+-+mass+meditation&font=sanserif09.09.18
9 + 9 + 18
18 + 18
1+8  1+8
9  +  9
18
1 + 8
9

9 е цифрата на края, това е последното число отпоредицата, нищо повече не следва, цикълът спира тук. И всичко започва наново.

Instructions:

Инструкция1.Използвайте своя собствена техника,за да постигнете релаксирано състояние на съзнанието. 
2. Заявете намерението си да използвате тази медитация като инструмент да ускорите Събитието. 
3. Визуализирайте колона от електрическа синя светлина, която се излъчва от Галактическото Централно Слънце и после преминаваща през нашата Слънчева Система, през нашето Слънце, след това през тялото ви към центъра на Земята. Визуализирайте друга колона от Светлина, излъчваща се от центъра на Земята, минаваща през тялото ви и после нагоре към небето към Слънцето, после към Галактическото Централно Слънце и накрая свързваща се с Източника.
Сега вие сте в две колони от Светлина , Светлината, която тече и нагоре, и надолу едновременно. Поддържайте тези две колони активни в продължение на няколко минути.
4. Визуализирайте лъч Светлина, излъчващ се от вашата чакра Духовна Звезда, (която се намира на 20 сантиметра над главата ви) и се свържете с чакрата на Духовната Звезда на всички, които в този момент медитират.


5.  Визуализирайте всички, които участват в тази медитация по същото време, като изпращате това любящо намерение от Сърдечната им чакра през чакрата на Духовната им Звезда и после чрез колоните Светлина към Галактическото Централно Слънце.

"НИЕ СМЕ ГОТОВИ, УСКОРИ СЪБИТИЕТО ВЕДНАГА!"


6. Визуализирайте енергийна вълна, идваща от Центъра на Галактиката като отговор на вашето намерение, което изпратихте, след това вълната преминава през нашата Слънчева система и Земята, премахвайки целия мрак и екзотичните оръжия по пътя си.

7. Визуализирайте себе си и другите служители на светлината как закотвят тази енергийна вълна на повърхността на Земята.

8. Визуализирайте, почувствайте и усетете Най-висшата Светлина и Единството, които текат по Земята и по нашата Вселена.
  Предполагаемо време за медитацията е 15 минути.  Небесната Богиня иска единство и ще бъде!
Превод
Тауно

Saturday, April 7, 2018

Хаторска Планетарна Медитация Чрез Том Кениън

Звукова медитация Мултивселената
Целите на тази медитация са две: 1. Да задълбочи и разшири опита ви с предишната звукова медитация, която дадохме , наречена  Пространствена Познавателност , и 2. Да ви осигури звуков помощник, за да изследвате Мултивселената, което включва не само собствената ви вселена, но и други безбройни вселени, които съществуват в паралелни измерения на съзнанието.
От наша гледна точка вашата вселена по същество е сложно представяне на холографска светлина, чийто източник е самото чисто съзнание. От тази гледна точка вашите собствени опити и тези на вашия свят са фундаментално незначителни и приличат на сън, който повечето чувстващи  същества погрешно приемат за абсолютната реалност.
Звукова медитация Мултивселената е ехо на предишната звукова медитация ( Простванствена Познавателност). И като работите с медитацията по начина, описан по-долу, тя ще ви позволи да изследвате разширените състояния на съществуване и дълбоко прозрение в природата на собственото ви вродено съзнание, тъй като то пребивава в многобройните измерения на съзнанието едновременно.
Тази способност да осъзнавате себе си , обитавайки многобройните измерения отвъд, и все пак включвайки настоящата ви въплътена реалност, ще е находчив начин , когато вашият свят се завихря в ускорения темп на промяна и в изникването на все по-мощни Хаотични Възли.
Звуковата Медитация
Основната звукова медитация е дълга 11 минути и 26 секунди.
При първия звук на купата предизвикайте чувство на признателност или благодарност. Няма значение какъв е източникът на това чувство, защото това всъщност е емоцията на признателност или благодарност. Тази съгласувана емоция на признателност или благодарност е важна котва , която гарантира ,че вие ще навлезете в по-висшите нива на Мултивселената. Не продължавайте със  звуковата медитация, докато не навлезете успешно  в едно от тези кохерентни емоции (т.е. в признателност или благодарност). ( Бележка : Ако не знаете как да навлезете в едно от тези съгласувани емоционални състояния, има линк към кратка статия относно  това как да изпълните тази задача в края на това съобщение, в частта на Том).
След като сте навлезли в чувството на признателност или благодарност, представете си и се почувствайте обградени от голямо открито пространство. Важно е да чувствате усещането за това въображаемо пространство , а не просто да мислите за него и да го визуализирате, защото да мислите и визуализирате няма да генерира чувствено усещане за пространство. Именно вашето кинестетичночувствено усещане за пространство ще активира напълно потенциалите на тази медитация.
След като включихте съгласувана емоция като признателност или благодарност и кинестетичноточувствено усещане за широко пространство, позволете на своето чувствено усещане за широко пространство да се разшири, за да включи цялата ви вселена и вкички други безбройни вселени в огромната и безкрайна Мултивселена. Представете си това разширяване по който и да е начин, който е естествен за вас.
Позволете си напълно да си починете в съгласуваната емоция на признателност или благодарност, когато умът ви пребивава в Мултивселената и си позволете да получите многото благословии и енергии, които ще са насочени към вас от високо издигнатите и просветени същества, когато съзнателно навлезете в Мултивселената в състояние на висока синхронизация (т.е. признателност или благодарност).
Можете да удължите звуковите сесии, ако желаете,просто повторете звуците на медитацията колкото пъти искате. Стерео слушалките са строго препоръчителни, така че звуците на медитацията да са единственият ви източник на звук. Не правете тези медитации в ситуации, които изискват внимание, тъй като вашето внимание трябва да е обърнато навътре към медитацията, за да бъде тя успешна. По принцип психонавигирането  на Мултивселената не е възможно, ако вниманието ви е разделено между вътрешните и външните възприятийни реалности.
Мисли и наблюдения на Том
Мисля, че инструкциите на Хаторите за тази звукова медитация са доста точни, така че нямам нищо да добавя.
За тези от вас, които не знаят как да създадат съгласувано емоционално състояние като признателност или благодарност, написал съм кратка статия, която разглежда основния метод за постигане на тези състояния. За да прочетете това, отидете на раздел Статии в уебсайта и намерете заглавието Признателност и Благодарност A Basic Primer or click here.
Въпреки че финалните ми коментари не са директно свързани със звуковата медитация, според мен тази информация е и жизнено важна, и навременна,  сега искам да я споделя с вас.
Моля, разберете, че това изказване не ми е лесно. Но тъй като многократно съм разговарял с моите наставници Хаторите, ясно е, че те смятат това събитие за най-важното събиране, за което някога са призовавали. Причините за това са много. Първо,  това е свързано със синхронизирането на съдбата на човечеството, тъй като тя се развива в разгара на това, което изглежда, че е Шестото Масово Изчезване, и второ, това е усещането на Хаторите, че информацията , както и методите, които ще се разкрият по време на това Усилване, ще са от огромна полза за онези от нас, които се движат по трудните преходи, пред които сега е изправено човечеството – и ще се изправи в много близко бъдеще.
Накрая,  това знание ще е кулминацията на тяхното учение чрез мен. В резултат на това то ще е последното Хаторско събитие, което ще организирам. С други думи, ако искате да изпитате техните звукови кодове и трансмисии лично, което е най-мощният начин да ги получите, предлагам ви сериозно да помислите и да направите всичко възможно да бъдете в Сиатъл за Изкуството на Психо-навигиране на Пространственото Осъзнаване, което ще се проведе през уикенда на 5-6 май 2018г.
За повече информация отидете в раздел Календар в сайта или кликнете тук or click here.
За тези от вас, които няма да могат да присъстват на събитието, но все пак искат да получат мощните енергии на това събиране, предлагам ви да отделите известно време през този уикенд 5-6 май , за да слушате многократно Звукова медитация Мултивселената. Ако е възможно, отделете малко време за себе си през това време , за да изследвате извисяващите потенциали на Мултивселената.
Нека благословиите и заслугите на това Произведение да се разпрострат към вас и към всичките ви взаимоотношения и към всички съзнателни същества във всички измерения на съществуването.
Звукова медитация Мултивселената
След като кликнете на линка долу, ще отидете на страницата за слушане. След като се съгласите с условията на слушане, ще имате незабавен достъп до Звукова медитация Мултивселената, както и до голяма колекция от звукови медитации, лекции и интервюта. Цялото това съдържание ви се предлага безплатно само за ваша лична употреба.
Кликнете тук за да слушате или изтеглите Звукова медитация МултивселенатаClick here to listen to and/or download The Multiverse Sound Meditation
Информация, която не е пряко свързана с това съобщение
Записите от семинара от последното Хаторско събитие са на разположение като набор от 6 компакт диска в mp3 формат, наречени „ Преминаване в Безкрайния Ум”. Можете да прочетете повече за този необикновен набор от записи, който обединява древните Египетски мистериозни учения около Богинята Маат с модерните науки Невропсихология и Генетика, като отидете в Store и кликнете на CD Passage into the Infinite Mind или тук or  click here.
Нов единичен диск в mp3 формат, наречен Божественото : Песни на Мир и Лечение е на разположение. За повече информация кликнете тук click here
 Превод: Tauno

Saturday, December 23, 2017

Хаторска Планетарна Медитация чрез Том Кениън Пространствена ПознавателностСветът ви се намира в разгара на огромна метаморфоза.


Той е като гигантска змия, която си сменя старата кожа. Изплуват нови реалности, когато старите се излющват. Като въплътено същество в разгара на тази радикална трансформация, предизвикателствата, които срещате, понякога изглеждат изтощителни.

Ние обяснихме този процес в предишните комуникации, а за по-широкия контекст на това съобщение , бихме насочили вниманието ви към четири предишни съобщения, които сме дали :  Ескалиране на хаотични възли и събаряне на трето-измерната реалност, Преходни състояния на съзнанието, Петата перспектива : Надмогване на пространството и времето и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ . (http://tomkenyon.com/bulgarian-archives )


От наша гледна точка Шестото масово изчезване, за което говорихме в предишните си съобщения, се разгръща с ускорено темпо. Климатични аномалии се появяват, те ще продължат и ще дадат резултат в предизвикателства към земеделието и в снабдяването с храна в световен мащаб. А сблъсъците между културни ценности, международни отношения, социални и икономически институции ще продължат да дестабилизират света. Тази дестабилизация се дължи на увеличаването на Хаотичните възли, които също обсъдихме широко в предишните  съобщения.


Тези Хаотични възли са резултат на множество  свързани помежду си феномени. Причините за повишения интензитет на тези свързани Хаотични възли са комбинация от фактори. Някои от тях по своя произход са космически, някои от тях се дължат на случайността, а някои са резултат от човешка намеса.

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони