Saturday, September 3, 2016

Bulgarian -- Планетарно послание на Хаторите чрез Том КениънПоток от По-Висшите Светове
В предишното ни планетарно послание , наречено Етериумът, ние споделихме звукова медитация, за да ви помогнем да преминете през нарастващите нива на световен хаос чрез намаляне на стреса и увеличаване на хармонията в тялото и ума ви.
В това съобщение ние ви даваме друга звукова медитация, наречена Поток от По-Висшите Светове . Целта на този звуков помощник е да ви помогне да изчистите дълбоко скрита психо-духовна , както и  емоционална негативност и токсичност.
Тъй като светът ви навлиза в още по-голям Хаотичен Възел, има съответстващо повишаване на враждебността и антагонизма. Наистина, тази емоционална токсичност е толкова всеобхватна, че може да засегне даже и най-напредналите духовно сред вас.

Sunday, August 21, 2016

Bulgarian -- Седмично послание на Хиларион 21-28 август 2016г.Възлюбени,

Всички вие сте във водовъртежа на още една честотна промяна. Тя сега се случва. Все още от системите ви се изчистват много неща. Трябва да помните, че има много пластове, които са били капсулирани, така да се каже, които изискват бавно, сигурно и нежно изчистване, за да можете да функционирате, без да се поддавате на хаотичните енергии, които изобилстват в този свят. Много неща ще се случат в предстоящите месеци, които ще накарат всеки човек на планетата, ще накарат сърцата и умовете на хората на планетата да се стремят да абсорбират всичко, което им се дава, което е отразено към тях във външния свят.

Ще е време, когато всички хора по света ще се чувстват фрагментирани и неспособни да се справят с предизвикателствата, които се случват, но накрая всичко ще се събере по нов начин, ново начало, което истински ще цени всяка душа на планетата. Всеки един от вас беше подготвен за тези времена, всеки от вас има тренинга,  знанието и способността да бъде много полезен в поддържането на стабилността на първо място. Подобава ви да осъзнаете, че това е ролята, която се изисква сега, да сте стабилни и да се опитате да видите по-висшата перспектива на всичко, което се случва и да поддържате стабилност, да поддържате Светлината.

Най-ценното, което бихте могли да предложите на човечеството през идните времена, е безусловна любов и приемане. Много хора ще чувстват, че губят стабилност, изгубват си ума, всичко, което има значение за тях. Именно вие сте тези, които играете ценна роля, когато се случи това. Много хора в западния свят, които се радваха на мир и изобилие , живеейки охолно и добре, ще почувстват, че животът им е достигнал дъното, сякаш е бил върху плаващи пясъци. Това ще изисква обединението ви и отдаването на енергиите ви, за да създадете стабилността, която ще е необходима. Както казахме, накрая всичко е наред. Всичко, което ще се случи, ще е добро.

Нови начини на живот, нови начини за посрещане на нуждите на хората от всяка нация ще се наложат по начин, който ще е полезен за гражданите им. Тези, които живееха в краен разкош, няма да знаят какво да правят. По време на честотна промяна е трудно да останеш свързан с по-висшите реалности, това е временна ситуация и връзката ще се възстанови, когато енергийните потоци се стабилизират. Междувременно, всички скрити реалности от хората по света ще продължат да се разкриват с рекордна скорост. Това ще затрупа хората с въпроси и те ще се чудят как така не биха могли да знаят тези неща. Ще им е трудно да се опитват да възприемат всичко, което се случва. Нервите ще са опънати, защото хората са претоварени  и неспособни да се справят.

Животът на планетата ще придобие сюрреалистичен аспект. В крайна сметка всичко ще се възстанови до Божествен ред и ще е по-добре от преди. Ние молим Служителите на Светлината по света ревностно да отстояват Светлината в себе си и за най-висше добро на всички. Настъпва баланс и ще продължи да е така, докато структурите по света се обновят, възстановят и започнат да функционират по-добре по начин, който обръща внимание на нуждите на всички жители на планетата. След хаоса идва доброто. Тези корени ще бъдат здраво засадени. Установяването на новите структури ще изисква обединените усилия на много хора , но ще си струва.

Възлюбени Служители на Светлината, вие сте надеждата на света, вие сте тези, които сте лично отговорни за новата форма на управление, в която всички хора ще поемат отговорност за всичките си мисли, думи и дела, за всичко, което се вихри в съзнанието им. Защото това е Божественият път, да носиш пълна отговорност за себе си, за живота си, за сферата си на влияние в средата си. Тъй като все повече хора осъзнават това, наистина на вашата планета ще бъде установен мир. Всичко ще започне да работи в голяма хармония.  Предстоящите дни са пълни с надежда, запомнете това. Бъдете добре, защото всичко е наред.

До следващата седмица...
АЗ СЪМ Хиларион

Tuesday, July 19, 2016

Eтериумът  Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

История

От наша гледна точка дестабилизацията на вашия свят, за която споменахме в предишното си съобщение, се ускорява все повече. Това предизвиква огромен стрес във вашите биологични, умствени и емоционални реалности.

Това, което искаме да предложим в настоящето съобщение, е практически инструмент за  привеждане на единството ви от тяло и ум в по-голяма хармония в разгара на растящия хаос около вас.

Шоковите вълни на промяната , които изпитват мнозина от вас, може да се свържат с повторно пресаждане на растение,чиито корени са ограничени. За много от вас психологичните ви и биологични корени в настоящата ви реалност са се ограничили. С някои изключения повечето хора намират настоящия преход, през който преминава светът, за най-труден за справяне.

Много от това, в което вероятно сте вярвали, че е истина, се разкрива като лъжа. Много от институциите, на които сте разчитали да ви защитават, все повече се разкриват като коварни. Международните отношения са обтегнати поради простия факт, че толкова много от вас са стресирани от комплексните промени около вас, промени, върху които на пръв поглед нямате контрол. Това провокира разрушителни модели на отговор в биологията ви, по-точно отговора на тялото ви спрямо стресовите фактори около вас, включително умствените и емоционалните ви способности.

Tuesday, June 28, 2016

ЕПОХАЛНО ОТКРИТИЕ: биохимическа трансмутация на елементите Разкрита е тайната на алхимията!Направен е обрат в химията и физиката. Открит е начин за трансмутация на химическите елементи с помощта на биохимията. Двама гениални руски учени - Тамара Сахно и Виктор Курашов – са извършили това откритие.

Биохимическата трансмутация е откритие от епохално значение. И това е вече готова технология, която може веднага да се приложи в промишлени мащаби. Всичко вече е направено.
На 21 юни 2016 г. в Женева се състоя прес конференция за откриването на трансмутацията на химическите елементи по биохимически начин.

Видео 3 минути на руски и английски език за конференцията в Женева:

Пълното видео за прес конференцията в Женева, на руски и английски език:

Откритие и технология от епохално значение
Революция, нова ера в технологията на човечеството
Трансмутация на химически елементи и изотопи по биохимически метод
Трансмутация без ядрени реактори
Метод за трансмутация на материята, който ще измени облика на съвременния свят, както го е изменило използването на електричеството, а може би и по-дълбоко
Резултатите от тази революция ще повлияят на енергетиката, медицината, промишлеността.
Това ще има огромен хуманитарен ефект.
Най-важното, че това е вече готов промишлен метод, с помощта на който за няколко месеца може да се получи промишлено производство.

Трансмутация на елементите – Добре дошли в Новата Епоха!
Формално това се нарича изобретение, но в дадения случай става въпрос за откритие. И тук спокойно може да се каже, че става въпрос за начало на Нова Епоха!
Под “трансмутация” се разбира превръщане на едни химически елементи в други или на едни изотопи на химически елементи в други.
Трансмутация в алхимията е превръщане на един метал в друг, обикновено се разбирало превръщане на неблагородни метали в благородни. Осъществяване на трансмутация била главна цел на алхимията, за постигането на която се извършвало търсене на философския камък. В метафизическия смисъл, касаещ духовната сфера, на преобразуване е подвластен не само материалът, но и личността.
Трансмутация във физиката е превръщане на атомите на едни химически елементи в други, в резултат на радиоактивно разпадане на техните ядра или при ядрени реакции.
При днешните технологии трансмутация се осъществява или при верижна реакция, когато по време на взрив изходният уран-235 се превръща в други елементи, или в ядрени реактори, когато при бомбардировка с неутрони уранът се превръща в други елементи. По този начин изкуствено са били получени плутоний, кюрий, франций, калифорний, америций и пр. – елементи, които или ги няма в природата, или тяхното получаване от природни източници е практически невъзможно.
Те са незаменими в енергетиката, промишлеността, медицината, в космическата техника. Например, Полоний-210 се използва в изотопните батерии за космическите апарати. Грамове полоний могат да дават енергия в киловати дълго време. Луноходите са работили с такива батерии. Руските реактори дават за една година около 9 грама полоний.
Изотопите на америция се използват за измервателна техника и дефектоскопия. Изотопът молибден-99 се използва в медицината за диагностика. Всичките тези елементи и изотопи, получавани в реактори, струват десетки хиляди, стотици хиляди и милиони долари за ЕДИН ГРАМ. Някои елементи и техните изотопи са известни, но е невъзможно да се получи някакво реално количество. Например, актиний-227 увеличава мощността на енергоотдаването на горивните пръти за атомните електроцентрали 10 пъти. Но получените в света обеми на актиний-227 се измерват в милиграми.
Самата трансмутация с помощта на горещи реактори е много скъпа и не е безопасна от екологична гледна точка. Затова в света има дефицит на особено ценни елементи.
Но днес е направен обрат в химията и физиката. Открит е начин за трансмутация на химическите елементи с помощта на биохимията. Двама гениални руски учени - Тамара Сахно и Виктор Курашов – са извършили това откритие.
С помощта на химически реагенти и бактерии, от руда, която съдържа природен уран-238 или торий-232 може да се получи по-голямата част от известните ценни и особено ценни изотопи. Актиний-227, който в света е в количество по-малко от един грам, сега може да се получава в килограми и дори тонове!
Само това ще осигури преврат в световната енергетика, защото ще увеличи КПД на атомните електроцентрали 10 пъти, което окончателно ще приключи въглеродната епоха. Може да се получат килограми Америций и да се направи преврат в промишлената дефектоскопия и в търсенето на полезни изкопаеми. Може да се получи Полоний и спътниците на земята ще получат друго качество на енерговъоръженост.
Виктор и Тамара са извършили 2000 опита и при трансмутация, от изходната суровина - уран, торий, са получавали в това число злато и платина, като странични продукти. (Привет на тези, които държат злато).
Освен това технологията позволява с помощта на бактерии и реагенти да се извършва 100%-на деактивация на ядрените отпадъци. Бактериите преобразуват всичко. Това, което по-рано можеше само да се закопава, създавайки опасност за околната среда, сега може на 100% да се деактивира.
Освен това, в процеса на деактивация при трансмутацията се появяват ценни елементи, включително злато и платина. Както стабилни изотопи, така и радиоактивни. Например, изотопът на радиоактивното злато-198 се използва за лечение в онкологията.
Виктор Курашов и Тамара Сахно са получили за своето изобретение Патент на Руската Федерация през август 2015 года ( Патент  RU 2 563 511 C2 на сайта на Роспатент). Резултатите са проверени от стотици анализи от независими лаборатории с най-съвременни уреди и са потвърдени от авторитетни учени-химици.
Биохимическата трансмутация е откритие от епохално значение. И това е вече готова технология, която може веднага да се приложи в промишлени мащаби. Всичко вече е направено.
 (Вижте и сайта на изобретението на английски език: bt-isotopes.com ) 
Виктор Курашов:

Започнахме да се занимаваме с трансмутация на химически елементи в началото на 1990-те години. Първи резултати получихме през 1998 г. Стотици успешни експерименти направихме през есента на 2013 г.
Получихме патент  на 25 август 2015 г.

ПРОЦЕСЪТ:

Първият компонент на процеса е руда и ядрени отпадъци.
Вторият компонент са метали с променлива валентност - ванадий, хром,  манган,  желязо,  никел,  олово,  цинк,  кобалт.  Обикновено изолзваме желязо като най-евтиният елемент.
Третият компонент и факто на процеса са бактерии.

Обикновено използваме видове бактерии, които окисляват желязо и сяра. Бактериите работят по метала, издържат на радиацията, адаптирани са към силната соленост на разтвора.
По-нататък рудата и ядрените отпадъци се обработват от бактериите в присъствие на елементи с променлива валентност.

Процесът на трансмутация започва веднага и на етапи върви 2-3 седмици до нужните ни елементи. Но продължава и по-нататък до стабилни елементи, ако не бъде спрян. Ние спираме процеса на определен стадий, като отделяме нужните ни елементи.


Може смело да се твърди, че тезата на материалистическата наука, че е невъзможна трансмутация на едни елементи в други, се оказа погрешна. И древната алхимия в това отношение се оказа по-вярна.

Източници:

http://rmmedia.ru/threads/123834/

Sunday, June 5, 2016

Седмично послание на Хиларион 5- 12 юни 2016г.
Възлюбени,

Напоследък животът е в период на получаване на вливания, отработване на вливания, интегриране на вливанията и асимилиране и балансиране на енергиите. Дните ви са изпълнени с това. Времето минава бързо или бавно в зависимост от нуждите на мига. Много неща се представят пред наблюдаващото ваше съзнание. Нещата, които са били скрити в човешките астрални тела,  излизат на повърхността и се изчистват, именно заради това се случва великото почистване. Повечето хора са готови да продължат напред, те направиха този избор. Сега става въпрос да се свърши работата, да сте упорити и постоянни, да се направи всичко необходимо, за да се завършат нещата.

Понякога животът изглежда като сън. Всичко, което става  около вас, притежава нереална част и това е , защото изпитвате по-голяма яснота, когато изчиствате от съществото си всички концепции и възприятия, с които вашето общество ви е обвързало. Реалността – истински дух, работи върху много прости , но вечни принципи и основни положения. Във физическия свят умът е строителят или разрушителят. Решението, което вземате с ума си или ви катапултира в голям скок напред, или ви намира заседнали в тресавището на повтарящи се и зациклящи мисъл форми, които се опитват да ви помогнат какво все пак остава да бъде обичано като цяло.

Като цяло всичко е наред. Бъдете търпеливи с всичко, което се случва. За всеки на планетата това е трудно време и е лесно да се обезсърчите. Когато се случи това, просто си починете от битката, така да се каже, дайте си време за обновление и възвръщане на силата, баланса и оптимизма ви. След това може да се върнете освежени и напълно способни да отстоявате на всички по-нисши мисъл форми, които идват във вашата сфера на дейност. Животът без радост и смях прави житейските уроци трудно разбираеми. Когато умът е пълен със смях и забавни мисли, всяка пречка става много по-лесно преодолима.

Търсете най-висшата си визия – заявете : „Желая да въплътя Бог в моето същество” и казвайте това 10 пъти преди сън всяка нощ. Божествената ви Същност търси това потвърждение от вас, това признание, че искате по-голяма връзка. Ще започнете да получавате ежедневни напътствия за следващата стъпка, която да предприемете по пътя си и винаги ще бъдете защитени. Когато това намерение стане ваша втора природа, тогава вече винаги ще сте в синхрон с изборите, които са за ваше най-висше добро. Божествената ви Същност иска вие да изпитате най-доброто, което този свят предлага.

Понякога , именно през период на мрак и загуба на пътя в полето на вашето съзнание идва най-великата Светлина. Важно е да търсите урока във всяка случка, която наблюдавате или от която сте част. „ Какво е това, което трябва да науча от този опит?” „Защо се чувствам по този начин, кое провокира това?” Тези въпроси ще ви водят да прозрете това, което може би сте пропуснали преди и вероятно дори ще ви дадат напълно различна гледна точка, което ще ви помогне. Вашата Божествена Същност насочва живота и събитията му като огледало към душата ви, показвайки ви по-добра и усилваща посока. Не се страхувайте да погледнете в него. Имате всичко необходимо, за да преодолеете всяко препятствие, което може да блокира временно придвижването ви напред.

До следващата седмица...
АЗ СЪМ Хиларион


Всички права запазени
Канализирано чрез : 2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe's credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.
0Tauno0
00000
http://therainbowscribetranslations.blogspot.pt/search/label/BULGARIAN

Sunday, May 15, 2016

Bulgarian -- Седмично послание на Хиларион 15- 23 май 2016г.Възлюбени,Настъпва голямо израстване,  тъй като хората преглеждат събитията в миналото си и се помиряват с тях. Други изпитаха драстични житейски промени , дължащи се на непредсказуеми обстоятелства, които внезапно им се случиха и ги оставиха без дом или ресурси и сега те се опитват да се справят с последствията от това разрушение. Те буквално трябва да започнат от начало и да изградят отново живота си. Те намират начини да достигнат един до друг и да споделят чувствата си, за да се излекуват от травмата, през която преминаха. Те се придвижват напред чрез тази взаимна подкрепа.Тези хора са подпомогнати от състрадателни сънародници и от хора от други държави,тъй като светът се обединява, за да помогне по всякакъв начин. Много хора от техните страни, от други държави и градове доброволно отидоха в района на бедствието и започнаха тежката работа по почистването на отломките, за да може да се започне наново. Други групи от хора  се формират като екипи за почистване на домовете, които са оцелели, защото те също трябва да се изчистят, за да са годни за обитаване отново.Човечеството отговори с любов в сърцето и с щедрост. Служителите на Светлината се обединиха в изпращане на молитви и успокояващи енергии към проблемния район. Любовта във всичките си аспекти заявява присъствието си на тези, които имат нужда от помощ. Сега започва процесът на лекуване във всички, които бяха засегнати и променени от голямото почистване, което се случи. Засегнатите са обградени от любовта и подкрепата на духовните измерения. Когато животът им бъде построен отново, те ще си спомнят милосърдието, което им беше оказано в трудния за тях момент и ще се стремят „да се отплатят” като дават на други хора при всяка възможност да направят това.Това е силата на любовта в действие и пътят напред за всички хора . Когато хората надмогнат личните си интереси и позволят на състраданието да тече чрез сърцата им и духа им, те позволяват на Божественото да бъде в света с тях. Когато Божественото оказва влиянието си в света, могат да се случат положителни и мирни промени. Всеки има жива Божествена искра в себе си и именно тази искра сега се запалва в сърцата на хората по света и тази искра ще стане огън, когато  разпространи излъчването си по планетата. Този свят и хората му са обновени, подмладени и преродени.Когато животът е сведен до най-простата му форма, хората се свързват отново с  чудото и магията му в цялото им великолепие. Опитът им става забележително пътуване на безкрайни възможности и те процъфтяват в радостта, която тази простота връща към тях. Смехът и шегите изобилстват и това привлича още по-големи възможности , защото мислите им  проявяват повече неща от всичко, което предлага изобилната Вселена.До следващата седмица...

АЗ СЪМ Хиларион


Канализирано от : 2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Всички права запазени


Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe's credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.Превод:Tauno

http://therainbowscribetranslations.blogspot.pt/search/label/BULGARIAN

Sunday, May 1, 2016

Bulgarian -- Седмично послание на Хиларион 1 – 8 май 2016г.
Възлюбени,Мнозина от вас изпитваха чувство на тъга и наблюдаваха тези  стари емоционални шаблони от моменти в опита в минали животи и е добре да разберете, че ставате все по-опитни в това да оставате неутрални и да освобождавате тези мигове като нещо от миналото, вместо да пребивавате в тези стари енергии отново. Браво! Вие си възвръщате майсторството над емоциите си! Също така може да сте забелязали, че тези спомени са онова, което е заровено дълбоко в съзнанието ви и е много старо. Това означава, че изчистването на клетките ви работи на най-дълбоко ниво, както никога преди. Дайте му шанс и пожелайте да замените тези енергии с чистата Бяла Светлина на Христовата енергия.Виждаме, че сте изморени и жадувате този процес да приключи, а фактът, че стари енергии от вашата душевна младост излизат на повърхността, означава, че този процес на изчистване почти приключва. Визуализирайте сияйни  малки слънца, светещи и въртящи се във всяка от седемте ви основни чакри и поддържайте този образ по няколко минути няколко пъти на ден. Това ускорява изчистващия процес и ще продължи да ви напомня, че вие сте сияйна Светлина на този свят. Вие се придвижвате в по-висшите реалности на съзнанието, истинският източник на личната ви сила и в по-дълбоко разбиране на вечната ви идентичност. Има моменти, когато тази връзка ви води към важни прозрения по отношение на целта на въплъщението ви  в тези времена.

Tuesday, April 26, 2016

Bulgarian --СЕНЧЕСТИТЕ АСПЕКТИ

Сянката, това е аспект на нашето отделено „ аз ”, което по някаква причина е преместено и проектирано навън върху „ някой друг ” . „ Другия ” всъщност – не е нищо друго от отражение на отделното ни аз . Ние се борим със своите сенки и се вкопчваме в тях . Борбата със сянката – това е подтискането на собствените негативни черти, съпроводено със силно отвращение, към тези които ги притежават . Вкопчването в сянката – това е подтискането на положителните ни черти и последващо силно привличане към тези, които ги притежават . Гмурваме се в детайлите за това какво е сянката, как да я определим и как да работим с нея . Но за начало нека разгледаме най – разпространените въпроси, които ще възникнат на този етап .


Ако сенките – са просто наше проявление, защо въобще говорим за тях и навлизаме в подробности ? Защо просто не продължим да признаваме наличието на съзнание и да видим всичките проявления, които са неразделна част на осъзнатостта ? Надявам се да видите отговора на този въпрос в тази статия .

Има добра и лоша новина относно сянката и работата с нея . Добрата новина е в това, че „ сянката ”, която за първи път е била изследвана от Карл Юнг – това е едно от най – великите открития на психологията . Признаването на сянката открива ново ниво на свобода, която може да се оцени, само ако се преживее . Лошата новина е в това, че много духовни учения с източно влияние ( включително Будизма и недуалните учения) изцяло игнорират аспектите на сянката . И това не е просто малък пропуск . В действителност има много духовни учители, които твърдят, че са свободни от „ егото ” и в същото време се сражават или се вкопчват в своята собствена сянка . Тази тунелна визия след това се предава и на техните ученици, като вирус .

Всички сте слушали истории за гурута, които говорят за ясност и мъдрост, но едновременно с това се намират в конфликт със собствените си близки или дори са изолирани от семействата и приятелите си . Такива гурута защитават своето собствено учение и правят лични нападки, сякаш тяхната гледна точка е единствената правилна, те се домогват сексуално до младите си ученици, те винаги се фокусират върху агресията, егоизма и стремежа си постоянно да контролират другите, без да забелязват същите качества и в себе си . Много от това се случва заради не – осъзнаване и не – признаване на собствената сянка. Пред мен се появиха много сенки, за това и говоря за тях .

Има стара будистка история за кръг от будистки монаси учители, които ежегодно се срещали и обсъждали живота си, ученията и студентите си . Всяка година се информирали едни други, че всичко е наред, само че много от тях били в конфликт с обкръжението си . И всяка година те медитирали даже още по – дълго, вярвайки, че ако прекарват повече време в медитация, това ще разреши всичките им конфликти . Но всяка следваща година, те отново се събирали заедно, за да си признаят, че всички тези часове на медитация не са им помогнали с конфликтите . Тези учители игнорирали своите сенки . Също както за Будизма (Включително и Дзен), Адвайта Веданта и за много други духовни учения – източно ориентирани, това е една истинска история . По ирония на съдбата, в опитите си да се утвърдят в „ не – аз ” аспектите на „ егото ” могат да прекарат години .

В порива си да провъзгласим че „ всичко е единно ” или „ аз – съм осъзнатост ”, ние понякога само утвърждаваме разделението, игнорирайки сенките . Те са скрити . Те не се проявяват открито и очевидно в света на осъзнатостта . Те са мистериозни, невидими, подтиснати аспекти на нашето „ аз ” . Ако бяха открити и очевидни, можеше просто да ги познаем, осъзнавайки и обръщайки внимание на мислите, които възникват и се разтварят в света на осъзнатостта . Медитацията, отпускането, изследване в осъзнатост, познаване на екстра – концептуалното присъствие, съсредоточената молитва, ученията на правия път, нео и традиционната адвайта, випасана и другите източни духовни практики и методи на изразяване, създадени за да покажат пряк опит за присъствие – не влияят на сянката . Те не са предназначени да работят със сянката . Източните учения имат работа само с недуалната осъзнатост, а не с историята на „ егото ” . За съжаление именно заради това, че те почти не докосват сянката в източните традиции много учители и ученици в края на краищата все така продължават да се сражават със своята сянка или се вкопчват в нея, съвършено неразбиращи причините за това .

Сенките – това са нещата, които не обичаме да говорим за себе си . Въпреки, че всичко си е в нас, дори да не го виждаме . Това е което виждат околните . Но ние сами не го виждаме в себе си . Това са нашите слепи петна . Ние изтласкваме от себе си тези неприятни черти и ги откриваме в „ другите ” . Именно за това сенките понякога се наричат „ подтиснат аз ” . Изглежда, че проблема е в някой друг, но всъщност това е „ мой ” проблем, той се подтиска и проектира навън от мен .

Важно е да се подчертае, че докато подтискаме тази част от себе си „ навън ” и възприемаме това като чужди черти, никакво наблюдение няма да помогне . Струва ни се, че тези черти принадлежат на друг, когато те са – скрити части на отделеното ни аз . Това са части, които ние презираме, от които се срамуваме, които подтискаме по различни причини . Може да крещите, че няма никакво „ аз ”, милиони години, но все едно ще пропуснете слепите петна . Ние носим тези сенки със себе си в „ просветлението ” .

Джон Уелвуд привежда добро определение на сенките в своята книга „ Пътя към психологията на Пробуждането ”:
Фокусираното селективно мислене подчертава някои аспекти от преживяването, като игнорира други, като по този начин ги оставя в сянка и лишени от внимание . Сенките – това е огледално отражение на това, върху което е фокусирано вниманието . Предпочитането на някоя част, вместо цялото води до противоположната тенденция, която е част от стремежа ни към баланс .
Ето няколко примера за противоположности, които могат да станат сянка . Има разбира се и много други . Всяка противоположност може да стане сянка .
Подъл – Мил
Контролиращ – Не контролиращ
Алчен – Щедър
Весел – Тъжен
Успешен – Неудачник

Нека се придържаме към термина на Уелвуд „ фокусирано внимание ” . Отделеното „аз ” – това е набор от дуални убеждения, като на пример „ Аз съм добър ”, „ Аз съм жертва ”, „ В живота ми нещо не достига ”, „ Аз съм успешен телевизионен водещ ” или „ Аз съм нещастен ” . Всичко това е само игра на противоположности . Ние се фокусираме върху определени черти, убеждения, идентичности, чувства, при това, като отричаме или игнорираме останалите . На пример, за да поддържате убеждението си, че сте „ добър човек ”, вие подтискате черти, мисли и поведение на „ подлия “ ви аз . Налага ви се да ги игнорирате, да рационализирате, да подтискате и да не ги забелязвате .
На пример, за да бъдат духовни, хората подтискат черти, чувства и убеждения, не съответстващи на критерия „ духовност ” . На тези, които се гордеят с отсъствието на стремеж за контрол, им се налага упорито да не забелязват контролиращия вътрешен глас . Тези, които се възприемат като щедри, често подтискат алчността в себе си .

Акцентирайки вниманието си върху една двойка противоположности, създавайки си от тях собствен образ, ние подтискаме, отричаме и стесняваме друга своя старана, която никъде не отива, но се скрива в сянката . Подтискането – това е чисто и просто – самозалъгване . Противоположностите са взаимозависими, това са двете страни на една и съща монета . Те не съществуват една без друга . Вие не можете да ги разделите, въпреки че се преструвате, но това е просто самозаблуда . Може да подтискате или да отричате една от страните, но не бива да разделяте едната от другата . Сенчестата страна винаги се появява заедно с „ приемливата ” . Изведнъж, вие „ добрия човек “ на пример, започвате да забелязвате всички подлеци в света, грубия мениджър в магазина, мъжа си, който изглежда толкова безчувствен, на никого никога не казва добра дума .

Но ние – не сме нашите убеждения . Нашата истинска идентичност не е ограничена само в една от противоположностите, не зависи нито от „ милостта ”, нито от „ подлостта ” . Дори и да е приятно да утвърждавате своята идентичност в някои дуални убеждения или черти, нашата истинска природа – е осъзнатостта . Познаването на осъзнатостта – не е само заради комфорта . То е за да видите какво има в настоящия момент . Осъзнатостта – това е пространството на преживяването, в което всички противоположности неразделно възникват и се разтварят .

Проверете това върху себе си още сега . Няма значение какво си разказвате, то все едно се проявява в пространството на осъзнатостта . Ако си казвате : „ Аз съм контролиращ ”, тук все още присъства убеждението, което вижда историята от своята перспектива . Противоположната история „ Аз не съм контролиращ ” също възниква от тази перспектива . Тези истории са равнозначни, като проявление в пространството на осъзнатостта .

Ние се намираме в конфликт с въображаемите „ други ”, избирайки едно убеждение вместо друго и вкопчвайки се за избраната страна, като за своя идентичност . От тази гледна точка, възникващите обекти не изглеждат еднозначни . На предпочитаната страна се обръща много повече внимание . Както утвърждава Уелвуд : „ сянката – това е огледално отражение на това, върху което сме фокусирани...предпочитанията към определена част, вместо към цялото води до противоположната тенденция ” . „ Другия ”, с когото си в конфликт – това е просто твоята сянка, която те следва навсякъде, във всички отношения .

3-2-1 Работа със сянката

Скот Килоби има разрешение да използва процес наречен „ 3-2-1 Работа със сянката ”, разработен в институт . Това е зашеметяващо мощен метод . Състои се от три части .
Откриване на сянката
Диалог със сянката
Признаване на сянката
Откриване на сянката

Най - важното в този етап – е първо да открием сянката . Огромна грешка в процеса на търсене на сянката е да потънете в умствен анализ на историята си, в опит да откриете сянка . Освен това съществува тенденция просто да седите и безкрайно да разсъждавате за разни хора и обстоятелства в живота си, в опит да видите някъде в миналото си борба със сянката .Няма смисъл от това . Няма нужда да се фиксирате върху истории от миналото си . Така ще зациклите . Простото присъствие в настоящето, ще ви позволи да видите вътрешния си конфликт . Просто бъдете внимателни тук и сега . Не анализирайте предишните си конфликти с другите .
Сянката показва настоящ конфликт . У когото и да забележите чувство или черта, които наистина ви притесняват – това е сянката . Другия човек – е кукичката за вашата сянка .

Много хора правят грешката, да наричат проявление на сянката всякакви преценки за другите . Не всяко мнение е сянка . На пример, ако вашия съсед говори много, мисълта „ съседа ми много бърбори ” – не е задължително да е ваша сянка . Може би наистина вашия съсед много говори . Сянката може да бъде разпозната по степента на това, до колко това ви безпокои . Кукички са тези хора или явления „ отвън ”, които провокират у вас силни ментални и емоционални реакции . Ако чувствате силно раздразнение или даже ярост, когато вашия съсед бърбори, навярно си имате работа със сянка . Ето какво означава да откриете сянката .

След като открият своята сянка, много от тези които се занимават с практики за осъзнаване правят голяма грешка . Те просто осъзнато наблюдават негативните си мисли и емоции за съседа си . Но такова наблюдение, често може само да укрепи убеждението в съществуването на „ другия ” . „ Аз наблюдавам мислите и чувствата си за дяволския ми съсед, който твърде много говори ” . Това само засилва разделението на „ аз ” и „ другите ” . Започва да ви се струва, че целия проблем е в съседа . И наблюдението може да затвърди това извратено възприятие . Никакво осъзнато наблюдение на случващото се, няма да ви покаже истинското положение на нещата, които касаят сянката . В пространството на осъзнаването, сянката винаги изглежда като проявление на „ другите ”, а това, което тя всъщност е – подтиснат аспект на вашето „ аз ” . Не трябва да я наблюдавате . Говорете със сянката и я признайте .

Диалог със сянката

Следващата крачка се заключва в това, да влезете в диалог с човека или чертата на характера . Отначало да говорим с „ другия ” може да изглежда забавно или странно . Но си изяснете какво всъщност толкова ви безпокои в тази черта или човек . Не е нужно да провеждате беседи с реалния човек . 

Поговорете със себе си . Кажете го на глас . На пример :
Джон много се дразни от контролиращите хора . Той забелязва, че наум спори с тези, които контролират другите . Той много би искал, всеки от тях да млъкне и да остави другите на мира . В процеса 3-2-1, Джон откри момента, когато възниква сянката . Веднъж открил, че у него възниква силна ментална реакция към неговия контролиращ началник . Джон не просто наблюдавал своите мисли и емоции . Той излязъл и си представил че разговаря е шефа си насаме и му казал : „ Ти изобщо не ми харесваш . Ти си арогантен, властен и контролиращ ! Ти винаги си мислиш, че всичко знаеш по – добре от другите и ми писна от това ! ”

Без диалога със сянката, това неприемане щеше да продължава при Джон и неговия шеф или с другите хора . Сянката постоянно се повтаря в живота ни . Това е обусловен рефлекс, циклично и безкрайно повтарящ се . В диалога със сянката, Джон видял какво точно така го дразни в началника му . Той разпознал тази черта – контрола . Той я назовал и видял причините за отвращението си към нея . Джон престанал да я игнорира, подтиска и отрича това, което всъщност чувства . И за първи път цикъла бил прекъснат .

Признаването на сянката

Когато започнете диалог със сянката, вие можете да я признаете . Какво означава това ? Това значи да престанете да се преструвате, че има „аз ” и „ другите ” . Това означава да погледнете на жизнената си история и на това, което става в мислите ви и да видите, че чертата която така ви дразни в другите, присъства и в личната ви история . Това означава наистина да си присвоите тази черта и да кажете „ Аз съм контролиращ ”, „ Аз съм алчен ”, „ Аз съм и това, на което така бурно реагирам ” . Това означава наистина да преразгледате как тази черта, която много ви дразни у другите, се проявява у вас самите . Усетете какво е да признаете това, което сте отричали . Да видите къде се държите като контролиращ и алчен . Признанието ще сложи край на самозалъгването . Тази тема ще престане да се вкоренява – някъде навън във въображаемия „ друг ” .

Когато сянката бъде призната като част от себе си, осъзнатостта – вашата истинска природа – ще види вас и другите просто като мисли . Вече не строите идентичността си върху дуалните черти и не се сражавате с противоположностите . Тогава аз и другите и дуалните черти, поддържащи реалността, ще изглеждат като равнозначни проявления на осъзнатостта . Докато вие се борите със сенките, явленията не се възприемат като равнозначни . Разделението изглежда реално .

В горе показания пример, Джон признава своята сянка, преглежда мислите си и открива, че мисълта за това че не трябва да се контролират хората, сама по себе си е контролираща . Ако Джон разгледа малко по – надалеч, може да види че у него има мисли за това, че другите трябва да се променят . И това е контрол . Той мисли, че знае какво е най – доброто за другите . Звучи много подобно на тази черта, с която Джон се е борил с началника си, не е ли така? Това не е случайност . Джон се е сражавал със сянката си .

Ние признаваме подтиснатата и проектирана навън черта, за да Не изпаднем в нейната противоположност . Ние я признаваме, когато Вече е наша . Това вече е аспект на нашето его, който е бил подтискан, защото е изглеждал твърде ужасен или твърде прекрасен . Признавайки го ние не започваме да вярваме в някаква нова история . Вместо това, ние започваме да виждаме всички истории, всички противоположности, като равнозначни проявления идващи и тръгващи си от това, което всъщност е осъзнаването .

Когато в нас живее убеждението в разделението, дуалностите се борят по между си . Противоположностите реагират една на друга . Всичко това се базира на кризата на идентичността : ние не знаем кой или какво сме . Например, добрите хора се борят с лошите . Глупавите – с умните . Духовните – с бездуховните . Списъка е безкраен . На пример, при Джон смисъла не е, че той си е разказал друга история и не е в това самия той да стане контролиращ . Става дума за това да се видят всички противоположности като равнозначни проявления на нашата истинска идентичност - осъзнатостта .

Сенките са като мебелите, малко по – мрачни, за да ги разглеждате с фенерчето на разума . Признаването на осъзнаването не е достатъчно. Когато признаваме сенките, светлината най – после ги докосва . И ние виждаме своите сенки да се проявяват под маската на другите .

Гледайки на себе си като проявление на съзнанието, ние признаваме истинската си същност – осъзнатостта . Преставаме да се вкопчваме в своята идентичност на дуална, едностранна история . Признавайки сенките, те се възприемат като осъзнатост . Когато ги разглеждаме през призмата на сблъсъците или вкопчването в другите, ние се опитваме да останем в разделението . Признаването им ни позволява да се сбогуваме с тях, да видим, че те – това не сме ние . Ние не сме нито една от противоположностите . Нашата истинска природа не е дуалната осъзнатост .
За да обобщим процеса 3-2-1, ние откриваме една сянка, започваме разговор с нея и след това я признаваме . Този процес е подходящ за работа с всяка черта на която силно реагирате у някой друг .

Вкопчване в сенките

Също така процеса 3-2-1 може да се използва за работа по вкопчването в сенките . Точно като потискаме или изместваме совите негативни аспекти, ние можем да подтискаме или изместваме и позитивните също . Вкопчването в сянката става когато подтискаме положителните си качества и след това ги проектираме навън , у „ другите ” . В такъв случай, ние чувстваме силно привличане към тези други . Класическия случай – това е духовния изследовател, подтискащ собствената си любов, свят и мъдростта на истинската си същност (Осъзнатост) и проектиращ ги върху учителя си . Учителя тогава изглежда велик, като самия живот, „ просветлен ” . Друг случай – това са сексуалната или емоционална фикс идея. Ние идеализираме по различни начини чуждите аспекти, без да осъзнаваме, че другите – това са просто подтиснати и проектирани аспекти на самите нас . Тези позитивни аспекти са малка по – силни, прекрасни и привлекателни, за да ги признаем у себе си . Става по – лесно, когато ги проектираме у другите .

Жертвите остават жертви, когато постоянно идеализират (вкопчват се в ) другите, които изглеждат по – успешни или притежават великолепни качества, които не достигат на тези които притежават идентичност на жертви .
Работейки със сянката на признанието на тези проектирани качества, жертвата вече не може да остане жертва . Отделеното аз, независимо от това как се проявява изглежда като съшито от кухи ментални образи . В работата със сянката и доброто и лошото (и всички останали противоположности) се разглежда като равни проявления на осъзнатостта . Вече няма идеализиране . Няма вкопчване в сянката .

Другите примери за вкопчване в сянката включват фикс идея за ума, личността, успеха или благополучието на другия . Завист, ревност – това са класически проекции. Тревожим се за другите хора, които ни изглежда, че имат всичко, което сме искали да имаме . Осъзнаването на осъзнатостта като своя истинска природа ни освобождава от желанието да се проектираме . Доброто и лошото, хубавото и грозното, милото и подлото, духовното и бездуховното – всички тези противоположности изглеждат равни в проявената осъзнатост . „ Другия ” за когото сте се вкопчили, се оказва същия както вас самите . С други думи няма никакво „ аз ” и никакви „ други ” . Тези черти все още могат да се проявят . Тоест някой може да се окаже по – умен или привилегирован, но това ще престане да ви тревожи . Това вече няма да е лично .

Сянката и емоциите

Сенките не възникват само в чертите от характера . Някога казвали ли сте : „ Защо той е така дяволски зъл? ” Притесняват ли ви злите хора ? Ние сме устроени да вярваме, че злобата – е лошо нещо . В духовните и религиозни учения често се наблюдава точно тази гледна точка . Ние сме обучени да подтискаме злобата или да я „ наблюдаваме ” . Заедно с това, злобата – това е естествено изражение на осъзнатостта . Всичко възникнало в осъзнатостта – е нейно естествено и неразривно проявление . Да отричаш или да подтискаш нещо, означава да отричаш този основен и очевиден факт от нашето съществуване . Това не е покана да отидеш и да причиниш болка на някой в опит да „ изразиш ” своя „ естествен гняв ” . Основната мисъл тук е, в това че гнева възниква и изчезва спонтанно, неразделно и хармонично и динамично в пространството на осъзнатостта . Ние не го избираме . Той просто се случва . Да отричаме естественото му проявление – това е подтискане .

То предполага съществуването на това с което идва гнева, това, което човек трябва да направи за да се избави от него или да го подтисне . В директното си преживяване ние виждаме, че личност няма . „ Личността ” - това е просто мисъл възникнала в пространството на осъзнатост . Гнева възниква непосредствено от същата честота на чиста осъзнатост . Когато открием, че гнева възниква само в пространството на осъзнатост, а не на личността,на гневът му се позволява да бъде това, което е . В това, личността изглежда като лъжлива конструкция на егото .

Ако виждате, че реагирате много силно на агресивните хора, това просто означава, че у вас има подтискане на агресията . Вместо да признаете : „ Аз съм зъл ”, вие изтиквате злото отвъд пределите на „ себе си ” . И изведнъж „ друг ” е агресивен . „ Той е зъл, а не аз! ” . Възниква гняв, но това не е моя гняв ! ”
В процеса 3-2-1 вместо да проектираме чувствата си върху другите, ние виждаме, че гнева не се разглежда като нечий чужд . Да го признаем, означава да кажем: „ Аз съм зъл ” и да го кажем сериозно . Виждайки, че това е „моя ” гняв, след това можем да забележим, че гневът всъщност не принадлежи на никого . Така, както няма никой друг, който може да бъде зъл, така няма и „ аз ”, който може да бъде зъл . Има просто гняв, възникващ в безпристрасната осъзнатост . Гнева е неразделна част от осъзнатостта . Между гнева и осъзнатостта няма личност, която да трябва да се успокоява или да трябва да прави нещо друго с гнева . Няма никакво „ аз ” . Има просто гняв . Трябва само да видите това и гнева престава да бъде враг . Това не е нещо, което да трябва да подтискате или да проектирате навън във вид на някого „ другиго ” . Просто изцяло да преживеете това, когато възникне . Просто гняв . И не е случайно, че гнева възниква по – рядко, когато виждате, че той възниква самостоятелно, а не в някого .

Процеса 3-2-1 може да се приложи към всяка емоция, не само към гнева . Безпокоят ли ви тъжните хора ? Изнервят ли ви щастливите хора ? Разберете към какво сте се вкопчили . Говорете със сенките и го признайте . Всички емоции – са равнозначно проявление на осъзнатостта, те не принадлежат на никого . Живота не е личностен . Признаването на сянката означава да признаете своята недуална природа и да престанете да поддържате илюзията за разделение и конфликт . Недуалността – това е любов .

Сянката на убежденията

Реагирате ли остро на убеждения или гледни точки, различни от вашите ? Това е сложно да се види, но често ние се сражаваме със собствените си съмнения, когато чувстваме силно несъгласие в сферата на религията, политиката, науката, морала, културата, духовността и другите светогледи . Убежденията и гледните точки –не са крайната истина . Те основно са мисли . Не съществува абсолютна истинна мисъл (включително и тази мисъл). Мисълта е относителна и е дуална . Когато разглеждаме мислите като крайна истина, то често не виждаме скритите, подтиснати съмнения, лежащи в основата на позициите и убежденията ни . Но съмнения има . И те много рядко се проявяват, когато нападаме чуждата гледна точка .

Всички гледни точки са равностойни в неразделената осъзнатост на истинската ни същност . Ние нападаме тези гледни точки, които подтискаме в себе си . За да се убедим, че сме прави в нещо, трябва да подтиснем вътрешните си аргументи против тази позиция . Трябва да подтиснем съмненията си . Това подтискане е основано на разделението между менталното знание и не – знание – още една двойка противоположности . Цялото внимание е върху това, което мислим, че знаем или което искаме да смятаме за истина . Търсим увереност на нивото на ума и подтискаме в себе си аспекта на не – знанието . Но нали противоположностите са неразделни . В нас все едно ще продължават да съществуват противоположните аргументи . Те възникват, като някой друг „отвън ”, който не е прав . А след това се оказваме в конфликт с другите . Ние се борим с тях, без да осъзнаваме, че всъщност се сражаваме със собствените си съмнения, така да се каже . По този начин поддържаме илюзорното разделение на „ аз ” и „ другите ” .

В познаването на истинската си природа като осъзнатост, като един вид съзнание, такъв тип борба изглежда като пространство, което се бори с пространството . Това е излишно и е основано на илюзията за разделението .
Благодарение на процеса 3-2-1, става ясно, че всички гледни точки, убеждения и позиции, мнения, качества, емоции, лични истории – са неразделни едни от други в пространството на единното съзнание . Увереността, която търсим, няма да бъде намерена в ума . Осъзнатостта – е нашата истинска природа . Това осъзнаване води до неразрушимо знание, към увереност . Това не е позиция на ума . Това е знание, подразбиращо свобода от всички крайни гледни точки . Всички противоположности и перспективи по равно се явяват самия живот . На всичко е позволено да бъде, когато виждаме, че в това няма нищо лично .

Външното е равно на вътрешното

Това е още една сфера, където се появява сянката . Ние често не я виждаме, но когато възникне конфликт с другите и ние започнем да се защитаваме, другите просто заемат не забелязван до сега, подтискан аспект от нашата личност .

Външния натиск от страна на другите – това е проявление на нашия собствен вътрешен заряд . Да наречем това сянката на натиска . Външната критика от страна на другите – това е проява на вътрешна критика и вътрешна потребност от разглеждане как дуалния продукт на мисълта, отново избира едната страна и отрича другата . Нека разгледаме по – детайлно сянката на натиска и критиката .

Сянката на натиска

Отначало това може и да не е очевидно, но всеки външен натиск, отразява вашия собствен вътрешен заряд .
Вече няколко години Джон се кани да си пребоядиса къщата . През последната година, боядисването престанало да бъде за него приоритет . Появили се по – важни неща, като работа и увлечения . Но неговото намерение да пребоядиса къщата никъде не отишло, то просто станало незабележимо, подтиснато . То престанало да се проявява като лична история или осъзнато намерение . И ето веднъж жената на Джон му казала : „ Аз мислех, че се готвиш да боядисаш къщата ! Тя изглежда ужасно ! Смяташ ли да го направиш някога? ” Джон автоматично започнал да се защитава : „ Престани да ми досаждаш .”
Джон не вижда, че това е неговата собствена сянка . Струва му се, че това е проблем на жена му . Тя отново доминира над него . „ Ако престанеше да ми досажда, всичко щеше да е чудесно ” . Той не осъзнава, че неговите защитни механизми носят велика мъдрост . Външното напрежение, което усеща в живота си – това е вътрешен заряд . Външното напрежение възвръща в съзнанието му собствения вътрешен импулс да боядиса къщата, който е бил подтиснат . Въпреки, че у него са се появили други приоритети, жена му напомня за собственото му намерение . Но това, което Джон не вижда е, че това е лично негова идея и той по грешка смята че това е външно напрежение . Той го преживява като „ другиго ” . За това : „ аз трябва да боядисам къщата ” се възприема като : „ жена ми отново ме натоварва ” . Така работят вътрешните и външните граници в отношенията . Така илюзията за отделеност и следователно за конфликт поддържа неспособността да се види, какво всъщност става в тези ситуации .

Ето го и ключа : всяко външно напрежение – е вътрешен заряд . Без изключение . Ние знаем, че утвърждението е вярно, когато го проверим с нещо очевидно от собствен опит . Никога не се разстройваме, когато се опитват да ни накарат да направим нещо, което не искаме . Представете си на пример, ако жената на Джон беше каза : „ Аз мислех, че се готвиш да боядисаш къщата на съседа! Тя изглежда ужасно ! Смяташ ли да го направиш? ” Виждате ли...Джон никога не е възнамерявал да боядиса дома на съседа . Напълно е възможно, съседа никога да не го е молил за това . Джон няма намерение да го прави и у него не се включва механизъма на защитата . Той не го възприема като напрежение, защото не притежава такъв вътрешен заряд .
След откриването, диалога и признанието на сянката на натиска, цялото напрежение на външното напрежение изглежда като вътрешен заряд .

Сянката на критиката

По подобен начин критиката от страни – е проявление на вътрешна самокритика . Ако ти кажат, че си дебел, ти започваш да се защитаваш, въпреки че това изглежда като критика от страни . Ако те наричат алчен, ти може да се защитиш, възприемайки го като външна критика . Може да става дума за всяко качество : материализъм, себелюбие, надменност или глупост . Защитата винаги носи в себе си мъдрост : тя показва, че у вас има вътрешен критик, който е взел на прицел това качество . Дълбоко в себе си, може да се смятате за дебел . Може да ви се струва, че сте алчен . За това започвате да се защитавате . Ако нямаше отъждествяване с мисълта „ аз съм алчен ”, нямаше да реагирате така ако ви нарекат алчен . Следващия път, когато някой ви критикува, благодарете му за разкриването на собствената ви самокритика . Открийте сянката . Поговорете с нея, за да си изясните как по – точно се чувствате в отговор на страничната критика . А след това разгледайте, какво всъщност е вътрешната самокритика . Признайте я .

Някои се нараняват от сянката на самокритиката . Това е просто визията, че има вътрешно възприемане „ аз съм алчен ” и всичко съпътстващо това чувство . И „ алчен ” и „ щедър ”, „ дебел ” и „ слаб ” и „ глупав ” изглеждат като равни проявления на вашата истинска природа – неизменно, неподвижно, безвремево, недуално съзнание .

„ Недуалните сенки”

Сенките се проявяват и след като познаете своята природа, често именно около идеята за недуалността . На пример, забелязвали ли сте хора, дори учители, които остро реагират на темата за дуалността и недуалността, формата и безформеното, аз и не – аз, избора и липсата на избор ? Дори и когато има причина да се каже „ не – аз ” или „ липса на избор ”, това често носи личен отенък, когато започнем да приемаме една страна на противоположностите, измествайки се в сянката на другата страна . И тогава всичко се свежда до голяма степен до „ егото ”, а не до „ вътрешното просветление ” . В процеса 3-2-1, дори работата с противоположностите, които се срещат в разговорите за недуалността, може да има дълбока свобода . Забавно е как разделението се проявява дори в такива изглеждащи просветлени теми като „ не – аз ”, нали? Поради това е толкова ценен западния принос под формата на работа със сянката към източните учения .

Заключение

Независимо от това как възникват сенките и каква форма приемат, когато сянката бъде призната, ние признаваме и осъзнаваме как противоположностите се разтварят от всички възможни гледни точки . Виждаме, че всички наши представи за себе си и за своите противоположности „ отвън ” с които се борим или за които сме вкопчени – това са равни, неразделни проявления . Дори и след признаването на сянката, ние може да имаме собствено мнение . Може да утвърждаваме мнението си, дори настоятелно, но няма никакво „ аз ”, когато признаете сенките . Както и няма никого другиго . Няма за какво да се хванете . няма какво да защитавате . Свобода .

Автор : Скот Килоби

Превод : Росица Стоянова

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони