Tuesday, October 30, 2012

Послание на Арктурианците за Възнесението - Лични и Планетарни Портали от д-р Сюзън Каръл / Сюзън Лий – 26 октомври 2012
Скъпи Арктурианци,

Будна съм от 3 часа сутринта, след като през по-голямата част от нощта заспивах за не повече от час. Обикновено не съм имала проблеми със съня. И всеки път, като се будех, си мислех за вас. Опитах се да получа послание по време на сън, но не успях. Затова сега ви питам, след като съм будна и съм на компютъра: има ли послание за мен?


Скъпи наши Възнасящи се приятели,
винаги има послание за вас, както и за всеки, който слуша нашия Призив. Просто трябва да се настроите за съобщението и да го документирате във вашето измерение. Тази сутрин имаше доста съобщения за вас, затова сънят ти беше обезпокоен от невъзможността да обхванеш информацията, която да пренесеш в будното си състояние.
Има много решения, взети на вътрешни нива от вашето световно правителство. Има някои страни, които са напълно готови за прехода, и такива, които не са. От друга страна, ВСИЧКИ пробудени хора са готови и чакат. Най-големият проблем, който имаме, е с много от правителствата и с тези, които не могат да се пробудят.

Ясно е, че не всички хора ще могат да извършат прехода, но ние се опитваме да постигнем колкото може повече. Щом парите бъдат премахнати от вашия свят, преходът ще е много по-лесен, защото алчността е главният проблем в момента.
Иронията е, че всеки може да създаде всичко, което поиска, в пето измерение.

Тези, които се вкопчват в материални ценности, е по-добре да намерят своята собствена вътрешна стойност. Някои ще трябва да създадат за себе си катастрофален сценарий за Възнесението, защото това е единственият начин да се освободят от привързаността си към нещата, които означават толкова много за тях.

В другия край на спектъра тези, които станаха ЕДНО с техния Мулти-измерен АЗ, откриха покой и хармония във всекидневния си живот и вече резонират с пето измерение.
Тези хора могат да отварят Порталите, защото вече създадоха и отвориха своя Личен Портал към истинския мулти-измерен свят. Понеже отвориха своя Личен Портал, те са в състояние да отварят Планетарни Портали.
Личните Портали, разбира се, са лични. С други думи, човекът е постигнал Обединено Съзнание с неговия Мулти-измерен АЗ. В рамките на това Обединено Съзнание няма страх или дори припряност за възнесение, защото те вече са се слели с възнесените аспекти на техния АЗ.
Чрез свързването с личните аспекти на вашия АЗ в пето измерение и отвъд него, вие ще си спомните Мъдростта, Силата и Безусловната Любов, която е необходима, за да намерите други хора, с които можете да се свържете в Обединено Съзнание.
Планетарните Портали ще се отварят от група същества (хора, извънземни, Галактически и Небесни същества), които са способни да обичат дълбоко всяка област на Гая. Точно както всеки човек може да стане Личен Портал, всяко място може да стане Планетарен Портал. Ако се създаде група от хора, които са отворили Личните си Портали, те ще могат лесно да се съединят в Обединено Съзнание, за да отворят Планетарен Портал.
Състоянието на съзнанието на всеки човек е по-важно от физическото място. С други думи, ако всички вие се фокусирате върху дадена област, не е необходимо да живеете там. В същото време, моля помнете, че там, където живеете сега във вашата 3D-реалност, е мястото, което сте избрали да бъдете, когато сте съставяли вашия договор преди инкарнирането.
Затова е по-добре, ако някои от членовете на групата живеят в зоната, върху която се фокусирате, защото те имат най-дълбока синхронизация с тази област от тялото на Гая. Подходящо е в този момент от Настоящето нашите Възнасящи се приятели да практикуват отваряне на Планетарни Портали. Кодираните за Възнесението честоти на светлината вече текат в тялото на Гая, както и в тялото на всеки човек, на всички жители на Земята. Затова е жизнено важно да използвате тези енергии. 
Искаме да обясним нашата дефиниция за Портал, защото може да се различава от други описания.

Дефинираме Личен Портал като състояние на съзнанието, чрез което човек може да се свърже с многобройните мулти-измерни аспекти на неговия АЗ.

Дефинираме Планетарен Портал като дадена зона, която е свързана с Мулти-измерната Матрица на Гая.
Точно както всички хора са мулти-измерни по природа, така е и Земята, и всички нейни обитатели. Следователно, така както вашият петоизмерен Аз е съществувал винаги, така и пето-измерната Земя винаги е съществувала. Всъщност, целият спектър на мулти-измерната реалност, започвайки от пето измерение, е извън времето. Без време, няма начало и няма край.

Само световете от трето/четвърто измерение съществуват в циклите на времето. Виждаме, че нашите Възнасящи се приятели се изморяват от тези цикли, защото са разширили съзнанието си достатъчно, постигнали са познание за много от тези цикли и са нетърпеливи да се върнат у Дома. Оттук, ние се връщаме към определението ни за Портал.  
Когато Личен или Планетарен портал се отвори, той се превръща в проход към по-висшите честоти или измерения на дадено изражение на живота.  Например: щом отворите Личния си Портал, вие можете да получавате съобщения от висшите аспекти на вашия АЗ – все едно, че се обаждате по телефона на приятел.

За съжаление, може да имате проблеми с обаждането поради много различни причини. Но с решителност и упорство, ще осъществите връзката с висшите аспекти на вашия АЗ.  
Гая също има висши аспекти на нейния АЗ. Тялото на вашата Земя е компонент от многото тела на Гая. Затова вие имате способността да отваряте Портали на Гая. Когато отворите Личен Портал, вие отваряте комуникация, посещение, опит, знание за вашия АЗ в по-висока честота на реалността.

По същия начин, когато отворите Планетарен Портал, вие отваряте комуникация, посещение, опит и знание за висшите аспекти на Гая, такива като Новата Земя. Следователно да посетите Новата Земя не е трудна задача, щом се научите да отваряте вашите Лични Портали, защото това е същото усилие.
Но вашият Личен Портал ще ви отведе във всеки свят или реалност, в която имате форма и/или с която сте се свързали чрез вашата безусловна любов. Обратното, отварянето на Планетарен Портал ще ви отведе само към аспект на АЗ-а на Гая. Сега Гая моли нейните Възнасящи се хора да започнат да отварят нейните Планетарни Портали и да посещават Новата Земя в подготовка към нейното Планетарно Възнесение.
Затова формирането на групи за отваряне на тези Портали ще е много благоприятно за Гая, както и за всеки член на групата. Гая ви кани да включите и вашите растения и животни в групите, защото много от тях вървят по техния път към Възнесението. Моля, чувствайте се свободни да поканите и нас, Арктурианците, във вашата група, както и всеки от висшите аспекти на вашия АЗ.
Ако Галактическите и Небесните аспекти на вашия АЗ се съединят с вас, Порталът може да бъде отворен от двата края на спектъра. По същия начин, моля поканете Лемурианците, защото те могат да ви помогнат от по-високите измерения на Вътрешната Земя на Гая.

Ние, вашето Галактическо Семейство, ценим високо това, че можем да призовем човешките аспекти на нашия АЗ да ни сътрудничат в тази огромна дейност по Възнесението. Молим ви да се освободите от вашата привързаност към времето през този процес на Възнесение. 
Моля помнете, че времето не е коректната мярка за измерване, както сте вярвали. Всъщност, вместо постоянното тиктакане на часовник, времето повече прилича на вълни в океана. Понякога вятърът и океанът са спокойни и движението на водата е стабилно и равномерно.

От друга стана, много пъти вятърът и водата са бурни и движенията са хаотични и непредсказуеми. В допълнение, по време на големи вливания на нови енергии с по-високи вибрации, каквито сега усещате, времето може да бъде Измамна Вълна. Такива вълни се появяват от нищото и внезапно се издигат, за да създадат голяма промяна. 
Ние, Галактическите и Небесните същества, се опитваме “да успокоим Морето на Възнесението”, но има огромно множество човешки и енергийни фактори, които не можем да контролираме. ВИЕ, Възнасящите се хора, сте тези, които трябва да се справите с тези Измамни Вълни на Времето с вашата велика сила на безусловната любов.

Какво е Вълна на Времето? Това е внезапен прилив на енергия. На първо място, тази енергия е засята от мислите и емоциите на Галактическите и Небесните същества в опит да успокоят моретата от мулти-измерна Светлина, течащи от Галактическия Център към вашата малка планета.
Но какво ще срещне тази вълна от време? Ще се разлее ли тя върху нежни брегове на безусловна любов, обединено съзнание и мирна възприемчивост? ИЛИ тази Времева Вълна ще се разбие в скалисти брегове на страх, измама и егоизъм?

Ние можем да дадем най-доброто от себе си, за да контролираме вълната, но Съществата на Гая трябва да създадат бреговете, в които ще се разбиват вълните. Отваряйки Порталите си, вие можете лесно да получите достъп до по-високо честотния сценарий на реалността. Всички възможни сценарии ще се проявят, докато се затвори 3/4D-холограмата.

ВИЕ имате ИЗБОРА да отворите вашите Портали, за да изпитате по-високите аспекти на мир и любов.

Ние винаги сме тук, за да ви помагаме,
Арктурианците

Превод: Златолин


Да Напоим Земята с Новите Вибрации, Новото Съзнание и Новото Отношение към СветаДа Напоим Земята  с Новите Вибрации, Новото Съзнание и Новото Отношение към Света


Защо се дава Учение, че трябва да се грижите само за себе си, за своите мисли и своите чувства? Защо не можете да ръководите другите индивиди и да ги карате да постъпват така, както на вас ви се струва, че е правилно?


Защото всичко, което става и всичко, което ще става на планетата и с всеки индивид се определя от наличието на едни или други енергии в тяхната аура, в тяхното силово поле.


Ако във вас има много отрицателна енергия, която сте натрупали за многото въплъщения на Земята, както и да се стараете да избегнете това, което в съответствие с вашата карма трябва да ви се случи, няма да успеете. От друга страна, ако сте се погрижили за своите мисли и чувства предварително, ако сте се избавили от по-голямата част от кармическия си товар, тогава който и да се старае да ви навреди, няма да успее.


Вашите врагове ще полагат усилия да ви навредят, но ако във аурата ви няма нещо, за което могат да се хванат, всякакви техни действия няма да ви причинят никаква вреда, а ще ви бъдат полезни.


В това се състои тайната, как някои хора оцеляват в такива условия, в каквито е невъзможно да се оцелее. И с това се обяснява защо на хората им се случва това, което им се случва, без да засяга никого около тях.


Затова е напълно безсмислено да хабите усилия,за да доказвате на себе си и на хората около вас, че вие сте добри и сте напълно предани на Бога. 


Всички ваши мисли, чувства и постъпки се пазят във вашата аура и в така наречените хроники на акаша. Затова да се играе с Космическия Закон, действащ в тази вселена, е просто безсмислено. Затова е казано да обръщате внимание само на своите мисли и чувства, на това как постъпвате и какво правите.


НЕ МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ НА ЕДИН ЧОВЕК, АКО ТОЙ НЕ ИСКА ДА ПРИЕМЕ ВАШАТА ПОМОЩ. НЕ МОЖЕТЕ ДА НАКАРАТЕ НИКОГО СЪС СИЛА ДА СПОДЕЛИ ВАШИТЕ УБЕЖДЕНИЯ. 


Но вие винаги имате възможност да споделите съкровището на своите знания с този, който е готов да ви изслуша. Тайната тук е в това, че човекът, който е готов да приеме вашата грижа и вашите знания, има съзнание и вибрации, които му позволяват да стори това. И той е постигнал това съзнание и тези вибрации за не едно въплъщение.


Затова не хабете усилия, за да натрапвате вашите възгледи на тези, които не искат да ви слушат. 


По-добре намерете в своето обкръжение хора, които са уморени от безизходността, царяща в този свят, от задушната атмосфера, която ги заобикаля. За тези хора знанията, които ще им предложите ще действат като чудотворен балсам, който облекчава тяхното съществуване и намазва раните им, получени от съприкосновението с не най-добрите страни на вашия свят.


Винаги имате възможност да намерите макар и един човек от своето обкръжение, който се нуждае от вашата помощ и от знанията, които можете да му предложите. 


Гуатама Буда, 


Дадено на Алтай, 

в Чемал

чрез посланика Татяна Микушина

 http://www.xn--80aapggvibf1ad2i.com/2012/10/da-napoim-zemqta-s-novite-vibratsii.html

Земята е пресякла по Високо Ниво по Стълбицата към Възнесението – Актуализация на Екипажа на Aврора за 27-ми октомври, 2012


Публикувано на 27 октомври 2012 г. от Многоизмерния океан
 Уважаеми екипаж на Аврора,

Ние сме възхитени от вашия вътрешен мир, спокойствие, вътрешен прогрес и развитие.
Вероятно бихте могли да обърнете внимание как са минали за вас тези последни няколко месеца откакто сте започнали да участвате в преживяването с полетите-мечти (Dreamflights) и да ги обсъждате през уикенда.

Всъщност, ще бъде едно добро упражнение за вас да се съберете като екип, за да постигнете собствена яснота и разбиране, както и за нас също.
Вие може или не може да осъзнаето колко далеч сте стигнали сега.
Ние ви обичаме и се грижим за вас много като колеги членове на екипажа и ние продължаваме да наблюдаваме вашите ежедневни взаимодействия, както и живота ви.
Ние ви виждаме на нашите екрани ако поискаме, но това се прави с ваше разрешение. Ние правим това по много причини, но най-важните от тях разбира се са защита и контрол на вашата собствена безопасност от други измерения и от не толкова добронамерени същества.

Не допускайте никакво съмнение в душата и сърцето си, отнасящи се до вашето наближаващо Възнесение. Вие сте приели да се посветите на 3D играта илюзия - форма, от която много скоро ще се пробудите.
За някои от вас това ще бъде доста лесно пътуване, а за други то може да бъде по-болезнено и ще бъде необходимо да навлезете в нещата постепенно с по една стъпка.
Както знаете, по-голямата част от работата по Възнесението е вече започнала и работата на нашия екипаж за следващата седмица ще се ръководи от това ниво на полета-мечта.
По много причини, ние няма да разкрием много подробности за това чрез ченълинг послания, тъй като това е много индивидуален процес, на много нива.


Съсредоточете се върху собствената си светлина за следващата седмица. Фокусирайте се върху усещането на по-висшите измерения и човешкото съзнание.
Бъдете в мир, дори и ако не можете да си спомните много от вашите полети-мечти. Уверяваме Ви, че извършвате невероятна работа в по-високите сфери като екипаж.
 
Спред това което Лора е преживяла, вие работите в различни измерения докато сте в полета-мечта. Вие преживявате пълна свобода, радост, но  сте и свидетел на много от това, за което вашето обикновено аз не би имало обяснение, тъй като по своята същност то не е едноизмерно..
 
Малките проблясъци на памет, която можете да запазите, ще бъдат подарък за вас. Ще става все по-трудно за много от вас да си припомнят полетите-мечти, тъй като вие ставате все по-запознати с ролята си в по-високите измерения. Поради това, като поемате все повече и повече отговорности в по-висшите измерения, вашия обикновен ум ще бъде все по-малко и по-малко способен да си припомни, поради причини, свързани с безопасността, както и преживявания, който не са линейни във времето и измеренията.

Нека полетът ви мечта да бъде прекраснен тази вечер, тъй като вие сте изпратени на различни мисии и с различни екипажи. Земята е преминала на по-високо ниво от Стълбицата към Възнесението. Радвайте се на себе си и практикувайте вътрешен контакт, практикувайте СаЛуСа медитация, практикувайте да сте влюбени и центрирани.


Ние ви обичаме с цялото си сърце

Адриал и Аврора

Канелирано послание от Лаура / Многоизмерен океан
Превод :Helis

Спешно съобщение от мрежата “Hollow Earth Network“ ~ 29 октомври 2012ГОВОРЕТЕ НА СЪЩЕСТВАТА-ОБЛАЦИ

ГРУПОВА ИНТЕРНЕТ-МЕДИТАЦИЯ

Уважаеми визионери,

Ние сме
мощни същества, и дори още по-мощни, когато работим заедно. Говори се, че ураганът, който бушува в източната част на САЩ, може да се окаже най-лошият от 100 години насам. Може би.

А какво ще стане, ако
ние насочим нашето колективно внимание към разсейване на урагана с ЛЮБОВ? Какво ще стане, ако насочим вниманието си към препращане на това, което остава от урагана “Sandy” да "отиде навън към Атлантическия океан - далеч от сушата"?

Не се смейте и не мислете, че това е невъзможно. Преди две години аз участвах в преместването на друг считан за "смъртоносен" ураган, за да се разсее от буря категория 4 в категория 1, преди да удари сушата.
Ето как го правим.

На първо място – спри да гледаш прогнозите и да слушаш това, което казват "експертите".
Седни спокойно за няколко минути и намери покой в сърцето си.

След това си представи Урагана Sandy как се движи към брега на Атлантическия океан. Представи си студен въздух пред него. Представи си как  ДЪЖД пада по пътя му - не дъждът, който той носи, а студен дъжд, падащ като екран пред него. Охлади въздуха пред него. Това ще забави скоростта му. Виж как ураганът се забавя.

След това насочи урагана в Атлантическия океан – далече от сушата. Говори на Съществата-Облаци. Не ги моли, а им говори любезно, с уважение. Кажи им, че уважаваш тяхната голяма сила и да ги помоли да вземат тази сила и да я разсеят далече от брега в открития океан, където енергията на негативността може да бъде освободена без вреда за хората, животните, растенията и инфраструктурата.

ЗНАЙ, че ТИ си невероятно могъщо същество на Любовта.
Задръж енергията на Любовта около тази буря и изпрати твоята Любов в сърцето на бурята и към Източното крайбрежие на САЩ.
Визуализирай как Светлина и Любов навлизат дълбоко в центъра на бушуващата буря. Почувствай как Любовта се излъчва от сърцето ти.
Любовта лекува и балансира всичко.
Чудеса се случват, когато Любовта тече в изобилие.
 
Задръж тази визия в сърцето си през следващите 48 часа.
Твоето фокусирано внимание ще окаже въздействие!

Изрази благодарността си към Великата Природа за хармонизиране с човечеството и всички други царства.

Помоли резултатът да е в синхрон с Божествения план за Земята.
Така да бъде. Наистина!

Sunday, October 28, 2012

Седмично послание на Хиларион 28 октомври – 3 ноември 2012г.


Възлюбени,

Тъй като Космическите енергии още веднъж повишават силата си, Служителите на Светлината на Света откриват, че се изкачват нагоре по стълбата, за да достигнат следващото ниво в процеса на Възнесението. Вие все още вървите срещу течението на преобладаващи мисловни модели, които са излъчвани из атмосферата на Планетата и така, като пионери, вие изпитвате тези енергии като трудни. Не забравяйте да отделяте време да сте навън сред природата и често се свързвайте с центъра на Земята, за да останете заземени. Пийте много чиста вода, за да подпомогнете процеса на асимилиране на по-висшите енергии във всяка клетка на вашата човешка и много – измерна операционна система.

Изпитването на преминаването на времето се чувства по различни начини от всеки от вас в зависимост от нивото, на което сте във вашето развитие и понякога, това може да изглежда объркващо за вас, тъй като се опитвате да се придържате към линейната рамка на обяснение. Тъй като ние все повече се приближаваме към сферичния времеви модел, където всичко се случва едновременно и всичко, което беше, става част от настоящия опит в момента на Сега, това може да доведе до много озадачаващи ситуации, тъй като линейните ви мисловни процеси трябва да се разтегнат по-нататък в реалностите на целостта на вашето Същество в Неговия опит през цялата вечност. Това създава много хумористични ситуации в живота ви.

Останете в мир, тъй като промените продължават да се случват в рамките на текущите събития на вашата Планета. Всичко се случва под ръководството на по-висшите реалности от Светлина и според Божествения План за Земята. Знайте, че вие и тези, които обичате сте в безопасност и защитени и че сте напътствани във всеки момент. Колкото по-малко съпротивление изпитвате спрямо това, което се случва, толкова по-добре ще се справяте с асимилирането на геометричните кодове, които се изпращат към всички Същества, които са готови да ги приемат, за да може да продължи колкото може по-гладко трансформацията на вашите физически тела в по-висша Светлина.

В този момент на Сега е наложително Служителите на Светлината да останат верни на по-висшата си цел и да се фокусират върху това да са Носители на Светлината на този Свят. Без значение привидния хаос около вас, помнете, че вашата Светлина сияе около вас във вашия район на Света и именно тази Светлина помага на Човечеството да се превърне в ново съзнание. Въпреки че повечето от вас не виждат динамиката на това в ежедневния си живот, бъдете сигурни, че това наистина се случва и че вие сте интегрална част от промените, които се случват.

Помнете, че вие имате всички инструменти, от които се нуждаете за тази работа и че сте правили това и преди, следователно вие сте най-способни да се справите, без значение как изглежда от другата страна. Всеки един от вас е проводник на по-висша енергия и само чрез присъствието си, вие подкрепяте и усилвате онези, с които общувате в ежедневните си взаимоотношения. Личната ви сила се проявява и вие сте се подготвили да държите тази сила отговорно и с най-висока почтеност във всичко, което мислите, казвате и правите. Това е царството на майсторите, владеенето на ума и на себе си. Всичко е наред и всичко е съвършено. Нека тази мисъл да е интегрална част от ежедневния ви опит.

До следващата седмица …

АЗ СЪМ Хиларион

Превод:Tauno

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com
Thank you for including the above website link when posting this message.

МАТЮ УОРД - 24 СЕПТЕМВРИ, 2012 
Изходният мастър-план на Златния Век: най-значимите реформи ще настъпят едновременно; следващи изменения; разкритие; свободна воля; ограничения на извън планетни светли същества; виждане на Гая Земя; насилието в Северна Африка и в Близкия Изток; записка за жената на Иисус; здраве в четвърто измерение; преразпределение на  богатствата; възнесение на Земята в пето измерение.1.С любящи поздрави от всички души на тази станция, аз съм Матю. От наша гледна точка, подобно на глобален ураган от милиони „очи”, спокойните места вътре в силната буря ; насилие, избухващо в Северна Африка и Близкия изток, случайни актове на насилие в други страни, отслабване или фалит на националните икономики, нестабилни правителства, тираничните режими все още са в сила, расте числото на бежанците. 

2. Но какво е печално, това, че тези условия, при които досега страдаше нашето възлюбено земно семейство, не са неочаквани за този по-късен етап на Възнесение на Земята от трето измерение. Нейния път, през последните излишни 70 години е бил в последователно по-високи вибрационни нива и тя достигна нивата на позитивни и негативни крайности на дуалността. В този момент, по изходния мастър-план на Златния Век, само струйки от негативност, ако въобще е имало такива, трябваше да останат на планетата.

3. Отново и отново планът трябваше да се разглежда в съответствие със съществуващите условия на Земята. Ние вече говорихме в предишните съобщения- действително, последния път това направи Хатон-например стана 10 годишно задържане в началото на решителните мерки, които да избавят вашият свят от насилия, алчност, корупция, измами, провокации, болести и страх, от всичко, което произвежда огромно количество негативизъм.

4. Задържането от десетилетие се случи, защото отдавна, когато душите, които се съгласиха да играят тъмните роли, и са били длъжни да осигуряват масите за възможността за пълното завършване на кармата от трето измерение, бяха завършили тази част от техните споразумения. Другата част беше това, че тези души, след това са били длъжни да работят със силите на Светлината над това да се подготви Земята и нейното човечество за Златния Век. Не биха били никакви насилия, безредици, бедности или дори бурни времена днес, ако тези души бяха изпълнили своите задължения да сложат край на тъмните си дейности и се бяха присъединили към работниците на Светлината. Но те не направиха това. Продължиха да сеят опустошения на планетата и да създават все повече и повече негативизъм.

5. Процесът на излизане от старите системи и идването на новите, би дошъл сравнително леко преди 10 години, когато ниските вибрации са имали много по-малко изразено въздействие върху хората и обстоятелствата. Днешните, много по-високи вибрации, значително активират всичко, основано на негативизма и така тази енергия достига своя връх. Иначе не би могло-тази енергия само трябва бързо да кипи. Защото тя не може да се спре сред потока, „свирейки със спирачките” и не може да влезе в 4-то измерение с планетата.

6.Друг ефект от забавянето е това, че в трето измерение, кармичния вихър продължава да се носи наоколо. Много души, въплътени в течение на последните десет години, дойдоха с шанса да завършат кармичните уроци от трето измерение в тази безпрецедентна за един живот възможност. Те избраха много суров живот, който позволява да се достигне балансиран опит и така те да могат физически да съпровождат Земята през Златния Век или прехода към Нирвана със статус на развитие в четвърто измерение.

7. Ако тези две текущи ситуации може да се нарекат „лоши новини”, тогава добрите новини са в това, че нищо не забавя темпа на Земята нито за миг и не я отби. Отправи я /устойчивия път/. Тя се намира пряко до целта, за изхода от трето измерение, преди или скоро след края на тази година и тя оставя негативността назад.

8. Този изумителен подвиг се представи в голяма степен благодарение на милионите „спокойни очи през глобалната буря” на душите, чиито светлина ярко сияе, не гледайки на суматохата около тях. Всички светли същества във Вселената ви поздравяват, тези които знаят, че са работници на светлината, и тези милиони, които не знаят, че техния благочестив живот помага на Земята да се възнесе. Вашата колективна твърдост в светлината, самоотвержеността, търпението, мъжеството и твърдостта, нямат равни в тази Вселена!

9. В това е естествено да се съмнявате, как безпорядъка, в който сега се намира вашия свят, може да бъде изчистен за толкова кратко време, оставащо до настъпването на Златния Век. Това е невъзможно. Никога няма да бъде, нито цялата слава на този дивен век, приготвящ се да ви приветства на своя праг, но и заради десетгодишното закъснение, нито ранните стадии на великите изменения във вашите животи там, където е било първоначално предвидено от майстори-планировчици.

10. Следователно „зачистването” така да се каже, прави последен старт. Но с излизането на вашите собствени технологии от контрола на Илюминатите и при мощта на другите цивилизации и техните технологии, усилията могат да започнат на много фронтове едновременно.

11. Основен приоритет се явява осигуряване на необходимото за преживяване на населението в районите на военните действия и лагерите на бежанците, преживяването на коренното население и чергарските племена, намиращи се в отчаяно положение.

12. Враждата се прекратява, но още много предстои да се направи след това. Строителството или възстановяването на инфраструктурата на страните, търговските центрове и домовете, ще се осъществяват оперативно, не само за сегашните жители, но и така, че бежанците да могат да се върнат в селата или градовете, където са жилищата, болниците, училищата и многото източници на чиста вода и храна.

13. Избавлението от корупция в глобалната икономика, ще стане паралелно със същите методи и в правителствата, така, че тези сфери с огромно влияние във вашия живот да могат да започнат да работят честно и справедливо, присъщо на моралните и духовни лидери.

14. Вашите води, почва и въздух ще бъдат очистени и токсичните отпадъци, включително и радиоактивните материали, ще бъдат де материализирани.
Районите, където болестите процъфтяват, благодарение на лошите санитарни условия на живот на бедните маси, ще бъдат пречистени.

15. Другите реформи, които ще бъдат проведени бързо, включват прекратяване на културните практики и обичаи, които са несправедливи, опасни и причиняват смърт, и отмяна на всички несправедливи закони и правила. Милионите хора, които сега са заключени в затворите по лъжливи обвинения и незначителни нарушения или за това, че те просто са се оказали от „другата страна” във войните, ще бъдат освободени- да това ще бъде лесно разкриване на всички, които по никакъв начин не носят отговорност!

16. Това са тези изменения, които са от първите, защото текущото положение става непоносимо за засегнатите народи. Бедственото положение на милиони животни, намиращи се под заплахата от изчезване на видовете растения и животни, които стават част от вашата трапеза- това е следващата ситуация, която сериозно ще се реши.

17. Първоначалната инфраструктура, в частност жилища за всички, които сега са бездомни, в своите собствени страни или изселени насилствено, сгради за медицинско обслужване и училищно образование, ще отидат в миналото толкова бързо, доколкото това е възможно, този тип помещения ще бъдат заменени с прекрасно построени съоръжения.

18. Безплатните и възобновени източници на енергия постепенно ще заменят текущата зависимост от нефт и газ. Другите мерки, които скоро ще бъдат реализирани, също ще помогнат Земята да се справи със собствени усилия по направление за възстановяване на райони, най-сериозно пострадали, така че, растителността там да може да расте в изобилие, горите да се възстановят и реките да могат да текат така, както е предназначено от Природата.

19. В съответствие с първоначалния мастър-план на Златния Век, всички тези огромни подобрения на вашия свят трябва да се случат сега вече. Глобалната мрежа от корупция, която толкова дълго е позволявала на тъмните да управляват народите, трябва да приключи и дълго скриваните истини е необходимо да пристигнат на няколко етапа, давайки на населението време да приеме по-леко реалността.

20. Вие се приближавате към континуума, където има не повече от десет ваши линейни години във всичко, което е необходимо да се случи в „надстрояваните”стадии- поправките трябва да вървят с цялата възможна скорост и ефективност. Така че, някоя бъркотия ще бъде неизбежна заради бързане, за да се получат най-съществените промени, но тя ще бъде относително кратка. Тъмните умове и сърца, опитващи се да създават хаос, за да предотвратят тези изменения, повече няма да бъдат на Планетата,  а хората, които ще бъдат там, ще бъдат любящи, внимателни, сътрудничещи си натури!

21. Моята майка получава много въпроси, отчасти благодарение коментариите на Хатон, за сроковете за въвеждане на нашето вселенско семейство и жизненоважната природа на президентските избори в САЩ и отчасти благодарение на завързаните въпроси, вълнуващи много умове. Ние се радваме да отговорим на въпроси от такъв род.

22. Членовете на нашето вселенско семейство не могат и не биха искали „ просто да дойдат и започнат да въвеждат ред”. Срок за приземяваме на братята и сестрите тук вече идентифициращи себе си- това е решение на вселенския висш Съвет, който действа под ръководството на Бог. Само от тази висота на съзнание, могат да се определят най-правилните срокове за благополучието на всички  участници.

23. Целта на това, което обикновено се нарича „Разкритие”, не е да прави нещо с която и да е национална политическа система. Целта е да се докаже това, че се игнорират или отричат правителства - много развити цивилизации се намират в тази Вселена, а някои от тях са сред вас.

24. Да, вероятно ще бъде сериозно смущение, когато корабите се приземят, но ще бъдат приложени всички усилия, предварително от някои от вашите лидери и от същества от други планети, които живеят сред вас, да не допуснат масова психоза. Вие можете да помогнете да се подготви семейството и приятелите, разказвайки им, че множество космически апарати, наблюдавани в течение на много години, показват, че тези хора са от други цивилизации, мирни – ако не бяха мирни, те биха нахлули отдавна.

25. По закона на Твореца, който регулира живота в тази вселена, никога на светлите същества не е позволено да се намесват в решенията и свободната воля на който и да е. Това включва в себе си даже нашите собствени членове на семейства, живеещи на Земята, когато те имат наклонност към решения, довеждащи до тежки последствия, които те не са избирали в своите договори на душите.

26. Единственото изключение на самия Създател от този закон за зачитане на свободната воля е – тя не може да бъде използвана за начало на ядрена война. В съответствие със свободната воля на Земята, е прието решение веднага след 9/11 никакви крупни терористични усилия не могат да бъдат успешни. В двата случая, тази Божествена отговорност предотвратява всички опити от такъв род. Той разреши на цивилизации с превантивни технологии да изпълнят тези мандати и те направиха това успешно повече от десет пъти.

27. Какво е позволено на всички същности от Светлина да правят - и го правят с радост! – това е да излъчват енергия от Любов и Светлина на всички души на Земята, за да им помогнат в растежа на техните съзнания и намиране на духовна яснота. Достигане на голяма висота на съзнание, духовно и съзнателно, това е, което всички същества от цялата тази Вселена се стремят на нивото на душата.

28. Тези, които приемат светлина, започват да откриват своите умове и сърца, което ги води към мъдри решения и добри действия. Но всеки човек има свободна воля да прави това или не – никога светло същество няма право да оказва влияние на другите по друг начин, освен да изпраща чиста Любов и Светлина от същността на Твореца.

29. Вие не можете да измерите количеството Светлина, което другите цивилизации изпращат на Земята, и така, няма никакви основания да се смята, че ако те биха увеличили този обем, цялата тъмнина би изчезнала. Тази мисъл не взема под внимание свободната воля, която има всеки, освен двете горе казани ситуации.

30. Гая, душата на Земята, желае всички форми на живот на нейното планетарно тяло да процъфтяват в изобилие и живеят в мир и хармония с Природата. Целта на етапа на влизане на Земята в Златния Век и проява на виждането на Гая превъзхожда всички аспекти на третото измерение, основани на политически, идеологически, културен, обществен, икономически или религиозен сепаратизъм.

31. Ако вие искате, вашите деца и внуци, да наследят свят, свободен от цялата тъмнина, то вие споделете виждането на Гая. Ако искате ръководителите на всички нива на управление, от местното ниво, до националното и международното да сътрудничат за благото на всички народи, споделете нейното виждане. Ако вие искате да видите своята родна планета превърната в рай, каквато тя е била по-рано, ще споделите нейното виждане. Ако искате Любов, честност, доброта, великодушие и справедливост да господстват над цялото земно човечество, споделяйте нейното виждане. Ако искате всеки да уважава душите на животните и да живее в хармония с всичко в Природата, споделяйте нейното виждане.

32. Сега сме длъжни накратко да разгледаме и други въпроси.

33. Действително Илюминатите вземат участие в налагане на насилие в страните от Северна Африка. Основата на тяхната световна власт е разрушена, но техните “ black ops” – черните агенти продължават дейността си там, където те могат да вбият клин. Стимулирайки публичност, за провокативност, ирационални филми, агентите лесно манипулират буря от възмущение сред много мюсюлмани, в същото време много други вери демонстрират своето съжаление за бурната реакция. Този пример е за това, как преобладаването на високи вибрации, усилва всички характеристики и поведение с „ доброто” е по-добре, а с „лошото”- по-лошо.

34. Неотдавна бяха открити части от древни записи, в които се споменава за жената на Иисус – това не е случайно, нищо случайно не става! Тази „освободена първа крачка”   може да вдъхнови християните, да бъдат възприемчиви към истината, за дългия живот на Иисус със своята любима Мария Магдалена и нейните деца.

35. Въпреки, че всеки случай ще бъде уникален като уникален човек, най-общо казано, хроничните болести няма да бъдат излекувани веднага, след влизане в четвърто измерение, а по-скоро, тези условия ще облекчат прехода към крепко здраве. Процесът към подмладяване също ще бъде постепенен. И повторния растеж на органите, крайниците и зъбите, също ще бъде постепенен.

36. Съвременните медицински процедури и методи на лечение няма да се изменят внезапно в края на тази година, но полезните методи и вещества, забранени сега, ще станат общодостъпни. Да, това включва в себе си и марихуана и хората ще избират да я използват разумно. Илюминатите във фармацевтичните компании, които оказват мощно влияние на решенията на FDA /Администрация по храните и лекарствата на Америка/, АМА /Медицинска асоциация на Америка/ и CDC /Център за контрол и профилактика на заболяванията на Америка/ , не са направили нищо незаконно, което би намалило техните доходи и те не се приготвят да приемат такива решения.

37. Очевидното несъответствие между имащи и бедни приключва, но не и отнемане на пари от хората, които са ги заработили и са ги предали на бедните. Ние не знаем детайлите на процеса за преразпределение, но можем да ви уверим, че това ще бъде справедливо и няма да се отричат богатствата, които са били честно заработени. Намерението се състои в това, да се върнат почти недостижими състояния, които са били получени по жесток начин и незаконно събирани и да се използват тези средства за подобряване на живота на онеправданите народи в целия свят. Това преразпределение ще се осъществява отделно от новите парични системи, основани на скъпоценни метали и от преразпределение на природните ресурси на света, които Илюминатите са контролирали.

38. Ние не знаем колко дълго планетата ще преминава през четвърто измерение и ще влиза в пето- това зависи от колективното съзнание на земните жители. Моля, помнете, подемът на планетата от дълбоката трета плътност и влизане в четвъртата за по-малко от 80 години е уникално за тази Вселена! Някой цивилизации губят много хиляди години за решаване на тази задача, но никой друг не е получавал такава огромна, интензивна и постоянна помощ, каквато получава Земята.

39. Би било да мислим, че преминаването от четвърто измерение в пето, ще се случи с едно мигване на окото, говоря по принцип. Само планетата добре се е укрепила в четвърто измерение и всички дълбоки реформи ще бъдат завършени в целия свят, високо развитите същества, които са дошли да помогнат с техните достижения, ще искат да се върнат в своите родини. По протежение на всичко останало по земния път, назначено за нея в пето измерение, Земята ще тръгне самостоятелно, а темпа на нейното възкачване ще се определя в съответствие с колективното съзнание на нейното население, което повече няма да включва тези развити същества.

40. За нашето възлюбено Земно семейство радостта от живота в безусловна Любов, няма аналог. Вие също скоро ще изпитате това наше желание за всеки от вас.

ЛЮБОВ И МИР

Suzane Ward

Website: The Matthew Books
Превод от руски: Кръстина

Saturday, October 27, 2012

Галактическата Федерация чрез Небесен Пътешественик 26.10.2012г.
Поздрави от Федерацията:


Днес ние започваме с рецитация на събитията, които доведоха до тук, този път, сега. Ние сме тук и винаги сме ви направлявали през тези времена. Вие очаквахте събитията да се случат както трябва. Наближава времето до неизбежното. Има толкова много неща да се направят на вашия свят и толкова малко време, през което да се направят.

Цялата планета е погълната от плазмено поле, което наскоро бе активирано и действа, за да поддържа по-висшите форми на вибрационна енергия, като същевременно позволява на по-тъмни, по-тежки и по-ниски вибрации да напускат безпрепятствено. Веднъж излезли, те не могат да се върнат. Това е началото на последната фаза от пречистването на вашата планета. Едно забавяне, пречещо това да се случи по-скоро, беше причинено от вашата космическа станция, която беше в орбита твърде близо, за да не бъде повлияна от действието на това поле. Беше постигнато споразумение да се премести тази орбита, така че мрежата да може да функционира без неблагоприятен ефект за хората.

Тъй като тази енергия се активира, вие ще откриете все по-малко и по-малко влияние от страна на Илюминатите спрямо ежедневните си дела. Първоначално, незабележимо от хората, в крайна сметка някой ще „изпробва водите” с действие, известно като действие против Илюминатите и правейки това, няма да срещне съпротива, която в противен случай би се очаквала. Това ще насърчи още повече по-нататъшното настояване, докато стане очевидно, че Илюминатите, които всъщност никой не може да види или различи, но които е известно, че винаги са присъствали, повече не са тук или ако са, не са срещу предприетите действия. Тъй като това знание става все по-разпространено, все повече и повече предимства за доброто на цялото човечество ще започнат да се оформят на вашия свят. Тъй като това се случва, вие ще видите все по-нарастваща лавина от човешки движения, насочени към това, което всички вие искате – да процъфтявате, да сте свободни, да проучвате, да ви бъде казана и да откриете истината.

Това ще се случи постепенно и все пак внезапно на фона на всички десетилетия и хилядолетия, ще се случи привидно за миг, когато хората осъзнаят, че могат да водят свободно съществуване, безпрепятствено от контрола на онези, които искат да ви поробят. Когато учените създават технологии за ползата на всички и когато тези неща се правят за масовия потребител и не са „отлагани” от онези, които не искат вие да ги имате, когато финансовите институции се грижат за нуждите на хората, а не на корпорациите, когато политиците създават справедливи и представителни закони за всички, бавно, но сигурно, вие ще видите този нов свят да се развива.

Нашето участие в това беше почти невидимо, но ние бяхме там. Ние поставихме полето за предотвратяване на циркулацията на негативните енергии около вашата планета. Ние извадихме различни негативни групи от други светове, които лагеруваха във вашия свят поради егоистични причини, ние предотвратихме идването тук на други раси в критичния момент на пренос на енергийни полета около и на вашата планета и ние ви напътствахме през този процес, така че вие да сте информирани, във връзка, мотивирани и наясно с това, което се случва на вашия свят.

Тъй като тези въпроси се развиват и тъй като хватката на Илюминатите става все по-слаба и по-слаба, вие ще научите истинската си история и ще съберете сила от нейното послание на надежда за всички вас. Всъщност, вие вече започнахте да я виждате, тъй като открития от дълго изгубени цивилизации започват да се появяват по медиите ви. И тъй като всичко това достига до вас като хора и вие научавате за по-голямата картина, и тази на вашия свят, и тази на Вселената, ние ще дойдем, с отворени обятия, с любов и почит към вашето пътуване. Процесът вече е започнал и ние наблюдаваме толкова повече неща от ваше име.

Какво би могло да бъде по-радостно от обединението на онези, които ще видят тези неща в заключение. И ние ви казваме, погледнете нагоре и ние ще сме там с вас, в любов и взаимно уважение. Нашето общо пътуване ни достави много радост.

Останете с мир.
Чрез Небесен Пътешественик

Превод:Tauno

Wanderer of the Skies Languages

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони