Wednesday, November 28, 2012

До всички заинтересовани лица ПРЕХОДЪТ - Начало


   Искате ли да работим? Това е открито предложение до ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА. Това е моята идея и моето разбиране. Но аз знам, че ТОВА НЕ Е САМО МОЕ.

   Приятели, който резонира с долуизложената информация, на когото тя е по сърце, който почувства: ИСКАМ, и ЩЕ СЕ ВКЛЮЧА, който мисли: МОГА ДА ОПИТАМ...

   Опитайте.

   НИЕ МОЖЕМ. Ще се получи. Главното е да започнем.

   Няма нищо по-просто от това, което предлагам. Няма нищо по-възвишено. Макар че е странно.

Аз казах всичко.


ЗАЕДНО – НИЕ СМЕ СИЛА

Преходът – Начало

Планетата и човечеството плътно се приближиха към Границата.

Човечеството ще извърши поредния Преход. Цивилизацията вече не един път е правила тази крачка. В предишните епохи едни планетарни Раси са имали по-високо научно-техническо развитие от нас, други по-ниско.

Духовност… Била ли е тази характеристика,  определяща развитието на цялата планетарна жизнена вълна, в световен мащаб на по-високо ниво, отколкото сега? Това е най-важното. Сега хората са особени! Човечеството мина през две Световни войни през 20-ти век. И все пак на планетата има мир. Да, има локални военни конфликти, определено ниво на престъпноста. Живи същества си отиват от живота - загиват от насилствена смърт. Но по-голямата част от живото човечество иска мир. Именно тази вибрация на желание за щастие витае в аурата на Земята и се чува в космоса. И именно тя помогна на висшите сили да повярват в човечеството. НИЕ ЩЕ ЖИВЕЕМ! Еднозначно.

НИЩО НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ с нас и с планетата.

Какво да правим?

Дуалност.... Това не е енергия, която сега предлагат да се махне. Това е ниво на съзнание. А по-точно – това е запечатана, свързана, опакована любов. Дуалността – това е отделяне, разделение, страх – деление на две: Висше Аз и “низше, егоистично аз”; зло и добро, тъмнина и светлина. И най-вече, дуалността винаги подразбира съществуването на враг, наличието на два варианта на развитие на събитията: победа и поражение, че има в съществуващата парадигма на очакването на Края на Света и началото на Нова Епоха – живот или неговото унищожение, частично или пълно.

Съвършено ясно е, че планетарният мир и баланс се регулират отгоре. При съществуващото количество на средства за унищожение: атомно, бактериологично, химическо, плазмено оръжие, планетата можеше да е унищожена 1000 пъти. Съгласете се, че е сложно да се контролират всички копчета, пускови шахти, ключове за пуск, кодове за достъп за пускане на ракетите. Искам да кажа, че непоправимото не можа да се случи до този момент и няма да се случи никога. Защото ТОВА не е във властта на военната и политическата върхушка, колкото и комично и по дилетантски да звучи това. Вече не е в тяхната власт. Да поставим точка. Глобалните средства за унищожение са блокирани.

Враг и врагове НЯМА. Хората само ги направляват във враждата. Дуалност в контекста: вражда и противостояние – 0 (НУЛА).

Предлагам да не отстраняваме енергия, а да напълним с енергия. С енергията на любовта. Цялата съвременна проблематика се гради на отсъствието, а по-точно на НЕДОСТАТЪЧНОСТ, именно на любов – в личности или в групи хора, в определени сфери от живота, страни и региони – тоест на планетата Земя любовта е съвсем недостатъчно. ТОВА Е НЕСЕРИОЗНО – можете да кажете вие... Не, ТОВА Е СЕРИОЗНО И ДЕЙСТВЕНО. Сериозно е това, че е нужна любов. Действено е това, че с енергията на любовта можем да напълним, като я предаваме на личности, на групи хора, на страни, региони.

Да помислим и да почувстваме...

Аз засега пиша за езотеричното малцинство на планетата. И вие, като никой друг, знаете, че ЛЮБОВТА Е МАТЕРИАЛНА. И ние знаем, че любовта, която чувстваме и предаваме, могат да почувстват на другия край на земното кълбо. И това е чувство – това е енергия, това е най-красивото, мощно, чисто и желано, от всичко, което съществува на Земята, и изобщо в мирозданието. Вие съгласни ли сте с това?

Кажете, за какво са идвали светците през всичките времена, защо са се жертвали и умирали? Разбирането за какво са искали да ни предадат, и какво чувство е било в основата, какво са чувствали по отношение на всичко? Напълвали ли са света именно с любов, и дали това свещено и просто действие не е било главната цел на тяхното идване. Те са учили да обичаме? ... – Възможно е! И аз не се занимавам с отвлечени разсъждения, и не искам само “красиво и оптимистично да напиша по актуална тема". Аз призовавам ясно да осъзнаем нашата сила и посочвам съществуваща възможност.

Опитайте, приятели: представете си планетата Земя пред себе си – във вашите длани, или въртяща се в пространството точно пред вас... Напълнете я с любов – подарете себе си на планетата. Преди този акт си спомнете, събудете чувствата в себе си: спомнете си, как обичате - някого сега, или когото сте обичали някога; помислете си за вашите родители...; за вашето любимо място на планетата - за родното ъгълче от природата; спомнете си тези, които отдадоха живота си за бъдещето на другите; помислете си и си представете - колко прекрасен може да е нашият живот, озарен от присъствието на проявената любов; почувствайте планетата - разберете колко много тя е изстрадала през тези Епохи и времена, когато са я взривявали, палили... Събудете и усилете огъня на светлото чувство в себе си. ТОЙ (огънят) съществува и неговата сила е безгранична! С цялата нежност, трепет и съсредоточена сила – предайте на планетата ВСИЧКО ТОВА. Погледнете своята планета – НАШАТА Земя...

Какво ще наречете след това любов?...

Планетата, където вие сте се въплътили, страната, градът, домът, квартирата, конкретното място в пространството, където се намирате сега... Преминете, моля ви, тези пространствени стъпки в обратна последователност... Какво можете да чувствате към хората, които вие не познавате - съвсем не познавате и никога не сте виждали? Те живеят в Африка, Южна Америка, Европа, Азия ... – в нашия свят. Само любов – друго чувство няма, нали?

Аз не съм луд, нали?! Аз съм един от вас – един от нас. Вие обичате света, и тези, които живеят в него с вас. И аз ви обичам, където и да сте, и каквито и да сте. И вас ви обичат. И мен... Затова СТАНА ТАКА. Разбирате ли? Цивилизацията няма да бъде унищожена. Но, положението в разни части на света, в разни страни, в разни градове, в разни семейства и в разни хора е различно. Много хора се нуждаят от любов. Ние МОЖЕМ ДА Я ДАДЕМ. И тя няма да изчезне, няма да се разтвори - тя ще отиде там, където е най-нужна. Така е създаден светът. Нишките на светлината свързват всяко живо същество. И силният помага на слабия - силният по дух помага на слабия.

Предлагам ви да почувствате човечеството... Ние сме милиарди, това е истина. И ние през целия си живот няма да успеем да се здрависаме с всеки, който живее на планетата, и да разберем: как си? Но ние можем да почувстваме всяка жива душа. Ние си приличаме, ние всички сме създадени еднакво, ние всички искаме приблизително едно и също. Да, ние сме различни, и живеем различно. Но ние гледаме, ние дишаме, ние обичаме – ние сме подобни един на друг. Почувствайте на планетата Земя цялото човечество!

Помните ли демонстрациите, празниците, многолюдните концерти,... кинопрожекциите, когато гледате вълнуващ филм с щастлив край, и залата седи в пълна тъмнина... но в пространството витае чувство на свързаност и общо внимние и концентрация върху случващото се: общ пулс, общ нерв, общо очакване... Чувствате ли?! А след това общо, макар и тихо, и вътрешно, ликуване, когато... СВЪРШВА - настъпва щастлива развръзка, всичко е хубаво, ВСИЧКИ СА ЩАСТЛИВИ!

Така и на концертите ние пляскаме с ръце всички заедно, когато красотата и чистият ритъм просто ни подтикват по този начин да се съединим в обща светла емоция, нали?! И на демонстрация, и на друго светло шествие ние викаме УРА и весело се споглеждаме, блажени от чувството на солидарност и свобода. Ние сме свързани – съединени, ние можем да се усещаме един друг, човек човека. И всеки човек може да почувства ВСИЧКИ.

Спомнете си всичко най-светло, радостно и вълнуващо, което сте почувствали и усетили в живота си: когато сте викали ГОРЧИВО на нечия сватба; когато сте вдигали ръце и сте се радвали на победата на вашия любим отбор или спортист; спомнете си, когато са ви връчвали някаква награда и вие сте излизали пред аудиторията и са ви ръкопляскали... Нали това е радост, и това е любов? Нали?

Как говорите с тези, които не сте виждали... сто години – със стари познати, приятели, след дълга раздяла? Какво чувство изпитвате, когато виждате сутрин след събуждане детето си, или любимия човек? Какво чувствате вътре в себе си, когато говорите по телефона с любимите си родители – обменяте си хубави пожелания, интересувате се искрено от живота им? С какво усещане четете неочаквано дошло до вас писмо от човек, за когото сте мислели, че е изчезнал, че ви е забравил, че се е загубил на планетата... Съберете и запалете лъч нежност и топлина за всички тези хора – далечни и близки, известни и неизвестни, познати и непознати.

Излъчете от себе си тази светлина – ТАЗИ ЛЮБОВ – вашата любов от планетарен мащаб. Тя не е повече или по-малко. Тя е такава... СИЛНА. Любов към живота – любов към човечеството. Нека всеки да я получи. Любовта ще отиде при този, на когото е нужна, на когото е необходима. И тази топлина, тази светлина, това чувство и тази емоция са истински БЕЗЦЕННИ. Любовта е конкретна и осезаема. Тя е действена. Нея я има и тя остава.

Много ли е просто? Не е ли твърде технологично?

Да – просто е. Да – не е много технологично.

НО КАКВО Е НУЖНО СЕГА ЗА ЗЕМЯТА и ЗА МНОГО ОТ НАС?!

И

КАКВО МОЖЕ ДА ИМА ПО-ГОЛЯМА СИЛА?!

Кажете ми, и кажете на себе си...

Аз не предлагам да махаме нещо. Защото няма какво да се маха.

Аз предлагам да дадем, и да напълним. Да напълним и да изменим. Пълният обем винаги, когато започва да се излива навън – винаги преминава в ново качество. Какво сега не достига на нашето планетарно тяло? Какво е нужно на хората?

КОЕ ЗАВИНАГИ ИЗМЕНЯ ЧОВЕКА?!

Без да махаме – да запълним с принципно друго.

Умеещият да обича, любящият, откритият – излязъл ли е той от дуалността? Простил ли се е с дуалното - двойствено съзнание, свършила ли е за него реалността на противопоставянето?

ДА.

Аз се придържам към твърдото убеждение, че Бог не е създавал някакви сложни технологии, медитативни практики, ментални управления. Висшите сили не са предавали на хората реални технологии, които за болшинството от хората на планетата е сложно да усвоят. И аз не опростявам. Почувствайте и помислете: кое в нас е най-силното? В КАКВО Е НАШАТА СИЛА?! Какво реално може да генерира и предава болшинството от хората? РАЗБИРАТЕ ЛИ?! Най-действеното и най-мощното ВИНАГИ Е БЛИЗКО -  винаги е на разстояние на протегната ръка и е в директна видимост.

ВСИЧКО, КОЕТО ИМАМ – ВСИЧКО НОСЯ СЪС СЕБЕ СИ.

Говоря за нашата Природа, за нашата Основа – говоря за любовта.

Ние много пъти през живота си сме изпитвали чувство на влюбеност, радост, възторг, светла памет за миналото, ликуване в момент на победа, нежност към близките и към всичко, което ни обкръжава – ВСИЧКО ТОВА Е ЛЮБОВ. И няма нищо по-чисто и по-силно в света от любовта.

С течение на времето човек може почти постоянно да се намира в състояние на генериране и предаване на любов към планетата и към човечеството.

Предлагам ви да изберете време в първата и във втората половина на деня – време от порядъка на 5 минути, за предаване на енергия на любов към планетата, и 5 минути за предаване на енергия на любов към човечеството. Ако чувствате в себе си сили и възможности, можете веднага да обедините потока на предаването: ПЛАНЕТА И ЧОВЕЧЕСТВО.

Просто почувствайте: КАК ТЕЧЕ, какви са усещанията? И го правете уверено, свободно и спокойно.
Единствен нюанс: ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ НЕПРЕМЕННО. Това е моето усещане, моята вяра, моето разбиране – да. Но кажете: МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДРУГОЯЧЕ?

Най-мощно и концентрирано ще се получи, ако обединим усилията си, ако правим такова ПОТОЧНО ПРЕДАВАНЕ по едно и също време. При това, няма значение, че в различните часови пояси реалното време може аритметично да не се стикова. Ние работим на квантово ИЗВЪНВРЕМЕВО НИВО. Ние сме избрали своята честота, ние работим, по същество, извън рамките на времето. И, просто земно разбиране: кажете, властно ли е времето над което и да било чувство?! Свещта може да угасне, огънят, колкото и да е свещен, също може да изгасне, лампата също може да прегори... Но ЛЮБОВТА, която излъчваме – НИКОГА! Тогава?

    Предлагам време:

    - през първата половина на деня – 10.00 сутринта

    - през втората половина на деня – 22.00.

   Време за работа – 10 минути.

    10 е цифрата за преход в ново качество. Число, което се състои от единица и нула - 1 и 0 – от най-простите числа, които формират всяко изчисление изобщо. 10 е цифрата на ПРЕХОДА.

Освен това искам да ви обърна внимание на числовата комбинация 11 и на времето 11:11. В това време винаги бъдете сами със себе си, и директно визуализирайте СВОЯ ПРЕХОД в другата реалност, и едновременно взимайте всички със себе си – и почувствайте: КАК Е ТАМ – след Прехода.

Това е миг – само минута земно истинско време, когато вашите часовници ще показват 11:11. Нека тази минута да бъде миг за пределна КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗА ВСЕОБЩИЯ УСПЕХ.

Предлагам 11:11 да считаме за МИНУТА НА ПРЕХОДА.
Минута за Лично Присъствие, за ПЪЛНО ЕДИНЕНИЕ с всичко живо.

22 – това е 10 ч. вечерта – такава времева метафора … – възможност повторно да зафиксираме  - още веднъж да извършим ДЕЙСТВИЕТО НА ПОТОЧНО ПРЕДАВАНЕ – да предадем енергията на любовта към планетата и човечеството.

   22 – това е и 11+11 – РАЗБИРАТЕ ЛИ?

   11+11 – това са четири измерения. 1 – Единица Измерение, нали? Първите 11 – това са 1 и 2 измерение. Вторите 11 – това е на ниво по-нагоре: 3 и 4 измерение.

   22.00 – това е (11+11).00 – принципно друго време. Пространството след четирите измерения. Следва: 23.00, и 24.00 – което всъщност е 00.00 – краят на деня и начало на новия ден. В момента 00.00 - и свършва, и започва. Колко хубаво!

    Преходните дни ще са 21, 22, 23 декември. 22 декември: 11+11 – това е централната точка на Прехода.

  10.00     11.11     22.00

   Хайде да работим! Това е открито предложение до ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА. Това е моята идея и моето разбиране. Но аз знам, че НЕ Е САМО МОЕ.

   Приятели, който резонира с гореизложената информация, на когото тя е по сърце, който почувства: ИСКАМ, и ЩЕ СЕ ВКЛЮЧА, който мисли: МОГА ДА ОПИТАМ...

   Опитайте.

   НИЕ МОЖЕМ. Ще се получи. Главното е да започнем.

   Няма нищо по-просто от това, което предлагам. Няма нищо по-възвишено. Макар че е странно.

Аз казах всичко.

ЗАЕДНО НИЕ СМЕ СИЛА.

Утре аз започвам, и всеки ден: в 10.00, в 11:11, в 22:00 аз ще работя.

Благодаря ви за това, че МИ ОТДЕЛИХТЕ ВРЕМЕ!!

С любов, Василий Кучинин

Превод: Лусесита


No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони