Monday, November 5, 2012

Послание от Майстор Крион и от Учителя Исус Христос чрез Богдан Манжелей (Михаил) - 21 октомври 2012 г.: За резултатите от Акцията „Отваряне на Портали за Безусловна Любов на Земята”


Под авторството на Иренел

Приветствам ви, скъпи мои Ангели от Централното Слънце! Приветствам ви, Работници на Светлината! Аз съм Майстор Крион от Магнитната служба на Земята, радвам се за нашето общуване Тук и Сега.
Приветствам ви, възлюбени братя и сестри, скъпи приятели, Работници и Воини на Светлината и Безусловната Любов! С вас е вашият брат Исус Христос.
Крион:

Скъпи  приятели, ние дойдохме с Учителя Исус Христос в момента Сега, за да ви предадем важно Послание от Семейството. Скъпи мои, това, което се случи, и това, което става сега на Земята и около нея, е грандиозен проект, който вие приведохте в действие! Това е толкова прекрасно и мащабно, скъпи Ангели от Централното Слънце!
Приятели мои, все пак това ви се удаде! (Усмивка). Удаде ви се да извършите  обръщане, обръщане на вашите Сърца, за което ви говореше Създателят, Нашият Отец. Вие го направихте толкова стремително, че ние не успяхме да го уловим в Магнитната Служба на Земята (Сериозен). Но когато видяхме случващото се и направихме анализи, тогава отново се поразихме от таланта на вашата творческа сила на сътворци на Твореца.
Сега ние наблюдаваме как вълни от Безусловна Любов обливат Лейди Гая…Как тези прекрасни вълни потъват дълбоко в Земята…в нейното ядро и се връщат на повърхността… А от тук отиват към външния Космос…
Пулсирането на вашите Сърца, скъпи приятели, създаде резонанс със Сърцето на Гая. Ние знаехме за такава възможност, но тя беше толкова далече от проявление в момента Сега…Въпреки това я имаше.
Сега, в този миг…Миг за реализация на вашия план…Скъпи работници на Светлината, поздравявам ви за вашия напредък! Ето тази крачка…една от крачките, за които вие говорихте на Първата  Хармонична Конвергенция през 1987 година.
И сега вие направихте тази крачка! Вие се явихте пред цялото Семейство на Светлината… Явихте се в мащабно проявление, показвайки, че не просто сте се пробудили и действате…Вие се събудихте от сън и действате на ниво Колективно Съзнание! И даже повече от това, по време на проведената Акция „Отваряне на Портали за Безусловна Любов на Земята”…Много от вас, скъпи Работници на Светлината, взеха участие в Акцията…Но това, което стана по време на нейното провеждане, остава загадка за мене, Майстор Крион (смесени чувства ).
И какво се случи по време на Акцията „Отваряне на Портали за Безусловна Любов на Земята”? – ще попитате вие.
О! Това е толкова мащабно и прекрасно! И сега правя пауза, за да предам по-добре на канала цялото това великолепие, което вие сътворихте, скъпи мои. (Пауза)…
Скъпи Работници на Светлината, по време на провеждане на Акцията вие, на нивото на своите Сърца, се обединихте и започнахте да провеждате Колективна Медитация…На самата й кулминация стана това, за което сега искам да ви кажа. Вие въвлякохте в този процес цялото Човечество…Цялото! (Сериозен) В началото всеки от вас работеше сам, сякаш сам е решил да помогне на цялото Човечество (Усмивка), но след няколко минути Сърцата на всички Работници на Светлината и на Воините на Светлината се обединиха в едно цяло.
Вие почувствахте това, нали? (Усмивка).
…Почувствахте как вашето Сърце започна да бие по-силно! Как вълни от топлина се разливаха по цялото ви тяло и как постепенно ви обземаше чувство на Радост …
О, и това не е всичко, скъпо Семейство!...Много от вас плакаха…Да! Да, вие плакахте, усещайки единството на цялото Семейство в тези моменти. И аз ви казвам, че тези сълзи, които имахте – това са сълзи на Радост и Ликуване на вашия Висш АЗ.
Това е, което се случи по време на Акцията „Отваряне на Портали за Безусловна Любов на Земята”

Исус Христос:

Възлюбени мои и обичани от всяка частица на моето Сърце! Говоря ви за това, което вие проявихте на тънките планове на Земята, и вашето проявление беше мащабно. От много отдавна... от времената на прекрасната Лемурия (континента Му) не е ставало подобно единение... Единение на Работниците на Светлината и на Воините на Светлината в единното Сърце на Твореца! Вие се проявихте с вашата Светлина в разширение.
Какво е това Разширяване на Светлината?
Възлюбени мои, това е един от инструментите на Създателя. Има го и у вас! Вие сте частица от Отца, Нашия Създател! Вие сте неговото продължение и, обединявайки своите усилия в Безусловна Любов, Чисто Намерение, Страст и Медитация, вие започвате Разширяване на Светлината на нивото на вашето Сърце. Това е вътре във вас…Вътре във вашето Божествено Сърце.
Скъпият Майстор Крион и досега е поразен (в добрия смисъл) от това, което видя. Членовете на Магнитната Служба взимат анализи и проби на енергиите както от повърхността на Земята, така и от нейното вътрешно ядро. И към този момент, в пространството Тук и Сега, тези предварителни резултати, които ние получаваме…Те са толкова прекрасни! Моето Сърце се радва и аз се радвам заедно с вас и с Отеца, Нашия Създател, на това явление, което вие сътворихте!
Майстор Крион ви каза за това, че вие направихте обръщане на нивото на вашите Сърца и въвлякохте в този процес цялото Човечество. Но това не е всичко…Това не са всички процеси, които бяха засегнати и стартирани от вас, възлюбено мое Семейство …
В момента на завършване на Акцията „Отваряне на Портали за Безусловна Любов на Земята”, в този миг, когато изведнъж Порталите се затвориха, стана това, което предизвика моята дълбока Почит и Уважение към вас на всички нива от вашия живот. И това е така, скъпи мои! Това е така.
И какво се случи, когато Порталите, отворени от мен в подкрепа за вас на Земята, се затвориха?
О, те се затвориха, да …Но в същия момент те отново бяха отворени!
„И как така?” – ще попитате.
Отворихте ги вие, скъпи Работници на Светлината и Воини на Светлината! Вие ги отворихте от вашата страна!
Това е, което никой не можеше да предвиди…Защото нямаше такъв вариант за развитие на събитията в многомерното пространство на Духа!
На вие все пак отворихте Порталите за Безусловна Любов от вашата страна.
Как стана това и защо?
Възлюбено Семейство! Мое възлюбено Човечество! Вие можахте да повдигнете Земята по време на Акцията на още една степен по-високо към Планетарното Възнесение и не просто я повдигнахте, вие я закотвихте в това Пространство. И сега тя започна своето движение, изхождайки от пълното спокойствие за вас…за всичките нейни царства на Природата.
Вие успокоихте своята Майка-Земя. Вие показахте на нея и на цялото Семейство на Светлината, че не само сте способни да направите избор в многовариантното проявление, но и правите най-добрия от всички възможни избори! А ако такъв избор няма, вие го създавате! Това е, което не го е имало по-рано в нито една реалност…Но сега го има тук!
Наистина, възлюбени мои братя и сестри, вие все повече се проявявате в колективно сътворчество на Колективното Съзнание на Човечеството! Това е огромна крачка по пътя на Планетарното Възнесение.
Това послание, което ние заедно с Майстор Крион ви предаваме, е Акт на съвместното творчество и на труда на нашите Сърца. Така е било винаги! Ние ви предавахме нашите думи. Така е било, така е и така ще бъде винаги! Вие винаги сте били в Семейството на Светлината и като членове на едно голямо Семейство ние сме единни и неразделни с вас, а вие с нас, на всички нива. Разделението е илюзия. И сега вие, по време на Акцията ”Отваряне на Портали за Безусловна Любов на Земята” показахте, че това е именно така.
Но какво ще стане с отворените Портали, които вие сътворихте?
Те ще продължат да служат за благото на цялата Земя и на цялото Човечество. Сега всеки ден на Земята има повече Безусловна Любов! Но това не е всичко.
През отворените Портали започнаха да пристигат нови воини... Воини на Безусловната Любов! Не ги търсете в тънките планове на Земята. Тях ги няма там.
Тогава къде са?
Те са във вашите Семейства…Да! Именно във вашите Семейства!
Погледнете своите деца, които се родиха на Земята по време на Акцията  “Отваряне на Портали за  Безусловна Любов на Земята” и вие ще разберете каква помощ е дошла при вас. При вас на помощ е дошло цяло Воинство от Ангелски същества от много светове.
Това е, за което вие молихте много отдавна. Войнството се събираше много усърдно и всеки от воините на Безусловната Любов е готов не само да оказва помощ, но и да поеме върху себе си цялата отговорност за Възнесението. Това се проявяваше много рядко сред Работниците на Светлината. Вие дадохте огромен принос и сега при вас са множество помощници сред децата.
Този е Дар от Източника, дар от Създателя, Нашия Отец, във ваша подкрепа. Той свика всички свои потоци на Единната Любов и ги насочи към Земята по различни пътища…И сега те са тук, на Земята, сред вас и вътре във вашето Божествено Сърце.

Това е, което исках да ви кажа в допълнение към думите на Майстор Крион. Това е, което вие сътворихте…И това е прекрасно!
Сега настъпи мигът за раздяла, но ние винаги сме във вашите Сърца и във вашите постъпки, извършени с Безусловна Любов.
С дълбока почит към вас, мои братя и сестри!
Прегръщам ви във вашите Сърца с Безусловна Любов,

Исус Христос
Крион:
Ние тръгваме, но обещаваме да се върнем при вас (Усмивка). И това действително е така! С Дълбоко Уважение и с Безусловна Любов към вас, скъпо Семейство.
Ваш  Крион
Майстор Крион и Учителят Исус Христос чрез Богдан  Манжелей (Михаил)
21 октомври 2012 г.


Превод: Кръстина

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони