Saturday, November 24, 2012

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ чрез Марина Шулц. ЧАКАМЕ ВИ НА ЕКВАТОРА!Posted on by editor
Мили Мои хора на  Земята!
Днес започва първият етап по изпълнението на величественото действие – Акцията по извеждане и пълнатаа трансформация на енергиите на Дуалността, уседнали в много пространства на вашата планета. Ние вече съобщихме по какъв начин ви предлагаме да се действа. Вие можете да работите в  групи или самостоятелно, но Ние ви чакаме на Екватора на планетата. Това е  много важно.
Потвърждавам  радостното  известие, което вчера получихте – Галактическата Синя Роза вече се намира на планетата в 5-то измерение. Санат Кумара се готви заедно с вас за предстоящата работа. Сега текат много процеси на планетата, предхождащи това главно действие, което ще извършите, и в което ще вземат участие много сили от Космоса. Вчера на планетата Земя пристигнаха три группи от трите Слънца на Сириус. И те не са просто наблюдатели. Те са активни събиратели на негативната енергия на Дуалността. Именно чрез тях ще започнат всички активни процеси по събирането и  транспортирането на тези  енергии. Вие трябва да призовете, преди своята работа, всички помощници от галактически и от земен мащаб.
И сега внимание! Известно ви е вече, че на планетата Земя се развиват в разни временни пространства цивилизации, за които едва сега започвате да узнавате.  Те си имат своя история  на развитие; и свое участие във Великия Експеримент. Но ако на човечеството е съобщено, че условията за дуалността за изпълнението на Експеримента са изчезнали, то ТОВА СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ, КОИТО СА ПРИЕЛИ УЧАСТИЕ В НЕГО.
          Свещената Церемония за извеждане на негативната енергия от  Дуалността и нейната трансформация в съзидателна енергия се отнася за ВСИЧКИ, които сега присъстват на Земята, в каквито и  пространствено-времеви коридори да се намират. И затова на Мен от името на Семейството на Светлината е поръчано да се обърна към хората, към онези Работници на Светлината, които днес ще застанат на Екватора. Скъпи Наши Работници на Светлината на планетата Земя, скъпи хора! Не забравяйте, че в тази Акция ще приемат  участие всички цивилизации на планетарното единство. Призовете  към сътворчество всички, когато застанете на Екватора. И с дълбока любов приемете онези Работници на  Светлината, които не са само сред човечеството. Тогава вашата миссия ще стане мисия на  истински многомерни Творци на новата Земя. И това наистина е така!
А Галактическата Синя Роза чака своя час. Ще ви разкажа какви особени въздействия тръгват от Нея днес и в следващите дни от провеждането на Акцията. Тя не просто ще ви помогне да съберете и трансформирате негативните енергии на Дуалността. Галактическата  Синя Роза ще започне да излъчва особен спектър светлинни енергомагнитни вибрации, които ще дадат начало на нови процеси в хармонизацията и енергийния баланс на Земята и на всички планетарни форми на живот. Ще започне своето целително въздействие на всички форми на живот на вашата планета. И не само това.
     Галактическата Синя Роза е дошла  с голям пакет програми за по-нататъшно развитие на  всички еволюционни направления на Земята. И не само касаещите човечеството. Свиквайте да мислите за всички форми на живот и за всички цивилизации, развиващи се на планетата. Тя носи голям потенциал преустройство на вашия планетарен многомерен Геном. И вие постепенно ще влезете в тясна връзка и ще се  ръководите от тези програми, които Тя ви е донесла. А по време на  Акцията от Нея благодатно ще се излеят върху всички  Същества потоците на Божествената Светлина, която е самата ЛЮБОВ. Почувствайте тази Светлина и Любов! Галактическата Синя Роза представлява сложна светлинна енергомагнитна конструкция и непосредственно е свързана с действията на Магнитното Ядро на Галактиката – Археирар. И затова не забравяйте по време на Акцията да призовете и Археирар. Това ще позволи да се  проведе буквално прецизна, особено точна, сънастройка на Земята, на всичките  форми на планетарен живот с Галактическата Синя Роза.
Мили Мои хора на  Земята! Аз, Архангел Михаил, давам своята Благословия на  всички участници в Акцията по извеждането от планетата на енергиите на  Дуалността. Не твърдим, че за няколко дни  ще го направим  напълно. Но критическата маса от негативна енергия ще бъде отстранена и  трансформирана. А това в значителна степен ще облекчи завършването на онези предстоящи велики събития, които очаква цялото население на Земята през м. декември. За този Галактически Празник се готвим - цялото Семейство на Светлината – и земляните в широкия смисъл на тази дума!
  Ние ще ви изпращаме своята енергия на подкрепа и ще обгръщаме всеки от вас с Безусловна Любов! Всички, всички, в това число и онези, които няма да видите на Екватора.
      Днес всички хора на планетата работят чрез своите Висши «АЗ-ове» - дружно, любящо семейство. И Семейството на Светлината ще сме с всеки човек на земята и с всяко същество на планетата – с всички, които по един или друг начин ще помагат на този свещен процес. А той наистина е  свещен!
Семейството на Светлината ви чака днес на Екватора!
С любов АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
23 ноември 2012 г.
Провод:  ЕД


No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони