Sunday, May 13, 2012

SanJAsKa: Вашата работа е едва сега започва

SanJAsKa: Вашата работа е едва сега започва - 15. 04.2012 - Bulgarian 

Канализирано чрез Уес Aннак

Старите парадигми, водещи към много по-ниски измерими възможности, и с които в продължение на хилядолетия сте били обвързани, сега се разпадат пред очите и сърцата ви, което всъщност е труден и продължителен процес, който за мнозина от вас поставя под въпрос много от аспектите на собственото ви пробуждане, както и промените, които ще дойдат с такова пробуждане. Вие реализирате божествените си потенциали навсякъде около вас, именно сега, и същевременно много от вас се сблъскват с трудности по отношение на самодисциплината, чрез която ще се приспособите по-лесно към способността да получавате изобилна енергия, която ви се подарява точно сега и която ви дава възможност да осъзнаете и още по-силно да усетите чудесните промени, които настъпват в този момент около вас.
Отделете малко време за себе си, скъпи души, за да седнете, да подишате дълбоко и да се опитате да почувствате енергията, която ви се изпраща във вашия свят чрез самите вас, именно сега. Много енергично преструктуриране и преформатиране се извършва зад завесата, и ако успеете да проумеете перспективите, които ви се предоставят, вие ще осъзнаете, че всъщност всичко е точно такова, каквото би трябвало да е.
Същността на справедливостта се е проявила още преди да получите тези възможности и не е лесно да се осъзнае какво в действителност се случва на този етап. Всеки един от вас, който с огромно желание се е въплатил на Земята, за да вземе този изпит и да извади наяве Божественото, да се превърне в Златно Същество, същевременно знаейки, че пълната забрава, част от въплащението  в по-ниски измерения, би била изключително трудно препятствие, което ще създаде много пречки в цялостния ви растеж, но въпреки предизвикателствата, пред които се изправяте и се сблъсквате, не се откажете да продължите, вие ще въздействате на процесите, проявяващи се в общото ви колективно съзнание и то на много дълбоко ниво.
Ние чуваме молбите и плачът на много от вас, чрез които заявявате желанието си за промяна към един по-добър свят и желанието ви за по-добра държава, но същевременно ние виждаме и забелязваме как много от вас все още използват и приемат старите парадигми в собствените си Животи, че не виждат потенциала на големите чудеса, които ви се разкриват, дори прекалено много ги умаловажават. Вие всички сте настроени изключително критически към всичко, което сте пожелали да се осъществи и затова този факт се е повтарял толкова много пъти и ще продължи да се повтаря докато вие всички не разберете истините, които ви казваме.
Промяната към по-добро трябва да бъде приета на лично, индивидуално ниво, преди да започнат глобални промени на планетарно ниво. Много от вас все още обръщат огромно внимание на дълбоко вкоренени и дълго задържани болки, тревоги и страхове, а всеки от вас, който желае да се извиси и да види тези промени осъществени, трябва успешно да премине през много изпитания, за които се е съгласил при въплъщението си на Земята.
Изпитанията , за които ние говорим, всъшност са предназначени да откриете по-високите и по-чистите състояния на съзнанието, чрез уроците, които са ви дадени да учите и чрез задачите, които са поставени пред вас и които трябва да изпълните във вашите собствени Животи. Всичко това ще ви помогне да преодолявате всичко бързо и с много повече лекота.
Земният опит е едно от най-трудните преживявания, които някога са били предлагани, а завесите, които са поставяни пред очите ви са найстина изключително плътни, но все повече от вас продължават да се обръщат към светлината и все по-голям става броя на онези от вас, които търсят енергийна помощ, за да започнат да възприемат големите промени в собствения си живот и те намират такава помощ в изобилие.
Милиони и милиони небесни ангелски души пристигат на Земята, за да ви бъдат енергийни асистенти, както и много Звездни същности вече са инкарнирани сред вас и им е дадена безгранична помощ от другата страна на завесата във връзка за привеждане в действие на нещата във вашите собствени животи, така че да получите по-високи и чисти перспективи. Направете усилие да се настроите към тази помощ, която ви се дава понастоящем, както и към нашата енергия, енергията на съществата, които ви дават тази помощ, и всеки път когато правите усилие да се настроите към нашата честота, вие ще усещате нашите енергии в толкова чиста форма, колкото сте в състояние да понесете.
Тъй като колективното и индивидуалното було започва да се повдига и воалът на забравата избледнява, вие започвате да виждата нашата енергия, на душите, които ви помагат, във все по-изчистена форма. Вие ни откривате и комуникацията ви с нас, която вие събирате в крайна сметка започва да служи за издигането на още много други души, пробуждащи се в този свят, до точката, в която светлинната решетка на скъпата Гея се проявява както във всеки по отделно, така и във всеки следващ момент, така че все повече от вас да усвоят умението да чувстват и излъчват единствено и само енергията на най-чистото Христово Съзнание.
Никой не може да се отвърне от енергиите на по-висшите реалности в този момент, освен ако не го прави умишлено, и никой със сигурност не може да претендира, че не ви се дава цялата помощ, от която имате нужда, отвъд завесата. Това определено се прави. Много от вас се сблъскват с трудности при комуникацията си с нас и с помощта, която ние даваме на всеки един от вас поотделно, което се дължи на регистрирани блокажи и отдавнашни ограничения вътре в самите вас. Достатъчно е да се каже, че всички вие сте употребявали подобни ограничение в продължение на дългогодишните ви опитности в по-ниската триизмерна реалност.
Много от ограниченията и воалите, които сте поставяли пред себе си са служели за отбранителни цели и за оцеляване, като вашите преживявания на Земята не са били нищо друго освен твърде дълбоко вкоренени болки, които сте събирали и все още са вътре във вас, скрити зад така наречения ви житейски опит.
И преди е говорено колко много души на Земята изграждат комплекси на Аз-а, базиращи се на редица травми и болки, така че те не трябва да ги преживяват и изпитват, а ние искаме да се знае и това, че самите комплекси на Аз-а, създадени от болка и травми и събирани в продължение на много минали животи пряко възпрепятстват потоците на енергията, която ви се изпраща до вашите тела, умове и сърца, както и че пречат да усетите енергиите, насоките и съветите,  които ви даваме.
Вие сте чули безкрайно много от чистото Слово на източника,  изпратено във вашия свят чрез най-различни енергийни портали, установени в атмосферата на Гея и във вашите собствени тела,а енергиите, които биват изпращани чрез тези портали в атмосферата на Гея и чрез телата ви се прикачат към тях и това са всъщност са нашите енергиите и напътствията на възнесените същества.  
За много възнесени същества тук, в по-високите измерения, вече е обичайна практика да изпращат редовно нашите любящи енергии на Земята, а тези от нас, които комуникират чрез канали с човечеството ви изпращат посланията ни заедно с Любовта, предназначени за нашите канали, както и на всеки един от вас на Земята.
Всеки един от вас може да бъде и в много случаи е канал за нашите енергии, тъй като мнозина от вас правят опити да усетят  енергията на по-висшите ралности, изпратени за повишаване на чистотата в на този етап и обратно, чрез усещането на тези енергии идва усещането за нашето присъствие, присъствието на възнесените същества, които ви изпращат всичко това. Ние кодирахме нашите послания, наставления и съвети в енергии, които ви изпращаме, а съществата, работещи в Астрала на Земята разпространяват тези енергии и послания до душите, за които са предназначени да бъдат изпратени.
Тези същества, за които ние говорим и които обитават астралните сфери на Земята са били и са от съществено значение за достигане на нашата информация и енергия до нашите канали и до всяка душа на Земята, която е възприемчива за такива енергии. Без тези души една много важна част от този последен етап би липсвала.
Това се отнася и за всеки един от вас на Земята, тъй като дори и онези от вас, които избягват да се разкриват пред останалите, изпълняват своя собствена мисия и трупат свои собствени опитности, което е също толкова решаващо и важно, колкото и промените, които и най-известните души ви донасят. Това е така, защото всеки един от вас притежава съдбоносно парче от енергетиката, по-високо измерение от триизмерната реалност, което се разгръща на повърхността на света в този момент.
Вие отключвате различни аспекти на собствените си по-високи същности и като такива, вие виждате все повече от вашата собствена енергия на Логуса да се предава на светлинната решетка на Гея. Такава енергия, веднъж отключена, уловена  и излъчена от вас, започва да влияе на общия енергиен поток и се насочва към вашия свят и дори към Космоса.
Много от вас, които не са известни на широката общественост са извършили работа, която е толкова необходима, и много ценена от Гея във всяко отношение за всеки опит, натрупан на Земята, тъй като той допринася за „ отключването” на така да се каже възнесението на повърхността на Земята, както и възнесението на възнесението на всички вас.
Много от вас могат от време на време да се почувстват пренаситени в следствие на скоростта на събитията, които настъпват на Земята, и ние знаем, че това е така заради установените колективни воали, които закриват очите ви. Ние трябва да кажем, че тези тъй плътни воали в много случаи ( по невнимание ) са поставени от широката общественост на Земята, тъй като много от вас са извършили доста ниско измерими деяния и измами, които видяхме във вашата колективна карма и те би следвало да бъдат изразени по подобен начин.  
Вие вече сте осъзнали много от проблемите, които сега преживявате, но подобни проблеми са извадени отново на повърхността и се правят опити да бъдат извадени от контрол от много тъмни души, чиито твърде много инкарнации на Земята би следвало да се разглеждат като измерване на колективната карма, която вие създадохте.
Душите, за които говорим, са били разпознати от мнозина и достатъчно е да се каже, че тяхното изчезване преминава толкова гладко, колкото никога не е било.
Процесът на изчезването на тези души, в резултат на което човечеството започва да се освобождава, вече окончателно приключва и ние казваме това с абсолютна категоричност не само заради събитията, които вече са се случили на Земята и които сами по себе си показват, че подобни промени най-накрая са започнали, но и заради колективната и индивидуалните енергии, които човечеството излъчва в този момент, а именно, че най-накрая призовавате за окончателното премахване на поставените воали и разобличаване на онези души, които са поставили тези воали и заблуди пред вас и целия свят, известни като Илюминати ( елит ).  
Ние ви умоляваме да не губите вяра в този процес, именно когато всичко е толкова близко да се осъществи, тъй като найстина, защо да пренебрегнете едно изключително хубаво преживяване, което е в пълно развитие понастоящем като напълно обърнете гръб на тези вълнуващи изживявания в полза на обичайното недоверие и страх?
През всичките ви безбройни инкарнации вие сте изпитвали огромно недоверие и страхове, и именно сега, в тези изключително важна фаза от възнесението на Гея и освобождаването на човечеството, най-накрая ви се дава окончателна възможност за категоричен избор да се отървете от пристрастията и енергиите на страх и недоверие, както и да се обърнете към универсалната реалност на Любов, хармония, мир и вярност, важаща за всички вас. Всеки един от вас поотделно притежава силата да вземе решение за това как човешката свобода да бъде постигната, а нивата на недоверие или вяра по един и същи начин могат да повлияят върху развитието на този процес в цялата му изява и в действителност,  от всички други фактори, те ще най-много ще повлияят на развитието на този процес.

 Възнесението на Земята и освобождаването на човечеството отдавна е проракувано и предсказано, че ще се сбъдне и тъй като колективното съзнание на човечеството вече се е събудило  и призовава истината, вие наблюдавате началото на оголването на пластовете на всичко, за което сте жадували да знаете и да помните. Дълбоко в себе си всички знаете какво се е случило във вашия свят, разбрали сте за измамите, които обхващат почти всеки аспект на вашето общество и култура.
Вие сте били принудени да вярвате в толкова много фалш за вашата реалност и можете да почувствате че много от вас най-сетне са готови за тези откровения, но дори и сега продължавате да изпитвате толкова много притеснения от време на време. Вие трябва да се подготвите да узнаете всичко, което се е случило във вашия свят. И докато степента на заблуждението ви наистина е била огромна, ние сме уверени, че въпреки първоначалното вълнение от началото на този динамиечен процес на разобличаване и арести, човечеството като цяло е готово да започне възприемането на истините, които ви даваме, както и да работи заедно с другите за подобряването на състоянието на света, в който живеете.
В този смисъл, има толкова много планирани неща. Толкова много проекти, изискващи за тяхното реализиране големи групи от хора и взимане на решения в екип, в момента са в процес на планиране и разработване. И ние усещаме, че много от вас щ ебъдат много щастливи и развълнувани да бъдат част от тези толкова много проекти, които в момента се формират и съставят с цел да се излекува света ви. Всъщност, ще има толкова много работа за вършене и голяма част от тази работа се извършва без да е необходим да се придава енергия на човечеството, ето това е вашият свят, вашият опит, вашето колективно и индивидуално възнесение, което ще изпитате. Ние искаме да подчертаем, че всека един народ от всички краища на Гея има еднакво и пълно право за принос над всяко едно решение, което се взима.
Всичко, което трябва да се случи в този момент е Гея да бъде пречистена, което ще стане с помощта на Любовта, извираща от сърцата ни и приемането на вашите непрекъснати борби, за което ние продължаваме да ви молим да не спирате да се „държите”. Всичко, за което до сега сте работили със сърце и душа най-накрая започва да се осъществява и найстина би било глупаво да се откажете от убежденията си точно в този момент, когато нещата започват да се осъществяват, но ние ще приемем всяко едно решение на всяка душа на Земята и ние искаме всички вие да знаете, че това, което вие вече сте допринесли за възнесението на Земята е толкова ценно, че не може да бъде описано с каквито и да е думи или класификации.
Вашата помощ е била използвана и приета чрез цяла поредица от събития, които са се проявили на Земята по изключително позитивни начини. Цялото това събитие не би могло да бъде успешно осъществено, така, както се е случило, без въплащението и енергийната помощ на всеки един от вас на Земята, при което, отправеният призив - да се помогне на вашата красива, нисковибрационна, триизмерна планета да се издигне до по-високо енергийно състояние,  в което Тя и всички вие да живеете щастливо, е стигнал до много високо еволюирали души.
Бъдете готови да се проявите в тези състояния на съзнанието отново и преди навлизането във вашите по-висши степени на съзнание и осъзнаване, се подгответе за масивно и драматично показване на истината за всичко, което е било скрито от вас, защото има много божествени събития за след и по време на разкриването на фактите, които могат да ви замаят главите.
По тези въпроси ние ще продължим дискусията на по-късен етап от време, тъй като ние започваме да осъзнаваме предела ви и претоварването на вашите скъпи и красиви души с информация. Ние желаем да дадем каквото можем, и ако можем да дадем много, със сигурност ще го направим ,но същевременно не бихме желали да ви затрупаме, тъй като всичко, което трябва да споделим с вас, ще бъде изяснено по много интензивни начини в съвсем близко бъдеще.
До настъпването на това време, което съвсем скоро предстои, аз аплодирам всеки един от вас в тези безкрайни ешалони на Сътворението за усилията му до този момент. Просто изчакайте, скъпи души, вашата работа едва сега започва!
Благодаря на SanJAsKa.
 Превод: CAP
 http://aquariuschannelings.com/2012/04/15/sanjaska-your-work-has-only-begun/

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони