Thursday, May 31, 2012

КРИОН - ОТГОВОРЪТ НА ИИСУС Чрез КИМ МАЙКЛС


крайон
Въпрос: Скъпи Иисус, аз прочетох твоя отговор за ченълинга на Крион и аз бих искал да те попитам, явява ли се „Крион” (изглежда това е група от същности) член на Възнесеното Множество? Същият въпрос бих искал да задам и за майстор Кираел. Явява ли се Майстор Кираел член на Възнесеното Множество и ако не, то на какво ниво може да се постави?
Аз знам, че отговорите на всички мои въпроси спят в мене и жалко, че аз не мога да намеря начин за пробуждане на тези древни спомени. Благодаря за това, че влагаш своята енергия, отговаряйки на тези въпроси.
ОТГОВОР НА ИИСУС:
Ако вие направите търсене в интернет, то ще откриете множество ченалери, които се явяват канали за различни същества или духове. Разбира се, това може да е объркващо и аз бих искал да помогна на хората да си изяснят въпроса за ченалинга. Но у мене няма желание да посочвам на хората в какво да вярват или кого да следват, аз искам те да приемат собствени решения. Именно за това аз използвам този въпрос, за да дам отговор, който може да се приложи към много други видове ченалинг.
Както аз по-рано обясних в едно важно послание, материалната вселена има четири ясно изразени нива или слоя. В течение на няколко столетия, човечеството все повече и повече е укрепвало във вярата, че зад пределите на този свят няма нищо, което те могат да открият със своите физически чувства или научни прибори. Затова, за да се повдигне духовния ръст на човечеството на следващо ниво, е било абсолютно необходимо да се замени това материално, мирово виждане, признавайки, че зад пределите на материята, действително нещо съществува.
След миналото столетие, съзнанието на човечеството се повиши и следствие на това, едно се заключава, че на хората стана по-леко да настройват съзнанията си на нива реалност, които се намират зад пределите на материалния свят. Целият феномен на ченалинга, започвайки със спиритическото движение през 19-и век, е изражението на това развитие. Този факт, че това е отворило умовете на много хора за   съществуването на реалности зад пределите на материалния свят, е оказал ценно въздействие за духовния ръст на човечеството. Но на всички искрени, духовни търсачи е необходимо да се признае, че не трябва да приемат без оценка никое послание от същества, намиращи се зад пределите на материалния свят. Някои послания, получени по пътя на ченалинга, се предават от същества, които в дълбочината на душата си нямат вашето духовно развитие.
Както съм обяснил в други послания и в моите предишни изказвания за ченалинга, във всичките четири царства на материалната вселена, има съзнателни същества и хората могат да общуват с тези същества на всички нива. Обясних също, че всяко от тези четири нива е разделено на няколко слоя. Например, даже царството на материята, което ние наричаме физически план, има много слоя, някои от които не могат да се възприемат с физически чувства.
Тези невидими слоеве от физическия план почти съвпадат с долните нива на следващия план, а именно – емоционалния план. Много езотерични учения наричат този план психически  или астрален. В много описания на опитите около смъртта, вие може да намерите, че когато душата напуска физическото тяло, тя се движи в тунел от светлина, докато не достигне определеното за нея място в едно от по-високите царства. Ако душата не влезе в царството на светлината, то тя се спира на физическия план или на ниско нива на психическия план.
В резултат, болшинството от общуванията с умрелите родственици, които стават чрез медиуми, като например в спиритическите движения, въвличат такива минали или безплътни души. Тези души не са могли или не са поискали да влязат в светлина и частично това се обяснява, че те не са имали достатъчно високо ниво на съзнание, за да признаят светлината или да пожелаят да влязат в светлина. Същността е в това, че за истинския, духовен търсач, ценността е в общуването с такива души и нищожна.
Забележете, че аз не говоря, че хората не могат да общуват с умрелите роднини, намиращи се в по-високо царство. При все това, такова общуване обикновено се случва спонтанно, продължава  само кратко време, има ясна цел да ви помогне да отидете по-нататък и не привлича медиум, особено медиум, който взема такса за своята услуга.
По-високо от материалния план се намира емоционалния или астралния план. Както съм обяснил в горе упоменатите послания, този план в сегашно време е във властта на множество същества с много низки нива на съзнание. Някои от тях са въплътили Луциферско състояние на съзнание на гнева и метеж против Бог. Някои от тях просто са погълнати от отрицателни човешки емоции такива като страх, гняв или ненавист. Общото за всички тях се явява това, че те са твърдо уверени, че целите могат да оправдават средствата и именно за това те ще правят всичко за да получат това, което те искат – духовна светлина от хората.
За съжаление, много хора на Земята са се научили да настройват своето съзнание, но те не правят разлика, за да разберат, че се настройват с астралния план. Хората, които се настройват с низките нива на астралния план, често се оказват под влияние на чувствата гняв и ненавист. Например, съществувала е много силна връзка между низшия астрален план и Адолф Хитлер  и вождовете на нацисткото движение в Германия. Нацистите фактически са черпели сили в тази връзка и именно за това нацистките вождове са могли буквално да хипнотизират значителна част от немския народ.
В съвременния свят вие също виждате екстремистките или фанатични групировки, които открито са свързани с астралния план. Очевиден пример са ислямските фундаменталисти, които вярват в джихат и осъществяват терористични актове. Освен това, тъжно ми е да говоря, но някои християнски фундаментални групи, даже тези, които утвърждават, че притежават силата и проявлението на Светия Дух, просто са се открили за астралния план. Това също е вярно за много тоталитарни диктатори или тоталитарни политически движения, такива като комунизма.
На по-високо ниво на астралния план, вие ще намерите много същества, които не напълно са погълнати от Луциферското съзнание или отрицателни чувства. За това те са способни да се маскират и приемат външен вид на духовни същества. Някои от тези лъжливи самозванци даже представят себе си за Възнесени Владици, в това число и за мене. Много съобщения, получени с помощта на ченалинг от същества, използващи името Сананда и заявяващи, че това съм аз, фактически идват от същества с по-високо ниво от астралния план. Много от тези същества нямат лоши намерения да заставят хората да се унищожават. Те просто искат да привлекат вашето внимание, за да могат да вземат вашата духовна светлина и да я използват, за да подържат своето съществуване.
Когато вие отидете на следващото ниво, на ментален план, като правило, намирате същества с по-високо ниво на съзнание. Много същества на този план са по-развити и нямат лоши мисли или намерения да измамят хората. Те вече не считат, че целите могат да оправдаят средствата. Някои от тези същества са достигнали много по-високо ниво на духовно разбиране от болшинството хора на Земята. Затова тези същества фактически могат с помощта на ченалинг да предават информация, която може да бъде достоверна и полезна за духовните търсачи. В повечето случаи вие забелязвате, че съществата от менталния план честно и откровено говорят за своята идентичност и намерения. Те не твърдят, че са членове от Възнесените Владици, защото те не са и не използват имена на Възнесени Владици.
Ученията, получени по пътя на ченалинга от такива същества, като правило, са много интелектуални – в противоположност на по-емоционално-привлекателния ченалинг от предната група същества. В научния и рационален век, ченалинга от менталния план може да бъде твърде привлекателен за много хора, които са открити за духовността, но не възприемат ортодоксалните религии, защото последните са основани на страха. Но може да се отбележи, че съществата от менталния план имат тенденция да представят толкова много интелектуални разсъждения, че те или затъмняват духовната страна на съобщенията, или представят духовността като твърде интелектуално занятие. Някои от тези същества са буквално убедени, както и много интелектуално предразположени хора на Земята, че може мислено да продължат своя път на Небесата. Това не е така. Вие можете или ДА БЪДЕТЕ НА НЕБЕСАТА, или да не бъдете на Небесата. Това е този случай, когато разсъжденията за това да стане е невъзможно, защото състоянието на живота – това е интеграция на всички ваши способности.
Двата споменати от вас примера, Крион и Кираел, попадат в тази категория. С други думи, аз слагам тези същества на ментален план и Крион се явява по-напреднал.
Като духовен търсач ви е необходимо да разберете, че съществува причина, заради която тези същества до сега се намират на ментален план и не са се възнесли в духовното царство, и не са станали членове на Възнесеното Множество. Причината е в това, че тези същества не са освободили една или няколко илюзии. С други думи, те се държат за определени , неверни убеждения и твърдо вярват, че тяхното разбиране представлява самата истина. Неизбежно е, че убежденията на тези същества ще прониква в техните учения по трудно уловими пътища. Затова, ако вие се явявате последователи на ученията, получени от такива същества и особено, ако вие ги приемате без задължителна оценка, вие рискувате постепенно да попадате в капана на същата тази илюзия, както и съществата, чиито последователи се явявате вие. С други думи, ученика трудно се издига по-високо от съзнанието на учителя.
Същността е в това, че има много духовни търсачи, които изучават учения, получени с помощта на ченалинг от същества от менталния план. Тези търсачи са получили някаква полезна информация, която им е помогнала да се издигнат духовно, но аз се надявам, че тези търсачи разглеждат следното:
Независимо от това какво духовно учение вие следвате, даже учението, което идва от Възнесеното Множество и има максимално възможна степен на чистота, на вас винаги е нужно да четете между редовете и не се ограничавате в рамките на външното учение. Никакво външно учение не може да ви даде всички прозрения, от които вие се нуждаете за постигане на Христовото съзнание. Христовото същество е способно да разбере истината вътре в себе си и затова то не се доверява изключително на външно учение.
Ако вие помните това, то може да се сдобиете с духовен процес, изучавайки почти всяко учение. При все това, трябва да бъде очевидно, че вашето придвижване напред ще облекчи учението, идващо от доколкото е възможно висш източник и доколкото е възможно чисто.Ако учението има висока степен на замърсяване, ще бъде нужно да бъдете по бдителни и да отделяте повече внимание за разпознаване на нечистите идеи, за да намерите вашата истина. Ако вие не желаете да полагате никакви усилия и ако вие не сте развили в достатъчна степен Христо-различие, то използването на нечисти учения може действително да ви заведе в задънена улица.
Независимо от това какво духовно учение вие следвате, необходимо е да ви се напомни за важния закон на духовния ви растеж, а именно закона за постоянното себе надминаване. Този закон е описан в популярния израз: „Когато ученикът е готов, учителя се появява”. Ако вие сега изучавате определено учение, то това означава, че именно от това учение сте се нуждаели, от това ниво на съзнание, което сте имали, когато сте намерили това учение.
Но ако вие духовно се предвижвате напред, то може да настъпи момент, когато ще сте готови за по-високо духовно учение. Когато това се случи, вашият АЗ ХРИСТА и вашите духовни учители ще бъдат готови да принесат това учение във вашето външно съзнание. За съжаление, много искрени, духовни ученици стават емоционално привързани към определено външно учение, гуру или организация и за това не желаят да слушат своите духовни учители. Те буквално скриват своя ум за духовните учения, които могат да ги приведат на следващото ниво.
Същността е в това, че ако вие следвате духовното учение, което е било предадено от същества от менталния план, трябва да вземете под внимание, че ще настъпи момент, когато ще бъдете готови да прекрачите по-високо, към учението, което е предадено от Възнесеното Мнозинство. Ние не пребиваваме на някакво ниво от материалната вселена. Ние пребиваваме в духовното царство и именно от това ниво предаваме нашите учения и това означава, че те са разработени с цел да ви дадат възможност да достигнете Христовото съзнание и да се възнесете в духовното царство.
Разбира се, ако вие – духовните търсачи, които са намерили този сайт, за вас следва да се смята, че сега сте готови да се обучавате с учители, които са представени на този сайт, а именно при мене и другите Възнесени Владици. Следователно вие сте готови да прекрачите по-високо към ученията на този сайт и ученията, които Възнесените Търсачи са предавали чрез другите посланици в продължение на миналото столетие.
Относително на това, как се пробуждат вашите древни спомени: просто използвайте инструментите, които аз ви давам на този сайт и вие ще се придвижите по-бързо напред, отколкото можете да си представите.
Превод от руски:Кръстина

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони