Sunday, May 13, 2012

SanJAsKa. : Звуково Съобщение на ЛюбовтаКанализирано чрез Уес Аннак
 
Аз съм SanJAsKa от Съвета на Деветимата от Плеядите. Аз идвам чрез този запис, както и чрез много други записи в този момент по много измерими начини, но чисти начини, чрез които моята енергия достига повърхността на Земята, прескачайки много граници. Много от тях се отвориха за моите енергии, както и за енергиите на Съвета, с който работя, а много от тях идват главно, за да открият резонантни енергии с тези от Плеядите и Галактическата Федерация.
Ние сме безброй много възнесени души, които са еволюирали и отделили от нашите собствени схематични класификации на по-ниското триизмерно съзнание, и ние желаем да помогнем на всеки и всяка душа, която преминава през тези уроци в този момент. Ние съдействаме и помагаме на всяка планета с по-ниска вибрация, която може да се справи с нашите енергии и да приеме помощта, която и даваме, и която те ще получат от нас с огромна Радост.
Ние лично ( Плеядианците ) сме били сред човечеството в продължение на дълъг период от време и ние наистина сме живели във вашия свят, не само с вас, но и преди текущите обстоятелства да се създадат и то в много различно време.
Уважаеми души, парадоксите, които вие забелязвате, както и множеството Вселени и множеството времеви линии наистина ще озадачат умовете ви, и за вас ще бъде изключително трудно да приемете тези толкова много нови истини, които ние споделяме с вас, както по отношение на разобличаването на тъмните сили на земята, така и във връзка с още по-сложни и трудни за осъзнаване дискусии, свързани с духовното, математиката, както и точните науки, и с вашето възнесение във все по-чисти измерения на съзнанието.
Основите на науките и основите на математиката, която вие приемате за норма във вашия свят са много кухи черупки в сравнение с истинската математика и истинската наука, която вашите учени все още не са открили, или пък целенасочено са прикрили подобни открития. Има определена нужда и аз действително искам мнозина от вас и всяка отделна скъпа душа да получи подкрепа за излизане от старите парадигми, които следват собствени егоистични желания, за да остане човечеството в продължително състояние на тъмнина.
Някои скъпи души в действителност не желаят да се откажат от образците, които са в тях, тъй като те се чувствали удобно в тях и ще направят всичко възможно да се придържат към тях и да се уверят, че онези около тях също ще се придържат към тези образци. Ние ви молим да изпращате на такива души, които предприемат подобни действия, изключително много Любов и Светлина, която е твърде необходима на тези души в момента.
Възнесеното човечество открива Любовта и Светлината, които наистина не са били използвани толкова дълъг период от време. Вие откривате тази Любов и тази Светлина и ние ви казваме, че това е добро за вас и е необходимо да бъдат изпращани както към тъмнината, така и към светлината у вас.
Опитайте се да си представите, скъпи души, как вашият свят като едно възнесено същество, като възнесена планета в действителност, как скъпата Гайя се възнася в Нейното ядро в този момент и вие също се възнасяте с Нея, а повърхността на скъпата Гайя трябва да отговори на това възнесение. Вие вече сте чували толкова много пъти, наистина, че ядрото на Гайя вече се е възнесло, но това не означава, че все още функционира така, че възнесението да може да се осъществи и на нейната повърхност.
Вие всички наистина играете изключително голяма роля, много важна и много добре оценена Светеща роля за възнесението на Земята в този момент. И наистина, скъпи души, има милиони от вас, които са дошли на този свят, за да окажат съдействие сега, и енергиите, които вие доведохте положиха основите на това прекрасно и невероятно възнесение, както и за еволюцията на всичко и всяка една скъпа душа по повърхността на Гайя, която е готова.
Ние ви молим, скъпи души, да направите опити да се свържете с нас, за да ви помагаме и водим в развитието на възнесението на човечеството в този момент, тъй като както споменахме по-рано, ние сме твърде много. Има толкова много от нас тук, скъпи души, и няма значение как ни наричате „извънземни” или „ Възнесени Майстори” или „Архангели” или с каквито и да е други думи, означаващи нашата йерархия или духовно равнище, ние „лагеруваме” тук, така да се каже.
Ние все още сме възнесени и ние ви помагаме с Радост в сърцата в този момент.
Ние бихме желали да започнем да общуваме с човечеството по много по-директен начин, отколкото сме правили това до сега, и поради това ние доведохме тук този канал, за да ни представи по този начин, а не както до сега много от вас, скъпи души, се опитвахте да осъществите контакт с нас и използвахте старите си методи, за да търсите по-високите вибрации на любов и светлина, които вие толкова искрено и силно желаехте да усетите и приемете, тъй като те могат да ви помогнат изключително много във вашия процес на възнесение.
Ние съвсем скоро ще известим чрез нашите много канали, че ще започнем да осъществяваме контакт с вас чрез още по-директни начини, в сравнение с тези, с които много от вас работят и докато разбира се, ние никога не бихме пожелали да натискаме някой да прави нещо определено, ние можем да почувстваме от нашите канали, че много от тях ще бъдат изключително щастливи да ни помогнат в осъществяването на тези толкова директни методи, така както и каналът, с който аз говоря сега, неотдавна се чувстваше по същия начин.
Разбира се, твърде скоро ( както сте чули ) ние ще се появим на вашите телевизори с първоначални съобщения и това е така, но докато дойде времето на тези изявления, ние бихме желали да осъзнаете поне повърхностно истината за това, което сме, както и за това, какво в действителност представляват нашите различни организации, съставляващи Галактическата Федерация, като всички нейни членове са възнесени същества, които желаят да ви помогнат, както и на вашия свят, в настоящия момент.
Отново ви казвам, че ние изпитваме невероятно дълбока и искрена Любов към човечеството и Земята, и ние желаем всички вие да почувствате и да излъчите тази любов към всичко и всяка душа, около вас и наистина не само да се отворите и да се разширите, както и да прочистите и отворите чакрите си, които са присъщи за телата ви, вашите храмове, още от самото им създаване и които сега просто се задействат наред с активирането на толкова много Божествени нишки във вашата ДНК.
Ние ви молим да усетите това разширение и ви молим също така да усетите любящите вибрации, които идват чрез вас, като резултат от това разширение, тъй като тези вибрации са изобилни и изключително чисти. Ние вече можем да почувстваме, че енергиините нива на човечеството достигат невероятни върхови точки, и докато по време на първоначалните разкрития се очаква вибрациите на човечеството в действителност малко да спаднат, което е и предсказано по-рано, ние все още очакваме, че мирът ще бъде окончателния проникващ аспект на всяко събитие, което идва, за да награди вашия свят в настоящия момент и в предстоящите периоди.
Нещо повече, вие сте чували толкова много за този месец Май, но това, което трябва да се каже още, и което е най-важното, е, че този месец Май е месец, в който ще се проявяват повече енергиите в езотеричен план, отколкото във физически. В действителност редица събития са подредени така, че ние не желаем да даваме заключения в настоящия момент, но през този месец ще стане твърде ясно дали те ще се случат или още веднъж ще останат в застой.
Така или иначе, тези промени са настъпили и можем да почувстваме, че мнозина от вас са твърде готови за тях, както и за отварянето на вашите тела-храмове. Ние можем да усетим, че мнозина от вас  ще предпочетат да изберат възнесената форма на Светлинно тяло от пето измерение, а много от вас ще изберат да са безплътни и да станат чисти Логуси, Източници на енергията на Любовта, тъй като наистина всички ние сме минали покрай черупките и структурите на тялото и тъй като ние всички сме Създали себе си, включително и ние, душите от Плеядите и от нашите много Кораби-Майки на Галактическата Федерация.
Има толкова много от нас, които избират форма в тяло и всякаква форма за това тяло, каквато би могла да бъде предложена, но също така има и много, които предпочитат да изберат безплътна и чиста енергия Логус, която ние всички в действителност сме.
Ние сега ще изберем да излезем от тази комуникация, и наистина тази комуникация може да ви се стори по-кратка отколкото повечето наши съобщения, предавани чрез нашия канал, но той самият току-що започна да изглажда начина, чрез който ни приема, и той става по-ясен и много по-лесен за осъществяване на нашите комуникации, така, както мнозина от нашите скъпи канали съзнателно се опитват да се свързват с нас, както и ние бихме желали да се свързваме с вас по по-директни начини.
Разбира се, ние никога не сме искали да прекъсваме вашата свободна воля и ние ви молим да ни дадете пълно разрешение, за да дойдем и да говорим с всеки канал, чрез който имаме възможност и отново бихме искали да кажем, че можем да усетим, че много от вас биха били щастливи да ни представляват.
Благодаря на  SanJAsKa.
Превод : САР

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони