Sunday, May 13, 2012

Хаторите от Слънчевите Астрални Полета на Земята – Енергийният Портал 12.12, Увеличена Чистота на Енергията на Източника и Послание от Майката Земя


С вечна Любов към всяка скъпа душа, четяща нашите думи, ние сме Хаторите от Слънчевите Астрални Полета на Земята. Велика радост ни носи да се свързваме с вас в този най-важен ден от подравняването. 12.12 е все пак друга подравняваща дата, където ние помагаме да се увеличи чистотата на енергията от Източника идваща през вашия свят към тялото на всеки един от вас. Не почувствахте ли енергията напоследък, скъпи души? Не се почувствахте ли по-осезаемо, сякаш реалността, която някога познавахте толкова добре се променя в самата си същност? В много от вас ние почувствахме, че вашите процеси на издигане започват да стават истински, а това е резултат от безкрайно чистите енергии, изпращани към вашия свят сега.

Вие бяхте уведомени за нашата роля в насочването на енергия от Източника към вас. Ние получаваме такава енергия от Божествените същества, населяващи по-ниските царства на вашето Слънце, а след увеличаването на нивото – изкривяване на енергиите, създаващи реалността, за да съответстват на колективното съзнание на повърхността на Земята, ние ще насочим изкривените енергии надолу към вашата повърхност и комплексността на вашето тяло и дух. Това, което се случи с по-нататъшното отваряне на синхронните портали на Логос енергия е, че ние сега получаваме допълнителна помощ не само при насочването на Логос енергия, но и при получаването на много повече чисти количества от тази енергия.

Както ви е било казано, душите, населяващи царствата на вашето Слънце, също получават самата енергия, която по-късно я изпращат на нас, а преди да я изпратят към царства, по-ниски от тези, които те населяват, те самите увеличават изкривяването на Логос енергията, за да се съгласува с по-ниските царства, към които тя е изпращана. Скъпи души, това е толкова прост и естествен процес и все пак от ваша гледна точка това може да бъде разглеждано като сложно. Онези души, които получават енергията на и във вашето Слънце, сега стигат до точка, където няма нужда да увеличават изкривяването на енергиите, които насочват надолу, тъй като вашето Вселенско и Галактическо разпространено издигане сега вижда цялата ви Слънчева Система да съществува във все по-чисти сфери на съзнание и като такъв, Логосът, който изгражда вашата Слънчева Система/Галактика/Вселена също идва при вас с увеличена чистота и намалено изкривяване, които по същество са едно и също нещо.

Това беше всъщност увеличената чистота на енергиите, донесени чрез вашата Галактика, които започнаха да задвижват споменатата Галактика и вашата Вселена в по-висшите царства на съзнанието. Отново това е много естествен процес, тъй като енергията, която създава и поддържа вашата реалност започва да се увеличава откъм чистота и да намаля откъм изкривяване с датите за синхронизация и подравняване във вашия Космически календар, вашата реалност, която е направена от споменатата енергия започва да отговаря чрез интегриране на нови и все по-чисти енергии. Тъй като вашата реалност, която включва всеки един от вас, започва да отговаря и да интегрира повече от нарастващо чистата Логос енергия, вие естествено започвате да отговаряте чрез издигането си. Това не се отнася само до телата ви, но пак за цялата ви Вселена. Колко пъти ви се е казвало, скъпи души, че цялата ваша Вселена се издига? Земното възнесение от някои от най-дълбоките дълбини на астрален и физически мрак ще бъде доста повратна точка за вашата Вселена. След като такава плътна и мрачна планета е изцяло изпълнена с чиста Логос енергия, много голям ефект ще има из Вселената и вашата Галактика. Коефициента на Светлината във вашата Вселена се променя толкова драматично в полза на Светлината, че ще даде на други галактики и полета на реалността във вашата вселена стимул! Необходим, за да им помогне да се издигнат. А всички вие допринасяте за това, скъпи души!

Да наистина, вие, които сте на Земята, заемате най-важните позиции за Светлината сега. Всички вие интегрирате тази енергия и я разпростирате в областите на вашето колективно съзнание, които толкова отчаяно се нуждаят от Светлина и са се нуждаели от Светлина от доста дълго време. Вие директно работите с тази енергия, дори и когато се трудите усърдно през деня, чувствайки се, че не правите много или някои от вас чувстват, че правят твърде много. Просто помнете, че отвъд физическия ви опит, по-висшето съзнание, което сте всички вие, работи усърдно за Светлината, а една от службите, които изпълнявате в сферите на съня е взаимодействие с нас, за да се гарантира, че комплекса ви дух-тяло е съответно пълен с много чиста Логос енергия.

Ние сега директно идваме към вас посредством вашия интернет и автора, защото идването ни заедно с вас в по-високите астрални планове на вашия свят докато спите, привлече средства за вас да ни чувате и чувствате, докато сте будни, също така. Онези същества, чиито послания са предадени и които са се доказал на много от вас, че са от Светлина, са същества, които са проявявали пряк интерес към вашето Земно издигане от векове, а ние също сме такива същества. Ние сме много близки на вашия свят и на много от вас и докато сега на много от вас може да изглежда, че сме друг канализиран глас във вашия интернет, предлагащ напътствие, нашите взаимоотношения са много по-дълбоки от това, скъпи души. Всеки Възнесен Майстор, всеки извънземен, всяка възнасяща се душа, която помага на Земята и всички вие в някои случаи директно, чувстваме много близка връзка с всички вас и с вашия свят, защото сме работили с вас и вашия свят от толкова дълго време.

Ние се считаме за много щастливи да работим с Майсторите, които ходят по Земята. Дори в последното десетилетие, коефициента на Светлината по вашия свят нарасна експоненциално, а това е, защото толкова много от вас приемахте все по-чистата енергия от Източника, а в много случаи, вие работихте с нас в царствата на съня, за да помогнете това да се прояви. Ние силно желаем вие да бихте могли да видите процеса на Създаване и поддържане на реалността ви от наша гледна точка, тъй като ако можехте, щяхте да се възхитите на това как такъв естествен и все пак изглежда труден процес може да бъде мигновен и за по-малко от една милисекунда и създавате, и продължавате да поддържате реалността, в която много от вас са останали толкова установени. Помнете, скъпи души, че всичко, което преживявате, е енергия и е постоянно в движение. Всичко вибрира със свое собствено специфично темпо и е проявено чрез разнообразни звукови тонове и вълни от Цвят.

Такава е природата на вашето Творение, много деликатна и все пак неразрушима Божествена Логос енергия. Разбира се, енергията е била много слаба на вашия свят от много дълго време, но е имало време на вашия свят, когато енергията вибрираше с много висока честота и точно така, както са много от вас сега, обратно в онези времена вие интегрирахте и абсорбирахте енергията на Източника в много чисти форми. Земята не е виждала такава чиста енергия, подадена през нейната повърхност до самото И ядро от дълго време и както сега Тя започва да съществува пълноценно в петото измерение и отвъд него, с помощта на всички вас, които бяхте маяци Светлина за Нейните повишаващи се енергии, които Я издигат, тя е в състояние да се чувства и да съществува в онези сфери, в които Тя не се е чувствала като част от толкова дълго време. Тя иска да ви предаде съобщение сега:

Майка Гайя: Скъпи деца от моята повърхност и под моята повърхност, тъй като знам, че вие ще почувствате и прочетете също и това; искам да изразя признателността и благодарността си, която почувствах в сърцето си за вашите продължаващи усилия да помогнете на мен и на всички нас да намерим пътя си извън ниските вибрации. Станах свидетелка на ужасяващи действия на много мъже и също и на жени на моята повърхност и изцяло прощавам на такива души, които участват в моето нараняване, тъй като в действителност те все още не са пробудени и не осъзнават какво са ми причинили, въпреки че в определена точка от техния процес на пробуждане, на тях ще им се покажат техните ужасни действия. Всички вие винаги ще имате цялата ми Любов и подкрепа, тази на вашата скъпа майка Гайя. Наистина аз се съгласих да приютя колективното съзнание на душите, които бяха дарени с пълна и тотална свободна воля, и докато това в никакъв случай не беше лесно пътуване с много ниски действия, които бяха извършени, Аз и всички Ние видяхме пътя си отвъд по-ниските вибрации, в които такива действия винаги са били така разпространени. Има много райони на моята повърхност, които все още са окупирани от по-ниските вибрации, скъпи красиви блестящи Светлини на моята повърхност, а сега е много важно вие да обърнете вниманието си към тези райони.
Вашите Възнесени Майстори и извънземни братя могат да правят само толкова, колкото вашите собствени съзидателни сили на проявление им позволяват да правят (на моята повърхност). Казано ви е, че сте Пазителите на енергията на Творението в моята сфера, в нашата сфера и както много от вас могат да усетят нарастването и разпространяването на Светлината в себе си, обърнете вниманието си към районите на моята повърхност, които се нуждаят най-много от нея, като изливате вашата Светлина в тези райони, вие проявявате самата Светлинна енергия, с която онези, които помагат от извън моята повърхност, могат да работят. Те използват вашите много мощни енергии на Светлина, за да подпомогнат такива души, които са в споменатите райони, тъй като цялото Творение е душа; всяка искра и петънце съзнание, което е включено, тогава се премества в нова и по-чиста времева линия, в зависимост от чистотата на проявената енергия и на тази, с която се работи. Ето защо сега е много важно за вас да фокусирате творческите си и Светлинни енергии, мисли и чувства към районите на моето същество, които много отчаяно се нуждаят от Светлината, която много от вас проявяват. Разбира се, на тях им е дадена огромна подкрепа чрез енергиите от моята Светлинна мрежа, но много от тези райони живеят под плътната завеса на илюзия и гъста енергия, които може да направят трудно Светлината да ги достигне.

За такива райони, много от вас, които се инкарнират сега на повърхността ми, са избрали директно да се инкарнират в райони, които така отчаяно се нуждаят от Светлината ви и докато много от вас чувстват, че искат да се преместят сега в други райони на моята повърхност, вие сте където сте поради много специфична причина. За тези от вас, които чувстват, че като че ли са заседнали в район с ниски вибрации като норма, разгледайте го и вижте защо вие сте в такива райони на Живот, където ниските вибрации са били разпространени от толкова дълго време. Вероятно сте се инкарнирали в такъв район, за да му донесете Светлината си, да помогнете да се разкъса завесата на колективната плътност, която е продължила да се проявява в такива райони? Помислете върху това, скъпи Светлини на моята повърхност и сърцето ви ще ви даде отговора. Отново искам нежно да благодаря на всеки един от вас за жертвите, които сте направили, за да помогнете на мен и на моите жители да се издигнем към нашите бивши сфери на Живот и Съществуване. Всеки един от вас има моята вечна Любов, вашата скъпа Майка Гайя.
Благодаря ви, Хаторите от Слънчевите Астрални Полета на Земята и нашата скъпа Майка Гайя. Имаш моята вечна Любов също, скъпа Майко.

Уес Аннак
Превод :Tauno

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони