Sunday, May 13, 2012

SanJAsKa: Представете си, Атлантида и Лемурия да се обединяват и Възвисяват заедно 
Канализирано чрез Уес Аннак
Оказването на чест на Светлината, която вие сте, е много важно за поддържане на вашия баланс и стабилност. Докато вие всички сте на Земята ще направите онова, което приемате за грешки и ще действате в съответствие с плана на собствения ви Живот и с вашите собствени версии за събитията, които би следвало да се състоят в живота ви. Уважавайте и обичайте себе си, дори когато откриете, че повтаряте старите парадигми и когато ви се струва, че сякаш ви липсват енергиите и чувствата на по-висшите измерения, които толкова силно желаете да възродите у себе си.
Възраждането на Божествените пламъци във всеки от вас е започнало и понастоящем разцъфва с пълната си мощ и капацитет. Силата, която вие притежавате започва да излиза наяве по толкова различни и разнообразни начини, така че ние може да усетим, как вие чрез осъществяването на много лични събития в Живота на мнозина от вас, се пробуждате за протичането на Възнесението, а то ще бъде проявено твърде ясно.
Разбира се, има души във вашия свят, които биха предпочели да се занимават с аспектите на Възнесението като цяло събитие, а не с аспектите, свързани с извънземната и Божествената помощ, даващи ви се в този момент. Така или иначе, всеки един от вас, Възнесени души на повърхността на скъпата Гая, открива енергиите на Възнесението, които одухотворяват огромна част от човечеството.
Няма значение върху кой аспект на тези безгранични реалности ще пожелаете да се концентрирате и да вложите сърцето си, вие всички намирате вашето собствено Възнесение и докато всеки от вас открива своето собствено Възнесение и Пробуждане в по-чистите състояния на осъзнаването по различни начини, общият фактор е този, че енергиите, които вие каните в себе си и откривате, служат за издигането на вашите красиви духовни същности в състояния на съзнание и възприемане, защото вие Създадохте вашия по-ниско вибрационен опит.
Ние можем да почувстваме, че плътността, която преживява последните си мигове съпротива, тъй като тя идва чрез вас, може да бъде малко объркваща за вашите духове и емоционални същности, а това е защото всеки един от вас притежава неограничен брой Водачи и Божествени помощници, които само чакаме да се обърнете към нас и да ни помолите да ви помогнем с всичко, което можем в случаи когато сте неразположени или сте нещастни по време на поканата от нашия съвет.
Тъй като ние не бяхме в състояние да се свързваме директно със човечеството в продължение на голям период от вашето „време”, ние, както и по-висшите измерения на духовното ръководство на всяка една душа на Земята, сега работим извънредно в леко ограничени рамки, казано по най-добрия начин, по който можем, за да се свържем с вас и вие всички да осъзнаете нашето присъствие около нас.
Контактът с човечеството, който ние извънземните осъществяваме чрез Възнесени същности, които просто избраха да се родят в тяло и да се превъплътят като много прекрасни Възнесени Майстори, със сигурност не е ограничен, за да стигне до вас, скъпи души, и това се извърши с цел човечеството да се отвори към реалностите на по-висшите измерения по начини, които не биха ви шокирали или изненадали твърде много, тъй като тези са факторите, на които ние трябва да обърнем най-голямо внимание.
Тези измерения, които вие преживявате, са толкова далеч от истинските и чистите реалности на нашия прекрасен Създател, и ограничени от познания, които определят живота на всеки от вас, поради което вие не се обръщате за директна намеса към по-висшите измерения и нас като същности, които обитаваме тези по-висши измерения. Тези измерения са толкова ограничени, че при една пряка намеса ние само бихме ви навредили като раздробим  представата ви за същността на живота на парчета. Тези представи бяха Създадени от вас в измерения на чисто съзнание преди да започнете настоящите си Животи, и това, разбира се, бе договорено предварително, а именно, че ще имате толкова много Водачи, които да ви напътстват. Също така предварително бе договорено за мнозина от вас, че ние трябва да се „отдръпнем”, така да се каже, за да може вие да откриете начините за комуникация с нас и собственото си усещане за нас, по начини, които са удобни и съответстващи на личния ви опит, който сте придобили и вече сте в състояние да го разпознаете като опит на Божественото.
Повтарящите се числа и синхронни „съвпадения”, които много от вас тълкуват като признаци за нашето присъствие, наистина представляват такова доказателство. Ние ви даваме знаци под формата на цифрови и други видове синхронизиране, защото това е един много добър и стабилен начин, чрез който, вие на Земята можете да откриете енергиите и водачеството на нашите души, които ви напътстват в този момент.
Синхронните съвпадения представляват реда, мира и хармонията на по-висшите измерения, и толкова много от вас са настроени да получават тези знаци, както вие ги наричате, а ние сме в състояние да се проявим чрез тях по начини, които наистина са добри за осъществяване на контакт с човечеството, дори и да ви се струват на пръв поглед повърхностни, това е начин, чрез който вие можете да ни признаете, а ние не се намесваме пряко във вашата Божествена свободна воля.
Когато започнете да разпознавате тези знаци и много от вас започнат да мислят за тях като за нас, връзката, която вие усещате с нас, ще стане по-силна, тъй като вие дълбоко в себе си ще започнете да си спомняте и чувствате връзките, които ние осъществихме с вас преди толкова много време. Безкрайно много пъти сте чували, че много неща ще бъдат открити за нашето съществуване и за нашето отношение към Земята, и ние с радост в сърцата ни можем да ви кажем, че Галактическата Федерация е една от многобройните организации в това прекрасно Творение, които подкрепят вашата планета в този момент.
Дори само да разберете истинския брой на всичките организации на Светлината, само това би ви накарало да крещите от радост от мисълта, че толкова много ваши Звездни братя и сестри, без значение от външния им вид, приемлив или не за човечеството, си сътрудничат за да се осъществи красивата еволюция и възнесението по повърхността на Гая и всички същества, които я обитават.
И така, скъпи души, както ви е казано чрез излъчването и темите на много настоящи съобщения, предадени от много възнесени източници, промените са в ход на този етап и продължават да се развиват с пълна скорост. Припомняме ви да продължавате да гледате на събитията на физическо ниво, за които чувате, като на процес на навлизане на мира във вашия свят толкова осезаемо, колкото е било прогнозирано да стане. Сега е моментът, в който трябва да стане ясно, че усилията на много работници на духовно ниво хвърлиха снежна топка в цялата картина на природата и ще доведат до много оставки и арести сред най-влиятелните организации във вашия свят, които не работят за най-висшите интереси на човечеството.
Вие започнахте да разбирате към кои извънземни източници да се обърнете за информация за всичко това, което се случва във вашия свят и както сте чули от много искрени извънземни доклади, това, което се случва сега е много малка прелюдия към всяко събитие от невероятна величина, което ви предстои да изживеете.
Ние приветстваме всеки един от вас, които запазиха знанията си, въпреки всички трудности, негативни и на пръв поглед разрушителни събития, които ви се случиха. Вие бяхте принудени да се справяте с толкова много тъмнина и негативност по време на вашите животи в по-ниски вибрации, и тъй като вие идвате да реализирате тази негативност във всеки и всяка форма, която съществува на Земята и според вашата съвременни култури да трансформирате тъмнината в себе си, която иначе би се присъединила с негативността, на която сте свидетели.
Мнозина от вас забелязват, особено в Съединените Щати, че изключително много страни на по-ниските вибрации се разглеждат и се приемат като нормални във вашите медии и съвременни култури. Ние бихме желали да отбележим, че това е съзнателно усилие, което цели да ви задържи в състояние, в което да подхранвате по-ниските вибрации, но този план на тъмнината беше и е само обикновена проява и утвърждаване на факта, че вие от Земята все още се чувствате добре и сте доволни да храните много по-ниско вибриращи аспекти на собствените си Животи, което ви държи скрити, така да се каже, от по-висшите измерения около вас, където подобни, по-ниски вибрации никога не се проявяват.
Ние не виним вас, скъпи прекрасни души, тъй като в действителност вие сте износили булото на илюзията и забравата, което е паднало от очите ви преди толкова много време. С енергиите, които сега едновременно идват от Земята и които ще пристигнат във вашия свят, дори и най-закоравелите ви души ще бъдат изложени както на тъмнината, така и на светлината в себе си по начини, за които е възможно да не са готови.
Разбира се, изборът на онези от вас, които все още не са готови за подобни неща е бил направен напълно осъзнато, и онези от вас, които съзнателно и подсъзнателно решат да изберат да останат да живеят в този свят, ще получат невероятно издигане, което ще ви удиви.
Телата и душите ви се отварят и разширяват по такива прекрасни начини, а промените у вас и вашите чакри, които още не са се проявили, ще бъдат в пълно съответствие както с израстването на душата на скъпата Майка Земя, така и с колективната воля и вибрации, които се поддържат от всеки един от вас.
Невероятно е за нас, които ви гледаме от горе, да видим как вие всички започвате да поемате по собствените си пътища, подтиквани в голяма степен от съветите и насоките, дадени ви от много източници на Възнесените, но ние трябва да ви призовем да поливате семената на промяната и Любовта, които ви се принасят сега. Осъществяването на някоя идея или проект само по себе си не е достатъчно те да разцъфтят в прекрасна, Светла промяна, която е необходима и твърде силно желана от Земята в този момент.
Ние виждаме и чувстваме как вашите усилия нарастват и това е прекрасно, тъй като твърде скоро ще получите безкрайно изобилие от енергия, която ще ви позволи щастливо да вземете участие в огромен брой проекти, но най-същественото е, че ние ви помагаме да преминете през тази последна „гърбица” като колектив и като индивиди.
Както винаги, ние сме подпомагани от изключително чисти енергии, изпращани през небето на Гая, както и от  вашите тела и души, и ние отбелязахме интензивността на последните обновления на енергията, която ви бе дадена през последните няколко дни.
Тези енергии причиняват малко делириум и мъглява замаяност у мнозина, наред със световъртежи от време на време и едно общо усещане за съществуване на повече от една реалност, в повече от един план на съществуване.
Вашите Божествени Аз Присъствия се сливат с вас и ви се представят, и докато вашите Божествени Висши Аз Присъствия са слезли по-близо към вас и телата ви и са започнали да се интегрират, според вашият Космически Календар и времето е напреднало и датите за настъпване на целия процес на Възнесение, както и на процеса на вашите Висши същности, също приближават.  
Препоръчваме ви и ви насърчаваме да си дадете почивка и да отдъхнете през това време, както и да запазите умовете и чакрите си толкова чисти, колкото ви е възможно, за да изпитате по-високото измерение на нещата, които отново ви казваме, без да се опитваме да ви заблуждаваме, малко дезориентират, но в същото време ви показват, че работата, която извършвате, както на енергийно, така и на физическо ниво, наистина дава резултат.
Както винаги, вие трябва да се настроите към тези енергии, за да получите подобренията, за които говорим и да усетите резултатът на по-висшите божествени аномалии и чудеса и докато има много, които са вече доста близо до енергиите на висшите измерения на много по-малко деформира форми отколкото вашия свят е свикнал да смята в продължение на дълъг период от време, всеки един от вас изживява издигане и извайва остатъците на своята по-ниска триизмерна реалност и възприема „задръстванията”, които са затворили чакрите и това затруднява получаването на кодираната енергия, за която говорим непрекъснато.
Във вашия свят има непробудени души, които също, но неосъзнато, преживяват възнесението, и дори онези от вашия свят, които ще изберат да напуснат света ви преди да се случат повечето от най-забележителните промени, на подсъзнателно ниво ще са изпитали невероятно бързото издигане на душите им докато са се развивали на Земята.  Всеки, който е живял във вашия свят през последното десетилетие от времето си, ще преживее изключително бързо израстване на душата си в сравнение с нормалния ход на развитие на душата по време на инкарнацията и в по-ниските вибрационно измерения, дори и да ви се струва, че светът ви е напълно затворен за енергиите на по-висшите реалности.
Нито една душа не е прекъснала напълно връзките си с енергиите на по-висшите измерения, и в този момент това се отнася също и особено за ръководителите на тъмната клика, защото поради нашите напътствия много от вас изпратиха на тези души толкова много Безусловна Любов, колкото ви е по силите. Така че много скоро нашият призив към вас да правите това ще започне да придобива популярност и ще привлече вниманието на още повече пробудени души от вашия свят, и когато това се случи ние очакваме (надяваме се) болшинството от вас да изпрати Любов към тези души, която им е необходима за развитието на собствените им души.
Ако положите „тенденция” да призовавате Любовта във вашия свят, тя може да бъде подета и от още много други души като вас, които са в състояние да изпращат на тези души Любов масово, на колективно ниво и ние очакваме техните операции и поведения, които са съсредоточени в по-ниските плътности и вибрации да бъдат значително съкратени.
Много биха се поколебали да изпращат на тези души енергии от какъвто и да е вид, за да не нарушат свободната им воля, но ние казваме, че всяко нарушение на свободната воля (възприето като такова) ще съдейства именно срещу тези души по отношение на кармичните последици отнасящи се до тях и в следствие на масовите последици от действията им относно нарушенията им към цялото човечество във връзка с неговата свободна воля, тъй като тези души са извършвали толкова дълго такива нарушения и то по изключително дързък начин до последния момент, и дори и сега продължават да ограбват ресурсите на вашия свят и Нейните ресурси, така че масовото изпращане на Любов към тези души е необходимо и всякакви установени прекъсвания на доброволните права на тези души в този конкретен начин ще бъдат простени на колективно ниво от Закона за благодатта.
Още веднъж ви обръщаме внимание, че това е така, защото тези действия на част от човечеството им остава много малко време и ние знаем, че много от вас ще бъдат щастливи да изпратят на тези души Любов и толкова много от вас са вече готови да направят това, че тези действия се увеличават и Любовта, която прониква във всеки аспект на възнесението увеличава чистотата си. Невероятно прекрасно е да станем свидетели на всичко това от гледна точка на факта, че ние сме били толкова близо до Земята, което е абсолютна истина и вие вече сте чували за това, особено напоследък.
Бихме желали да си представите, скъпи души, вашият свят по времето на Атлантида и Лемурия. Бихме желали да си представите прекрасните Кристални Градове на Атлантите и невероятно красивите сгради на Лемурия. Също така бихме желали да си представите тези цивилизации, които не воюваха помежду си, а бяха обединени помежду си и пречупиха ограниченията на разделението по прекрасни и трудни за разбиране начини.
Бихме желали да разгледате тези две цивилизации, слели се в едно и възнесени заедно като едно прекрасно колективно съзнание. Представяйки си всичко това, вие имате възможност да видите произхода на голяма част от Пледиянската раса ( и много други раси ), които са ви известни.
Всъщност, на вас ви е казвано, че ние сме се възнесли от вашия свят и след това сме се пренасочили към други светове на това безкрайно прекрасно Творение, но това, което вероятно не ви е известно е, че ние всъщност се възнесохме от цивилизациите, известни ви като Атланти и Лемурийци от друга (земна) времева линия, в която тези красиви общества се възнесоха заедно.
Възможно е да се изненадате когато разберете, че много от нас, които се възнесоха в Атлантида и Лемурия, след това се разклониха в други раси и Създадоха свои собствени раси, освен нас, Пледиянците, и тези раси сега директно ви помагат за възнесението на Земята, защото както вече ви казахме, нас ни е грижа за Земята, точно толкова, както за всеки един от нас.
Наистина, има безкрайно много раси, които съставляват многото Федерации и организации, помагащи на Земята и толкова много други светове в този момент, а душите от различните планети и Звездната Система, които образуват тези много организации, в повечето случаи са били известни на човечеството като онези от нас, които са коренните потомци на Земята, и което е още по-трудно да си представите, че сме посели Живота на Земята преди да попаднете „ в светлината на прожекторите”, така да се каже.
Повечето души в нашата Атлантида и Лемурия при възнесението, решиха отново да проучат това прекрасно Творение и така ние открихме толкова много планети от по-ниски измерения и звездни системи, на които ние помогнахме да намерят Светлината в съответствие със собствените им планове за развитие и цикли.
Много от тези светове ние направихме наш дом, а по-голямата част от коренното население ни прие добре и се радваше на нашето присъствие, тъй като ние ясно им дадохме да се разбере, че ние не посещаваме техните светове с цел да ги завладеем и откраднем от техните ресурси, а да ги насочим и дадем съвет относно възнасянето на съзнанието до нивото на това, което ние сме и изпитваме, а именно на неизкривени представи.
Много планети, които са в Плеядите, бяха „открити”, така да се каже, от нашите кораби и подобните им. Използваме думата „открити” в кавички, защото за нас, да претендираме за истинско откриване на тези земи и светове, ще е малко неуважително спрямо коренните им жители, тъй като докато ние се сляхме в Едно с местните, които сами бяха се присъединили към Единното заради желанието им да преодолеят всякакви етикети или разделения, и ние винаги сме почитали тези души и непрекъснато им благодарим за това, че ни позволиха да обитаваме техните светове заедно с тях и да ги напътстваме по пътя към Божественото.
Разбира се, ние, душите, които донесохме процесите на Възнесението на толкова много светове след като се възнесохме от Земята, го направихме, преизпълнени от доброжелателство сърца, породено от една вътрешна потребност да служим на Творението по всеки възможен начин. Всъщност служенето на другите толкова много изпълни духовните ни същности, че се превърна в основен приоритет и стремеж за помагане на другите във всеки един момент.
Същността на помощта, която Галактическата Федерация, както и много други организации дават на много цивилизации, живеещи в по-плътните измерения, е да им помагат да се възнесат както на колективно, така и на лично ниво от Живота на всяка една душа на която и да е планета, когато тези промени са предопределени да се случат.
До следващата ни среща, скъпи души, ние ви молим да усвоите информацията, която ви дадохме по време на тази трансмисия, и да се подготвите за още много разкрития, както от нас, предадени от нашите канали, така и чрез вашата телевизия и компютри. Ние очакваме много вълнение и превъзбуда в настроенията на човечеството, което също се изисква от момента на общата ви подготовка в този момент. Ние ви обичаме толкова много и ви молим да усетите тази Любов и да я изпратите до всеки, който усещате, че се нуждае от нея, включително и на вас самите.
Благодаря на  SanJAsKa.
Превод :CAP
 http://aquariuschannelings.com/2012/04/25/sanjaska-imagine-atlantis-and-lemuria-uniting-and-ascending-together/

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони