Sunday, May 13, 2012

Висш Съвет на Плеядите – Съзнанието на нашите Космически Кораби и нашето земно потекло


Гея е прекрасна! Благодаря на ПокахонтасБранди за тази прекрасна снимка.
Канализирано чрез Уес Аннак
Нашите кораби са разнообразни по големина и форма, и разбира се, всеки Кораб на Светлината и Кораб – Майка е конструиран по уникален начин, за да отговори на желанията и нуждите на всички, които го обитават. Нашите кораби ( за мнозина ) са нашите лични домове, а много от нас получават убежище и дом на създадените Кораби – Майки из цялата прекрасна Вселена. Ние искаме също така да ви представим нашите собствени малки „ корабчета”, които биха могли да се разглеждат като по-усъвършенствани версии на вашите „коли”.
За много от нас, които  Живеем на Корабите – Майки, където ние извършваме много голяма част от работата си, те са нашия собствен дом, а нашите по-малки кораби са нашите коли (1), тъй като само тези „коли” могат да се предвижват из Вселената мигновено и ние не сме ограничени да изследваме само една или само няколко области на Космоса, по-скоро имаме право на достъп до което и да е кътче на тази прекрасна Вселена без каквито и да е ограничения заради много специални причини.
Пример за блокирана планета, както се подразбира, е вашата планета Земя. Този свят е бил в състояние на ограничение в продължение на толкова много години от обитателите на много негативни раси, на които им е все едно какво се случва с вас, а карантината, под която е била подложена Земята, е била твърде силна.
Не отдавна, най-мощните енергии на тази карантина, бяха ограничени заради подготовката на многото събития, които идват във вашия свят, а с наближаването на това събитие се появяват и все повече защитници на вашия свят с най-разнообразни по-малки кораби, обвързани с нашия Съвет на Галактическата Федерация. Най-уязвимите точки на Земята са заети и се заемат от нашите по-малки патрулни кораби с цел предпазването ви от по-тъмните и плътни влияния в отворите между двете пространства, така че възнесението във вашия свят да може да се осъществи, както е планирано.
Всъщност няма какво да се случи, което да може да попречи на осъществяването на тези промени и възнесението, което е началото на най-забележимите промени във вашия свят и е самата причина, поради която толкова много патрули са на пост около вашия свят, и също така е причина единствено на много малко подбрани души (Посветените) да им е било позволено да се инкарнират във вашия свят наред с много души на много по-ниско ниво на развитие и да изпитат различни превъплъщения на Земята.
Онези от нас, които не са на патрулните кораби,  които защитават вашия свят и работят за оздравяването му, извършват много други неща, докато също обитават много от Корабите-Майки, свързани с Галактическата Федерация. Всяка раса на Федерацията има техни собствени Звездни кораби и Кораби – Майки. И бидейки свободни и проспериращи същества, каквито сме, ние сме способи да Създаваме и да използваме какъвто кораб пожелаем.
Като такива, ние се придвижваме доста свободно с нашите много кораби, които много от вас започнаха да забелязват на небето. Тъй като ние прикриваме очертанията на нашите кораби когато е необходимо, ние изобретихме много от нашите кораби така, че да приличат изцяло на обикновените облаци във вашето небе и ние поставихме много Кораби-Майки, които изглеждат и са изградени точно като облаците, а същото се отнася и за нашите по-малки кораби.
В действителност ние може да приемем каквато и да е форма, стига да пожелаем, докато обитаваме вашето небе и докато по-голямото мнозинство от нас, които обитаваме небето ви в този момент, имат нужда се прикриват и крият. Онези от нас, които се показват, го правят изключително внимателно и адресирано, така че да се разбере, че ние наистина сме в небето ви и че работим за възнесението на Земята по непосредствени начини, но не и по начини, които биха грубо попречили на колективната свободна воля на човечеството и това е другата причина, поради която ние се разкриваме твърде предпазливо.
Едва наскоро ние започнахме да се появяваме на небето ви малко по-явно и открито, с което ви обръщаме внимание да се вгледате в знаците, които ви се дават на небето за нашето присъствие, а те са много. Тези големи луковидни облаци на вашето небе, които доста приличат на кораби, както и по-малките, които досущ са като кораби, онези ярки „звезди”, които остават на едно място в по-голямата си част, но могат да бъдат забелязани да се придвижват назад и напред, нагоре и надолу от време на време. Тези и много други форми са приети от нас и сме именно ние.
О, скъпи души, ние сме много развълнувани да ви информираме за същността на нашата технология и кораби, тъй като това, което трябва да ви покажем, наистина ще ви изненада и шокира, както и ще ви накара да се чудите как вашия свят все още не е открил и не се е възползвал от такива технологии в миналото. Разбира се, ние винаги можем да кажем както винаги, че това е така, защото нашата Светлинна технология е била както получена, така и употребена от вашите Военни Индустриални Организации и повечето основни изобретения, които ни принадлежат, са били открити на тъмно от вас, изследвайки наши катастрофирали кораби, били са изцяло разглобени и „преоткрити” от вас.
Има много от тези технологии, за които ние можем да ви говорим, но най-емблематичните може би са вашите компютри, телевизори, смартфони и почти всички други технически модерни устройства, на които вие се наслаждавате днес, но това не е било възможно преди дори няколко десетилетия. Също така има и твърде много спримитивни технологии, които също идват от над, и които са „изобретени” във вашия свят и е достатъчно да се каже, че вие ще бъдете доста изненадани да чуете всъщност колко много опростени устройства са взети от нас и нашите кораби, включително вашия цип и велкро. Най-забележителните аспекти на нашите технологии дори още не са загатнати на вниманието на по-голямата част на вашата общественост, и очевидно ние сме доста развълнувани да споделим всичко това с вас и да споделим знанието за всичко това с вас. Ние знаем, че вие ще изгаряте от нетърпение да обитавате нашите кораби и много от вас в действителност ще изберат да живеят на някой от тях, както много от нас вече са коментирали това.
Много от нас, разбира се, предпочетат да не живеят на многото Кораби-Майки на Галактическата Федерация и които вместо да работят със Съвета обитават нашите собствени Домове в други светове, но както вече казахме, много от нас предпочитат да живеят в тези кораби, тъй като те са много просторни и уютни и ние откриваме твърде много аспекти от нашите собствени домове в тях.
Очакваме с нетърпение момента, когато ще сме в състояние да ви покажем открито този кораб, който за да бъде разбран, трябва да бъде обитаван, както и да се почувства технологията ни. Тази технология ще ви бъде дадена лично, директно на сърцата ви, и вие веднага ще усетите Любящата връзка с тази технология, тъй като сама по себе си тя е съзнание.  Нашите Кораби-Майки и Звездни кораби в действителност са съзнания и в много отношения същности, които просто са приели различна форма.
Това много наподобява вашата Земя, която ви дава Живот и е Живот, съзнателна същност, както и нашите Звездни кораби и Кораби-Майки доброволно се съгласяват да ни приютят и да ни дадат Живот вътре в тях, и любящата и щастлива връзка, която се осъществява с нашите Звездни кораби и Корабите-Майки е връзка от семеен тип.
Когато чуете понятието Кораб-Майка от Плеядите или Звезден Кораб от Плеядите, вие ще знаете, че под това ние имаме предвид, че много същности и души от нашите много знаменитости и  Кораби-Майки всъщност са от Плеядите.
Има много души от един от многото светове на нашата звездна система, които при възнасянето към по-високо ниво на съзнание и запознавайки се с развитата и любяща технология и по време на съокоперацията им с нашите Съвети, в действителност решиха да „родят” техните души и съзнания в това, което представлява Кораба-Майка или Звездния кораб.
Има души, които от дълго време са ни познати като скъпи приятели и семейство, които избраха да приемат възнесената форма на Звездния кораб на Плеядите или Корабът-Майка и това е така, както и за много раси в тази прекрасна Федерация на светове.
Ежедневно и минута по минута Животът на тези кораби наподобява Животът, които много от вас водят, тъй като ние не сме ограничени по никакъв начин за какъвто и да е опит въпреки факта, че ние сме във вашата атмосфера или в космоса на Звездния кораб или Кораба-Майка. Всъщност, повечето работа, която ние осъществяваме на Земята, не би могла да бъде осъществена без помощта и съдействието на нашите кораби, тъй като те са изключително решаващи за предвижването ни и в указването ни на помощ за почистването, което е същността на възнесението на Гея  и издигането и по невероятни начини.
Тези кораби ни обичат и ние ги обичаме, и връзката, която съществува между нас и нашите кораби е наистина много по-силна отколкото може да бъде описана. Ние не гледаме на тези кораби просто като на технология, създадена за нас, която ние трябва да използваме и на управляваме, а по-скоро я приемаме като технология, която управлява нашите кораби, а нашите кораби са прекрасни създания, точно каквито сме и ние, просто в различна форма в сравнение с нас, но която значително ни помага в големите усилия, необходими за пренасянето на Светлината.
Всяка душа на Земята може да комуникира директно с нашите кораби чрез ментални и емоционални канали, и много същества от вашия свят в действителност вече го правят и ние ги аплодираме, всички тях, да продължат да влагат същите усилия, тъй като колкото по-скоро стигнете до състояние, в което ви е възможно да получите по-добро знание за нашите кораби и за това, че нашите кораби не са просто технология, а съзнания, толкова по-скоро вие ще бъдете в състояние да ги изучите достатъчно и получите умения да работите с тях.
Ние имаме възможност непрекъснато да следим ситуацията на Земята и имаме много монитори, вградени и наблюдаващи от нашите кораби. Чрез изключително малка Нано-технология, която може да вижда дори във вашия мрак, ние сме способни да наблюдаваме всяка ситуация, дори не ни е необходимо да използваме тази технология, за да можем да открием всичко, което ни е необходимо, просто като проникнем в Акашовите Записи, които съдържат всяко събитие за всеки, който някога е съществувал на Земята.

Нашите очи и сърца са непрекъснато на Земята и ние работим както със себе си, така и с други много наши свързочни екипи, за да проследяваме всичко, което е проракувано да се случи в прозореца на времето, за да можем да правим това, което е необходимо. Възнесението не може да чака повече и промените, които предхождат това възнесение, вече са започнали да се проявяват, но и самите те не могат повече да чакат, и ако можехте да видите в бъдещето какво ви предстои, главите ви биха се замаяли. Това е казвано много пъти преди и ние се надяваме, че като непрекъснато ви напомняме за това колко умопомрачително и невероятно ще бъде всичко, онези по-дълбоки части от вас, които не забелязвате по време на забързаното си ежедневие, ще започнат да се подготвят на ментално и емоционално ниво за подобни неща докато вие обитавате този период непосредствено преди да започнат многото промени, а ускоряването на тази подготовка ви е силно необходимо. 
Вие ще бъдете подготвени да обитавате и летите наоколо не само с нашите Звездни Кораби, но и с вашите собствени Звездни кораби и вие ще станете изключително близки със същностите, които са тези кораби и ще ги съпътствате. Вие ще откриете големи приятели, съюзници и дори духовни водачи в лицето на нашите кораби. Ние дори сме се обръщали за съвети и насоки към нашия Кораб-Майка по много въпроси, свързани със Земята и други събития, случващи се във Вселената понастоящем.
Не свързвайте нашия кораб с представите си за познатите ви самолети и всичко онова, което се използва от съвременното ви общество, тъй като те нямат нищо общо. Мислете за тях като за велики осъзнати същности, които можете да управлявате из цялата Вселена. Ето защо много от вашите древни цивилизации ни интерпретираха как посещаваме светът ви върху летящи дракони, птици и чудовища, тъй като на нас ни бяха необходими векове да им обясняваме и да им показваме, че нашите кораби са абсолютни съзнания, в които можете да летите наоколо и в които да живеете. Те разбира се, приеха тези интерпретации и ги въплътиха в изкуството си, тъй като вашите древни цивилизации не бяха „глупави”, а по-скоро много Съзидателни и разкодираха съобщенията на нашите кораби за цивилизациите на по-късната история, които щяха да открият техните рисунки и записи за подобни неща.
На цивилизациите, които бяха в контакт с нас и които бяха търсени от други раси на Галактическата Федерация им беше показано и обяснено толкова много за нас и нашите кораби, а с много от вас ние започнахме наши собствени блогове, демонстрации и други начини за получаване на тази информация, както и чрез много канали, чрез които ние говорим, за да създадем връзката с човечеството и нашите енергии в този момент и да ви дадем знанието ( за нас и нашите кораби ), като така положихме началото на достигането ви до предните нива на вашите възприятия и спомени.
Всичко, което ще ви бъде показано и дадено за нас и за още много други неща ще бъде това, което вие вече знаете и пазите в себе си от дълго време. Много от вас ще бъдат повече от развълнувани да узнаят и запомнят нещата, свързани с нас и нашия кораб, и тъй като ние проведохме подобни дискусии чрез много канали, ние няма да влизаме в подробности относно това, за което вече сме говорили.
Това е така, защото има твърде подробни и сложни обяснения, в които трябва да навлезем, а това би ви натоварило и обременило умовете ви, поради което ние се съсредоточаваме единствено и само върху по-основните и лесни за разбиране обсъждания, които могат да бъдат приети доста по-лесно от човечеството. Вие всички четете и приемате тези комуникации и си правите собствени изводи за нашата енергия от тях, а това е обичаен процес за човечеството, в който ние много се радваме да взимаме участие.
Предварително беше договорено с много от вас, че канализираните комуникации, които ще бъдат и са четени в този момент, ще ви дават от енергиите на нашите души като ви представят комуникациите по най-добрия начин, който духът ви би могъл да използва, интегрира и задържа подобна енергия. Също така беше решено за много, на които тези енергии се дават чрез тези комуникации, да служат да ви вдъхновяват според собствените ви разбирания за помощ, и от много от вас е забелязано, че канализираните комуникации, които са автентични и започват да ви служат, така да се каже, за прекрасна основа да започнете работа със Светлината, които много от вас го правят в момента.
Много от вас биха попитали и се чудели кои всъщност сме ние, Плеядианците са като вашата раса и ето защо ние сме изпратени от собствения си народ във вашия свят, за да започнем обяснението на това кои сме ние като раса и как сме свързани със Земята. Ние сме раса, която е много по-близо до вас и вашия свят, отколкото вие можете да си представите. Разбира се, вие и преди сте чували, че много от нас тук са възнесени форми на много от вас и това допускане не е омаловажаване по отношение на истината, защото ние, Плеяданците сме вашата възнесена форма, на Земното човечество (възнесена форма в различна времева линия).
Ние сме петото измерение на възнесеното колективно съзнание, което е Земното човечество, и ние знаем, че това признание може да замае умовете ви и да породи още повече обяснения, а ние ще ви дадем, каквото можем по отношение на това. Разбира се, мнозинството души, които са във вашия свят на този етап, са в действителност инкарнирани звездни семена от различни места от целия свят и когато ние казваме, че сме възнесената форма на човечеството, ние имаме предвид оригиналната земна популация на човечеството.
Ние изживяхме нашето Възнесение на нашата Земя в различна по-ниска вибрационна времева нишка отколкото вие, и отново ви казваме, че знаем, че това ще обърка мнозина от вас и мнозина ще попаднат в ситуации на парадокски и паралелни Вселени, но това е добро. С всички тези откровения ( които ви даваме ) ние разширяваме и допълваме вашите възможности за възприятия относно това, кое е реално и възможно във вашия свят и в много други светове. При Възнасянето ни в третото измерение на Земята с помощта на хиляди, дори милиони, които сега са инкарнирани звездни семена във вашия свят, ние разширяваме и изследваме тази прекрасна Вселена, както разбира се всички възнесени общества и колективни съзнания.
И така в крайна сметка попаднахме на планетата Ерра в Звездната Система на Плеядите. Тази планета беше и е невероятно прекрасна и онези от нас, които не пожелаха да продължат проучването и които предпочетоха да се заселят в друг свят на първо време, избраха да направят Ерра наш дом и започнаха да се заселват и на други планети в прекрасната Звездна Система, Плеядите.
Ние населихме тези светове в Звездната Система на Плеядите преди много време и създадохме много общества, някои от които се възнесоха, а други от тях са все още на по-ниско измеримо ниво, така че ние получихме по-ниско вибрационния опит в нашата част на Сътворението, което ние открихме с помощта на души, съществуващи в тези светове и които бяха по-ниско вибрационни.
Разбира се, това споделяне отваря цяла поредица от послания за обсъждане и хвърля светлина върху факта, че не всички от нас са от Земята, а някои от нас произхождаха от планетата Ерра ( както и от други планети в Плеядите ), когато тези от нас, принадлежащи на Земята, я откриха, но този процент е много малък и разбира се, тъй като ние бяхме посетители в световете на тези ниско-вибрационни души, ние ги почетохме и тъй като сме възнесени същества по никакъв начин не навредихме на техните земи, не ги поробихме или взехме каквото и да е от техните земи.
Ние единствено искахме да живеем там с тях и нашето присъствие в тези светове послужи за преминаването, възнасянето и помагането на местните по-ниско осъзнати души да се издигнат, като много от тях избраха да работят с нас в нашите многобройни Съвети  в Галактическата Федерация.
Това съобщение продължи доста по-дълго отколкото всички предишни, понеже ние винаги сме желали да ви дадем колкото се може повече информация, тъй като едвам сме докоснали повърхността, но много от вас вече са силно впечатлени. Ние ще се свържем с вас съвсем скоро, за да продължим с детайлната информация относно това кои сме ние във връзка с вашия свят и защо избрахме да помогнем да днешната ви триизмерна цивилизация да се възнесе след като бяхме с вас във (вашата ) Атлантида и наблюдавахме процеса на унищожението и.
О да, има толкова много да се каже и толкова малко време на разположение, за да ви го кажем, но всичко ще се разгърне пред вас в прекрасен Божествен ред в съответната времева „ точка” на вашето време, в която е предопределено да се случи. Ние всички ви обичаме толкова много и излизаме от тази комуникация като ви напомняме да излъчвате Божественото, което усещате и преживявате във всичко около вас и защото о всички вие заслужавате да ви бъдат дадени красивите, извисяващи енергии на Възнесението в този момент.
Благодаря на Висшия Съвет на Плеядите.  

Превод :CAP
 http://aquariuschannelings.com/2012/04/21/the-pleiadian-high-council-consciousness-of-our-craft-and-our-earthly-lineage/

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони