Sunday, May 13, 2012

Съвет на Деветимата от Плеяда: Призив към човечеството да започне да използва колективния си потенциал

Съвет на Деветимата от Плеяда: Призив към човечеството да започне да използва колективния си потенциал

Размахът на цялата тази операция на Светлината, която понастоящем се извършва, е била планирана така, че наистина да изуми умовете ви и да ви накара да се чудите как едно такова много внимателно и прецизно организирано действие не е било разкрито от никого, дори и от много тъмните души, които винаги са се опитвали да спрат този план.
Тъмната сила във вашия свят е в също толкова голямо недоумение, както и  вие, относно това как е било всичко планирано и затова, че това дело ще се увенчае с успех като възвърне изобилието и радостта във вашия свят, както и причината, поради която ние сме в състояние да раждаме такива сложни и заплетени планове без знанието на тъмните сили във вашия свят, които винаги са се мислели за всезнаещи. Това е така, защото съществуват много възнесени същества, чиято интелигентност и разбиране далеч надхвърлят възможностите на всички онези души, които все още се опитват да си проправят път и да спечелят всяка „битка” в изблик на отчаяние или на всяка цена.
Повече от всичко, на душите, принадлежащи на тъмнината, им е необходима Любовта, която трябва да им се изпраща, и именно това е главната идея и истината, която обсъждахме в предишните ни послания. Тези души не могат да виреят без плътността и мразят продължителното пребиваване на повърхността на Гея и ако на тях им бъде изпращана непрекъснато чиста и безусловна Любов, това ще обезсили тъмните им планове и значително ще улесни нещата. Ето защо ние сега отправяме призива си към вас да започнете колективно да изпращате колкото се може повече и по-чиста Безусловна Любов към тях.
Ние ви препоръчваме всички вие да започнете да се събирате в групи и да дискутирате, вероятно чрез възможностите на интернет, който скъсява разстоянието между държавите и континентите. Вие не можете да продължите да се движите напред без да започнете да правите колективни усилия и да виждате как се развиват нещата. Ние можем да почувстваме, че много от вас са свързани един с друг чрез астрала или от предишни прераждания.
Интернет възражда много силни и любящи взаимоотношения както между събудени, така и между спящи души, и именно затова ние препоръчваме именно интернет за стартиране на различни форуми и дискусионни групи, чиято цел да не бъде само излъчването на Безусловна Любов към тъмните души във вашия свят, които отчаяно се борят за власт, но и разискването на други наболели въпроси, тъй като до скоро тези неща в по-голямата си част са били игнорирани от власт имащите и влиятелни хора.
В този разговор ние ще се фокусираме върху отражението на изпращането на Любов към тъмните съзаклятници и върху вашата обща работа за постигане на подобно състояние, тъй като ние бихме желали да се придържаме към някои основни аспекти на тази тема, които лежат в основата на следващо обсъждане. Това се налага поради факта, че много Възнесени души избират да предават нашите послания. Така да се каже, сега ние полагаме основите на една много грандиозна и наситена с информация дискусия.
Сега всички вие имате възможността чрез интернет да създадете много и различни по вид дискусионни групи, за да започне очертаването на вашите разнообразни дейности, отнесени към Светлината. Ние ви препоръчваме планирана масова сесия, в която вие да съсредоточите и да влеете вашата прекрасна енергия на Кундалини в душите, които се нуждаят от нея най-много. При това ние нямаме предвид само тъмните души на вашия свят, вкопчили се във властта, но и онези, които се нуждаят от тази Любов, за да преобразуват тяхната собствена дълго задържана тъмнина. Ние имаме също така в предвид и отделни места на повърхността на Гея, които все още изпитват страдание и плътност. Красотите на тези места не могат да бъдат видени и разбрани напълно от много души, живеещи в по-развити страни. Вие всички сте играли всякакви роли, каквито Земните превъплъщения са могли да ви предложат, което включва и роли в тези страни, както и инкарнации в души, които по-скоро са изпитвали отчаяние, от колкото просперитет. Дълбоко в себе си всяка душа, която ще се докосне до това съобщение, носи и пази спомени от собствените си трудни преживявания, изживени в ниска плътност и за дълъг период от време. Ето защо ви молим да отдадете дължимата енергия на състрадание към тези души (подложени на толкова много бедност ) под формата на масова, планирана и организирана медитация.
Има много места на повърхността на Гея, които биха могли да използват вашите изпълнени с любов енергии като една, и макар че много от вас продължават да излъчват Безусловна Любов лично и индивидуално към различни души и места на Земната повърхност, а тази сила е много силна и служи да помага и повдига вибрациите, силата, която носите индивидуално не е толкова силна и чиста, колкото силата, която носите колективно и това е така, защото в същността си индивидуалността е илюзия, тъй като ние всички сме отделни фрагменти от нашия Единствен Величествен Създател.
Ние всички сме аспекти на Божествената Майка/Баща, който ни е създал и ни е позволил тези феноменални в същността си опитности наред с експериментирането на многообразни октави и  нива на реалността и ние всички най-вероятно ще се обединим отново в грандиозното проявление на Единство на Любовта, тъй като всяко съзнание се е запътило обратно, изпълнено с блаженство, към чистите измерения и сфери на нашия истински дом, в който пребивава нашия красив и любящ Създател.
Обединението на човечеството настъпва именно сега, когато се извършват едни от най-забележими промени като обикновени подготовки за масовото пробуждане, възвръщане на спомените и обединения, което се е случвало навсякъде във вашата Вселена, на всяка планета и с душите на всички, които взимат участие в това обединение, припомняне и възнесение.
Всъщност, цялата Вселена в този момент се възнася и това е процес, в който Възнесението на Земята ще послужи като летящ старт на значителни по брой и разнообразни дейности, извършвани както колективно от всеки един от вас, така и от организираните ви и изпълнени с надежда медитации за Светлина и Мир. Вие ще разберете, че Възнесението на Земята ще даде зашеметяващ тласък за възнесението и на много други различни планети, галактики и звездни системи в тази красива Вселена, в която всички ние всички сме удостоени с огромното удоволствие от Върховния да ползваме и обитаваме.
Има толкова много неща да се правят във вашия свят, както на физическо, така и на етерно ниво. Колкото по-рано и повече от вас настроят енергиите си към вибрациите на Земята и започнат да ги изпращат, толкова по-скоро по-силни енергии ще ви бъдат давани от по-висши реалности и така те ще се обединят и вие ще започнете да получавате по-големи възможности и права на колективно ниво, които ще послужат за подобряване състоянието на вашия свят и това ще доведе до осъществяването на много промени на физическо ниво, което включва и оздравяването и на вашия свят.  
На онези части от Земната повърхност, които все още изпитват недоимък, размирици или каквато и да е друга форма на ниска вибрация, която поддържа състояние на нещастие, ще бъдат изпратени енергиите, които вие всички като един колектив декларирате и извадихте от себе си по време на медитация.
Много от вас визуализираха мечтите си за пътувания в различни кораби на Светлината, които са често срещани в тази Вселена, и ние искаме да ви кажем, че това бе вашата чудесна първа стъпка в реализацията на колективната ви сила и способност да откриете по-висша реалност и да се пренасяте в различните аспекти на тези по-висши реалности, която се осъществи просто като се събирахте и планирахте подобни стремежи. Продължавайте да правите тези усилия отново и отново, създайте тези визуализации вътре в себе си и помежду си, за да започне процесът на енергийна обмяна – приемане и отдаване на това, което сте били като колектив и сте в действителност на този етап.
Правейки това, у всеки поотделно ще се пробудят много болки и травми и ще излязат наяве, ще се трансформират и ще се върнат обратно към нашия прекрасен Създател. На вас ще ви бъде даден избор що се отнася до това как тези болки и страхове да се проявят пред вас, но предимно енергийната работа и работата по възнесението, която извършвате за вас и вашия свят, както и за всеки около вас, ще ви помогне по-бързо и по-интензивно да преодолеете най-трудните събития в живота ви, които ви служат да ви дадат трудни уроци.
Ето защо много души, които са особено напреднали в процеса на тяхното възнесение, което включва и много души, носещи Звездното семе, са се сблъсквали с толкова много трудности и болка в процеса на възнесението си, в текущия си живот, както и в многото им предишни инкарнации.
Ние се надяваме и горещо желаем Любовта да позволи обединението на човешкото колективно съзнание преди или по време на първоначалните разкрития и съобщения, поради което ние усилено и целенасочено ви тласкаме към по-бързо и категорично обединение на колективното ви съзнание, изпреварвайки нагласата на повечето от вас за това в този момент. Налице е известно самодоволство, което все още може да бъде забелязано сред много от вашия свят, дори и сред много пробудени души, когато става въпрос за прилагането на сила за прокарване на промени в собствените ви животи, както и в цялостната игра на събитията на Земята.
Наистина няма повече време да се чака да се съберат нечии мисли и да се продължава да се премила дали това, което сте чули е така или не е така. Има солидни доказателства, дадени в изобилие, че всичко, което сте чули и прочели е реалност и само вие сте в състояние да видите доказателствата в предстоящите времена, които са толкова истински и чисти, че ще се чудите, как е могло да не знаете за всичко това.
Препоръчваме ви да не обръщате толкова много внимание на „ поелите надолу „ и поражението на тъмните души във вашия свят, който ще продължи да съществува и да се развива, и справедливостта ще възтържествува, а да се съсредоточите именно сега върху енергиите на Любовта и да простите на тези души за всичко, което са ви направили и сторили на вашия свят.   
Прошката ще даде основа и ще отключи много скрити аспекти на вашето собствено и колективно съзнание и процес на Възнесение, тъй като Прошката е много важно изпитание, особено когато говорим за тъмните души и за това, което са причинили на вашия свят и на вас самите.
На вас ще ви бъде предоставено правото на решение на колективно ниво относно това какво да чувствате по отношение на онова, което се е случило, тъй като ние не можем да ви кажем как да се чувствате, но в същото време ние никога няма да ви препоръчаме да се държите враждебно спрямо някого, без значение какво е направил и как изглежда, тъй като злобата няма да се разгради, а ще се запази и непрекъснато ще възпроизвежда подобни енергии на душата, към която сте недоволни.
Енергиите и възприятията определено блокират приемането на по-висши реалности когато се задържа злоба. Това, скъпи души, ще блокира и развитието на колективното ви съзнание. Ние можем да усетим как много от вас биха предпочели да простят и да дарят любов на тези души, а мнозина от вас вече се придържат към идеята за изпращане на любов към тези души, и провала на много от последните им действия, е доказателство за това.
Именно сега е времето да се отвърнете от всичко, което се е случило и да се откажете от разобличаването и осъждането на онези души, които са извършили тези действия, и вместо това да започнете да лекувате и възстановявате вашия свят, тъй като това е и вашето желание и намерение и вие сте наясно, че ще стане. Няма причина да се чакат подтикващи съобщения, тъй като няма да има деклариране, докато вие като колектив не покажете това желание и намерение, а именно да бъдете част от процеса на изчистване на вашия свят в голям мащаб, а това е и една от причините нещата още да са в застой, именно че голяма част от човечеството е все още непредсказуемо и нестабилно когато става въпрос не само за приемане на изключително разтърсващи и необорими истини, но и когато ви се дава възможност за контролиране на процесите в света.
Самите вие ще контролирате вашия свят като колектив и във всеки един момент ще извършвате огромна работа, с която в крайна сметка ще свикнете и ще се научите да и се наслаждавате, но вероятно ще има и доста, които няма да са готови все още да поемат отговорността и вместо това ще предпочетат да се върнат, вероятно подсъзнателно решавайки да напуснат този свят преди да започнат повечето забележителни промени или дори по време на тези времена.
Някои ще изпаднат в шок само от идеята, че са узнали за всичко това и ще им е необходимо време да се възстановят. Лечебните енергии, които ще ви бъдат предоставени и вие ще приемете чрез потапяне на нашите форми във вашата физическа реалност ще ви гарантират, че всяка придобита травма или очевиден шок ще бъдат смекчени и вие всички ще бъдете в състояние да изпитвате чудесни, чисти чувства още при пристигането си на този свят.
Някои от вас ще изберат да работят на корабите майки или звездните кораби на Космическата Федерация или тези на Съветите на различните раси, образуващи Галактическата Федерация, а някои от вас могат да изберат да живеят известно време на корабите-майки, тъй като е възможно на нашите кораби някои от вас да открият прекрасен и чудесен дом за себе си.
Докато обитавате който и да е от корабите-майки, които притежават разнообразен дизайн и форма, вие може да използвате холографична симулация, за да си представите околната среда, в която бихте желали да живеете. Някой може да си представи околна среда, състояща се от по-висока вибрация, в която да желае да живее, и със сигурност вие не сте ограничени от времето и пространството, както ви учат вашите традиционни разбирания.
Наистина, за нас може да се каже толкова много, както и за вашата реалност, неща, които вие не си спомняте ни най-малко в този момент, и които ще ви изненадат, но ние знаем, че чистите любящи енергии, които ви даряваме, както и нашите технологии, ще предизвикат отваряне, както и припомняне у много у вас, които са били с нас преди инкарнациите си на Земята.
Освобождаването от обръча на онези, които управляват, е почти настъпило и предприетите колективни действия, необходими именно в този момент, ще подсигурят успех на много събития, които са нужни, за да се стигне до напълно реализиране на плана и то само, ако усилията са извършени от страна на човечеството. Всеки един от вас може да бъде изключително въздействащ по отношение на процеса на реализиране на тези събития, а те започват единствено с колективните усилия за започване на визуализации на подобни промени в масов мащаб. Ние ще се бъдем с вас отново много скоро, за да ви помогнем за успеха на вашите действия.
Благодаря на Съвета на Деветимата от Плеяда.

WesAnnac.com
AquariusChannelings.com

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони