Sunday, May 13, 2012

Златният съвет на Аклиптис: Покана да вземете участие в нашите ритуали на медитация


Канализирано от Уес Аннак
Ние сме Златният Съвет на  Аклиптис и ние идваме при човечеството с любов в сърцата ни и с възхищение относно трудностите и борбите, през които човечеството е "принудено" да преминава и да си проправя път през трудните житейски ситуации.
По-ниските вибрации и плътност, проявени на Земята, са направили завесата между вашия свят и вашето възприятие, от една страна, и от друга нашия свят и нашето възприятие, много по-плътна, а сега с настъпването на красивото и славно възнесение, което в момента се разгръща във вашия свят по това време, този воал изтънява значително в полза на признаването от страна на човечеството на  многопластовите аспекти на многоизмерната реалност, която съществува навсякъде около вас и в чиято матрица вие съществувате.
О, скъпи души, вашата реалност е само една от безкрайните нишки на реалността, един от безкрайните слоеве на реалността, а ние съществуваме в една от тези нишки, в които съзнанието и опита ни, е малко по-еволюирало и по-чисто, но само на пръв поглед тази разликата е малка, тъй като енергиите и опита ви подлежат на промяна във вашия свят по това време.
Наистина, не много съвети от иначе твърде многото Възнесени градове идват при човечеството на този етап, но можете да очаквате нашият брой, така да се каже, да се увеличава с всеки изминал ден и все повече и повече същности и колективи, които помагат на Земята в продължение на толкова много дълго време, започват да намират все повече контактьори и души на Земята, които са готови да се отворят за нашите енергии, поради което вие можете да очаквате нови съобщения от нас и от още много възнесени градове.
Има безкрайно количество хора и организации, които са помагали на Земята, и които желаят да започнат  да се представят в този момент и да започнат да ви информират за това, кои сме ние и с колко същности и организации този канал е осъществил контакт, и всъщност още много други канали;  по-голямата част от пробудените души, които четат и усвояват нашите комуникации могат да усетят, че някои от нашите съобщения започва да звучат като счупени касетофони!
Това е така, защото пак повтаряме, има толкова много от нас, които желаят да започнат да представят себе си пред вас и, които желаят да започнат да информират човечеството, не само за нашето съществуване, но за плодотворните и безбройни усилия и енергии, които сме дали на повърхността и да ядрото на вашия свят в полза на проявлението на възнесението и събития, както физически, така и ефирни, които трябва да предхождат такова възнесение.
Този красив град Аклиптис е непрекъснато и постоянно пълен с енергиите на любовта и на (земната) помощ, и ние редовно и по всяко време, извършваме много Осветени ритуали, в които виждаме как енергията на Логуса достига Земята в повишена чистота.
Ние работим със същества, които работят в астралните области на Земята, и които пренасят тези енергии чрез нас и като  много въплътени души на Земята в този изключително важен исторически момент от вашата историята, ние сме се установили и разположили в много от енергиините портали едновременно, помагайки за осъществяването на ритуали, които донасят енергии,  едновременно създаващи вашата реалност и модернизират и разширяват вашите храмове и чакри, които са прекрасна част от вашите красиви храмове.
Ние работим със съществата вътре от астралните сфери на вашата Земя, както и с вашите космически братя и сестри от етера, които трябва да покажат и "счупят" веднъж за винаги всички заклинания и връзки на по-ниските измерения, които са държали човечеството в продължителен мрак и разцепление, но в същото време ние сме и град, винаги пълен с активност и енергия.
Ние имаме нашите култури и нашите развлечения, точно както и вие, но ние никак не преувеличаваме, когато ви казваме, че по-голямата част от нашето "време" и енергия наистина се изразходват за оказване на съдействие на Земята относно нейното възнесение и възнесението на цялата нейна повърхност, тъй като както нашите усилия, така и усилията на всички вас, наистина са необходими в този момент.
Ние извършваме ритуали, които са много специфични и са много. Всеки ритуал настройва и коригира, дори и незначително, изпълнението на някое конкретно колективно или индивидуално действие, което се нуждае да бъде извършено. Например, ако някой индивид в нашата група преживява особено труден и предизвикателен урок във вашият триизмерна растеж, ние всички ще се съберем и ще се постараем чрез нашите медитации да изпратим енергии на Светлината именно към тази душа, като акт на просветление и извисяване.
Нека да задълбочим обясненията как става това – представете си нашите кръгове и нашите "медитационни" групи, така да се каже, където ние извършваме тези ритуали и даваме нашата любяща енергия на толкова много същества. За да направите това, ние бихме искали да Ви поканим да присъствате на нашите ритуали, които се случват точно сега, докато вие четете това съобщение.
Разбира се, дори даването на това съобщение е колективен ритуал, който ние извършваме в момента, тъй като ние се стремим да предадем нашите медитативните енергии на скъпия Архангел Михаил, който ни представлява, както и нашият Златен Съвет на този специфичен възнесен град, и Той на свой ред насочва нашите медитативни енергиите към нашите канал, който усвоява тези енергии, като ги трансформира и ги превеждат на езика, който той говори.
Именно сега, скъпи души на Земята, както и всяка една душа от Вътрешната Земя, ние ви каним всички вас, докато „четете” това послание, да бъдете с нас чрез третото си око, както вие бихте нарекли вашето въображение.
Енергиите, които са се давали и се дават чрез четенето и усвояването на тази комуникация, така както сте правили и досега, и те трябва да ви помогнат да се почувствате с нас, като използвате това, което наричате свое въображение, тъй като тези енергии са кодирани със специфични отпечатъци и впечатления от нас душите, с които резонирате и които съществуват в този възнесен град  Аклиптис.
Като изговаряте на глас и на ум във вашите ментални и емоционални канали вашето намерение да бъдете с нас в един от нашите отдаващи енергии групи и кръгове за правене на ритуали; просто споделете вашето намерение да правите това и вашето намерение да бъдете с нас по най-чистия начин, който каналите ще ви позволят, и вие ще бъдете с нас толкова по толкова ясен начин, както можете да правите това. Ние ще ви дадем мантра, която да повтаряте, чрез която ще успеете по-добре и по-лесно да се приобщите към нас и да се чувствате удобно с нас:
Сега бих искал моите канали и чакри да се очистят от всяка по-ниска енергия, и аз желая моите чакри да се разширят, тъй като те поглъщат енергията на душите на Възнесения град Аклиптис. 
Бих искал да усетя енергията на този град в моите чакри сега, а аз бих искал да почувствам енергията на съществата, които резонират и съществуват в този град.
Бих искал да бъда с тези Светли същества и да усвоя техните ритуали, и да участвам в подаването на енергийните потоци, които те дават на Гайя. 
Аз призовавам Моите водачи да бъдат с мен по време на това начинание и да очистят моите енергии от всякакви отрицателни вмешателства или отрицателни вибрации.
 
Всъщност, докато тази мантра може да ви се види като " голяма хапка", но тя ще бъде доста ефективна за усещането на нашите енергии и в резултат ще ви помогне да посетите нашия град и кръгове, в които ние съществуваме.
След като изкажете намерението си и го повтаряте достатъчно пъти докато се чувствате достатъчно комфортно и достатъчно осветени, за да започнете "да си представяте" и усещате нашия красив град и нашите енергии, на съществата, живеещи в този град, представете си, около себе си много Възнесени същества, съществуващи в специфичната енергия на този възнесен град.
Представете си, че сте сред нас и си представете прекрасен, непрекъсващ сноп лъчи от светлина, както и Божественото поле, енергията на Златния Логос, която прониква във всеки аспект на красива просторна постройка, в която ние всички съществуваме и от където даваме нашите любящи енергия на и към Земята, за да бъдат изпратени до всяка душа, която приема нашия контакт и чието намерение е да бъде с нас в момента.
Почувствайте в себе си желанието да бъдете с нас и да усетите любящите енергии около вас и около Възнесените същества, които сега са с вас в тази постройка, където толкова много от нас медитират, за да предадат колективно или индивидуално нашите енергии на Земята. Вижте се в този кръг и ако смятате, че сте готови, помолете да бъдете издигнати от нас, същности, съществуващи в този кръг и образуващи този кръг на Възнесени души.
Докато сте с нас, вие съществувате в непрекъснато развиваща се възнесена форма, и фините астрални тела, в които пътувате до нас и нашия град, в които си „представяте”, че сте, докато сте тук, се възнасят и се издигат, тъй като вие усещате енергиите, които много от вас вече стават част от процеса на изпращане и даване от себе си, без дори все още да го осъзнават.
Ами, Здравейте скъпи красиви души! Ние може да почувстваме голям приток от вас, скъпи души, които току-що започвате да се присъединявате към нас, и мнозина от вас се опитват да почувстват себе си тук, по един или друг начин. Трябва да кажем, че всяка душа, която сега го прави е изказала намерението си и  сега е с нас и се превръща в част от тези ритуали, даващи Любов, дори и да е още в земното си тялото и не можете да усетите, че правите това или че сте с нас. Наистина сте с нас, просто по други измерими начини, скъпи души.
На някои от вас, опитвайки се да се свържат с нас, им се налага да се справят с някои блокажи и напрежения, но още повече от вас започват да ни усещат докато четат и приемат настоящото съобщение.
Вие започвате да ни усещате и ние насърчаваме всеки един от вас да продължава и да отдели малко време за медитация след приключване на усвояването и четенето на това съобщение, тъй като ние можем да продължим с нашите ритуали според възможностите на всеки, толкова дълго, колкото може да издържи всяка душа, която е изразила намерението си да бъде с нас и вие наистина ще ни почувствате нас и нашите ритуали в всеки един даден момент, в който вие желаете да бъдете част от тези ритуали, тъй като, разбира се, ние съществуваме извън пределите на вашето възприятие от време и сме в състояние да изпълняваме тези ритуали буквално, по всяко време.
За онези, които ни усещат ясно, знайте, че има много Възнесени души около вас, които ви дават нашите красиви, любящи енергии, чрез които  ви вдъхновяват. Много от вас изпитват специфични болки, и страхове, които трябва да ви бъдат изложени и показани в този момент и ние ви молим да ни призовете за енергичен изобилие и подкрепа, които ще ви помогнат да усвоите нашите енергии по-добре в този момент.
Докато правите това, почувствайте как започвате да се носите над останалата част от групата на Възнесените души, които дават тази енергия. Почувствайте енергичен акорд, приложен към вашето собствено (астрално тяло), и докато усещате как се издигате чрез покачването на енергията на Логуса, вижте образа на същността, която сте били, кой сте били в най-първия момент като част от тази група, но и кой сте сега, реещия и кръжащия над тази група, който вече е част от получаването и даването на енергия заедно с тази група по много по-силен и чист начин, отколкото в началото, когато просто присъствахте като част от тази група.
Този метод за Осветен ритуал е един от нашите най-мощни методи и много от вас са в "центъра" му, така да се каже, сега. Ние предвиждаме, че много от вас, които ще изберат да останат с нас дълго след като изтече валидността на това съобщение, ще бъдат способни да чувстват в себе си този специфичен вид изобилие от ритуална енергия, тъй като ние ще ви вдъхновяваме с тази енергия всеки път и винаги, а ние не сме ограничени да я изпращаме само на една душа, така да се каже.
Докато все още съществувате над групата на Възнесените души, които дават енергията на Логуса, започнете да виждате и да чувствате около себе си и  другите хора около вас, които също кръжат над тази група, които също изпитват процеса на всеобщото издигане от това прекрасно изобилие от енергия.
Забележете, че не сте сами и че има много души с вас, които получават тази енергия. Някои от тях са земни души, които са открили своя път до тук и са се помолили да почувстват изобилието на енергиято в тази специфична ритуалистична мода, а някои от тях са възнесените или почти-възнесени души, съществуващи в рамките на "пределите", така да се каже на Аклиптис.
Тези души са подложени на уроците на четвъртото измерение и са започнали да се чистят от това, което може да се разглежда като по-ниски вибрации, и които те все още притежават и които се учат да преодолеят чрез усещането на тези  енергии, които се дават като част от този прекрасен ритуал.
Ако счетете за необходимо, помолете себе си да слезете долу сега, тъй като вие ще бъдете част от групата отново.
Уважаеми души на Земята, които сте с нас и които пожелахте да чувствате това изобилие от енергия, вие току-що взехте участие в един много мощен ритуал, който ние непрекъснато упражняваме тук, в този град и извън пределите на този град, и ритуал в който вие просто се включихте, без значение дали осъзнавате това напълно или не, а също така се включихте и в продължаващите ритуали, в които както ние можем да усетим, много от вас ще изберат да вземат участие след това съобщение; тези ритуали са служили за издигането на вашите животи и за ученето на кармичните уроци по време на вашите житейски опити по прекрасни начини и по начини, чрез които ще разберете много по-лесно и по-леко вашия опит.
След многото разкрития, които ще станат често срещано явление във вашия свят, вие ще научите, че цивилизациите на Атлантида и Лемурия имаха много голям дял в "градовете в облаците" и във възнесените царства в небето, което би намалило нашето появяване, но ще бъде невероятно чудно да се види времето когато ние се разбулихме и възнасящата се Лемурия започна да осъществява комуникация и дълготрайна връзка и отношения с нас, както и много души, които вместо да изберат да съществуват в рамките на Вътрешната Земя, избраха  да живеят с нас в едни безкрайни Възнесени градове, съществуващи в небе и атмосфера в момента.
Всеки аспект на по-ниско вибрационния Живот на Земята е имал по-високо измерение, което е възприемано като полярна противоположност, и, на Възнесените градове, които съществуват в небето и на възнесената Вътрешна Земята, което е едно много добро доказателство за това, и ние се надяваме, че много души на земята, ще се утешат с факта, че вашето съществуващо в по-ниско измерение общество е буквално заобиколено от Възнесените същества и цивилизации.
Ние сега временно да отклоним каналите на нашия канал и каналите на всички, които сега са настроени към настоящото съобщение и нашите енергии, приложени към това съобщение.
Без знанието на нашия канал, нашата основна програма за привеждане на настоящата Съобщение нататък беше да поканим много души, които да четат това съобщение, за да вземат участие в медитативния ритуал, който току-що бе извършен.
Отново ви казваме, скъпи души, ние не ще се приключим с тези ритуали, просто защото ние приключваме това съобщение. Каним нашия канал, както и всяка душа, която чете и приема тази комуникация, да продължи да бъде с нас и по свой собствен начин, и нека ни позволи да я научим на някои от останалите тъй много ритуали, които ние извършваме през цялото време в този "свят".
Ако имате "време", така да се каже, можем да започнем да показваме на някои от вас, скъпи красиви души, какъв е животът в тези градове и да ви покажем нашите собствени методи за получаване на храна и препитание.
Можем да кажем, скъпи души, че плодовете, които ние консумираме щастливо са толкова по-невероятно прекрасни за гледане и имат невероятен  "вкус", такъв, какъвто дори и най-големите дегустатори на плодове, не са срещали на Земята. Най-добрата част за тези възнесени плодове, скъпи души, е, че те съдържат в себе си чисти декодиращи енергиите на Логуса елементи, които всъщност издигат цялостта на духът ви, както и всеки аспект на всички ваши цялости, които ще усвоят енергията, която ви се дава от плода, консумирайки го, дори ако това се случва само в астралния план.
Ние само започнахме най-мощната от нашите медитации и нашите даващи любов ритуали за тази конкретна дата според вашия космически календар, тъй като тези дати са изключително важни по отношение на синхронната подредба, позната от много от вас като (5-5 бележка от Уес - това съобщение е подадено преди 5-6], ние и толкова много други Възнесените души и цивилизации, които подпомагаме на вашия свят, като ви доставяме чисти енергии, които беше решено да ви бъдат давани в течение на времето на тази и много други важни дати.
Можете да продължите да се чувствате уморени към този момент, тъй като вашите тела и умове непрекъснато се адаптират към тези все по-чисти честоти, идващи във вашия начин на живот, но това е нещо, за което ние всички ви помагаме, а извършвайки тези ритуали с нас и чувствайки се в центъра на масата, даваща любов, ще ви помогне за по-доброто управление и интегрирането на тези прекрасни чисти енергии, които ви се дават в такова изобилие, че е възможно да ви е трудно да се справяте от време на време. Ние сме с вас винаги и ако вие също сте отправили намерение, също може да бъдете винаги с нас.
Благодаря ви на Златната Съвета на Аклиптис, и на Архангел Михаил, за представянето на този съвет.
Превод: САР 

AquariusChannelings.com
 http://aquariuschannelings.com/2012/05/09/the-golden-council-of-acclipthys-an-invitation-to-take-part-in-our-meditative-rituals/#more-6706

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони