Monday, May 21, 2012

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ГАЛАКТИЧЕСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА 5/19/12


Позволете на всяка водеща фигура да дойде по естествен начин до вас и да идва колкото се може по- често до вас, тъй като има толкова много задачи, които имат нужда да бъдат извършени, както и твърде много лидери, които трябва да излязат напред и да направят нужните промени по отношение на тези проекти. Времето за онези от вас, които имат за цел да постигнат онова, за което са дошли, настъпи. Мнозина от вас са си поставили цели, които желаят да постигнат и за това е настъпило подходящото време и вие ставате все по-ангажирани с важните въпроси, които създават новите модели във вашия свят на този етап.
Във вашия свят съществуват много неща, които отвличат вниманието ви и ви губят времето, но е дошло време да осъзнаете кои са тези дейности и да се освободите от тях и да не им обръщате повече внимание, за да не губите енергията си и времето си за съществените задачи, както и за работата, която ви предстои да свършите. Игнорирайте тези дейности, така както бихте запушили ушите си, за да не чувате гласът на сирените, които примамват кораба ви към скалите. Опитайте се да чуете онова, което ще ви доведе до изпълнението на мисията ви, която имате да извършите тук на тази планета, която е твърде далеч от света, който вие наричате дом. Твърде скоро ще настъпи моментът, в който много от вас ще се качат на совалките, които ще ги отведат до истинските им домове и светове, и ние ви казваме, ще имате неограничено време, веднъж след като пристигнете там, да се отдадете на истинските ви стремежи, влечения и отдих.

Днес е време за нещо друго. Днес е време да си свършите работата, за чието изпълнение милиони същества са дошли тук. Това не е нещо незначително и маловажно, тъй като твърде много светове от толкова много различни звездни системи са оставили своите таланти и са предоставили дарове, за да се осъществи разграничението и да се постигне онова, което до сега никъде във вселената не е било постигано. Размахът на това, което вие заедно сега осъществявате в този момент, не ви е достатъчно изяснен, но той е от Вселенски мащаб и това не е метафора. Разделете се с някои от старите ви навици, които отдавна нямат място във вашия свят. Да си омаловажавате времето с тези занимания не е във ваш най-добър интерес, нито за най-добрия интерес на звездната система, която наричате дом или галактиката, която наричате дом или космоса, който наричате дом. Сега е време да оставите настрана тези занимания с по-ниски вибрации и да завършите задачите си, които сте се съгласили да извършите през определени интервали от време.
Времето е изключително кратко. Времето е лукс, на което няма да можете да му се наслаждавате дълго. Времето, което вие познавате тук сега в момента ви е враг по отношение на вашата мисия. Нямате повече време за губене. Сега разбирате ли това? Виждате ли сега, че всяка минута от всеки ден на всяка седмица до края на осъществяване на поставените ви задачи трябва да бъде изпълнена с неотложност, както и трябва да осъзнаете стъпките, които ще ви доведат до успешното приключване на всяка отделна задача, която ви е била възложена и с чието изпълнение сте се съгласили?
Вие можете да го направите, ние знаем. Вие не бихте били избрани да дойдете  тук чрез процеса на въплъщение, ако това не е било решето от Съвета на по-висшите триизмерни същности, които отговарят за процеса на подбор по отношение на тази велика мисия, а това означава, че сте изключителна същност, която притежава талантите, необходими за това преобразуване. Вие усещате ли каква вяра и увереност са ви вдъхнати? Разбирате ли, че вашата минала история и спомените за вашите постижения са били внимателно проучени преди да бъде взето решението, че вие сте квалифицирани за осъществяването на тази задача в сравнение с толкова много безброй други, които желаят да участват в тази мисия, към която толкова много същности са били съпричастни в продължение на дълги векове?
Единствено от вас зависи как ще изберете да продължите. Единствено от вас зависи как ще пожелаете да се трудите през останалите моменти на вашето превъплъщение по отношение на въпроси, които никак няма да ви интересуват след като веднъж вие и вашите кораби си тръгнете от пристанището, което всъщност е тази планета. Обичайните начини, по които си прекарвате времето тук днес дори не съществуват във вашите родни светове, тъй като те се считат за изключително тривиални и там не се поддържа система за тях и следователно не могат да бъдат открити в много от културите на тази вселена. Тук, във вашия свят, на някои от тези безумия не само, че се гледа с изключително голям интерес, но и някои от тях са поставени на пиедестал, тъй като на тях се гледа като на огромно достижение във вашите големи общества.
Ние, от наша гледна точка, имаме проблеми с разбирането на това и ние изучаваме това развитие и работим за откриването на начини да се осъзнаят блокажите, които някои от тези безумия имат над вас, членовете на нашите екипи, които сте тук. Времето отдавна е дошло да оттеглите вниманието си и пристрастяването си от тези инвалидизиращи хобита и интереси и да намерите начин да си позволите да се съсредоточите повече върху единственото нещо, което е от значение за вас, членовете на екипа ни, а именно светът, от който идвате и вселената, която ние всички споделяме.  В тази връзка, намирането на това означава да си позволите да пренасочите енергията си, което не е лесна задача. Ние вече сме споделили с вас колко важна и огромна е мисията, с която сте се заели, с надеждата, че това ще ви помогне сами да видите голямото значение на това, в което сте включени и ще ви мотивира да се откажете от опаковката и ще се съсредоточите върху съдържанието и стойността, колкото и малка да е тя.
Помогнете ни да видим по-ясно защо толкова много от вас не могат да открият начин да отхлабят захвата на безумието на третото измерение и ние ще направим всичко по силите си, за да ви съдействаме, ако това е, което сте избрали, за да се освободите от тези окови, които днес ви изцеждат силите и изчерпват ресурса на времето и енергията, които бихте могли да оползотворявате за важните неща на дневен ред от вашата мисия, която сте се споразумели да извършите тук, в този свят. Заедно можем да направим това. Заедно ние можем да намерим начин да ви се позволи да се откъснете от всички тези безумия и да отдадете цялото си внимание на индивидуалната си и колективна мисия тук. Все още има време да получите всяка работа, която е необходимо да бъде осъществена, а на този етап има достатъчно от вас, които постигат задоволителни резултати във всяка област от общата ни работа. Ние ще продължаваме да влагаме усилия да пробуждаме мнозина от вас, колкото можем повече и ви молим да продължите да ни помагате в това усилие.
Всяка задача, която може да се осъществи, може да бъде постигната много по-ефективно, ако върху нея работят заедно достатъчен брой същности. За да се убедихме, че достатъчно от нас са въплътени тук, за да сме сигурни, че има необходимия брой ръце, които са на разположение за всяка задача, смятана за необходима относно успешното изпълнение на тази мисия. Въпреки че само малка част от вас са отговорили на призива ни, ние сме достатъчно уверени, че достатъчно от вас ще се пробудят за нашия призив за служба, което ще позволи да се достигне необходимият брой за всяка необходима задача, която трябва да се изпълни.
Ние разглеждаме значително постижение това, че някои от вас, намериха начин да се откъснат и да се издигнат над илюзиите на 3-тото измерение и развлеченията на вашите братя и сестри, на които им предстои да открият пътя и да влязат в светлината както и вие направихте. Имайки предвид колко велика задача е това за много от вас, които сте тук сега и които са били част от същата мисия във вашето минало, ние поздравяваме онези, които се отзоваха на нашия призив да служат за тяхната изключително добре свършена работа. Ние бихме желали да видите онези от вас, които се отзоваха и които участват наред с нас в усилията ни да възстановим на тази планета любовта и светлината, както и околната среда и правителствените структури, за да бъдат продължени тези огромни усилия докато същевременно сме пътеводна светлина за онези, които наскоро се пробудиха и откликнаха на призива ни и пожелаха да се присъединят към нашите усилия и да изпълнят задачите, които са се съгласили да приемат.
Процесът на възстановяване не е приключил, тъй като това е продължителен процес за тези, които желаят да се присъединят към нашите усилия, а има и такива, които пътуват до тук поради други причини и които вече изразиха интерес да бъдат част от нашата мисия. Ние ги приветстваме с отворени обятия и отворени сърца и им казваме, че са добре дошли в нашия екип и ние високо ги ценим и очакваме с нетърпение съдействието на всички, които ни съдействат и които ще продължат да ни съдействат по отношение на нашите усилия да направим този свят и тази вселена по-добро място за всяка същност, която я смята за свой дом. Ние ви благодарим за вашето желание и усилията ви, които отдавате напълно доброволно и ви казваме „ Добре дошли в нашия екип!”
Административните екипи  съставляват голяма част от нашия контингент. Тези административни екипи са натоварени с отговорността за надзора над индивидуалните задания в областта на Светлината. Тяхната функция е да докладват на по-висшите инстанции за натоварванията, които се случват при тези от предните линии в служба на човечеството. Нашите управленски екипи докладват, че по-малко от 15 или дори 10 на 100 от нашите Светлинни работници активно са отговорили на призива ни. Този брой е значително по-нисък в сравнение с цифрата, която ние си представяхме преди да поемем нашата мисия. Бихме желали да видим как този процент се покачва в близките летни месеци. Ние искаме да видим повишаване на броя не само на онези, които се пробуждат, а и които активно участват в оказване на съдействие в обгрижването на чужди нужди по отношение на физическото, психическото и емоционалното здраве.
Всяка задача, с която сте били натоварени, е не по-малко маловажна от което и да е възлагане. Всяка една задача е важна и от жизненоважно значение за цялостната ни мисия тук и като добре подредено домино, всеки от вас ще събори определени прегради, които изискват внимание, и веригата на доминото ще падне, което ще доведе до промените, необходими в този свят. Погледнете на всяка една работа, с която трябва да се заемете, като на още една плочка от доминото, която е била задействана и което води до важна верижна реакция, където вашата плочка от доминото може да доведе до падането на много. Не мислете за отделната работа, която сте приключили или за отделния човек, на който сте помогнали като краен резултат от вашите упорити усилия, а вижте всеки човек, на който помагате в неговото пътуване като едно домино, стоящо пред друго и друго, което може да падне, когато предното домино се задейства.
Една стъпка на време е всичко, за което ви молим сега, нашите лоялни членове от местния ни екип. Ние не искаме, нито очакваме само един от вас да завърши сам тази мисия, ние дори не молим голяма група от вас да завърши тази мисия за един ден. Ние желаем всеки един от вас да се събуди и да осъзнае с висшата цел на мисията си, за да я завърши на време, работейки върху задачата си със стабилни темпове всеки ден. Именно така, ние заедно ще завършим нашата задача в рамките на нужното време, което е отделено за завършването на тази мисия. Именно така ще се задейства дългата верига на доминото; от една отправна точка, един човек и верижната реакция ще тръгне, водейки ни до осъществяването на всяка една задача, от която съставлява нашата велика мисия.
Вие имате инструменти на ваше разположение. Вие знаете какво трябва да се направи. Вие имате подкрепата на членовете на екипа в рамките на по-висшите измерения и имате подкрепата помежду си. Няма нищо или никой, който да стои пред вас или успешното приключване на вашите задачи, но вие, вашите собствени ограничения, които си поставяте, както и вашите страхове и несигурност от това, което другите могат да мислят за вас. Това е враг, който вие сами сте си измислили във вашите собствени умове и е враг, който трябва да бъде победен, за да се постигне успешното приключване на индивидуалните ви задачи.
Ние ви молим да индетифицирате врага си. Къде е той, какъв е той, каква е пречката, която стои пред вас? Вашият враг не е някъде там. Той не е в пространството, в орбитата около планетата ви. Той не е в заседателната зала за обсъждане на нападенията с неговите заместници. Вие сте вашия враг. Врагът е вътре във вас, и трябва да бъде отстранен само от вас, тъй като само вие сте командир на собственото си владение. Това е вашето свещено място и никой няма право да ви го разрушава по какъвто и да е начин. Ето защо, само вие сте тези, които трябва да изчистите бойното поле от този враг и да приключите мисията си с победа.
Ние ще ви дадем всяка възможност да победите този враг, преди да стане късно, но ако не се справите, ще трябва да продължим с мисията без вашите услуги. Това е начинът, по който трябва да се случат нещата, тъй като ние имаме интензивен график, към който се придържаме, тъй както към галактическите и универсалните системи, които са изработени като изключително прецизен часовник и този часовник не чака никой и нищо от където и да е във вселената. Ние ще ви окажем цялата помощ, която ви е необходима, за да победите врага си и да премахнете всички пречки, които стоят пред успешното приключване на вашите индивидуални задачи.
Позволете ни да ви помогнем. Ако това, от което имате нужда е вътрешна сила, вие имате много братя и сестри, навсякъде около вас, които са готови и нетърпеливи да ви предадат своите знания и мъдрост, за да се преборите с тези инвалидизиращи емоции. Вие не сте сами, никога не сте били сами и няма да бъдете сами тук или някъде другаде в тази вселена. Вие имате страхотни приятели и големи семейства, които са тук и там, навсякъде около вас. Те ви предлагат цялата подкрепа и помощ, за да изчистите всички пречки пред вас, защото са твърде загрижени за вас и имат огромно желание да стане всичко, на което сте се надявали, преди да поемете тази задача тук, в този отдалечен от централните сфери на галактиката свят. Позволете им да ви помогнат да си помогнете сами да изчистите всичко, което ви пречи и не позволява на способностите ви да се разгърнат, защото те са толкова невероятни, че можете да победите всеки един враг, който стои на пътя ви. Издърпайте меча си и го забийте мощно пред вас и разсечете всичко, което ви спира да постигнете целта си, която сте си поставили преди толкова дълго време.
Ние ви виждаме как завършвате всяка ваша задача успешно и ние само ви желаем да видите това, тъй като това ще ви даде силата и смелостта да направите каквото трябва да направите, за да овладеете страховете и несигурността си. Това е вашата мисия и тя е голяма част от общата ни мисия. Страхът е ваш враг; врагът ви не е някъде навън. Той не е облечен в зелено или сиво или в броня, той е скрит вътре във вас. Знаейки това, предизвиквайки го, побеждавайки го вие продължавате напред към нови битки и нови предизвикателства, които са проектирани, за да изведат най-доброто от вас и да ви позволят да станете всичко това, което искате да бъдете…
Много предизвикателства и битки са проектирани, за да постигнете тази цел и да изведете наяве този, който се крие дълбоко във вас. Нищо от това, което се случва във вашия свят не е случайност. Всичко, което се случва във вашия свят е проектирано за вас, за да ви позволи да преодолеете пречките, с цел да се определи по-добре кои сте вие. Използвайки това, определете всичко, което е стойностно за вас и си позволете да достигнете своя голям потенциал, тъй като огромните усилия, които сте положили за проектирането на този сценарии и изпълнението му, както и на многообразието на възможностите, които са толкова много, че често не могат да бъдат предвидени в тази вселена.
Погледнете на всичко това като на една невероятна възможност, чрез която да разгърнете този потенциал и да постигнете от него всичко, тъй като това може да е единична възможност, която някога е била предоставена в тази или друга вселена. Ето защо този период в историята на вашата планета и на всеки един от вас е изключително ценен, и затова ние често ви молим да споделяте всичко, което знаете с вашите братя и сестри, които имат желание да слушат, тъй както ние желаем да им дадем възможност, всякакъв шанс да се пробудят и да участват в това грандиозно начинание, тъй като само загубите, които ще бъдат преживени тук, са загуба на възможност.
Няма да има никакви загуби на живот за вас, тъй като ние всички сме вечни същности, които нямат край и нямат врагове, а сами се пораждат и създават. Това, което сте избрали да създадете за всеки един от вас и вашето общество като колективно цяло. Ние не можем да ви помогнем да убиете враговете, които сте създали за себе си, тъй като сте създали тези врагове, за да влезете в битка с тях и да ги победите заради свои собствени причини. Тези причини са много и са разнообразни, и ние ще кажем, че голяма част от тези причини, заради които сте създали тези фиктивни врагове се дължат на собствените ви страхове и несигурност в собствената ви вселена.
Ние ви казваме, в цялата вселена няма от какво да се страхувате. Тя е само за нас. Единствено ние съществуваме тук и наричаме това място наш дом. Няма Те, няма за Тях, няма друг отбор или друга страна. Ние сме едно цяло. Запомнете това следващия път когато почувствате, че създавате друг враг за себе си. Знайте това следващия път, когато четете тези думи на някой, който вярва, че те са канализирани от по-висш интелект от по-високо измерение и започне да ви изброява дълъг списък с врагове за вас и вашите народи. Знайте, че същностите от високите измерения няма да ви заявяват, че вие имате врагове, тъй като вие нямате. Има само един враг и това сте вие.
Ние сме Галактическата Федерация на Светлината.
Чрез Грег Гайлс
Превод :Сар

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони