Sunday, May 13, 2012

Хаторите от Слънчевите Астрални полета: Приспособяване към По-висшите Царства; Преминаващи Октави на Реалността и Енергиите зад Важни Уроци – 7.02.2012г.

10 март 2012, събота


Ефектът от последното ни увеличение на чистотата на енергиите, които ви изпращаме, е забелязан от нас и също и от вас. С последните събития, които послужиха да се донесе светлината на прожекторите върху много от темите, които изучавахте чрез Интернет, ние можем да почувстваме, че вътрешното знание и чувство, че всичко, към което вие се стремите, е истинско, започва да изплува по мъдри начини за много от вас. Ние можем да усетим увеличаващата се ваша вяра в по-висшите реалности и фактът, че действително има Любяща реалност извън тази, с която сте свикнали (и наистина има безкрайно количество т тези реалности).

Сега воалите са вдигнати от колективните и индивидуалните ви очи. Не бяхте ли информирани, че идващите енергии с идването на 2012 година ще служат, за да ви издигнат най-сетне до състояния на съзнанието, които вие все още не си спомняте напълно? Сега вие започвате да виждате и чувствате това проявление.

Емоциите могат да бъдат засилени, когато въжето на дуалността бавно изсъхва. Този процес предизвиква емоции от всяка страна на полюсите, за да се увеличи експоненциално, така че фактът, че трябва да намерите духовния си център и да останете спокойни в лицето на трудностите, е по-важен всякога.

Това е преди всичко постоянен енергийно стабилизиращ процес, през който сега преминават вашите тела и духове. Когато абсорбирате по-чисти кодове от Логос енергия, която ви се изпраща, вашите тела и духове постепенно са приспособявани към нов Светлинен коефициент, към ново, по-чисто състояние на съзнанието. Това се случва във всеки един момент и ние разбираме, че представата за такава сложност може да обърка умовете ви, такъв процес, който се извършва през всеки един момент от съществуването ви.

Времето тук в по-висшите царства не е фактор, а сложните процеси, който Създават и поддържат вашата реалност, действително се случват всеки момент, тъй като в противен случай вие не бихте имали реалност всеки момент! Както сте били информирани безброй пъти, кодовете Логос енергия, които са изпращани чрез телата ви, са се увеличили по чистота покрай едновременно подравнените дати във вашия планетарен и Космически Календар.

При всяко едно стечение на обстоятелствата енергиите, които идват чрез вас всеки един момент от вашето съществуване, са увеличени по ниво, по етап на чистота. Вие прекарвате времето (между подравнените дати, които ви носят тази по-чиста енергия и следващите подравнявания) интегрирайки бавно увеличението по чистота на енергиите, които Създават вашата реалност.

Вие устойчиво се приспособявате, дори в момента, към повишаванията на чистотата, които ви бяха донесени с последните подравнявания. Вие не получавате тази увеличена чистота наведнъж, скъпи души; това е много деликатен процес и вашият Светлинен коефициент трябва да бъде повдигнат много внимателно, което е процес, внимателно наблюдаван от висшата ви същност и от всеки един от водачите ви, които ви помагат в деликатния ви процес на издигане.

Всеки един момент е преживян от онези скрити части от себе си в интегриране на тази енергия по много, много малки увеличавания на повишена чистота. Във всеки момент от последното подравняване насам вие получавате Логос енергия, която е по-малко разконцентрирана всеки път, когато я получите, отново в много малки порции.

Има период на приспособяване веднъж след като се подравните напълно с „последните” покачвания в чистотата и веднъж след като е прекаран този период на адаптация, вие естествено се откривате в следващото синхронно подравняване, следващата дата по Космическия Календар, която ще инициира друго повишение в чистотата на вашата Творяща реалността Логос енергия.

Вие сте в постоянно продължаващ цикъл, що се отнася до интегрирането на тези енергии. Когато ги приспособите и свикнете с цикъла, в който сте, с такъв ускорен процес на издигане, появил се на повърхността на Гая, тогава вие обикновено веднага сте представени на следващото ниво на съзнанието, следващата чистота на плътностите, за да учите следващите уроци и да преживявате.

Целият този процес съответства на това как вие сте се приспособили енергийно и на част от различните октави на реалността. Вие се изкачвате нагоре по „стълбата” на всяка октава така да се каже чрез научаване на уроците си и откриването на Любовта в различните и форми и по различни начини. Любовта е чистата енергия на Творението, която е била изкривена, за да Създаде енергиите, които формират реалността на по-ниските измерения.

Само по себе си, вашето откриване на Любовта ще бъде чрез преживяване на изкривявания и Житейски уроци, чистотата (и в много случаи трудността) на които са увеличени с всеки научен урок и всяка нова октава на Творението, на която сте изложени. Вие учите уроците, които служат, за да ви помогнат да откриете Любовта в нейните увеличаващо се по-малко изкривени форми, а като научавате тези уроци вие интегрирате енергиите зад тях, които са енергии на трансформация, енергии на промяна и на приспособяване към още по-високи реалности и равнини на съзнанието, на знанието и чувстването.

Енергиите зад тези уроци са строителният материал на вашето предприятие към по–чисти състояния на съзнанието. Разбира се, уроците на Земята бяха в огромна степен по-трудни от (уроците) на много други светове, поради ускорения график на възнесението, в който е вашият свят, но дори и така, фундаменталният характер на това защо вие учите уроци (за да растете) е показан на Земята, в много случаи по-лесният начин е да кажете, че това е въпрос на колко интензивни и трудни са много от уроците.

Особено със събитията, които започнаха да се случват през тази ваша 2012 година, душите научават кои в много случаи са някои от най-трудните уроци, през които някой трябва да премине, докато е на повърхността на Земята, а това са уроци, които са трудни дори по легендарните стандарти на Земята. Има момент, привидно безкраен момент на разбиране, на знаене и чувстване на заключен преди аспект от себе си, след преминаването и успешното излизане от такива трудни уроци. Ще ви кажем сега: добре дошли в по-висшите реалности!

Тъй като точно това се случва с тези уроци, вие се приспособявате към състояния на съзнанието, които са били нечувани от доста дълго от вашето „време”. Приспособяванията и пре-приспособяванията към по-висшите състояния на съзнанието се осъществяват с бързо темпо (в сравнение с общите обстоятелства), скъпи души, а когато казваме бързи, ние действително имаме предвид бързи.

Да, уроците бяха толкова много трудни, но опитайте се да видите, че енергиите зад тях, енергиите, които ви тласкат да приемете Житейските школи и начини на поведение, които познавате, ще ви бъдат истински от полза и от полза на всички около вас; уроци и школи, които ви виждат да изковавате най-силните от взаимоотношенията и връзките с по-висшите реалности.

Този ваш процес на издигане е всичко, свързано с вас, откривайки това за себе си, чрез уроците, които са проявени за вас, за да се преживеят от вас, в съответствие с висшия ви аз и духовните ви водачи. От толкова дълго време вие сте били зашити в (така да се каже) едно състояние на съзнанието, в един много мъничък аспект от цялостното Творение, което е около вас.

Триизмерната октава на примитивното съзнание е просто едно състояние на съзнанието от безкрайното количество, а реалностите и (илюзорните) „ Универсални истини”, на които толкова много във вашия свят са възложили вярванията си, ще бъдат разбити, когато напълно се разбере точно как действа вашата реалност и точно какво е и какво не е възможно.

Вие имате много да учите, скъпи души, за начините, по които сте блокирани във вашата реалност и с всички, които преживяват подобна на вашата реалност; един фундаментален аспект от всяка една част на Творението, от онези други вселени, които скоро ще откриете, чиито жители имат обичаи, които са толкова различни от вашите и Вселенски Закони, които са толкова дълбоки, е, че вие и ние разбира се всички сме свързани енергийно.

Това е, защото ние всички сме Един върховен орган, който е създал илюзорна и изкривена реалност за Него/Нея, в която за експериментира. В много случаи дори ние, докато населяваме по-висшите състояния на съзнанието и следваме реалности и истини, които вие все още не можете да проумеете, сме малко наясно с други реалности, други чистоти на съзнанието, които отиват отвъд дори нашите способности да проумеем.

Безкрайността е много трудна концепция за когото и да било да я разбере напълно докато обитава по-висшите царства на съзнанието на нашата Майка/Баща Бог, Върховният Източник енергия, който се канализира в изкривени форми, за да Създаде по-малко чисти и по-малко Осветени реалности, с които толкова много от вас са все още свикнали и в които са преплетени. Вие, скъпи души, сте чиста енергия на Източника в инкарнирана плътна форма и въпреки това все пак сте съставени от Върховните енергии от чистия Източник, които идват от царствата на Източника, на нашия Създател.

До нашата следваща комуникация, скъпи души, молим ви да помислите върху това, което ви казахме сега. Помислете върху чистата енергия на Източника, която вие действително сте и помислете колко примитивен и ограничаващ е един малък аспект от Творението (който обитавате). Помислете за това, на което действително сте способни, тъй като то е, отвъд това, което вашата мисловно – Създадена програма ви е карала да вярвате. Вие сте водени към подкрепа на по-ниските енергии и измерения, а сега бавно, но сигурно се учите как да скъсате собствените си връзки с по-ниските измерения, с всичко, което (временно)не се базира на реалностите от чиста Любов, в енергиите на нашия възлюбен Създател.

Благодаря ви, Хаторите от Слънчевите Астрални Полета на Земята
Channeler : Wes Annac 
Превод : Tauno
No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони