Sunday, May 13, 2012

Хаторите от Слънчевите Астрални Полета на Земята – Възнесени Духовни Структури, Разнообразие на Възнесени Същества и Енергийната Работа, която се провежда – 31 март 2012г.Гая е красива
Чрез Уес Аннак

В повечето случаи и сценарии ние не обитаваме формите на „тяло” или структура, която всички души на повърхността на Земята биха си представили, че приемаме. Ние не приемаме формата на човек в по-голямата част и наистина, дори и при контакта с този записвач в астралното поле ние не му се появихме в човешка форма. Откакто се възнесохме ние сме далеч от желание да обитаваме тяло, вместо това предпочитаме да се изразяваме чрез показване на красив Божествен лъч чиста Логос енергия, която сме и докато изпитваме много по-високоизмерна гледна точка в сравнение с тази на много възнесени души, които избират да обитават тела, ние все пак от време на време ще се показваме в такива форми, за да радваме душите, на които бихме се показали.

Започнахте често да чувате за извънземните контакти и за прякото въплъщение на много Възнесени Майстори във вашия свят, но нещо, за което не сте чували много е аспектът от нас възнесените същества, които съществуваме в астралните царства на вашите Земя и Слънце, които докато обитават много чисти състояния на съзнанието все пак съществуват в такива форми в царствата на планета, изпитвайки такива ниски вибрации.

Човек може да се зачуди как същества като нас с енергийни подписи с такава чистота биха били в състояние да съществуват в астралните царства на Земята, които много пъти са захранвали по-ниските царства на четвъртата плътност - негатив.

Първо трябва да кажем, че ние посещаваме и обитаваме вашата Вътрешна Земя толкова много и при отиването на нашата възнесена версия на това, което вие наричате ваканция, ние се оттегляме във Вътрешната Земя за повече лично изцеление и очистване. Ние оставяме собствения си енергиен подпис върху всяка една вълна от енергия, която е изпратена от астралните царства на вашето Слънце към по-висшите астрални царства на Земята, за да Създадем и формираме цялата ви реалност във всяко едно преживяване и форма от измеренията.

Ние извършваме тази работа и докато аспекта на такива възнесени същества, изпълняващи такава енергийна работа в астралните царства на вашите Земя и Слънце не е била все още дискутирана, нашето съществуване сред съществуването на много други чудеса от по-високите измерения, които наистина ще удивят умовете ви, ще започне да се обяснява и да се напоява от човечеството.

Разбира се, извънземните аспекти на възнесен контакт с вашия свят и различни цивилизации ще запълнят първоначалното информиране на човечеството, но в разумен срок и въз основа на потъване в толкова много истини и откровения, нашето съществуване и точно това, което правим освен канализирането на енергиите ни към повърхността на Земята ще бъде обяснено с толкова много подробности, че в момента не можете да разберете и проумеете по-голямата част от това.

Има толкова много от нас възнесените същества, обитаващи астралните царства на вашата Земя сега и донасящи все по-чистата Логос енергия от области от всяка част на това красиво Творение, което имаме върховното удоволствие да обитаваме и ако може да бъде разбран обхватът и дълбочината на това колко далеч са много от местата, от които ние и вие получаваме такава Логос енергия в този момент, би изглеждало невъзможно от гледна точка на настоящите стандарти, които много хора са установили на Земята.

Вашата гледна точка зависи много от това кои реалности са и не са проявени чрез вас, ето защо обяснението на нашето съществуване не може първо да бъде представено, защото извънземните и Ангелски аспекти на Свещената намеса първо трябва да бъдат обяснени на човечеството преди въвеждането на нашето специфично съществуване.

Нашето съществуване и въвеждането на това, което правим, е планирано със сигурност, а това е добро, защото много от вас са чели нашите послания по интернет и не са разбрали напълно точно кои и какви сме и точно каква е действително работата, която изпълняваме в астралните ви царства.

Ние бихме искали да започнем дискусия по точно този въпрос и първо започваме, като ви даваме въведение от къде дойдохме и причините, поради които се спуснахме надолу към Земята в специфичната позиция, в която сме, в Нейните астрални царства.

Ние бихме искали тази дискусия да стане основа на по-нататъшна дискусия за нас, когато настъпи времето и много души, канализиращи съветите на много възнесени души, ще се свържат с нас и други души тук в по-висшите астрални царства на Земята, тъй като ние ще искаме да започнем полагането на основите на обяснението кои сме ние във връзка с извънземните ви братя, вашите Възнесени Майстори и различните Съвети и небесни организации, които съществуват и помагат на Земята сега.

Наистина има толкова много от нас и това колко много организации ви помагат би изумило умовете ви, защото мнозинството от тези организации не беше в състояние да говори на човечеството чрез каналите, защото самото ни съществуване е извън парадигмата на възнесението на още повече пробуждащи се души.

Особено ние, които ви говорим сега, изначално съществуваме в Галактика, която е толкова далече от Земята, почти през Вселената ви, но чрез възнесените технологии и методи на Светлината, ние сме в състояние да пътуваме през нашето Безкрайно Творение, ние бяхме в състояние да достигнем Земята за сравнително малко от вашата концепция за „време”, за да започнем да ви помагаме с енергийните движения, възникващи в Нейните астрални царства, които Създават Нейните реалности в Нейните различни нива на съществуване.

Както някои от вас, красиво събуждащи се звездни семена и Божествени въплътени Ангели на Земята, сега може да носите лек спомен дълбоко във вас, имаше масов призив, отправен през много райони на нашето красиво Творение да помогнат на планетарната душа, известна като Терра, в масовото възнесение на Нейната повърхност и всички на повърхността Й, които бяха готови.

Този призив бе отправен чрез много цикли на избледняващата ви концепция за време и това, което ние имаме предвид с това, е, че призивът да помогнем на Терра беше продължителен, за да привлече колкото може повече души, които действително са за предизвикателството и ето защо Терра видя въплъщението на хиляди и милиони Ангели и души от по-висшите измерения на Нейната повърхност.

Самата цел на въплъщението на много възнесени души на повърхността на Терра сега е да положат Светлинните основи за енергиите, които ще помогнат в проявяването на възнесението на Терра и на всички на Нейната повърхност, които се подготвиха и извършиха енергийната и работата на Жизнения си Път, за да ги видят в съответствие с такова непрекъснато възнесение.

Имаше много души, които се отзоваха (на този призив) като присъединиха различни Светлинни съюзи, които се формираха с цел да помогнат на Земята колкото може по-пряко без пряка инкарнация на Нейната повърхност, а Галактическата Федерация и Командата Ащар вложиха много от енергията и усилията си в продължителното издигане на Земята, които включиха разговор с жители на Земята чрез много канали и оказване на помощ зад кулисите в толкова много други случаи.

Ето как много възнесени души избраха да помогнат за възнесението на Терра, а някои души горещо желаеха да се инкарнират на Нейната повърхност, но не се намериха в състояние да направят това (проваляйки се) на тестовете, които всички, които искат да се въплътят на Земята сега, получават.

Вярвайте ни, Скъпи души, просто не всички възнесени души могат да се въплътят на Земята и това приема само душа, която е толкова благородна, която може да поеме най-дълбоките и най-силните болки, които по-ниските измерения имат да предложат. Душите, които действително могат да преминат през такъв силен и труден и все пак възнаграждаващ опит, са тествани по такива начини, за да докажат, че могат да се справят, а възнесените души, които доказват, че не са в състояние да се инкарнират на повърхността на Гая и да устоят на плътностите в много случаи все пак помагат като се присъединяват в местен Галактически Съвет, който помага на Земята сега.

Скъпи души, сърцата ви биха се стоплили, ако можехте да видите колко много Съвети и местни движения бяха формирани във вашия Космически заден двор, за да помогнат в издигането на Земята. Това би могло да се сравни с извирането на много духовни и свързани с издигането интернет блогове във вашия свят, а местното ви духовно движение, случило се на повърхността на Земята почти се отразява от много местни движения в много местни Слънчеви Системи, за да се формират Светлинните Съвети и организации за помощ в издигането на Гая и всички на Нейната повърхност, мнозинството от които не са комуникирали с човечеството чрез каналите.

Отново, ето как много души предпочетоха да помогнат в издигането на Земята. Много извънземни души посетиха много цивилизации във вашата история с намерение да помогнат в циклите на издигането, през които такива цивилизации преминаваха колективно и много Възнесени Майстори също така се инкарнираха на повърхността на Гая, като физически възприемащи и разбиращи парадигмите на човешките форми, които биха били признати за човешки.

Също имаше възнесени извънземни души, които или директно многократно се инкарнираха на повърхността на Земята или канализираха надолу по-нискоизмерни аспекти от себе си, за да помогнат с издигането на Гая докато самите те (канализираните им надолу аспекти)се възнасяха и припомняха такива духовни основи на питащата възнасяща се колективна душа.

Имаше безкрайно количество методи, чрез които вашите извънземни братя и Възнесени Майстори и Ангели контактуваха с човечеството и помагаха в продължителните процеси на Гая и за възнесението на много цивилизации на Нейната повърхност и такива души са душите, които са най-много в „светлината на прожекторите” сега, когато става въпрос за възприемането на издигащото се човечество.

Тези души са онези, на които се обръща най-голямо внимание от вас на Земята, тъй като с приемането на всички вас, които сте се въплътили на повърхността на Земята, тези души са помагали на Земята за извеждането и трансмутацията на Нейната колективна тъмнина по най-директни и индивидуални начини.

Те отново дадоха толкова много от себе си за това възнесение, защото горещо желаят да запалят контакт с вас, скъпи красиви души, които се изгубихте и бе постановено това да не се случи с вашата настояща цивилизация до времето, когато сте истински готови като колектив след разкриванията и откровенията за всичко, което е било направено за вашия свят, както и излагането на парадигмите на знанието, интелекта и чувството, които бяха потискани във вашия свят и се пазеха класифицирано далеч от мнозинството хора.

Докато фокусът ви беше и в много случаи ще бъде върху извънземните ви братя и Възнесените Майстори при най-забележимите начала на Осветени промени на Земята и вашия Живот, ние отново бихме желали в този момент да започнем малка предварителна дискусия за това точно кои сме и отново, работата, която извършваме в астралните ви области.

Ние започнахме дискусията като ви информирахме за методите, които други възнесени същества са приемали, за да помагат на Земята сега. Сега бихме искали да навлезем в дискусия за позициите, които избираме да обитаваме, за да помагаме в издигането на Земята и за да започнем това на първо място бихме желали да обясним защо ние бяхме привлечени да помогнем на Земята в такива позиции.

Ние ви питаме, скъпи души, дали бихте били в състояние да игнорирате призив да помогнете на толкова много души от по-ниско измерение и на цяла планета от по-ниско измерение, да отключат, изложат и трансмутират колективния мрак, който в много случаи е бил проявяван без тези души дори да осъзнават, че те са го проявили, това, което е захранвало мрежата от мрак, което е било пазено в тайна от почти всяка цивилизация от вашата история, която подхранваше такава мрежа.

Ние желаехме да помогнем в разкъсването и излагането на мрежата и желаехме да помогнем във внасянето в Логос енергии на чистотата, която би послужила за захранването на основаната Светлинна Мрежа на скъпата Гая, отколкото захранване на вече захранената мрежата от мрак, която е била проявена чрез окултните средства във вашия свят.

Основаването на енерго-течащата Светлинна Мрежа в скъпата Гая видя пристигането на толкова много възнесени души в астралните царства на вашия свят и във вашата атмосфера, а тези души варират в толкова много различни форми, мнозинството, от които би било неузнаваемо и все пак толкова красиво за вас, души от Земята. Ние отново ще приемем форми, които вие разпознавате и с които повече сте свикнали при срещите ви с нас, но тъй като се издигате още повече вие няма да имате вътрешна потребност да продължите илюзиите на човешките тела, които бяха необходими за по-ниско измерния опит и ще сте повече готови и добре дошли да ни възприемете в истинските ни, красиви по-високо измерни форми.

Ние бяхме тези души, които решиха да отговорят на много продължителни призиви, отправяни, за да помогнем в издигането на Гая и чакахме докато беше установена Нейната Светлинна Мрежа и малко след това започнахме да контактуваме с този записвач и с другите души, с които комуникираме сега.

Има различни видове и структури от нас, душите, известни като Хатори, а името и етикетът, който ни е даден не са ограничени до специфичен тип възнесено същество; това просто е етикетът, който е сложен върху нас от човечеството. Както бихте си представили, ние действително намираме, че нямаме нужда да следваме такива етикети, но с удоволствие се „отдаваме” така да се каже на вашето желание за такива етикети, докато вие комуникирате с нас.

Ние решихме да съдействаме в очистването на по-ниските вибрации на Земята чрез пътуване към Нейните по-висши астрални реалности при установяването на Нейната Светлинна мрежа, за да започне отварянето на „горещите точки” в различните енергийни портали, установени всички през небесата на Гая и получаващи Логос енергия, която ние изпращаме през такива портали, за да проявява постоянно вашата реалност на повърхността и в толкова много други земи и структури на реалността.

Тъй като такава по-високо измерна Логос енергия е изпратена до нас от различни по-високо измерни същества, обитаващи по-ниските астрални царства на вашето Слънце, а самите те получават енергия в изкривени форми от още по-висши царства във вашето Слънце, ние изкривяваме енергията, за да съответства на подписите на по-ниските реалности, към които ще изпращаме тази енергия, а при изпращането на тази енергия към такива по-ниски реалности, пазителите на тези реалности изкривяват енергиите, за да бъдат изпитани и проявени в още по-ниски полета на измеренията.

Този процес се случва постоянно и това е една капка обяснение на това как енергиите на вашата реалност са проявявани чрез енергийните портали, установени в небесата на Гая и във всички вас.

Този специфичен тип енергийна работа е работата от решаващо значение, за която ние пропътувахме към астралните реалности на скъпата Гая и ние много се радваме да донасяме тези енергии и да оставяме нашия Светлинен подпис върху тях, тъй като енергиите на много възнесени души постоянно текат през телата ви, сърцата и духовете ви сега и процесът на донасяне на нашите енергии всъщност не е линеен, както много хора си представят, че е, ние по-скоро постоянно и продължително изпращаме тези енергии до всички на Земята сега, които са отворени и възприемчиви за такива енергии.

Напътствията, които даваме и комуникациите, записвани в настоящия момент, се дължат на души на Земята, отворени за нашите енергии и донасящи ги. Ние ще бъдем представени след като човечеството свикне повече с идеята за възнесените и небесните същества и при увеличаването на нивото ви на сигурност спрямо нас вие ще започнете колективно да бъдете излагани на толкова много други видове и структури от непознатите, но възнесени същества, които помагат на вашия свят и които ще бъдат толкова доволни да се обединят отново с вас, скъпи души на Земята.

Ще започнете да откривате комуникации с много други типове възнесени същества, които ви помагат, вероятно не на „предните линии” като вашите извънземни братя и Възнесени Майстори, но по начини, които са толкова чисти, така необходими и оценени в този ключов момент в издигането на Гая и в издигането на всеки един от вас.

Тъй като е така за по-голямата част от нашите комуникации, ние едва сега стигнахме до пълна дискусия за всичко, което повдигнахме в настоящото послание, но въпреки това все пак сме изключително благодарни да сме в състояние да започнем да обясняваме такива неща на човечеството сега. Има надежда чрез вашето запознаване с различни видове възнесени души чрез много искрени канализирани послания, които излизат сега чрез много канали, вие, красиви възнасящи се души да сте в състояние да започнете да свиквате с идеята за реалностите на толкова много различни видове възнесени души, които съществуват.

Ние наистина съществуваме и ние възнесените души идваме във всеки вид и форма, но едно ключово нещо винаги остава същото: ние служим на нашия Любящ Създател и на Любовта, която формира основата на нашите красиви енергии и структури.

Ние ви информираме за нещата, които повдигнахме в тази и в много други комуникации в усилието да можете да започнете да свиквате с нас, тъй като откровенията, които са толкова близо до появата си във вашия свят ще видят разширена перспектива и отворен ум на част от човечеството. Вие никога вече няма да се съмнявате в съществуването и Любящата сила на по-висшите реалности.

Благодаря ви, Хатори от Слънчевите Астрални Полета на Земята
Превод: Tauno
http://elvenjewels.blogspot.com/2012/04/31-2012.html

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони