Friday, June 15, 2012

ЗА ЧЕНАЛИНГА Чрез КИМ МАЙКЛС


 ченнлинг

Въпрос:  Иисусе, какво мислиш ти за ченалинга?
Отговор на Иисус:
Ученията на този сайт обясняват, че Божественото Творение е създадено от енергия. Съществуват  много нива на Божественото творение и те се отличават само по своята
Вибрация. Човешкият ум има способност да се настройва на различни нива на Божественото творение. Завъртайки регулатора за настройка на съзнанието, човек може да получи идеи или послания от други царства.
Има няколко царства, намиращи се зад пределите на материалната вселена, но тяхната вибрация е твърде ниска, за да ги направите част от духовния свят. Едно такова царство се явява така, че езотеричните учения го наричат психическо царство или астрален план. Съществуват голямo количество същества, пребиваващи в това царство. На Земята вие виждате, че хората се намират в много различни състояния на съзнание. Същото е най-вярно за астралните царства.
На ниските нива на астралния план вие ще намерите същества с явно зли намерения. Такива същества умишлено ще се стараят да манипулират хората по разни причини, включително кражба на техните духовни енергии.
На средните нива ще намерите същества, които нямат зли намерения, но просто действат от невежество. На висшите нива на астралния план се намират същества, достигнали определено ниво за духовно разбиране. Такива същества могат да изглеждат мъдри или издигнати за хората в материалния свят.
Тези същества може да нямат зли намерения и могат да бъдат способни да дадат на хората направления или учения, съдържащи определена част истина. Но вие сте длъжни да попитате себе си: защо тези същества пребивават на астралния план и защо те не са се възнесли в духовното царство. Причината е в това, че тези същества са се задържали на това ниво на Божественото творение заради различни психологични проблеми. Затова, ако вие продължавате да общувате с такива същества, вие се излагате на риск да заседнете на това, същото ниво.
Болшинството от учениците трудно се издигат по-високо от съзнанието на техните учители. Затова, избирайки за себе си духовен учител, вие искате той да бъде член на Възнесените Владици. Ако вие желаете максимален духовен ръст и ако искате да се възнесете в духовното царство, защо ви е да избирате учител, намиращ се на по-ниско ниво?
Ченалер, пази се
В моето намерение не влиза да правя абсолютно изявление, което да заклейми ченалинга като нещо автоматично опасно. При все това, аз осъзнавам, че някои хора от Нова Епоха споделят идеята, че в ченалинга няма никакъв риск. Длъжен съм откровено да ви кажа, че  тази идея е невярна.
В своя широк смисъл, ченалинга може да бъде описан като процес, посредством който човекът на Земята да включва регулатора за настройка на съзнанието и настройване на нивото на Божественото творение зад пределите на материалната вселена. Но ако вие мислите, че всичко, което е зад пределите на материалната вселена е хубаво и духовно, то вие се намирате под влиянието на много опасна илюзия.
За да видите опасността от тази илюзия, просто ви е необходимо да погледнете действията на човешките същества, защо, както вие мислите, определени хора вършат зли действия? Работата е в това, че тези хора са настроили своето съзнание на ниско ниво от Божественото творение. Например, вие може да знаете, че Адолф Хитлер е бил очарован от окултизма. В действителност, той е бил канал за тъмните сили, които са го манипулирали и използвали за свои цели. Поглеждайки на живота и смъртта на Хитлер, трябва да бъде очевидно, че ченалингите не са безопасно занятие.
Някои хора позволяват на тъмните сили от астралния план да влияят или даже да овладяват техните знания. Затова, такива хора често се явяват инструменти на тъмните сили, волно или неволно, съзнателно или не.
Избягвайте двете крайности
Аз се старая тук да обясня, че ако вие смятате ченалинга за безопасен, то вие попадате в едната крайност. Другата е представена от хора никога не се осмеляват да превключат регулатора за настройка на съзнанието и за достигане на нещо извън материалната вселена. Двата типа хора приемат не балансиран подход към духовния ръст. Чрез тази сънастройка, тези хора получават озарение, разбиране и понякога различни по род послания от духовното царство.
Ако вие погледнете на най-духовните хора на Земята ще видите, че има само една причина, заради която тези хора са духовни. Тя се заключава в това, че те са променили посоката на регулатора на настройка на съзнанието и са се настроили на духовното царство. Чрез тази сънастройка, тези хора получават озарение, разбиране и понякога различни по род послания от духовното царство.
Много хора на Земята вече са открити и са се настроили за нещо зад пределите на материалната вселена и много повече хора стават открити в идващото десетилетие. Тази откритост е основната част на духовния план за възвисяване съзнанието на човечеството.Изобщо аз не искам хората да затварят своите умове. При все това, аз настоятелно ги съветват да оценят с какви нива, с каква радиостанция те контактуват.
Аз вдъхновявам хората да изучават как да превключват регулатора за настройка на съзнанието и се настройват за нещо зад пределите на материалния свят. И аз, разбира се, искам хората да се научат да се настройват за духовния свят, като не се настройват на някои от по-ниските планове. За това ви е необходимо да достигнете различаване така, че вие да можете да знаете кое е от духовния  свят и кое е от по-ниските светове. Това различаване може да се достигне само обличайки се във  вашия личен живот в Христа.
Длъжен съм откровено да ви кажа, че аз виждам много забележителни хора в движението Нова Епоха, които са с много открити идеи, че човешките същества могат да общуват с духовния свят. При все това, някои от тези хора се опитват да вземат сила от небесата и се стремят към общуване с нечисти мотиви. Такива мотиви могат да включат прекомерна гордост, потребност от самовеличие, сила и контрол или желание на необикновен феномен. Ако вие търсите вътрешно общуване заради прекомерно желание или нечисти мотиви, то е вероятно да се настроите на ниво по-ниско от духовното царство.
По такъв начин вие сте длъжни ясно да осъзнаете своите мотиви, както аз обяснявам в книгата „Христос се ражда във вас”. Най-добрият начин да се преодолеят несъвършените мотиви е да се приложи искрено усилие е се стане път за построяване на вашия личен  живот в Христа. Търсете преди всичко царството Божие, съзнанието в Христа и всичко останало ще се приближи до вас.
Равновесие
Равновесието винаги се явява ключ към духовния ръст. Има такива, които говорят, че заради риска за контакти с психичните сили, вие никога не сте длъжни да се опитвате да достигнете някакво лично общуване. Ако вие приемете тази идея, тогава как можете  да се възвисите над определено ниво на пътя? От друга страна, несъмнено, опасно е да се говори, че всеки е длъжен да прави опит за общуване и че в това няма никакъв риск.
На определено ниво на духовния път на човека е необходимо да развива способността да се влиза зад пределите на материалната вселена и да се общува с духовното царство. При все това, това общуване трябва да става само чрез Висшия „АЗ” на човека. Чрез Висшия „АЗ” вие действително можете да изпитвате духовете и да знаете от Бога ли са те.
Ако никога не предприемете опит за такова общуване, то вие просто не можете да растете на по-високо, определено ниво. Ако вие правите това без да правите разлика, то вие действително рискувате. Затова, съсредоточете своето внимание на развитие на живот в Христа и не се старайте да форсирате вътрешното общуване. Просто настройвайте своето Христобитие и позволете на духовния учител да ви намери, когато вие сте готови.
Тази концепция аз съм я описал в притчата за девите, които се приготвяли за пристигането на младоженеца. Ако душата се старае да форсира процеса, това може да завърши не с този жених и няма да има брак, сключен с Небесата.
Някои хора толкова са заседнали в материалното състояние на съзнанието, че те просто не могат да общуват с някого зад пределите на материалния свят. Ако вие сте се извисили над това ниво и достигнали някаква връзка, защо вие не предприемете допълнителни усилия за достигане на различия в Христа? Защо вие не се уверите, че  общувате с истинските Владици от духовното царство, а не със същества от по-ниските нива?
Моите колеги и аз сме готови и желаем да общуваме с всеки, който е достигнал определена степен на живот в Христа. Търсете ни с различаване и чисти мотиви и вие ще ни намерите.
Превод от руски: Кръстина

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони