Sunday, June 10, 2012

С Е Н - Ж Е Р М Е Н ВИОЛЕТОВИЯТ ПЛАМЪК УСИЛВА СВОЕТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ


 
                                                          
                     3 –и юни, 2012 , чрез Марина Шулц
Хора от Земята! Днес АЗ отново искам да поговоря с вас за необичайната сила на Виолетовия Пламък, който вие свързвате с моето име. Аз мисля, че настана време отчасти да се разширят вашите знания за тази изключително важна Сила във вашия живот. Аз искам да заостря вашето внимание на това, че този Пламък е СИЛАТА във вашия живот.
И така, започвам с това, което вие добре знаете – Виолетовият Пламък се явява Пламъка на вашите сърца. Да, много различни, светлинни конструкции се побират във вашето сърце, защото то е многомерно. И Виолетовият Пламък има едно от извънредно важните за вас Пламъци в дълбочината на вашите сърца. То може да заеме цялото пространство на вашето Сакрално Сърце, ако вие не забравяте да го призовавате и използвате. Защо вие забравяте  за Него?  И защото вие или не знаете за Неговото съществуване, или се отклонявате  към други, подходящи за вас знания. И вече ви се струва, че новото е напълно достатъчно, а старото, добре известно, може да се забрави или да не се ползва, но няма нищо по-добро от това да откриваш за себе си известни вече истини, които отново идват при вас, подчертавайки своите нови лица и възможности. И затова отново ще поговорим за Виолетовия пламък на Сен-Жермен. Аз ще ви открия източника на съществуване на този Пламък Той ви е достатъчно добре известен. А сега, когато вие вече сте  запознати с процеса на изграждане на огнената система на енергийно обезпечаване, то вие добре знаете за Сакралното сърце, многомерното пространство вътре във самите вас. И ето именно в това сакрално пространство живее Виолетовия Пламък на Сен-Жермен. Той винаги, през всички времена е живял именно в Сакралното  Сърце на човека и го е свързвало с неговата изначална, Духовна същност. Това е много важно да се запомни. Той носи тези вибрации, които ви държат на „повърхността, нa водата” в плътния свят по време на Експеримента в дуалността. Виолетовият Пламък ви помага да влезете в Светлината и осъществява връзката с Вашия Висш „АЗ”. И не само това. Сега вече е уместно да се говори и за другите функции на Виолетовия Пламък в живота на хората.
Той никога не ви безпокои. Той не изисква никакво особено внимание за своята дейност. Винаги гори в дълбочината на вашето Сакрално Сърце и моли за внимание единствено в този смисъл, че вие можете или да го използвате, или почти да не контактувате с неговото съществуване. Това е като огромен, светлинен потенциал вътре във вас. И вие или използвате този потенциал, или го държите в резерва. Много хора нищо не знаят за него и за това са обеднели в своето незнание. Но и тези, които забравят да призоват Виолетовия Пламък, също губят огромни възможности в своя живот. Започваме всичко да разглеждаме по ред. Пламъкът има виолетов спектър веднъж, защото това е най-високочестотния спектър по скалата на дъгата. И вие сте длъжни да разберете това като начин за излизане с помощта на Виолетовия Пламък на по-високи вибрации на всички свои тела. Ако кодът на човека активно използва Виолетовия Пламък, то трансформацията и преобразяването на всички тела ще протече по-леко и по-бързо.
Спомнете си какво име даде Крион на 9-я слой на ДНК. Той нарече този слой „Виолетовия Пламък на Сен-Жермен”. И защото Виолетовият пламък символизира този слой на ДНК, който е отговорен за вашия физически имунитет. Това означава само едно – вие можете да регулирате своето физическо тяло по пътя на настройките на Виолетовия пламък на Сен-Жермен, по този начин самостоятелно да започнете процесите на изцеляване и подмладяване. И това е само едни от примерите за използване на Виолетовия Пламък.
 Но главното негово предназначение се състои в това, че той има силна, очистваща, защитна сила и за всеки човек и за планетата, и за всяка форма на живот на планетата. Но какво е това защитна сила? Ние не говорим за никакво противостоене с някого. Защитата трябва да бъде построена вътре в самия човек. Един от примерите е имунитета. Но има още и понятие – духовен имунитет. И в това също може да помогне Виолетовият Пламък. В действителност, той може да бъде полезен при построяване на истинския, духовен път за всеки човек. И за това трябва да се научите да го призовавате и заедно с него да творите своя живот.
Аз отивам по-далече, защото искам да ви кажа следващото. Вие можете да творите с този Пламък, защото той има силата на съзидателния Огън. И вие бързо ще се научите да ги ползвате. Имайте в предвид, че съкровеното пространство на вашето сърце съдържа много възможности. Нужно ви е внимателно да ги изучите и да се научите да работите с това сакрално пространство. И когато разберете, че Виолетовия Пламък е един от възможните и силни инструменти за вашата съзидателна дейност, то ще ви се поиска да бъдете с него в пълен контакт.
Виолетовият Пламък сега работи по цялата планета, а не само в сърцето на всеки от вас. Той, както и у вас, хората, е концентриран в Сакралното Сърце на планетата. Трансформиращата сила на този пламък  е толкова велика, че той напълно може да се използва за многочислени цели в планетарен мащаб.
И ето сега Аз преминавам към главната цел на моето съобщение. Искам да напомня какво вече беше казано. От 1-ви май 2012 година Ангелите от Виолетовия Пламък, заедно със силите на Архангел Метатрон започнаха да увеличават силата на Виолетовия Пламък на планетата. Защо това е необходимо? И колко дълго това ще се случва? Това ще продължи през цялата 2012 година и процесът ще върви с нарастваща интензивност. За какво? Пламъкът от виолетовия спектър не трябва повече да чака за това, за да помогне на Земята и човечеството да осъществят изхода от дуалността. Отново ми повярвайте – Аз не искам да ви карам да бързате с приемане на въздействието, с новото въздействие на Виолетовия Пламък, но събитията на планетата се развиват с потресаваща стремителност и за това не трябва просто да бъдете в крак с всички тях, а да действате в пълно съответствие с новите планетарни възможности.
И така, Виолетовият Пламък стана малко друг, тъй като Аз вече казах, че неговото въздействие се разпространява по цялата планета. Аз работя със съответните Ангелски сили с този Пламък. И ние способстваме за това, за да се осъществи накрая, на планетата преимуществено  закрепване на Енергията на Безусловната Любов в противовес на по-рано господстващата енергия на разделяне, разграничаване и вражди. Известно ви е, че Виолетовия цвят на Пламъка се създава от розовия и синия цвят. Розовият – веднъж носи вибрациите на Безусловната Любов. А синият сега определя силата, изменяща се по своята характеристика Мъжка енергия. „А къде е Женската Енергия?” – питате вие. Да, и тя е в своето ново качество тук, в този Пламък присъства. Когато мъжката Божествена Енергия се обединява в хармонично съчетание с Божествената Женска Енергия, тогава те започват да изграждат единния лъч, влизат в състава на Виолетовия Пламък. И това е интензивно синия лъч. Вие можете сега да наблюдавате и в обкръжаващата ви природа този интензивно син цвят. И затова Виолетовия Пламък сега представлява Триада, каквото и съответства на текущото направление на вашето развитие.
В новия си вид, Виолетовият Пламък разрешава много съвременни задачи от планетарното устройство.
Всички енергии на стария свят могат да бъдат сега трансформирани, ако вие помогнете на планетата за това. Да, от вашите действия сега зависи много. За тази цел сега са ви дадени нови възможности от Виолетовия Пламък. Вече ви е известно какви значителни трансформации стават и още трябва да се случат със Земята, и естествено с всички царства на природата. Дойдоха и ще дойдат с още по-силни потоци на Земята нови програми за развитие на всички форми за живот. Виолетовият Пламък участва в адаптацията на всички приходящи програми на Земята и затова има смисъл вие по-често  да използвате неговите възможности. Идват обновяващи ви и Земята кодове не само от Сириус, но и от Централното Духовно Слънце. Цялата Вселена сега работи в помощ на Земята. И Аз много бих искал, сърцето на всеки от вас да откликне на тези възможности. Започнете със старите мантри или призовете Виолетовия Пламък, а после преминете към новите, които Аз обезателно ще дам. По-лесно ще ви бъде да преминете към новите към новите възможности на Виолетовия Пламък, ако вие започнете с обикновения ритуал. За тези, които още не са работили с Виолетовия Пламък, Аз казвам следното: Вие винаги ще успеете мощно да се включите в работата с този Пламък.
Много хора сега се променят и затова знайте как да изберете всичко в движение и стремително да се внедрите в живота на планетарното съобщество. Както виждате, Аз казвам – планетарно съобщество, а не само за своето „АЗ”. Работете глобално! В това е залогът на успеха.
Дайте да продължим разговора за новото въздействие на Виолетовия Пламък. Многочислените кодове на преустроява и трансформация идват от Централното Духовно Слънце, от трите Слънца на Сириус и от нашето Слънце. Триединният поток на трансформиращото въздействие сега преминава през Виолетовия Пламък. И в кулминационната точка през месец август (11-17-и), ние много разчитаме на сериозно утвърждаване на Енергията на Безусловната Любов на планетата, което създава отдавна чаканите, необходими условия за постепенното изключване на енергиите на дуалността. След това само самите индивиди съзнателно или несъзнателно ще поддържат старите енергии.
И сега, окончателното, заключително изявление за усиленото въздействие на планетата Земя от Виолетовия Пламък. Ние, Йерархията на Виолетовия Пламък, утвърждаваме вашето преобразяване, съответстващо на подготвителния процес за Възнесение, за сметка на Виолетовия Пламък. Безусловно, много фактори са необходими, за да може окончателно да кажем: - „Ние сме готови за Възнесение”! Но не сваляйте от сметката и въздействието на Виолетовия Пламък. Той, както никой друг инструмент, ще помогне на вашето по-бързо преобразуване в същества от пето измерение. Работете с тях в своето Сакрално Сърце. Завийте се с този Пламък. Пропускайте го през всички клетки на своите тела. Работете с Тези Методи, които ще ви подскажат вашето съзнание и вашето сърце.
Използвайте Пламъка с неговите необикновени Виолетови спектри заради очистване и изграждане. Неговата главна особеност сега е Съзиждането!  Започнете с малки направления и преминете към решение на глобалните проблеми с помощта на Виолетовия Пламък.
Приятели Мои! Аз съм щастлив да ви съобщя за това, че Виолетовият Пламък влезе в нова фаза на своето съществуване и съответно се измени, разшири с възможност да се работи с Него.
Слейте се с Виолетовия Пламък за Преобразяване на всички ваши и планетарни животи!
АЗ съм неизменно с вас!
СЕН – ЖЕРМЕН
3 юни, 2012 година
(ТРОИЦА !!!)
Превод от руски: Кръстина

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони