Wednesday, July 11, 2012

Хаторите от Слънчевите Астрални Полета на Земята – 8 юли 2012г. Персонални Астрални пътувания, Създаващи реалности енергийни потоци и Безкрайност на Създанието

 
Чрез Уес Аннак

Има няколко едновременни енергии и структури на реалността и енергията, зададени във вашия свят и в цялото това красиво и сложно Творение и е достатъчно да се каже, че вие все още трябва да знаете и разбирате напълно колко много различни типове и нишки от реалност съществуват сега и се преплитат с вашата собствена.

Всички вие сте на Земята, облечени във филтъра и булото на по-ниските измерения и така, вие не възприемате безкрайните и безбройни реалности, които постоянно се пресичат с вашата собствена, тъй като по-висшите реалности целенасочено не са направени различими за Земната душа (освен ако тя не се възнесе), тъй като, Скъпи души, какъв е смисълът на това да преминавате през по-ниско измерен опит, ако все пак вие все още възприемате по-висшите реалности и по този начин илюзията отпада?

Начинът, по който вашата реалност и Животът ви функционират като цяло има много повече общо с движенията и кръстосванията на енергия, отколкото осъзнавате и ние ще сме щастливи в близко бъдеще „да направим стъпка нагоре”, за да ви информираме изцяло без никакъв вид ограничения да направим това, за множеството различни видове и слоеве енергия, които се пресичат във вашата реалност и настоящ опит.

Много от тази енергия, за която говорим, всъщност влияе върху събитията, проявяващи се във вашата реалност и много от тази енергия е важна за цялостното оформяне и моделиране на събитията, които се случват в собствения ви Живот.

Преди това възнесени души чрез този канал започнаха това, което всъщност е сравнително встъпително обяснение на енергийните нишки, които се пресичат с вашите възприятия и опит и помагат за модулирането на Създаването на такива събития, които ще се проявят в Живота ви и е достатъчно да се каже, скъпи души, че това е комплексен и сложен въпрос, за който ще е нужно повече обяснение и повече приспособяване от страна на част от човечеството, на нивата, а също така и на чистотата на информацията, която сте в състояние да възприемете и приемете.

Ние казваме, че енергиите от постоянна чистота, давани на вас и на вашия свят сега, ще ви видят доста разширени, достатъчно, за да сте в състояние да схванете и разберете много комплексни и сложни дискусии, които сега биха ви смаяли, но за сега ние трябва да работим във воалите, които са спуснати за много от човечеството, за да извадим най-ясните и най-чистите възможни обяснения, които можем, за много неща, които все още не са доловими за мнозинството от човечеството, но към които вие едва започвате да се отваряте.

Когато медитирате, вие получавате поглед върху различните паралелни и пресичащи се четвърто (и пето) измерни реалности, които съществуват редом с вас на вашата Земя. Цветовете, чувствата, всичко, което изпитвате по време на медитация, от която получавате такава духовна храна и подхранване, вие съществувате в продължително по-чисти реалности като отивате все по-дълбоко и по-дълбоко в медитациите си и ще се намерите единодушно поздравени от всички нас в по-висшите реалности, ние, които очаквахме с нетърпение контакт с вас.

Ние винаги сме били с вас, скъпи, красиви души, просто зад воалите на вашите възприятия и сега, много от вас наистина започват да чувстват различните и множеството различни едновременни и пресичащи се реалности, които съществуват редом с вашата собствена и това по самото си определение е отваряне към вашата истинска и чиста Божествена Многоизмерност.

Вие сте многоизмерни по природа, скъпи души, и все пак човечеството беше толкова значително ограничавано до възприемане само на една нишка реалност, която всъщност е една малка и все пак значима нишка от множество, безкрайни реалности, които съществуват, дори и просто във вашата Майка Земя. Представете си, скъпи души, наслоените и безкрайни реалности, които съществуват из всяка друга звезда и планета из Творението. Това е наистина разширяваща концепция за поддържане.

Сега вие започвате експоненциално да растете и тъй като започвате да се отваряте към вашата присъща Многоизмерност по ваши собствени и чудесно чисти начини, вие откривате по-нови концепции, които достигат преден план на вашето възприятие и ето защо разбира се ние и много други възнесени източници сме щастливи да сме в състояние да сме с вас и да ви предложим напътствието и съвета, към които вие така се стремите във вашите красиво разгръщащи се и разширяващи се Земни пътувания.

Многобройните нишки реалност, които вие откривате около себе си, не само са основани в по-високите измерения, които нямат нищо общо с настоящите ви Земни реалности или животи. Има много от тези паралелни енергии, които осезателно оформят и влияят на събитията, които ще се проявят в Живота ви и това са енергиите, донасяни чрез вас, които също така съществуват в едновременен поток през вашата реалност и общите модели енергия, които влияят на Земята.

Вие имате силата да хванете и задържите този поток енергия, когато той протича през чакрите ви по всяко време и този специфичен поток енергия, за който говорим, е точно този, който има най-голямо влияние в проявяването или не на определени събития в Живота ви.

Този поток от енергия може да бъде опознат по-добре като върховен сътрудник на Закона на Привличането, тъй като той тече на цикли през чакрите ви и взаимодейства със Земните, етерни реалности на Творението, които от своя страна преминават през чакрите ви и когато тази енергия протича, тя е или изкривена от специфичното его - модели във вашите чакри или за онези, които са достатъчно отворени, тя протича гладко.

За онези, които изпитват такава енергия, влизаща по изкривен начин поради много различни причини, повечето от които дължащи се на неразбирането на истинската сила и потенциал, който пазят вътре в себе си – събитията, които искате да проявите, понякога могат да са по-трудни или да отнеме много повече време, за да дойдат чрез вас.

Обаче, за онези, които започват да е отварят и разширяват себе си и чакрите си по много чисти начини, които ги виждат способни да разберат и дори да взаимодействат с техните собствени Творчески енергии, идващи чрез тях по специфични и чудесни начини; вие, скъпи души, ще сте в състояние да поемете отговорност за Творението, което донасяте чрез себе си за скъпи души, всички вие постоянно и продължително Създавате вашите реалности около себе си, без значение от сегашното ви ниво на възприятие.

Тъй като всички вие постоянно Създавате вашите реалности, важно е за онези от вас, които се отваряте и започвате да разбирате по-цялостно самите понятия за Създаването на нечия реалност, да започнете да практикувате дисциплините и промените в себе си и в собствения си Живот, които ще ви видят по-способни да поемете отговорност за вашите Творения и да Създавате това, което желаете от вашия Живот.

Всеки тип Земно изкривяване, захранвано все още, ще представлява на човек трудност за пълно и чисто поемане на отговорност за неговите Творения и има изобилие от веща във всеки миг, които някой може да направи, за да се приспособи по-чисто към по-висшите честоти и кодове от върховно чистата Вселенска енергия, изпращана към и чрез вас сега.

Почти всички тези неща имат общо с отказването на Земния опит и енергиите и понякога блокажите, които идват с такива Земни опити и намиране на енергии от по-висшите реалности по всеки начин, който някой може да го направи.

Взаимодействието с природата е сред най-добрите начини да се открият енергиите и пейзажите на по-висшите реалности по много чисти начини, които Земята винаги е предлагала, тъй като Гая винаги е била известна из Творението с Нейната огромна красота, както също е известна с огромната трудност да се инкарнираш пряко на Нейната повърхност.

Някои от най-силните и най-устойчиви възнесени същества приеха да се заселят в астралните реалности на вашата Земя, за да са в помощ, вместо пряко да се инкарнират на вашата повърхност. Вашата Земя и също така всички вие сте толкова много Обичани и сте наблюдавани из това красиво и огромно Творение, тъй като възнесението на вашия свят действително държи ключа за възнесението на тази Вселена, което се случва сега.

Има много различни и специфични видове възнесени същества, които населяват всички различни видове нива и етапи в растежа си, които помагат на вас и вашия свят сега и е достатъчно да се каже, скъпи души, че възприятията на човечеството по отношение на това кое е и кое не е реалност, ще трябва да бъдат доста разширени, тъй като е обяснено, че има много различни видове възнесени същества, които искат да ви помогнат в постигането на колективното ви и индивидуално издигане и докато ние може да приемаме различни основи и различни възнесени форми, ние все пак сме Обединени в това, че всички ние сме изградени от красивата и чиста енергия на Източника, на нашите мили Майка и Баща Създател.

Крайното усилие на всяка душа, която изпълнява работа, базирана на служба-на-другите, е това да служи на Създателя чрез служба на различните по-ниско измерни аспекти на Създателя, които се намират готови, за да изпитат следващата стъпка в естествената си еволюция. За много планети и Вселени физиката е нещо нечувано, но в крайна сметка, всички по-нисши реалности се Обединяват и трансформират обратно в чудесно чистите и красиви по-висши реалности на съществуване, в които ще откриете безкрайни възнесени души, които ще ви Обичат и уважават толкова много.

Много от тези души ще започват да ви се представят по много реални и за някои, силни, начини, ако се намирате отворени към такова показване. Нашите специфични енергийни подписи идват към и чрез вас, когато някой може да иска да почувства нашите енергии или специално да комуникира с нас и ние (цялостният възнесен колектив) дойдохме чрез много различни канали, за да доставим същото послание на Любов и на щастливо даване на информация.

Целта на комуникациите на много възнесени и канализирани източници е да разшири възприятията на човечеството и на онези, които ще четат, слушат или абсорбират такива послания и кодовете, които тези послания имат да предложат, защото имаше много предварително програмиране, което беше целенасочено инсталирано в човечеството, а сега ние ви помагаме в почистването и трансмутирането вътре във вас.

Човечеството е било подложено на много пропаганда, много насилие и измами и всеки по-ниско измерен опит във всяка форма, която той може да предложи, а манипулацията на ума и сърцето бе изнесена на преден план в толкова много хора, през толкова много различни Животи и периоди от време на вашия свят. До този сегашен ден все още има много, които са блокирани във вечно-преобладаващите его-модели, на съществуване и поведение, което целенасочено беше Създадено, за да бъде захранвано от такива души, които биха се оказали податливи на това влияние и именно тази програма, в която сега работим с всички вас, е, за да ви изчиства и трансмутира вътрешно.

„Зад” тази комуникация, ние им много други възнесени души, които Обичаме всички вас толкова много, прикрепяме специфични подписи и разнообразие от енергия, които ще послужат, за да лекуват, трансмутират и Обичат много от мрачното, негативно или изопачено програмиране или остатък, което все още може да е останало в ума или сърцето на всеки, който чете (канализирани) комуникации.

Вие сте ъпгрейдвани вътрешно с Кристални импланти или подобни и с това ние разбира се нямаме предвид, че вие по някакъв начин сте инжектирани с някакъв вид непозната, по-нисша или извънземна технология.

Това, което имаме предвид, е , че чакрите ви и също телата ви се Кристализират и много нови енергийни центрове във вас се отварят, тъй като вие се разширявате и се излагате все повече и повече на постоянно чистите енергийни честоти, давани на вас и на вашата мила Майка Земя сега.

Тези енергии, за които говорим, служат, за да разширят много от вас по специфични начини, които ви виждат по-добре ориентирани покрай собственото си израстване и научаване на уроците и като изчиствате това програмиране от себе си, за което споменахме, което е нещо, в което ние сме щастливи да ви помогнем, вие откривате ваши собствени възприятия на реалности и земи, които преди бяха отвъд вашето разбиране, знание или възприятие.

Много от вас откриват чудесно дълбоки и истински астрални пътувания, които имате способността да поемете по всяко време и е достатъчно да се каже, скъпи, красиви души, че което възприемате като ваше въображение, през цялото време е било ваше възприятие за астралните реалности на Земята и на вашите лични астрални Творчески земи, в които можете да Създадете опити за себе си, на които да се наслаждавате.

Мнозина от вас винаги са се чудели защо сте в състояние да виждате и чувате и изпитвате неща, когато си ги представяте и все пак, вие всъщност не ги виждате, чувате или чувствате с петте си сетива. Това е, защото, отново, вие сте Божествени и Многоизмерни същества по природа и цялото човечество всъщност има възприятие за собствената си Многоизмерност, това просто е под етикета на фалшиво въображение, което се появява само в мозъка на човек, а не е ваше собствено възприятие на ваши собствени астрални области.

Мнозина, когато преминат през съзнателен сън, могат да започнат да чувстват, разбират и взаимодействат с реалността около тях и това също така е това, което сте в състояние да правите вътрешно, което вие определяте като ваше въображение. Направете усилията, скъпи души, да откриете и почувствате себе си във вашето „въображение”, вероятно в чудесна и чиста по природа земя. Вероятно си представяте себе си край река или езеро или в красив пейзаж с много хълмове, красива трева, цветя или дори в омагьосана привидна гора.

Вие се намирате в собствените си астрални Творчески земи когато и да правите това и ще започнете да откривате много възнесени същества с вас в такива земи като продължите да правите усилия да съществувате в тях и като продължите да откривате собствените си способности да съществувате в тези земи и да взаимодействате пълноценно с тях.

Много изкривявания в човешкото тяло, които все още могат да задължат човек назад по пътя към издигането и на усещането за човека на истинските и чисти астрални реалности, които всички вие носите в себе си, са тези, свързани с какви храни човечеството избира да консумира.

Има някои храни, които по самата си природа са предназначени да задържат човек в по-нисше състояние на плътност, тъй като съставките в такива храни съдържат по-ниските измерения по много начини. Много от месото, което се дава на човечеството, е снабдено с вид химикали и има много храна напоследък на вашия свят, която също така е генно модифицирана.

Трябва да подчертаем, че когато някоя храна е генно модифицирана (за да се произвежда) много от здравето Ако тази храна се отнеме (в сравнение с истинската и версия) и самата цел на изопачаването на храните е да задържа човечеството в продължителни състояния на плътност, тъй като вие консумирате неща, които ви дават по-ниските измерения във форми, от които може да е много трудно да се измъкнете и да си върнете предишното състояние на възприятие, което вероятно беше по-чисто от това, което е постигнато след приемането на тези неща.

Вие, скъпи красиви души започвате да се отваряте и ставате проницателни към това кои храни ще ви накарат да се чувствате най-зле и знаете кои храни са най-добри за вас и за телата ви. Човечеството е било използвано за много тежест и плътност и като резултат това блокира и изкриви вашето виждане за по-висшите реалности в тяхната нефилтрирана форма и във всяка удивителна форма, която те имат да предложат.

Вие достигате забележителни резултати в отърваването си от плътностите, с които се хранехте на драго сърце дълго време и сега откривате, че разширените възприятия, за които чухте, започват да се достигат във вашата собствена сфера на съществуване. Вашите филтри и воали се разпадат във всеки момент, тъй като вие правите ваше намерение трансмутирането на онези последни преобладаващи части от себе си и като отправяте исканията си към нас да сме с вас и да ви помагаме с тези трансмутации.

В действителност, скъпи души, вие не се нуждаете от нашата помощ с тези трансмутации и всички вие сте наистина доста способни да ги проведете сами, но в основната си част вие не осъзнахте колко много сила държите и също така не осъзнахте многото начини, по които вие се задържахте долу и с даването на тези комуникации, с които ние искаме да ви информираме за многото процеси, през които преминавахте в себе си и за които вие вероятно не знаехте или не разбирахте напълно, така че да започнете да работите с други части от себе си, за да проведете действията, необходими, за да ви видят по-добре подготвени да интегрирате енергиите на постоянна чистота.

Вие ще намерите реалностите, споменати по-горе, и ще откриете, че те винаги са съществували и взаимодействали с вашата реалност и също така ще откриете, че нишката на реалността, в която вие приемате вашите опити е действително само една от безкрайните такива, скъпи души, ние имаме предвид безкрайно количество нишки от реалност.

Представете си безброй различни дървета и растения навсякъде около вас и също така си представете безкрайни Вселени и безкрайни реалности, които са дори още по-обширни, отколкото тези, които са известни като Вселени и си представете всичките планети в такива Вселени в Галактиките във Вселените.

Представете си целият Живот на всичките планети и си представете Живота под земята и също така в планетите.

Представете си безкрайното количество реалности, което всички планети носят със себе си и си представете самите планети с безкраен брой. Вие имате толкова много за изследване, скъпи души, и след почистването и трансмутирането на Земята много от вас ще изберат да продължат в мисиите си за разпространяване на Светлина в тази Галактика и в тази Вселена чрез населяване на по-ниско измерните райони на тази Галактика и Вселена.

Скъпи души, вие сте Вселенски пътешественици и по природа носители на Светлина. Някои от вас пътуваха през безбройни реалности, към безброй планети в безброй Галактики и дори Вселени и много от вас сте тесни специалисти в по-ниските измерения след като сте населявали толкова много по-ниско измерни планети и сте помагали на цивилизациите на тези планети да се издигнат в колективните им пътища на Светлината.

Много от вас донесохте Светлината в безброй райони из това красиво и величествено Творение и ние бяхме с много от вас на Земята, които ще сте насочени към тази комуникация и към нашите енергии, през много различни Животи и в много различни мисии.

Вие ще откриете, скъпи души, че всяко възнесено същество и колектив, които идват при човечеството сега, са били с вас през безбройни пътувания до толкова много места, много от които  бяха ниско измерни и всички вие помогнахте (такива места) да придобият по-високо измерен нефилтринан опит. Това е една от многото причини, поради които беше постоянно изразявано, че ние сме толкова близки с човечеството, тъй като сме били с много от вас, скъпи красиви звездни семена и пробуждащи се Служители на Светлината в много от вашите пътувания, за да изведете Светлината.

Много от вас все пак трябва напълно да разберат или осъзнаят естеството, в което сте били Носители на Светлината и разпространители далеч преди даже Земните ви предприятия, а за много от вас Земния опит беше крайният по-ниско измерен тест за вашите по-висше измерна решителност и сила и с милионите Служители на Светлината, въплътени сега на вашата повърхност, помагащи да задържат и разпространят Вселенските чисти енергии, които виждат възнесението ви да върви във все по-чисти скокове, воалите, които задържаха вашето Многоизмерно възприятие са с малко влияние или воля да продължат и са трансмутирани, излекувани и разтворени от реалността на вашия опит.

Каквото означава това, скъпи души, е, че вие ще започнете да възприемате всяка реалност на Творението във вашата Земя, докато сте на този свят и също така ще откриете, че собственото ви възприятие на личните ви астрални земи на Създаване започва да се разширява, тъй като вие се откроявате в нови и чудесно чисти висини във вашия процес на възнесение, които наистина са толкова удивителни.

Експоненциални филтри бяха поставени на вашия Многоизмерен израз, докато преминавахте през Земния опит и всичко това, имаше безброй Водачи на човечеството, чакащи край ъгъла на вашето възприятие за многото различни измерения и ешелони на реалност около вас и ние с благодарност очаквахме да започнете да ни възприемате, така че да можем да споделим колко близки бяхме с всички вас и така да можем да споделим по-висше измерния опит, през който преминаваме, с вас, скъпи красиви души, които току – що започват да се отварят за възприятията на по-висшите реалности.

Все още не е изцяло обсъдено колко дълбоко оценяваме това да сме в състояние да дойдем до човечеството чрез каналите и записвачите, които с желание ни носят нас и нашите енергии, тъй като на планета като Земята Светлината не винаги е била в състояние да придобие значително положение, но сега с края на последния ви Земен цикъл, който бързо наближава, Светлинният коефициент на вашия свят доказва, че чистата Логос енергия, която е изпращана постоянно към вас и вашия свят от толкова дълго време, наистина измества нишката на реалността, подадена чрез всички вас, която определя кои събития да се проявят и кои не.

Тъй като започвате да разбирате как да работите индивидуално със Закона на Привличането и с гореспоменатите нишки енергия и реалност, идващи чрез вас, които оказват силно влияние в определянето на това, което се случва във вашата реалност, ние желаем колективно да започнете да използвате тази способност, тъй като когато правите това, всички вие започвате да работите с нея и влияете на колективната верига от събития, които ще се проявят.

С това ние имаме предвид, че вие изнасяте събития, които ще повлияят на колектива като цяло, а не индивидуално проявяване на събития, които ще се случат в нечии личен Живот чрез индивидуална работа с такива енергии.

Самата цел на многото медитации, които изпълнявахте беше и за избавянето на света ви от влиянието на мрака, който беше преобладаващ толкова дълго време на вашия свят, и за работа като цяло и като колектив с многото възнесени същества, които са разположени при много звездни портали във всяко дадено подравняване, за да ви помогнат във вашите медитации с невероятен потенциал, да повлияят на колективните времеви линии (върху които събитията ще се проявят), които идват чрез всеки един от вас.

Очевидно, събитията на пробуждането на човечеството и последващото издигане са събитията, които са с намерение да се изведат с продължителните подравнявания, достигани на вашия свят, тъй като това е намерението на всички наши усилия, скъпи красиви души.

Както винаги, все още има толкова много да ви информираме и ние (отново)значително използваме и оценяваме възможността да сме в състояние да дойдем при вас, скъпи души, и да ви информираме за всичко, което можем. Скоро няма да има воали, поставени над информацията, която сме в състояние да ви дадем и всички вие ще се намерите в състояние да абсорбирате информация, която е толкова чиста и която е толкова мащабна и вие ще се чудите как изобщо сте работили и чувствали под воалите и възприятийните блокажи, които задържаха мнозина от осъзнаването на реалността на вашата вродена и присъща Многоизмерна природа.

Благодаря ви, Хатори от Слънчевите Астрални Полета на Земята 
 
Превод :Tauno
 

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони