Thursday, July 25, 2013

Крион „ТРИТЕ ВЯТЪРА“


Четящите от Акаша 

Съществуват такива хора, които умеят да четат вашите Акашови записи. Но за разлика от папки с файлове, те не могат да четат живота в линеен порядък. Вместо това, те ще четат живота с наситена енергетика, моментите, които впечатляват и които са оставили за вас дълбоки следи. Това са тия животи, когато вие сте достигнали нещо в завършена форма или остава още съвсем малко за довършване. Има животи, в които са ставали драматични събития, такива като ранна смърт, загуба на дете, или опита от гибел на полесражение. За всичко това има енегрийна база и потенциали. И вие чувате за това отново, защото това е важно.

Ти стоиш във Вятъра на Рождението и искаш да се върнеш на планетата. Пред теб са изложени всички потенциали и възможности, основани на твоя предишен опит и отпечатъка на твоята индивидуалност: този, “който ти си“. Ти ще се върнеш, като част от духовното семейство на Земята и това го прави твоята група души. Къде ще се окажеш? Представител на кой пол? Най- трудното за мен е да ви описвам, защото такова планиране не е линейно и съвсем не е това, което можете да видите в план-графика на финансистите. То е основано на енергетиката и много често е предизвикано от взаимните влияния на другите. А следователно основано и на семейството. 

Ако в предишния живот ти вече си се пробудил за духовната истина, това е много голям потенциал, който може в значителна степен да промени твоя следващ живот. Така, че стара душа да попадне на место, където е млада душа - не би се получило. Всичко това се отчита при планирането преди Вятъра /вихъра/ на Раждането, и ти си готов за това. Ти действително си готов. Чуйте: Нито една душа, нито един Човек не пристига на планетата против своята воля или за наказание. И вие вероятно е нужно да го запомните! 

Най крупното изменение…

Стара душа, вследствие на това, което се случи през последните 20 години,енергията във Вятъра на Раждането преди твоето връщане на планетата е съвсем друга. В новата енергия след 2013г., тази стара душа, която се връща с духовна библиотека, запълнена с духовна цел, този процес ще протече доста комфортно. Тя интуитивно много пълно помни това, което е преминала. Чували ли сте за това? Всичко е различно от това, което беше предишния път! И това е резултат от всичко, което се случи през тези последни години. Вие изменихте правилата. 

Старата душа повече няма да бъде обект на тези енергии, които дърпат и тласкат младата душа. Старата душа е направила своя разум, част от процеса на планиране на това, което предстои да направи и то е това, което не е могла да направи при старите енергии. Това е възможно само за това, че тя може да планира, имайки в новия живот своя духовен опит, интуитивно открит много по-рано отколкото преди. Старата душа може даже да знае за това и да го планира още преди края на сегашния живот, интуитивно знаейки за следващото въплъщение още от сегашното. В това се състои и разликата, скъпи. Това е началото на „интуитивната духовна логика“. 

Разказвали сме ви вече за някои интересни отличия при новораждащите се от тези, както и вие, които са се родили в старите енергии. За видоизменението на квантовата ДНК, което създадохте, проживявайки много въплъщения с пробуждане към просветление и знания, което ще ви позволи да се появите във вашия следващ живот, като много особено дете. Това ще бъде дете, което вече помни и умее да чете, вместо да се обучава, дете, което много рано ще започне да ходи и да говори, защото помни, как се прави това. Това ще стане, защото във вашата ДНК ще се установи по-пълен мост между това, което е било и това, което е. Това означава, че ДНК квантово се променя и става много по-ефективна от сега. На първо место ще се прояви, като изменение в поведението на Човека. 

Старите души ще идват, като Хора, на които не им се налага да започват всичко от начало, а ще бъдат с пълен багаж от интуитивен опит от предишните животи. И по време на развитието на мозъка, те ще си спомнят, кои са /че са древни души, които са били тук и по рано/. Това е обещание на новата енергия, особено след 2013г. Вие ще видите изменение във вашите деца и внуци по това как живеят и порастват. В енергията на новите деца няма да има клеймото, че планетата може да бъде разрушена от война или от Бог. В тях ще има обещание, че планетата влиза в нови, нечувани области на квантови открития. Ще бъдат с целия набор от нови инструменти. 

Кой е преминал през това? 

О, всички вие сте взаимодействали с този Вятър. Всеки от присъстващите и четящите. Ти стоеше там, знаейки, какви уроци са ти подготвени за живота, и потенциалите за това, което ти предстои, вследствие на това, което е придобито в предишните животи. И това не бяха грешки, скъпи мои. Такива са резултатите от тези потенциали и тези планове, които сами създадохте, за вашите собствени души. 

В тази зала няма новички, а от четящите, макар и не всички да са стари души в класическо разбиране – души, които са били тук стотици пъти. Но всички сте били тук по-рано, затова считаме че много пъти сте преминали през този процес. Именно това ви кара да се интересувате от такива въпроси. Мислили ли сте за това? Макар че в разбирането на тези знания, между вас има голямо разнообразие. Тези знания се усвояват много различно. Някои задремват слушайки, а други ги заставят да се пробудят духовно /усмивка на Крион/. Всичко зависи от това, къде се намирате на пътя, който сами сте запланували. И отново ви казвам: всеки път е уникален! 

Вятърът на Съществуването 

И сега сме във Вятъра на Съществуването, който вие назовавате живот. Позволете ми да ви покажа неговите свойства. На първо място, независимо от това, какво ви казват вашите духовни авторитети, вие не се намирате тук за наказание. Вие сте тук за да преминете изпитания. Понякога казваме че вашия живот е изпитание, но това е изпитание на енергии , не на вас! При това Гея измерва енергията на планетата и предава резултатите в самата тъкан на времето и битието – Великото Централно Слънце. Това се явява измерване на нивото на вибрации на земята посредством Кристалната решетка, което играе своята роля в много по-големия общ сценарий и ние не сме говорили много за това.

Изпитанието се състои в това, могат ли Хората да изменят това измеряемо земно ниво на вибрация посредством своето съзнание. И отново, хората се намират тук не за да бъдат подхвърлени на изпитание, но повече от това, вие сте тук – като семейство. Мостът между Вятъра на Раждане и Вятъра на Съществуване не е така неуловим. Това е този момент, когато отделяте всичко, което знаете за истината и пребивавате вече с блокирани знания. Когато ти правиш крачка и влизаш във вихъра на Вятъра на Раждането, ти вече не знаеш кой си и че си частица от Вселената. Повече не съществува връзка със съзнанието на самия Бог. Ти повече не помниш, откъде си дошъл и през какво си преминал. 

Присъстващите сега нови енергии, пробуждат вашите интуитивни потенциали за спомняне на тези истини. Те са във вашите Акаши, но са достъпни само с помощта на НАМЕРЕНИЕТО. Както вече отбелязахме, някои стари души няма да се пробудят непременно! Понякога стара душа, която е имала много сложен и дълбок предишен живот, ще възприема този свой текущ живот, като отдих от духовни неща, и няма да прояви своята заинтересованост в това. Но скъпи мои, вие ще ги познаете, когато се срещнете с тях, и може да видите това в очите им. Някои от вас даже са женени за тях! Те може и да не присъстват на такава среща, както тази, но имат същата тази енергия, която ви привлича изначално.


-------------------------------

Димитър Кирилов
Самосъзнание.com

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони