Friday, August 2, 2013

Крион „ТРИТЕ ВЯТЪРА“

Последно продължение:
Целта на старата душа

Скъпи, вие трябва да разберете уникалността на живота. Ето защо ви казваме, че няма никакви правила, които да предписват по какъв начин трябва да се пробудите, за да помогнете на планетата, или това, че трябва да изпращате светлина, докато пребивавате тук. Просто не съществуват никакви „задължения“, защото това е сложна и разнообразна система. Този път някои се намират тук, просто за да поддържат енергията за това кои са и къде са. Следващия път, те може да вършат своята работа, но сега те просто удържат местото. У някои от вас има точно такива атрибути, и те са необходими и нужни на планетата. Подобно на духовна щафета, когато някои стремително носят и предават факела, а някои стоят и гледат, но всички са част от това събитие.

Някои стари души просто поддържат енергията, без изобщо да подозират за някакво метафизическо пътешествие.А някои могат да си кажат: “Не съм уверен, че ми харесва това. Това ми изглежда като ненужно хабене на живота на старата душа - 80 и повече години!“ Скъпи, когато излизате в отпуск, то хабите ли тези седмици напразно? Не. Връщате се отдъхнали и готови за работа! Това е сложно и вие го виждате в светлината на „една временна линия на живота“. Но за нас това е просто един изживян ден. Това е за сроковете. Така че не правете своите заключения, за това, кое работи и кое не, основавайки се на „часовете на една временна линия на живота“.

В новата енергия, старите души ще придобият велико влияние на планетата. Тези, които са били тук най-често и от по–рано, ще знаят какво да правят в условията, които ги обкръжават, когато пребъдат.

Категории на Вятъра на Съществуването: НОВИЧЪК И ОБУЧАВАЩ СЕ

Новичък: Нови идват по всяко време. Така и трябва да е, защото на планетата се увеличава прираста на населението в геометрична прогресия. Така, че логически се разбира, че през цялото време идват и нови души? Това е очевидно. И вие можете да познаете новичкия в минутата, когато започнете да говорите с него. Когато му кажете „А“, а той чува „Б“, когато го помолите да завие на ляво, а той завие на дясно. Той и понятие си няма, кое и как работи във взаимоотношенията с хората. Той действително не разбира, какво е това „добро“ и какво е „лошо“. Целесъобразността на поведението е тайна и често се явява най-показателна.

Те не знаят, как е устроен в цялост живота. Ще ви се завие свят от изумление, защото не можете да повярвате, че някой може да се държи по този начин! Това са – новичките. Те не знаят за природата на човека. Това са тези, които човек лесно може да излъже, ако поиска. Свят ще ви се завие и ще си кажете: “Сега ли каца на земята?“ Да, той току що пристигна.

Те са максимално наивни във всички отношения и вие сте ги виждали. На всеки от тях се налага много пъти да се връща на земята, преди да почнат да разбират процеса на устройство на живота и те винаги присъстват в достатъчно голямо количество. Те не четат подобни материали, не посещават такива срещи. За тях е по-добре да посетят събиране, където обучават „как работят хората“. Много от тях посещават дивана на психолога за да разберат повече за себе си и колкото и да е странно, много от тях даже стават психолози! Това става, защото природата на човека се явява такава голяма загадка, която се мъчат да разгадаят, защото напълно осъзнават, колко им е нужна помощ, че самите те стават помощници за новичките.

ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ: Мнозина, в продължение на няколко времеви линии на живота, влизат в определено състояние, в което съществува интуитивно осъзнаване на това, как работят нещата на планетата. Това е добър емоционален баланс и затова такъв Човек става ученик и може да пристъпи към започване на събиране на духовни знания.

Учениците се явяват очевидна категория. Това са потенциално пробуждащи се, защото имат потенциал, да попаднат на място, подобно на това, да чуят истината, да разпознаят така ли е или не и да решат да си заминат ли или да останат. Ако те не чувстват това, което непосредствено ги касае , то всичко това означава, че сроковете още не са дошли. Спомняте ли си аксиомата за възвръщане към по-малко осведомено състояние? Няма да можете. Защото, даже, ако не сте съгласни с нещо,или не искате да действате днес, това не значи, че ще забравите това. Днешната глупост може да се превърне в утрешна мъдрост. Това зависи само от вашата проницателност.

Сроковете определят всичко. Много пъти моят партньор ме пита: “Крион, защо трябваше да се пробудя за истината чак когато станах на 40 години? Би било по-ефективно, ако това беше станало на 30 годишна възраст!“ И отговора, който му дадох, касаеше само срокове. Той трябваше да бъде на такава възраст, за да бъде в състояние да направи това, което сега прави, а също и което се кани да направи.

Така, че скъпи мои, тези, които са пред мен в своите кресла и тези, които четат това – всички се отнасяте към категорията на обучаващи се. Това са предимно древни души и тези, които вече са се пробудили към въпросите на духовността. Вие чувствате, какво става на планетата и искате да узнаете повече. Това са тези, които владеят новите знания, за променящата се енергия и че земята се нуждае от тях. Те също знаят, че всеки път се отличава от другите, така, че те се намират в тази зала или четат това.

Така работи всяка, стара душа. Някои от вас вече много пъти са били пробудени за духовната истина за „Вътрешния Творец“. Вашата библиотека е пълна и такава е духовната цел. Някои от вас се пробуждат в този живот и сега разбират, че са стара душа. И сега - слушащи и четящи, ще ви дам изключителна информация. Това е толкова сложно, че вие даже и не очаквате, даже в присъствието на новата енергия.

УСЪВЪРШЕНСТВАНИЯ КОМПЛЕКСЕН КВАНТОВ АТРИБУТ

Може би ще ви бъде трудно, но някои от вас са готови за това. За някои от вас тази идея е разбираема на интуитивно ниво, защото тя задейства духовната логика. Ще ви напомня накратко, защото съм давал това по-рано, а трябва да бъде включено в това обсъждане, за да може да се обяснят понятията за ветровете по-пълно.

Аз вече говорих, че вътре във вас се намира библиотеката „Акаша“. Може да се каже, че там се намира универсалната истина, която можете да извлечете. Но бивайки в линейност, също разбирате, че във вашата Акашова библиотека, може да се намира само това, което старателно сте събирали в продължение на своите животи на земята. Така ли е това? Говорихме за това в началото на 2013г. Отговорът е такъв, че това зависи от - доколко квантови сте станали.

Това е много трудно, но сега преминавам, към темата, която е напълно нелинейна, така че бъдете внимателни! Ако е истина, скъпо Човешко същество, че вие сте били засети от възнесена раса от друга част от галактиката /Плеядите/, то това означава, че у вас има част от тяхната ДНК! Всичко, което знаят те, присъства и във вашата ДНК –и вече се досещате към къде ви водя, не е ли така? Това значи, че вие може да се пробудите за великата истина, но това е тази истина, която се основава не на Земен опит. Това е, което те са ви дали. Това излиза зад пределите на това, което сме ви учили за вашите Акашови записи и ни пренася в духовната квантова Акаша….

Някой ще попита: “Но тогава вярно ли е, че идваме с всичко това? Даже и в новичките го има? Защо тогава не си го спомняме?“ И ето отговора: В новата енергия/след 2013г./, ще се появят тези, които ще започнат да използват „инструментариум на квантова Акаша“. Включвайки тук и понятието „к`опи Акаша“, а също и такова понятие „квантово наследство на Акаша“, което ще стане начало на спомените за по-дълбокото Знание за вашите галактически предци. В крайна сметка, това ще доведе до квантови открития на планетата. В следствие на това, хората ще станат по-квантови в хода на своята еволюция и ще започнат да задействат тези нови инструменти. Това е връзката на ДНК в себе си, за което сме говорили. Това е „спомняне“. Но тези неща ще започнат да стават при най-древните души, защото това става след пълно осъзнаване на „Бог вътре“…..

Карма.

Как кармата е вплетена във всичко това? Ученик, това е този, който е преодолял състоянието на „пребиваващ на земята“, има сега това, което се нарича карма, и това е голяма енергия с която може да работи. Така, че хайде да обясним, какво е това.

Карма – това е „незавършена енергия на семейната група“, която продължава от един живот към друг. Тя те дърпа и тласка в протежение на целия живот и няма нищо общо с предопределеността. Напротив, в нея има всичко, което е свързано с предразположеността. Ако те обгръщат много кармични енергии, то ти си предразположен да се движиш или на ляво или надясно, в зависимост от настъпването на определени условия. Тя се базира на енергиите на миналото и в основата си е изработена при взаимодействията на човека…

Вече ви дадохме тази информация през 1993г., когато беше публикувана книгата на Крион „Края на времената“. Ние ви разказахме, че сега старите души имат разрешение, да отхвърлят енергията на кармата и сами да формират свой собствен жизнен път, сътворявайки енергията на това, което искат за да се преборят с миналото. И сега продължаваме да ви казваме, че кармата, това е остаряла форма на обучение и че сега сте излезли извън нейните предели…

Кармичната енергия е все още необходима на тези ученици, които не са готови да я отхвърлят и се нуждаят от нея при преминаване на уроците на нейна основа. Кармата не е достъпна за новака /пребиваващия за пръв път на земята/,доколкото новата душа няма още енергия на миналото, която може да се достави. Именно затова те нищо не знаят! Но при втория или третия път, те започват да създават собствена карма от енергията на всекидневния живот, която ги тласка в последствие да постъпват по определен начин..

Когато старата душа отхвърли кармата, това означава, че тя напълно прекъсва кармата и в следващия живот няма да има влияние от нея. И отново пред вас е квантовия атрибут, който потвърждава, че „това, което създавате днес вътре в шаблона на вашата духовна ДНК, ще остане завинаги и няма да ви се налага да правите това през следващия си живот. “ И отново, това не е предопределеност, но знанието на това, което правите през този живот, формира следващия, и в тази нова енергия, това е много дълбоко знание, стара душа.

Договорите.

Аз искам да си поговорим за договорите. Самата дума е била неправилно разбрана. Чувствате ли, че имате духовен договор за да направите нещо на Земята? Някои от вас идват на планетата и казват: “Аз правя тук това, което ми е наложено да направя в този град, защото това е в моя договор“. А в същото време, когато на вас ви се струва, че изпълнявате своя договор, друг човек се обръща към вас с по-добро предложение, но при това ви се налага да идете в друг град, как ще постъпите тогава? Това може да се окаже духовно предложение, изискващо вашето преместване в значително по-добро место, за да помагате на хората. О, не! Това е истинска главоблъсканица. Какво ще стане с вашия духовен договор?

Една ваша част ви дърпа в направлението, „Аз съм длъжен да остана тук и да направя това за което съм дошъл.“ Друга ваша част ще бъде в нерешителност. Накрая ще си кажете: “Моят договор се състои в това, че трябва да остана тук и да свърша своята работа. Няма да върша нищо друго, ще изпълнявам моя договор с Бог.“

Позволете ми да назова това с такава дума, че да я запомните – нонсенс, глупости! Твоят договор е записан с изчезващо мастило! Стара душа, чуй : При всеки отделен ден, твоя живот има свой презаписваем духовен път. Знаете ли за това? В това и се заключава самата същност на съ-творчеството! Единствения договор, който имате се състои в това, да бъдете тук и той се изпълнява, щом четете тези редове! Така, че наточете своето духовно перо и записвайте това, което ви е нужно всеки ден. Ако в синхроничността дойде подходящ момент и ви пренесе в друг район за живеене, ще видите в това, че става именно това, за което сте молили! Почувствайте истинността, ако това стане. Оттласнете се от своето интуитивно чувство и запишете нов договор да деня, който утре може да изчезне, ако го презапишете с нещо още по-добро.

Стара душа, ти никога не си имала такава възможност преди. В сегашната нова енергия, ти можеш да промениш Вятъра на Съществуването, за да те пренесе той там, където всичко съответства на твоите потребности. През следващите няколко години, вие ще можете колективно да решите редица въпроси на тази планета. Чрез много бавното изтощаване на старата енергия, вие ще можете да удържите върха….

Ще се появи по-голяма цялостност, и това го правят старите души. Някъде стари души ще бъдат проявени в тела на млади хора, които бързо се пробуждат. Ще се появят нови междунационални съюзи и правителствата ще започнат да разбират новия принцип за обединение, който преди никога не са виждали на планетата. Това в крайна сметка, ще създаде почва за продължителен мир на Земята. Даже в Близкия Изток ще се получи скок в това направление.

Аз вече ви казах по-рано, че бъдещите поколения, поглеждайки назад, ще определят всичко, което е било до 2012г. , като “Ерата на Варварството“. Вие ще видите, че това, което ви е известно като цивилизация, започва през 2013г. Това е обещание на прехода през настоящата гранична точка и ще протече в течение на три поколения. Помислете за това. Историята на човечеството винаги се е заключавала във войни и завоевания. Но сега, вие сте в началото на поврата. В зависимост от това, как постепенно умира старата енергия, живота ще се разглежда, като обединение и сътрудничество. И това вече става на планетата, забелязвате ли?

Вятъра на Съществуването – това си ти стара душа, решаваща главоблъсканицата, и ти си извън кармата, и извън договорите. Вместо това, ти пребиваваш в режим на манифестиране на проявлението. Може да ви се струва, че това не е така, но дайте му шанс. Ние вече говорихме по-рано: Когато преодолеете режима на преживяването и престанете да се безпокоите за всяко нещо, то в крайна сметка ще се окажете в режим на манифестиране. Режима на безпокойство е това за което са ви учили вашите родители. Вие сте го наследили, но това не е каквото правят просветлените същества. Вместо това, те проявяват, манифестират това, което им е нужно и не се безпокоят за нещо, което нямат, защото то идва при тях, когато имат нужда, чрез процеса на синхроничността – ето това е просветлената концепция, която създава доверието към Божествената мъдрост от вътре…..

Вятърът на Изхода

Последния вятър – това е Вятъра на Изхода. Вие му казвате смърт. Какво мога да ви разкажа за това, което още не знаете? Аз мисля, че много мога да ви разказвам. Преди всичко правилата: Вие не знаете защо не знаете. Не знаете, кога ще се случи това. Знаете ли, че ние сме длъжни да съхраняваме някои от вас тук в течение на много дълго време? Това е защото вие не сте довършили това, което сте започнали. А що се отнася за останалите, то на нас ни е нужно вие да си отидете рано или късно, следвайки своя собствен план. На нас ни е нужно вие по-скоро да се окажете отново на планетата, на ново място, като бъдещи младенци. На нас ни е нужно, знанията на вашите Акаши да са се пробудили по-рано и да може да продължавате да развивате това, което правите днес, защото вече ще имате енергията на младостта.

На нас ни е нужно, в определена възраст вие да можете да изпълните своя дълг, така, както сте планирали. На нас ни е нужно да бъдете млади и по други причини, които ще станат очевидни, ако вие помислите от нашата гледна точка. И така, вие не знаете, кога ще си отидете от тук. Премахнете страха от своя изход, защото вече разбирате причините, които се явяват така дълбоки и които вие сами сте помогнали да се създадат, когато бяхте от моята страна на завесата. Самият процес на пробуждане ще ви помогне да решите, кога ви предстои да пренаредите енергията и за пореден път да преминете през процеса на Изхода.

Аз искам да ви дам атрибут, за който вероятно не сте се замисляли: Смъртта – плаши. В материален, телесен смисъл, вие имате невероятно желание да живеете. Последното, което иска живото същество, даже бактерията, е да умре. Преживяването ви заставя да живеете, и никой не може просто да прекрачи в смъртта без страх. Това ще остане така, и така и трябва да бъде. Но съществува и някакъв дар за вас, който ще ви дадем, и и вие даже не знаете за това…..

В момента на твоя изход, когато твоето сърце престане да бие, и ти правиш своята последна глътка въздух, ние ще бъдем заедно. Всичките ангели от Великото Централно Слънце ще се намират до теб, и те ще запалят светлина, която ще те приведе в покой. Този покой е толкова велик, че страха не може да съществува. Секунда и ти вече знаеш, че всичко е добре. Вие може да назовете това като духовна анестезия, но ние му казваме – дар от Създателя…

Вятъра на Изхода от нашата, квантова точка на зрението – това е прекрасно. Той проявява този миг, когато ти осъзнаеш, че си завършил този живот. Всичко за някаква си секунда, а след това той изчезва. След това ти преминаваш през процес на тридневно припомняне на това, кой си ти. Част от теб все още присъства на планетата, а част от теб е вече с нас. И всичко това е прекрасно….

Някои хора преминали през опита на клинична смърт, са разказвали за това, както могат, но всички казват, че са се върнали други. О да, Човешко Същество, те са видели част от това, те са видели частицата от Твореца, и когато са се върнали, възкликват: „Няма да повярвате! За един миг умрях, и чух пеене и видях светлина“. Просто ги попитайте и те ще ви кажат. Такъв е дара на отиващите си, за който ние никога не сме говорили. В смъртта няма жал, Човешко Същество. Жал съществува само за тези, които оставяте, защото те не знаят, къде сте, и какво става с вас. Те чувстват това така, като че ли сте си отишли завинаги, но вие не сте изчезнали. Нито една душа не е изчезнала от тези, които ти си загубил за многото си години, скъпи мой слушащ и четящ тези думи. Известно ли ти е, че родители, които ти е възможно да си изгубил, ще бъдат с теб до последния ти дъх? Те през цялото време те държат за ръка. Това е сложно за обяснение, но това е част от прекрасната, многомерна система от групи, обединени души. Някои от вас знаят, че съм прав, защото вече са усетили тяхното присъствие….

Човешки Същества, вие трябва да знаете, че групата, към която принадлежи вашата душа, може да се намира едновременно на няколко места. Ние вече сме ви давали тази информация по рано. Души могат да бъдат реинкарнирани в тяло на Човек навсякъде по планетата, но в същото време редом с вас, в едно и също време, и вие възприемате това присъствие, като ръководство. Не питай „как“, защото това е лишено от смисъл в твоята реалност. Това е прекрасна система. В смъртта няма жал!!! Ако ти си загубил този, когото обичаш, аз искам да запомниш: И появилото се безмълвие, и хладината, и усещането за загуба завинаги, - това е само в 3D, и това не е истина. Те са живи и здрави и те виждат, молейки те да видиш тази енергия на любовта, която те проявяват. Те не са си отишли….

Такива са тези Три Вятъра, темата на днешния ден. Аз обичам да говоря за такива неща, защото те са през цялото време редом с мен. Аз работя със всичките три Вятъра/вихъра/, и работя с тях точно сега. Енергията, която е Крион, - това е група. Точно такава, както и всички вие, доколкото у вас има същите атрибути. Точно сега Аз – това е част от групата, която работи с тези, които са във вятъра на Раждането. И така Аз приветствам тези, които преминават през процеса на Изхода – точно сега. В това и се състои ролята на проявление на Духа, чрез Висшият Аз. Открийте Бога вътре. Когато направите това, скъпи мои, вие ще видите, колко прекрасен е плана….

И това е така…

Крион
 Димитър КириловСамосъзнание.com

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони