Thursday, January 2, 2014

26.12.2013 Предновогодишно напътствие


                                                                                
 Бележка на преводача :Ноосферата е глобалната психична структура, която поддържа живота на Земята. От качеството и характера на ноосферата зависи качеството на живота на обитателите на Земята.
                                                                              
Учителите от  Ноосферата
Да, ние ви приветстваме, желаем ви добър ден и  предновогодишното настроение, в предновогодишния час и ден, бихме искали да ви дадем няколко съвета в подкрепа на вашето по-нататъшно развитие, развитие на вашите близки, т.е. както колективното ваше развитие, така и индивидуалното.
Бихме искали да проведем такава асоциативна, информационна, познавателна….да дадем определение какво е Нова Година, значимост на понятието завършване на един цикъл  от годината и преход на друго циклично ниво.
Както ви е известно, структурата на развитие, скъпи наши, има спираловидна форма и хората се развиват и цялото човечество се развива по спирала. Завършвайки една витка, започва друг кръг. Цифрите от новата година не се прибавят и това може да се види така, както  ако вие бяхте вървели от една точка до следваща, която се намира над другата, но те не се срещат и върви развитие нагоре. Така се развивате и вие и новата година има такава своя символика за развитие на човечеството по тази спирала нагоре.
Ако ви е интересна тази информация, такова сравнение ние вече сме давали по този канал и бихме искали сега да повторим това за по-широката маса от хора.
Има хората, които повтарят своя кръг на развитие и това се превръща в „ ходене по кръга”. Тогава такъв преход от една година към следващата не настъпва и хората много често наричат това ходене по кръга. Защо това се случва – това зависи индивидуално от всяко преминаване на своите уроци и движението по своята линия на живота. Това е, което относително касае духовното развитие на хората.
Да, ако вие искате да разгледаме някои въпроси. Ако сте готови да задавате въпроси относно тази информация, тогава ние с удоволствие ще отговаряме.
Водещият:
Аз благодаря. Може ли малко по-подробно да разшифровате „ходене по кръга”. Като човек.. Даже ако той е забелязал, че ходи по кръга и нищо не се променя в неговото развитие за период от една година, как може да излезе от този кръг, как може да се изкачи на друга степен или да премине на друга витка от спиралата?
Силите:
Да, това е чудесен въпрос. Но преди всичко на човека е нужно да се определи към тази система за развитие, към която той принадлежи. Това означава,че всеки от вас има свои  Куратори, свои Учители, Наставници, които ви водят във вашия живот , по вашата линия на живота, това, което се нарича съдба. Много от хората се съпротивляват, съпротивляват се вътрешно и външно изразяват това съпротивление за принадлежност към тази  Система или към тази Структура. Някои  смятат, че принадлежността към една или друга Система, например, към Деструктивна система, това е лошо и принадлежността към Конструктивна система е много добре. Ние постоянно ви казваме, че няма добро, няма лошо – има духовно развитие. Задачата на човека е да се научи да осъзнава и разбира смисъла на своите лични Уроци, намирайки се в развитие в тази или друга система, под това или друго кураторство. Приемането на тези Уроци – това  вече е изход от ходенето по кръга. Това е първата крачка, това е първия етап – приемане, осъзнаване.
Вторият етап ще бъде като следствие от получаване на информация за този основен и важен Урок, който човек  получава, намирайки се в дуалната система. Тук ние говорим не само за това, което човек преживява чрез своите жизнени уроци, но и за това, как преминава своето революционно развитие и се изкачва по своята еволюционна стълбица нагоре. Тук можете да наблюдавате или да ви приведем такъв пример, ако вие бихте вървели в поредица един след друг, например: пред вас върви човек, вървите вие, след вас върви човек. Вие помагате да се изкачи другия човек до своето стъпало, така сами се изкачвате на стъпало нагоре.
Много често така се случва, че когато хората не се намират на своето място или се съпротивляват на принадлежността на тази или друга Система, при тях  се случва вътрешен дисбаланс и те не се намират в тази поредица за взаимопомощ, поддържайки се един друг и се получава външна борба. Но по начало, това идва от вътрешната борба.
Възможно е ние малко объркано да говорим, но това е нужно да се разгледа в широко разбиране, в широк формат, а не така – да се разграничи човека от развитието на цялата Вселена. Развитието на Вселената е многообразно и не трябва да се намалява развитието на един човек, казвайки, че неговата значимост никак не е важна за развитието на Вселената. Всеки човек се явява като мозайка от голяма, голяма картина. При разглеждане в такъв формат на развитие на човека, можете да видите, разширявайки своето внимание, това, как се случва развитието на Вселената. По такъв начин, вие ще се покачите по своята спирална витка и едновременно ще влезете в развитието на Вселената.
 Да, нужно ви е да си уточните тази информация по-добре.
Водещият:
Да, благодаря. Т.е., доколко разбираме това, че приемането на тази ситуация, която е, нейната визия, най-напред  тя трябва да бъде разглеждана, да се приеме и вътрешното доверие за това, че кураторските Сили, които водят, са тези, които водят по верния Път. И тогава, приемайки този Път като преминаване на своя опит, това показва може ли да напуснеш  следващата витка на своето развитие. Така ли да разбираме?
Силите:
Да, правилно  разбирате. Това може да ви изведе от уединеното, вътрешно състояние от внимание  към себе си, на вниманието за по-широка визия за развитие така, както то се случва, не само в самия човек, вътре в човека, но и  извън. Това дава възможност да се приеме тази система, в която се намира човек, тази възможност, този шанс, това също е урок за всеки човек – да се научи да взаимодейства с тази система, независимо каква е системата, каква структура не би водила дадения човек. Някой си там… ние не говорим конкретно, казваме за всеки от вас заедно.
При всички хора е абсолютно различно курарство, днес, както можем да видим по днешните хора, те са абсолютно различни и не всички от присъстващите днес могат честно да си признаят, отвътре, ако погледнат на своите постъпки, на своите мисли и качествата си и именно по тях  може да се определи  към коя система принадлежи човек. Не всички от присъстващите днес са готови честно в себе си в това да си признаят, нещо повече, много от тях се досещат, но отричат това, смятайки, че е лошо. Ние не можем да кажем, че това е лошо, казваме, че във всяка система е необходимо да се научи този урок.
Защо ние днес засегнахме този въпрос, защото до днешния ден, до началото на следващата година, това беше достатъчно актуален въпрос и може да се каже, един от основополагащите.
Следващия въпрос, също достатъчно сложен урок за цялото човечество, ще бъде за трансформацията на взаимоотношенията между половете, между мъжете и жените. Следващата година, ние бихме я нарекли „Година на Съзидание”, защото до сега беше година, отначало беше период на разрушаване, после последва период  на информация за изкачване от различни Сили, от различни Структури, Системи, можете да ги назовете по различен начин, вие можете да наречете това… Някои от тези Системи  хората наричат Богове. Така, че достатъчно много информация е предадена на Земята от Създателя, Твореца, Бога, той има много имена от Основателите. И в цялата тази маса от информация, задачата на човека е била да намери тази информация, която резонира с него в даден момент от Духовното развитие и хванал се за тази информация, постепенно да започне в себе си разкриване.
Следващата година, това е вече година на съзиждането. През тази година вие вече сте длъжни да се определите и честно пред себе си да признаете и осъзнаете своята принадлежност към тази Структура, към която се отнасяте. Но има още достатъчно голямо количество население, което се намира в състояние на преход от една Система към друга. Този период за някои хора още ще продължава, но все пак основното направление през следващата година и близките 3 - 5 години – това все пак е създаване, изграждането на взаимоотношенията между хората на основа на този фундамент, който е бил заложен в предишните 5 – 10 години на формиране на тази платформа, преосмисляне и анализ на информацията от различните Сили ( това, за което ние говорихме) и вече изграждането на себе си по вертикала нагоре, достъп да развитие във всички еволюции. Това може да се види като достъп в един поток или достъп в Поток на Просветление, това може още да се назове така.
Да, вие можете да питате, можете да уточнявате. Ние съединяваме тази информация, това, което е било предадено през миналите години, това, което е било предадено за няколко минали години и обобщим и конфигурираме на това, което ви предстои за напред, какво ви очаква напред.
Виждаме, че твърде много хора очакват чудеса и за това състояние, ние можем да кажем, без да ви обиждаме, че това  е отчасти изкуствено състояние. Защото сега идват енергии, твърде много хора чувстват тези енергии – това са енергии на радост, на любов, това са енергии на колосален подем на Душите на хората. Душите на хората с  тези енергии усещат щастието. Ние за това сме много радостни – виждаме и наблюдаваме как хората се закачват  за тези енергии и ги приемат с открити Сърца. Това вие можете да наблюдавате, когато почувствате внезапно чувство на въодушевление, вътрешен подем, желание да създадете нещо, да творите. И ние бихме искали тези енергии също да продължавате на приемате, но правете това вече разумно с тази информационна база, която е у вас, осъзнавайки и разбирайки как е устроен светът около вас и как да взаимодействате с енергиите.
Още един такъв, достатъчно сериозен, наболял въпрос, който също бихме искали днес да осветлим в този семинар – това е взаимодействието с Учителите. Много често хората питат за това, как да разберат, че при вас идва Учителската система и как да разберат кога идват други Структури. Защо искаме да отговорим на този въпрос? За да се научат хората да различават Силите, даже не за това да се удовлетвори любопитството на човека, а за да може той да бъде в състояние да разбере своята принадлежност към тази  или друга Структура и взаимодействието с тази или друга Система, или да изучи Урока, да завърши договора и премине под кураторство на друга Сила. Това е напълно възможно на основа на Закона за Свободния Избор на този Създател.
Водещият:
Благодаря. Участниците задават въпроса:  Не е ясно, има ли смисъл избора, ако няма надзор? Може ли да бъде така, че да няма никакъв контрол?
Силите:
Не, такъв не може да бъде.
Водещият:
Тогава избора на човека е просто в определение на своя Път, фактически по вътрешно усещане?
Силите:
Има такъв момент, да, сега ще уточним въпроса на участника. В духовно развитие човека преминава през няколко етапа. И има етап, период, когато човек преминава редица духовни уроци за изграждане на своето съзнание и Душа, когато Душата и Съзнанието се изграждат примерно на едно ниво на развитие. Това можете да видите така, както например в човека е неразвита четвърта чакра, а развита шеста чакра… ще говорим няколко други езици, енергийни, когато у човека е блокирана четвърта чакра и много активно работи шеста чакра. В този случай ще работят с такъв човек представители на Силите или от Седмия пръстен, могат да дойдат представители от Третия пръстен, могат да бъдат представители с диструктивно явно направление. На тях им е лесно да работят с такъв човек. Но човек, на който е открита четвърта чакра, но не доразкрита шеста чакра (ние не засягаме останалите, другите енергийни центрове), с такъв човек ще работят Силите с конструктивна насоченост, него те ще го преместват в това направление, за да се разшири неговото съзнание, не само разглеждайки енергийния център на шестата чакра, но и самата вътрешна информационна база на човека се разширява. За това върви активна работа с този човек.
Когато човек е разстроен, когато са разстроени неговите енергийни центрове, когато можете да видите такива хора, това предимно в повечето случаи са лидери в Духовно развитие или в Духовния свят, а към такива хора вече подхождат тези, които наричате куратори, които дават на дадения човек, в сътрудничество с този човек, се дава определена задача. Тази задача се вижда в  реализация на работата относително с другите хора в глобален смисъл.
Но има куратори, кураторство, което води хора, това кураторство се заключава в разкритие на задачи за самия човек по отношение към другите хора. Това могат да бъдат водещи лекари, водещи специалисти в различни области и не обезателно представители от Духовния свят.
Водещият:
Да,  благодаря. Ето задават въпроси. А как да се разбира, отсъства ли курация  или присъства? Доколко това е важно? Как да бъде така, че човек да не се придържа към тези усилия да разбере, има курация или няма,  или просто да върви по своя път на Духовно развитие, чувствайки, че се развива. Как е правилно да се постъпи тук?
Силите:
Фактически, във вашия въпрос звучат няколко въпроса. Първият – относно Духовното развитие. На тази тема  беше достатъчно голям семинара и не беше един, вие можете да ги прослушате, те са достъпни. Това, което касае „ как да се определи има ли кураторство или не”, както малко по-рано казахме, тук  главното е заинтересоваността на Силите. Когато човек е готов, при него идва Структура, която е готова да работи с дадения човек е този човек реализира задачата, заедно с преминаването на своите житейски уроци. Като правило, тези хора се занимават с някакви лидерски длъжности в разни области. Ако човешкият живот по емоционално състояние избива, мята се от една страна на друга, този човек е нестабилен, този човек не може да се установи в себе си, такива хора е много сложно да преминат към разкритие, да реализират задачи относно  други хора в абсолютно всякаква област, тъй като няма вътрешно изграждане на неговия Дух.
Такива  хора се наблюдават. Върви наблюдение и се чака. Отначало, курарство, то е закрепено практически за всеки човек. Силите само наблюдават, чакат кога човекът ще бъде готов. Много често, защото хората бързат в това отношение да реализират своите програми и задачи, да завършат своите кармични дългове относно себе си. Макар, че ние тук бихме ви посъветвали, нашата препоръка е да завършите своите кармични дългове, което дава добър резултат за човека и за по-нататъшния негов преход към мисия, относно други хора и превръщане на човека в духовен лидер, а това е една от степените за Духовно развитие.
Водещият:
Благодаря, да , тук е разбираемо. И ето такъв въпрос.Има информация, че Ангелските структури помагат на човечеството на Земята. Чувал съм такива названия като „Лечителски Ангелски бригади”, „Ангели от материалния свят”. Може да подскажете,какви структури още работят в помощ на човека сега?
Силите:
Да, даже повече бихме казали: че на днешния ден сред хората са въплътени Ангели. И те активно работят, не само горе, наблюдавайки, помагайки, но те работят тук, сред вас, сред хората. Някои дават себе си за обозначаване, някои не. Не всички те са Ангели, въплътени на Земята, за съжаление, действително осъзнават кои са, както има някаква безпомощност,  понижаване на вибрационните степени, това се случва. А някои от тях…възниква вътре в тях дисонанс при приемане на тази информация, това, че той е Ангел, Ангел в пълния, пряк смисъл на тази дума. Точно така, както и у човека има разбиране за не приемане на своята вътрешна, истинска същност.
Да, вие искате да узнаете относно техните структури, техните сфери, които работят с човека?
Водещият:
При конструирането на работните им места за изява, препоръчват да се обръщат към ето такива, така да се каже, Ангелски структури, като например Ангели от материалния свят, те да помогнат във оформянето на своите пространства. Бих искал да попитам какви още има или това е по задачите на човека, защото той определя и тогава, съответно Ангелите сами се включват за помощ в реализацията?
Силите:
Бихме искали да уточним, какво значи „формиране на реалности”?
Водещият:
Изразяване на намерение за някакви събития, които човек желае, за да се случат те в неговия живот.
Силите:
Бихме искали да уточним тук такъв момент, че основната задача за участие на Висшите сили, задача, в този случай говорим за Система за конструктивно насоченост, това е помощ за човека при повдигане на вибрациите. И тук изграждането при формиране на реалностите, ще бъде насочено именно в това направление, което ще съдейства човек да повдигне вибрациите, но понякога вашите желания няма да съвпадат с тези, които вие получавате.
Водещият:
Да, да, това разбираме.
Силите:
Да, освен Ангелските системи или нива на Ангелите, се намират Архангели, възнесени Учители, у всеки от тях има, може да се нарече това „своя сфера” и след като човек се настрои, изкачва се по вибрационната стълба, той е готов да се изкачи по-високо. И така, постепенно, крачка след крачка, както казахме в начало на днешния семинар, вие можете да си представите, как вишестоящите подават ръка на нискостоящия, той се стяга, поставя го на своето място, поставя следващия редом и този, който стоеше горе, се изкачва по-горе на стъпалото, а следващия след него. Именно по такъв начин, Конструктивната система, цялата Конструктивна система е устроена по такъв начин, че подавайки ръка, човек се възнася, но не в този смисъл, както някои хора  го виждат, както можем ние сега това да наблюдаваме… От страна на хората има огромно желание да се възнесат, да отидат някъде.
Възнесението е повишаване на вашите вибрации, намирайки се тук, на Земята. Това е още една от тези интересни теми за човечеството и на днешния ден, и която ще се обсъжда активно през следващата година, ще се обсъжда чрез различни канали, ще се обсъжда не веднъж, ще се повдига много, много пъти.
Водещият:
Благодарим. Питат: Повишаването на вибрациите самоцел ли е? Т.е., изобщо ние разбираме, но какво по-нататък, в какво е по-нататъшната задача? Е, накратко, ако може по повишаването на вибрациите.
Силите:
Повишаването на вибрациите напълно отразяват човека, неговото вътрешно и външно състояние. Ако човек се намира на ниски вибрации и на днешния ден има хора, отказали се от Духовно развитие, а ние сега говорим за цялата планета, има такъв процент от населението и той остава, а този избор уважаваме. И тези хора, те, може да се каже, как биха останали извън развитието, относно на цялата Вселена, т.е., те остават на това ниво, където са и те продължават да живеят. А как те живеят и това устройва ли ги, повишаването на вибрациите говорят за възможностите на човека да излезе от тези установени, изкуствено установени граници на своето съзнание, да му помогнат да се избави отново от изкуствени заболявания, които са внесени и повдигане над тези илюзии, в които се  намира голяма част от човечеството. Същността не е в повишаването на вибрациите, вие правилно забелязахте, а същността е в това, което дава повишаването на вибрациите. Това е само инструмент да се иде към друго вътрешно и външно състояние.
Вие много добре можете да наблюдавате тези хора, които се намират на вибрации по-ниско от точка 3 и тези хора, които се намират на вибрации, по-високо от точка 4,  това са  абсолютно различни хора, различно мислещи. И човека, който е задал този въпрос, той може да наблюдава това. Има разбиране, има увереност и знания, вътрешни знания, които ще ви дадат да осъзнаете и разберете, какво са вибрациите, какво стои зад понятието вибрации.
Водещият:
Да, благодарим. Ще разширим следващите наши беседи. Такъв въпрос задава Наталия: А ако човек е зает само със своето собствено развитие и не помага на другите да се възнесат, това дисбаланс ли е?
Силите:
Дисбаланс относително какво?
Водещият:
Аз така разбирам въпроса, че дисбаланса е на неговото развитие.
Силите:
В този случай, ние бихме искали да отговорим, ако вие имате предвид неговото развитие, тогава искаме да отговорим на този въпрос малко в по друг формат.
Ако вие говорите за взаимоотношенията, тогава през изминалите няколко години беше извършена глобална работа по отношение на човечеството – разрушаване на тези взаимоотношения, които бяха построени на материална основа, на твърда увереност и убеждение в това, че е необходимо да привържат хората един към друг. Беше период на минаваща трансформация на взаимоотношенията между мъжете и жените – това е един от важните Уроци.
През близките следващи 10 години, взаимоотношенията между мъжете и жените ще се трансформират, както казахме и това вече ще бъдат отношения на двама души, вървящи всеки по своята Линия на живота, по своята съдба, по своето Духовно развитие.
Ние искаме да ви обърнем внимание, че днес говорим твърде много за определението „съдба”, „път на живота”, „духовно развитие”, което да ви доведе до възникване на въпроси, които да можете да зададете както в този, така и в следващия семинар за разширяване  на нашите по-нататъшни беседи. И покрай това бихме искали вашите определения да съвпаднат с нашите понятия, за това ни е необходимо да разберем, какво вие подразбирате под тези или други понятия.
И така, ето два човека, които вървят съвместно, заедно поддържайки се един друг, давайки информация един на друг и всеки от тях осъзнава и разбира, че те се развиват и са заедно. Отсъстват тези качества, които са присъщи на хората, връщайки се отново към понятието вибрации, с вибрации по-ниски от 3 измерение.
Водещият:
Благодаря. Значи ли това, че сега взаимоотношенията ще съдържат (двойки, бракове) по-малко количество кармични програми, които ще се изпълняват при такива взаимоотношения?
Силите:
Тъй да се каже, че техните деца ще имат по-малко кармични програми по родовите линии. Сега много повече слой от населението и всички тези хора, които днес се занимават с Духовно развитие, те подробно изучават кармичните задачи, кармичните програми, не само своите, но и на рода. Този семинар, който беше по тази тема, ние смятаме,че той не е завършен, информация до края не беше получена и издадена. Бихме ви посъветвали все пак да продължите тази тема, да я завършите, да я доведете до логическо завършване, до получаване на пълния обем информация на тема „Карма на рода”, именно в това направление. И сега тези хора, които се развиват духовно, те подробно изучават този пласт и вече следващото поколение, тези деца, които вече са започнали да се раждат днес на Земята, това даже не са деца Индиго, това са деца от ново поколение, което носи нов информационен или генетичен код ДНК и тяхното развитие ще премине в някакъв друг вид. Но днес думата не е за това.
Водещият:
Да, благодарим. Вече започнаха въпроси за взаимоотношенията. Но аз мисля, че това действително е тема на друг, отделен семинар. Аз имам такъв въпрос: Как енергийно правилно и ефективно да завърши тази година и посрещнем новата? Какво бихте ни посъветвали?
Силите:
Да, много ни се хареса вашият въпрос, чудесен въпрос. Бихме ви посъветвали в близките няколко дни да проанализирате тези събития, които  ви се случиха през тази година, да направите анализ, да си спомните тези хора, без да си напрягате паметта, те сами ще изплуват. И да завършите взаимоотношенията с тези хора в себе си, вътре, в своята Душа. Анализирайки тези ситуации, вие ще разберете своето поведение и ще разберете себе си,  как сте постъпили, ще разберете своята принадлежност към тази или друга Система. Разбирайки и приемайки този момент, можете да се обърнете към своите Учители и Наставници, които се намират редом с вас…и днес, всички тези хора, които присъстват на семинара, редом с всеки от вас се намира вашия Наставник и ние виждаме това с 100 % увереност на всеки от вас за това говорим…обръщайки се към своя Наставник по освобождаването от тези ситуации, които са били в миналото, но може би у някого те не са преминали така, че следващата година, в този преходен момент, вие сте стояли пред лицето на своето бъдеще абсолютно чисти вътрешно, така че във вашите Сърца да няма никакъв товар, тежести, никакви мисли, които объркват вашето съзнание и чувства за тежест по отношение на себе си и другите хора.
Ние ви съветваме винаги да обръщате внимание преди всичко на това, което вие чувствате по отношение на другите хора, това се отразява на първо място на вашето отношение към себе си. Ако сте недоволни от себе си, значи сте недоволни от някой човек, този човек обезателно се намира във вашето поле, този човек обезателно се проявява чрез някаква ситуация  от живота ви.
Получавайки нови знания от различните семинари, от книгите, от литературата – това ви дава само допълнителна възможност, да облекчите своето разбиране за живота, произлизащи от тези или други събития. Нещо повече.Не трябва в никакъв случай да заменяш своя живот с обилни информационни знания.
Това е, което ние бихме ви пожелали да направите в близките дни, е да проведете такъв анализ на своя живот, направете анализ на своите постъпки, доколко живеете съгласувано със своята Душа, доколко сте доволни от себе си в своя живот като цяло и поотделно в някои ситуации.
Следващата година е година на активно обучение на хората, тази година беше за формиране, съзиждане, както казахме. Периодът за разрушения беше достатъчно дълъг и той се приближава към своя завършек и това, което е било скрито, то беше открито. Тези отношения, които бяха построени на някаква неискреност или на измама, тези отношения бяха разрушени, всички тайни бяха открити, вие можете да наблюдавате това по многочисления разпад на  взаимоотношенията.
И следващият период, какво би било възможно да се пожелае, това са изграждане и съзиждане на платформи на искреност, на любов, на платформи за доверие един на друг, уважение, доброта, честност. Така, че това, което ще бъде заложено през тази година, ще бъде построено през тази година, ще остане с вас много дълги, дълги, дълги години.
Ако все пак човек бъде не искрен със самия себе си и започне строителство, то това строителство ще се строи (тези взаимоотношения или още нещо), но до следващия цикъл. Ще бъде същото, през определено време (ние сега няма да говорим за конкретни дати), след някое време ще настъпи период, когато измамата ще бъде разкрита.
И, нашето основно пожелание е да се изградят всякакви взаимоотношения, всичко това, което вие искате да построите, абсолютно във всички сфери на своята дейност, в работата, в семейството, с децата, със своите любими хора, с родителите, даже относно с тези животни, които живеят у вас, в дома, бъдете честни по отношение към тях, за да бъдат построени тези отношения с Любов. Ако чувствате, че у вас е недостатъчна любовта и вие не сте готови, по-добре се спрете и почакайте, помолете вашите духовни Наставници да ви помогнат да разберете Урока, отворете Сърцата си.
И ви предлагаме, първо, с какво се обръщате, не е важно към коя Система се отнасяте, това е с молба да ви научат да обичате, да чувствате това състояние, да пребивавате в това състояние, да се научите да бъдете в хармония със самия себе си и при това намирайки се в това състояние.
Разбираме, че днес е възможно някои от вас да са останали неудовлетворени от днешната информация. Но в началото на следващата витка на развитие, ние не искаме от вас да се товарите с информация и да даваме много информация, която бихте анализирали през следващите дни. Искаме тези дни вие да се посветите всеки сам на себе си, на своите близки, роднини, приятели и на своите домашни животни, питомци, за които се грижите, които получават от вас енергия и също ви даряват внимание от своя страна.
Желаем ви любов, доброта, желаем ви всичко това, което всеки от вас е длъжен или с тези намерения, с които е дошъл в този живот, да намери себе си в своя жизнен път и да получи пълнотата на своя опит и да бъде щастлив с него.
С това завършваме днешния семинар.
Водещият:
Аз благодаря от името на всички участници за добрите думи, напътствия и за енергиите, които днес бяха проявени.
Силите:
Бихме искали да добавим, че тези енергии, енергии на Любовта и енергии…те помагат да се проанализира вашият живот, ще идват още достатъчно дълго време, можете да почувствате това, можете да почувствате присъствието на Учителската система в живота си. Бихме искали при завършването  все пак в един момент да уточним, че когато чувствате усещане за запълване, разширение, чувство за малък полет, даже ако се намирате в движение, но чувствате сякаш  сте повдигнати над Земята, това са енергиите на Учителската система, това са енергиите на Учителите от 8 плътност и нагоре. Именно по такъв начин вие можете да ги различите от всяка друга Система и именно на тази енергия ние ви настройваме. И с нашата подкрепа, всичко добро.
Водещият:
Аз още веднъж благодаря, всичко добро и до нови срещи вече в новата, 2014 година. Благодаря на Ангелите, благодаря на всички участници за този сеанс, ченелинга днес завърши.
Всичко добро, до нови срещи.
За всички хармония, светлина и любов.
Довиждане! Честита Нова Година!
Контактьор:АНЖЕЛИЯ
Водещ: ОЛЕГ
Превод: Кръстина
http://soznaniesveta.info/index.php/vissiesily/uchitelya-noosfery/475-chenneling-prednovogodnee-naputstvie
 

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони