Sunday, February 9, 2014

Еволюцията на Човечеството и Земята


Нека да опростим материята, за да бъде разбрана от всички.

Да си представим как сме дошли на Земята…
Представете си съвкупността на всички измерения с Източника по средата:


Той е всезнаещ и е във връзка с всички външни кръгове.

Нека приемем Източника за стотното измерение, съдържащ ДНК на целия съществуващ живот, във всички измерения.

Сега ще проследим как енергията се транспортира към външните кръгове и по-ниските нива, докато достигнем мястото, където се намираме в момента 3-4-5 измерение.

Когато частичка от Източника пожелае да се разшири и получи опит в ниските измерения, всезнаещият Източник сътворява енергийна двойка (материална частица и чисто съзнание), която се потапя в ниските енергийни вселени и съществува на базата на свободната воля.

Тази частица чисто съзнание остава свързана с Източника чрез кристална нишка. Той от своя страна изпитва нейния опит посредством съединяващата ги като пъпна връв нишка. Процесът е двустранен и използва ДНК спиралата като водовъртеж от енергия. Принципът е един и същ. Нека го опростим!

Частичката съзнание може също да предприеме разделяне в същото измерение и да се получи хоризонтално деление.

Процесът на създаване на енергийна двойка се нарича фрактален ефект.

Органичният кристал не е единствената форма, способна да пренася светлина и енергия от Създателя със скоростта на светлината. Целта е да се поддържа непрекъснатост на разпределението на светлина от Източника през всичко съществуващо.

На Земята ние наричаме това Любов, идваща от Бог и изпълваща ни с енергия. 

Израз на всичко, което виждаме около нас, съществува в по-високите измерения като Висш Аз.

Майката Земя също съществува в тях.

Съществата там са по-близо до Източника и са етерни по природа. Те не притежават твърда физическа форма (като нас) и могат да пътуват напред-назад в измеренията чрез Сърцето си. Тези същества пътуват чрез астрална проекция на намерението си. Това се получава, когато Сърцето е свързано с въображението и намерението.

Във вашите сърца се намира връзката с Източника – ключ към Мъдростта. Тя представлява материализирана искрица от Него. Ако продължите по-нататък ще разберете смисъла.

Измеренията, намиращи се под 33-то, стават все по-сгъстени и съществата, бидейки капчици съзнание, свързани с Източника, добиват плътност и намерение да се приспособят към физическата форма. Само по този начин те успяват да натрупат опит и комбинирайки измеренията да създадат Любов, която да поддържа постоянна връзка с Източника. Планирано от Бог и задействано в Негово име. Независимо от плътността на телата, те са неразривно и постоянно свързани с Любовта. По-късно ще узнаете как човечеството и респективно Земята осъществяват тази връзка. Всяко тяло (физическа форма) притежава способността да се потапя в кристалната светлинна мрежа на Източника.

Нашата планетарна система и самите ние преминахме през метаморфоза на началното състояние за да достигнем до промяна.

Всички планети са кухи във вътрешността си и притежават вътрешни слънца. Различни същества живеят под повърхността. 

Вътрешните и външните слънца са сателити на Източника. Те са взаимно свързани посредством органична „пъпна връв”, наречена „червейни дупки”. През тях се осъществява предвижването на кристалните кораби със звездни същества на борда.

Всичко резонира с Източника. Всичко съществуващо е свързано като Единно цяло в Любов и Светлина. В Космическата симфония на Бог честотите и вибрациите имат своето изражение във вид на цвят, звук, аромат, вкус, допир и още. Сетивата които искаме да употребим в тази вселена, всичко е израз на Любов и може да бъде открито в човешкото тяло. То е дом на енергийното тяло и частичката от Източника. Бялата всезнаеща светлина се разпределя върху чакрената система на тялото, така както призмата създава ефекта на дъгата.


Тук свързването се осъществява по вертикален път. Чакрите се настройват съобразно нашите чувства и визуализации с помощта на интуицията. С достигане на правилна хармонична връзка между Сърце и Ум (първо чувство, после мисъл).

Въображението ни провокира Пинеалната жлеза, която е кристален излъчвател и приемник на информация от Източника. Тя получава висше познание от по-високите измерения и винаги е свързана с енергийния ни двойник от по-висока октава.


По този начин се проявява висшето познание, обогатено с опита на свободната воля и сърце.

Информацията достига до нас по спирала, спускаща се към тази вселена през Слънцето и бива заземена от Висшия ни Аз. Той подсигурява постоянен поток от енергия посредством етерна връзка, преминаваща през Коронната чакра надолу през останалите енергийни центрове.

Високите вибрации активират чакрената система и нашето ДНК. Светлината обхваща тялото и се влива в земята през кристалната мрежа на планетата.

Тази светлинна мрежа е своеобразен компютър и се активира от вътрешното Слънце. Вибрациите от светилото на Вътрешната Земя образуват спирала, излизаща навън. Когато се свържем с Кристалната мрежа, майката Земя активира своето познание да твори и проявява. Събужда своята древна памет и наследство, изначално закодирани в нея. Всички знаем колко много информация се събира върху един малък компютърен чип. Представете си потенциала на майката Земя…

Ние винаги сме били едно-полярни. По-късно ще обясня защо сме приели себе си за дву-полюсни същества.

Със създаденото от Създателя и в Негово име ние сме поели инициативата да се роди тази планетарна система именно тук.

Следва продължение...

Мира Андреева | Самосъзнание.com


No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони