Sunday, February 2, 2014

Седмично послание на Хиларион 2-9 февруари 2014г.


Възлюбени,

Мнозина сега на планетата се пробуждат за разбирането, че всеки човек е създателят на собствената си реалност и че Вселената перфектно отразява това, което хората изнасят навън чрез техните мисли, чувства, емоции и нагласи. Сега според законите на Вселената, доброто, което са изнесли навън във външния свят около тях, се завръща при тях. На този етап от разгръщането на Божествения План, е в сила законът на милостта и човечеството е благославяно от неутрализирането на всички повтарящи се мисли, които извират нежелани от самите дълбини на съществото им. Тези основни проблеми неизменно имат своите корени в предишно съществуване, тъй като животът беше изпитван чрез физическо въплъщение. Законът на милостта дарява гаранция, че тези с искрено сърце, ум и намерение, които са се присъединили по пътя на Светлината в служба на ближните си, ще получат всяка възможност да освободят тези модели на изразяване, които изплуват в осъзнаването им, за да може да им се даде разбиране и окончателно освобождаване.

Отминаха дните на скучни и мъчителни усилия да се изпълните с повече светлинен коефициент, защото сега това се случва стъпка по стъпка, тъй като повече Светлина изпълва планетата и крачките, които се предприемат в напредъка на Божествения План, са отвъд най-смелите ви очаквания. Случват се много основни промени в структурите на старата парадигма и те тихо са заменяни от нови системи, които позволяват да се зачитат правата на всички. Има различен подход към решаването на общи проблеми, който сега е в началните етапи на своето изпълнение. Човек трябва да е проницателен в разпознаването на тези области на подобрение и това в много случаи не е лесно начинание, защото рядко има честни и почтени истини, изричани, за да ги чуят всички. По-скоро, човек трябва да се превърне в детектив, за да разкрие истинската история зад дадените думи.

Приливите на еволюцията се променят в полза на движението в по-висше съзнание за всичко на вашата планета. Именно чрез отварянето в по-високо осъзнаване човечеството напредва в по-просветени етапи на взаимодействие с другите от вида си. Както казахме преди, това е движение, което първоначално е трудно забележимо, но е движение, което ще нарасне по мащаб през идващите дни. Онези на Земята, които поддържат високо ниво на светлинен коефициент, са призовани да поддържат по-висшата визия за света, който искат да създадат. Ще дойде време, когато всички ваши усилия ще започнат да се виждат, като чудотворни промени приведени в материализация за доброто на всички на планетата. Започнете да записвате всяка малка и положителна промяна, която забелязвате в света около вас и скоро ще видите, че списъкът ви расте и се разраства.

Именно в изразяването на по-висшите качества на духа ще бъдат забелязани най-големите промени. Хората по света започват да осъзнават дуалистичните изразявания и поведение и изразяват това, което чувстват, че се излъчва от сърцето им. Колкото повече доброто се изразява и се показва спрямо ближните, толкова повече това движение ще се разпространи експоненциално. Тази практика също включва изразяването на доброта към себе си, защото без приемане на себе си, любов към себе си, любовта към другите и нейното изразяване са възпрепятствани. Това е работата, която по настоящем е в ход. Слоевете на себеотрицание и отричане на божествеността на човека се отлепят и всеки човек започва да разбира и признава красотата и светлината, които живеят в съществото му.

Когато хората могат да видят и разпознаят собствената си красота и божествени качества, те започват да разпознават тези качества в техните братя и сестри и скоро обръщане, промяна се създава вътре в динамиката на всички връзки. Онези, които са изморени да виждат по-ниските качества, изразени в хората около тях, ще разпознаят промените, когато те се случат и скоро по-голяма част от хората по планетата ще прегърнат този начин на изразяване. Те ще отхвърлят начините на поведение и изразяване, които са били проявявани като приемливи в развлекателната индустрия и ще осъзнаят, че това повече не е пътят за тях. Хората ще търсят онези места, където се изобразява величието на човешкия дух и тъй като повече хора ще правят това, то ще се разглежда като верния път и сърдечно ще е прието.

До следващата седмица …
АЗ СЪМ Хиларион

Превод:Tauno
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and both websites are included. 

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони