Saturday, February 15, 2014

Рептилиите: Еволюцията на Човечеството и Земята

Рептилиите

Така както ние притежаваме висши Аз-ове, така и Рептилиите разполагат с такива. Те са били тук преди нас. Спуснали са се в гъстата материя. Наличието на динозаври е неоспоримо доказателство за това. Майката Земя е имала множество „програми” преди нас. Нейната история го разкрива красноречиво.

Нашата планетарна система получава нови честоти от Източника докато черните дупки изсмукват енергията, която тече свободно от отварящата се ДНК/Еволюция в тази Планетарна Система. Това е входът към по-високите измерения.. Вход и изход едновременно, подсигуряващи двупосочното движение на енергията. То се извършва с кристална светлинна скорост, така че Източникът винаги да отчита случващото се и да разчита намеренията на отделните си части (ние). Познай себе си! От какво си направен!

Рептилиите притежават същия генетичен характер като нас, но са различно проявление на Създателя във физическа форма/въплъщение.


Това не се отнася за всички рептилии, а за група от тях. Дейвид Айк разкрива генеалогията им перфектно.

Тази група рептилии е преживяла всички ниски измерения и се е изместила в по-горно измерение по обратния път към Източника. Мнозинството рептилии са майстори в генното модифициране, както може да си представите. Те вече са придобили знание за сътворяване в по-ниските измерения. Мъдростта, която вие сте придобили чрез Сърцето си, ще се пренесе заедно с вас в по-високите нива. Това се нарича Еволюция – отваряне на ДНК.

Ако сте преминали ниските измерения със Сърцето си... вие винаги ще имате достъп да пътувате обратно... защото знаете как да резонирате с вибрациите на измерението, което сте избрали. Понеже това е континуум, вие винаги може да се върнете във физическа форма или без тяло... Шейп Щифтинг.. приспособяване към това, което искате да изразите.

Известно е от доста писания, че Бог/Източникът, изгонил падналите ангели – етерни същества, обитаващи астралните нива без физическа форма или тяло. Били изпратени вън от Източника за да получат опит в по-ниските измерения. Те са неорганични същества, на които им предстояло да се въплътят във физически форми и да получат свой опит в измеренията, които те самостоятелно са създали чрез изпращане на енергия до тези светове / измерения.

По пътя им към ниската плътност, осъзнавайки че ще получат въплъщение и заедно с това лишаване от пълното Съзнание, те се срещнали с група от напреднали рептилии. Те вече били изпитали ниските измерения и били са своя път обратно към Източника. По-ниско Измерният Източник предназначен да изпитва чрез "прогонените" Творци. Тези Творци имат ... точно като нас... Свободна Воля да действат.

Тези Светли същества впечатлили рептилиите със своето знание.

Приобщили ги към своите редици. Така тези, които имали достъп до въплъщение и възможност за действия в измеренията, които изпитвали чрез Сърцето/Подравняване, попаднали в плътната материя. Те нямали намерение да попадат в капана на физическото въплъщение. Били свободни да създават и имали група от рептилии на тяхна страна: Падналите ангели можели да приемат формите, които рептилиите създали за тях и по този начин  да прескочат опитът на ниските измерения.

Правейки това те все още притежавали цялостно знание във физическа форма и можели да проявяват свободната воля както искат.

Намерението на падналите ангели, които знаем като Анунаки (в превод: Тези, които дойдоха от Небето на Земята), беше да се провъзгласят за Създатели и да станат наистина такива!

Нека се съсредоточим върху Тринадесет чакрената система, на която предстои активиране отново, и която бе активна по времето на Атлантида.Някога притежавахме 13 синхронно работещи чакри, а в момента броят им е занижен до 7 !?

Галактическите пакостници разрушиха всички планети, които посетиха преди да дойдат на Земята. Използваха един и същ принцип - позволяваха на енергията да тече в посока на техните собствени намерения и това не винаги проработваше в тяхна полза. В момента на Земята ставаме свидетели на техния последен опит да завземат Божествените творения заедно с другите измерения. Чакали са този момент дълго време, знаейки как планетите си взаимодействат една с друга и какво може да се очаква.

Създателите открили техните рептилски помощници в съзвездието Дракон. По време на Галактическите войни, те навлезли в Слънчевата система с Кораба / Планетата Нибиру:


Приземили се в областта на Месопотамия:


По това време Хомо еректус е обитавал сушата. Земята - Енергитично Кълбо Изпълнено от Светлинен/от Източника Материал... Светлите същества, Създателите, имали нужда да запазят тяхната ДНК напълно активирана... Всезнаещи. И те били тук на Земята, гледайки обратно към Източника със същите знания как да Създават. Те въоръжили рептилиите, за да поддържат реда. Група от напреднали Рептилии, въоръжени с Високо Знание/Технология. Знанието за движението на Енергиите във Вселената.

Стратегията, която използвали била същата като при инвазията от времето на Маите. Приобщавали една група индивиди към своите редици, давали им сила и оръжия и така можели да погубват цялото население.

Тези същества променили кодовете на ДНК на Хомо еректус и оставили непокътнати само спиралите, свързани с ниския рептилски мозък. По този начин умът станал доминиращ и манипулиращ хората – точно каквото възнамерявали. Новата раса от програмирани същности била робска по природа и изпълнявала заповеди, които получавали по хоризонтален план – от външен източник и без употребата на собственото си въображение. Следователно Пинеалната жлеза у хората не получава светлина през Коронната чакра. По този начин вие живеете намерението на други същества. Имплантирани етерични предаватели и приемници, които все още са във всеки човек днес, които активират само мислещия ум и блокират потока на енергия между Сърцето и Земните Чакри... Земните Чакри... Знянието, което е свързано с Рептилския мозък. Тези импланти са стимулирани от електронните вълни на компютърни и други устройства за комуникация, което ни държи заключени в силно егоцентричния рептилски мозък и ни кара да живеем постоянно с мисли за оцеляване и примиряване с обстоятелствата. Давайки ни точно толкова, колко да оцелеем и да продължим борбата за оцеляване.


Подобен начин на живот лишава Пинеалната жлеза от достатъчно количество енергия, в следствие на което тя се деактивира и изключва. Човек губи въображение как да създава красота в света около себе си, започва да търси външни Богове за подръжание и забавление.
Възприема идеи - команди от външни авторитети, обещаващи, че при подчинение и споделяне на чуждия мироглед, индивидите ще отидат в Рая след смъртта си. Телевизията и компютърния екран убиват детското въображение. С отдаването енергията си на външен източник ние отслабваме, губим сили и в крайна сметка се разделяме с живота.

Рептилиите продължават да впечатляват хората (генетично манипулирани да бъдат роби) със своите магически номера, за да бъдат считани за Богове. Те контролират робите си със силата на страха от еони от време чрез 2 основни вида страх - страх от смъртта (несъществуване) и страх от загуба. Обещават Ад ако волята им не се изпълнява безрезервно. Местното население, изпитващо страх за първи път, било наистина впечатлено. Те не знаели, че чувството е само предупреждение, че Светлината (двупосочната спирала) не се вързва със Сърдечното пространство.

Извеждайки хората отвъд резонансните честоти на Шуман и получавйки тяхната енергия, насочена към тях през етера, Потока от Енергия, който бе предназначен да се влее в Кристалната Мрежа на Гая, преминаваща през Земната Звезда (Земната човешка чакра на 30 см под краката ни) е изключен. С изключване на правилния енергиен поток, хитрите рептилии били обезпечени с човешка енергия и можели спокойно да проявяват всичко каквото поискат в реалността. Нашето енергийно тяло познава три основни инструмента: Внимание, Намерение и Осъзнаване. Когато те са фокусирани, ние творим! Давайки собствения си енергиен източник на друг, възлагаме на външните сили да определят нашите действия и живот. Лишаваме се от изконната свободна воля в търсене на по-лесни начини и отдаваме силата си на друг. Била създадена система от правила, догми и санкции за да предпази индивидите от естествения им еволюционен път.

Тези същества се насочили към Атлантите и ги подлъгали с магия да се включат в реализирането на колективния им план за пренебрегване на Създателя и проявяване на свободната воля в негативен аспект. В онези дни, ние очаквахме планетно подравняване, така както очакваме и сега, за да получим и споделим повече енергия от Източника (всички планети копират и споделят енергиите си). С експеримента в Церн, рептилите целяха да излъчат ниско вибрационната его-матрица в черна дупка, което щеше да я копира като капка вода и да замърси всички измерения. Това щеше да ги превърне в Богове, със способността да регулират циклите на преражданията във всички измерения.

Те манипулирали братски цивилизации като Лемурия и Древна Елада (Гърция), използвайки кристалната сфера от Атлантида за да създадат аномалии във времето и климата. Тяхната цел била да дисбалансират мрежата от Лей линии и да разделят енергийното тяло на Гая от нейната физическа форма.

Затова са се водили и атомните войни – за енергията на Източника.

По време на планетно подравняване между Слънцето с Черната Дупка, майката Земя получава винаги нови програми и активации на ДНК, за да подготви енергийно себе си и населението за следващото стъпало в измеренията. В противен случай, това би причинило прекалено голямо налягане.

Подобно изравняване се е случило и по времето на Атлантида.


Рептилиите прицелиха свoето оръдие за сътворяване/съзидателно оръдие в черната дупка, като възнамеряваха да възпламенят сноп светлинни лъчи.... това, за което фактически се използва енергията на Земята.... право в черната дупка, така че да се получи абсолютно поглъщане... което да засмуче енергията на планетите със себе си... като за целта използва енергията на един извънредно мощен източник. Трябва да сте същество с любящо възнамерение, за да се справите с тази енергия или тя винаги ще има обратен възпламеняващ ефект, както случилото се в Атлантида.

Тези същества били известни като Братството на Белиал. Един от тях се преражда по-късно като Адолф Хитлер.

След атомния взрив, който е последвал след взето колективно решение (не всички, но повече от 50% от хората), Земята обръща полюсите си и настъпва невиждан хаос. Описания за него се срещат в доста древни текстове. Атлантида се разпада и потъва между огромните вълни, заедно с останалите „водни” цивилизации.

Източникът "видял" какво се е случило и както винаги бил готов да даде втори шанс.

Атлантите, които избягали в земята ... спасили много важни кристали и ги прикрепили към Кристалната Мрежа ... далеч от повърхността и извън обсега ... на тези галактически нашественици.

Тези Кристали притежавали цветовете и вибрациите на 7 Чакрената Система.

Следва Продължение...

Превод: Мира Андреева | Самосъзнание.com


No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони