Sunday, October 28, 2012

МАТЮ УОРД - 24 СЕПТЕМВРИ, 2012 
Изходният мастър-план на Златния Век: най-значимите реформи ще настъпят едновременно; следващи изменения; разкритие; свободна воля; ограничения на извън планетни светли същества; виждане на Гая Земя; насилието в Северна Африка и в Близкия Изток; записка за жената на Иисус; здраве в четвърто измерение; преразпределение на  богатствата; възнесение на Земята в пето измерение.1.С любящи поздрави от всички души на тази станция, аз съм Матю. От наша гледна точка, подобно на глобален ураган от милиони „очи”, спокойните места вътре в силната буря ; насилие, избухващо в Северна Африка и Близкия изток, случайни актове на насилие в други страни, отслабване или фалит на националните икономики, нестабилни правителства, тираничните режими все още са в сила, расте числото на бежанците. 

2. Но какво е печално, това, че тези условия, при които досега страдаше нашето възлюбено земно семейство, не са неочаквани за този по-късен етап на Възнесение на Земята от трето измерение. Нейния път, през последните излишни 70 години е бил в последователно по-високи вибрационни нива и тя достигна нивата на позитивни и негативни крайности на дуалността. В този момент, по изходния мастър-план на Златния Век, само струйки от негативност, ако въобще е имало такива, трябваше да останат на планетата.

3. Отново и отново планът трябваше да се разглежда в съответствие със съществуващите условия на Земята. Ние вече говорихме в предишните съобщения- действително, последния път това направи Хатон-например стана 10 годишно задържане в началото на решителните мерки, които да избавят вашият свят от насилия, алчност, корупция, измами, провокации, болести и страх, от всичко, което произвежда огромно количество негативизъм.

4. Задържането от десетилетие се случи, защото отдавна, когато душите, които се съгласиха да играят тъмните роли, и са били длъжни да осигуряват масите за възможността за пълното завършване на кармата от трето измерение, бяха завършили тази част от техните споразумения. Другата част беше това, че тези души, след това са били длъжни да работят със силите на Светлината над това да се подготви Земята и нейното човечество за Златния Век. Не биха били никакви насилия, безредици, бедности или дори бурни времена днес, ако тези души бяха изпълнили своите задължения да сложат край на тъмните си дейности и се бяха присъединили към работниците на Светлината. Но те не направиха това. Продължиха да сеят опустошения на планетата и да създават все повече и повече негативизъм.

5. Процесът на излизане от старите системи и идването на новите, би дошъл сравнително леко преди 10 години, когато ниските вибрации са имали много по-малко изразено въздействие върху хората и обстоятелствата. Днешните, много по-високи вибрации, значително активират всичко, основано на негативизма и така тази енергия достига своя връх. Иначе не би могло-тази енергия само трябва бързо да кипи. Защото тя не може да се спре сред потока, „свирейки със спирачките” и не може да влезе в 4-то измерение с планетата.

6.Друг ефект от забавянето е това, че в трето измерение, кармичния вихър продължава да се носи наоколо. Много души, въплътени в течение на последните десет години, дойдоха с шанса да завършат кармичните уроци от трето измерение в тази безпрецедентна за един живот възможност. Те избраха много суров живот, който позволява да се достигне балансиран опит и така те да могат физически да съпровождат Земята през Златния Век или прехода към Нирвана със статус на развитие в четвърто измерение.

7. Ако тези две текущи ситуации може да се нарекат „лоши новини”, тогава добрите новини са в това, че нищо не забавя темпа на Земята нито за миг и не я отби. Отправи я /устойчивия път/. Тя се намира пряко до целта, за изхода от трето измерение, преди или скоро след края на тази година и тя оставя негативността назад.

8. Този изумителен подвиг се представи в голяма степен благодарение на милионите „спокойни очи през глобалната буря” на душите, чиито светлина ярко сияе, не гледайки на суматохата около тях. Всички светли същества във Вселената ви поздравяват, тези които знаят, че са работници на светлината, и тези милиони, които не знаят, че техния благочестив живот помага на Земята да се възнесе. Вашата колективна твърдост в светлината, самоотвержеността, търпението, мъжеството и твърдостта, нямат равни в тази Вселена!

9. В това е естествено да се съмнявате, как безпорядъка, в който сега се намира вашия свят, може да бъде изчистен за толкова кратко време, оставащо до настъпването на Златния Век. Това е невъзможно. Никога няма да бъде, нито цялата слава на този дивен век, приготвящ се да ви приветства на своя праг, но и заради десетгодишното закъснение, нито ранните стадии на великите изменения във вашите животи там, където е било първоначално предвидено от майстори-планировчици.

10. Следователно „зачистването” така да се каже, прави последен старт. Но с излизането на вашите собствени технологии от контрола на Илюминатите и при мощта на другите цивилизации и техните технологии, усилията могат да започнат на много фронтове едновременно.

11. Основен приоритет се явява осигуряване на необходимото за преживяване на населението в районите на военните действия и лагерите на бежанците, преживяването на коренното население и чергарските племена, намиращи се в отчаяно положение.

12. Враждата се прекратява, но още много предстои да се направи след това. Строителството или възстановяването на инфраструктурата на страните, търговските центрове и домовете, ще се осъществяват оперативно, не само за сегашните жители, но и така, че бежанците да могат да се върнат в селата или градовете, където са жилищата, болниците, училищата и многото източници на чиста вода и храна.

13. Избавлението от корупция в глобалната икономика, ще стане паралелно със същите методи и в правителствата, така, че тези сфери с огромно влияние във вашия живот да могат да започнат да работят честно и справедливо, присъщо на моралните и духовни лидери.

14. Вашите води, почва и въздух ще бъдат очистени и токсичните отпадъци, включително и радиоактивните материали, ще бъдат де материализирани.
Районите, където болестите процъфтяват, благодарение на лошите санитарни условия на живот на бедните маси, ще бъдат пречистени.

15. Другите реформи, които ще бъдат проведени бързо, включват прекратяване на културните практики и обичаи, които са несправедливи, опасни и причиняват смърт, и отмяна на всички несправедливи закони и правила. Милионите хора, които сега са заключени в затворите по лъжливи обвинения и незначителни нарушения или за това, че те просто са се оказали от „другата страна” във войните, ще бъдат освободени- да това ще бъде лесно разкриване на всички, които по никакъв начин не носят отговорност!

16. Това са тези изменения, които са от първите, защото текущото положение става непоносимо за засегнатите народи. Бедственото положение на милиони животни, намиращи се под заплахата от изчезване на видовете растения и животни, които стават част от вашата трапеза- това е следващата ситуация, която сериозно ще се реши.

17. Първоначалната инфраструктура, в частност жилища за всички, които сега са бездомни, в своите собствени страни или изселени насилствено, сгради за медицинско обслужване и училищно образование, ще отидат в миналото толкова бързо, доколкото това е възможно, този тип помещения ще бъдат заменени с прекрасно построени съоръжения.

18. Безплатните и възобновени източници на енергия постепенно ще заменят текущата зависимост от нефт и газ. Другите мерки, които скоро ще бъдат реализирани, също ще помогнат Земята да се справи със собствени усилия по направление за възстановяване на райони, най-сериозно пострадали, така че, растителността там да може да расте в изобилие, горите да се възстановят и реките да могат да текат така, както е предназначено от Природата.

19. В съответствие с първоначалния мастър-план на Златния Век, всички тези огромни подобрения на вашия свят трябва да се случат сега вече. Глобалната мрежа от корупция, която толкова дълго е позволявала на тъмните да управляват народите, трябва да приключи и дълго скриваните истини е необходимо да пристигнат на няколко етапа, давайки на населението време да приеме по-леко реалността.

20. Вие се приближавате към континуума, където има не повече от десет ваши линейни години във всичко, което е необходимо да се случи в „надстрояваните”стадии- поправките трябва да вървят с цялата възможна скорост и ефективност. Така че, някоя бъркотия ще бъде неизбежна заради бързане, за да се получат най-съществените промени, но тя ще бъде относително кратка. Тъмните умове и сърца, опитващи се да създават хаос, за да предотвратят тези изменения, повече няма да бъдат на Планетата,  а хората, които ще бъдат там, ще бъдат любящи, внимателни, сътрудничещи си натури!

21. Моята майка получава много въпроси, отчасти благодарение коментариите на Хатон, за сроковете за въвеждане на нашето вселенско семейство и жизненоважната природа на президентските избори в САЩ и отчасти благодарение на завързаните въпроси, вълнуващи много умове. Ние се радваме да отговорим на въпроси от такъв род.

22. Членовете на нашето вселенско семейство не могат и не биха искали „ просто да дойдат и започнат да въвеждат ред”. Срок за приземяваме на братята и сестрите тук вече идентифициращи себе си- това е решение на вселенския висш Съвет, който действа под ръководството на Бог. Само от тази висота на съзнание, могат да се определят най-правилните срокове за благополучието на всички  участници.

23. Целта на това, което обикновено се нарича „Разкритие”, не е да прави нещо с която и да е национална политическа система. Целта е да се докаже това, че се игнорират или отричат правителства - много развити цивилизации се намират в тази Вселена, а някои от тях са сред вас.

24. Да, вероятно ще бъде сериозно смущение, когато корабите се приземят, но ще бъдат приложени всички усилия, предварително от някои от вашите лидери и от същества от други планети, които живеят сред вас, да не допуснат масова психоза. Вие можете да помогнете да се подготви семейството и приятелите, разказвайки им, че множество космически апарати, наблюдавани в течение на много години, показват, че тези хора са от други цивилизации, мирни – ако не бяха мирни, те биха нахлули отдавна.

25. По закона на Твореца, който регулира живота в тази вселена, никога на светлите същества не е позволено да се намесват в решенията и свободната воля на който и да е. Това включва в себе си даже нашите собствени членове на семейства, живеещи на Земята, когато те имат наклонност към решения, довеждащи до тежки последствия, които те не са избирали в своите договори на душите.

26. Единственото изключение на самия Създател от този закон за зачитане на свободната воля е – тя не може да бъде използвана за начало на ядрена война. В съответствие със свободната воля на Земята, е прието решение веднага след 9/11 никакви крупни терористични усилия не могат да бъдат успешни. В двата случая, тази Божествена отговорност предотвратява всички опити от такъв род. Той разреши на цивилизации с превантивни технологии да изпълнят тези мандати и те направиха това успешно повече от десет пъти.

27. Какво е позволено на всички същности от Светлина да правят - и го правят с радост! – това е да излъчват енергия от Любов и Светлина на всички души на Земята, за да им помогнат в растежа на техните съзнания и намиране на духовна яснота. Достигане на голяма висота на съзнание, духовно и съзнателно, това е, което всички същества от цялата тази Вселена се стремят на нивото на душата.

28. Тези, които приемат светлина, започват да откриват своите умове и сърца, което ги води към мъдри решения и добри действия. Но всеки човек има свободна воля да прави това или не – никога светло същество няма право да оказва влияние на другите по друг начин, освен да изпраща чиста Любов и Светлина от същността на Твореца.

29. Вие не можете да измерите количеството Светлина, което другите цивилизации изпращат на Земята, и така, няма никакви основания да се смята, че ако те биха увеличили този обем, цялата тъмнина би изчезнала. Тази мисъл не взема под внимание свободната воля, която има всеки, освен двете горе казани ситуации.

30. Гая, душата на Земята, желае всички форми на живот на нейното планетарно тяло да процъфтяват в изобилие и живеят в мир и хармония с Природата. Целта на етапа на влизане на Земята в Златния Век и проява на виждането на Гая превъзхожда всички аспекти на третото измерение, основани на политически, идеологически, културен, обществен, икономически или религиозен сепаратизъм.

31. Ако вие искате, вашите деца и внуци, да наследят свят, свободен от цялата тъмнина, то вие споделете виждането на Гая. Ако искате ръководителите на всички нива на управление, от местното ниво, до националното и международното да сътрудничат за благото на всички народи, споделете нейното виждане. Ако вие искате да видите своята родна планета превърната в рай, каквато тя е била по-рано, ще споделите нейното виждане. Ако искате Любов, честност, доброта, великодушие и справедливост да господстват над цялото земно човечество, споделяйте нейното виждане. Ако искате всеки да уважава душите на животните и да живее в хармония с всичко в Природата, споделяйте нейното виждане.

32. Сега сме длъжни накратко да разгледаме и други въпроси.

33. Действително Илюминатите вземат участие в налагане на насилие в страните от Северна Африка. Основата на тяхната световна власт е разрушена, но техните “ black ops” – черните агенти продължават дейността си там, където те могат да вбият клин. Стимулирайки публичност, за провокативност, ирационални филми, агентите лесно манипулират буря от възмущение сред много мюсюлмани, в същото време много други вери демонстрират своето съжаление за бурната реакция. Този пример е за това, как преобладаването на високи вибрации, усилва всички характеристики и поведение с „ доброто” е по-добре, а с „лошото”- по-лошо.

34. Неотдавна бяха открити части от древни записи, в които се споменава за жената на Иисус – това не е случайно, нищо случайно не става! Тази „освободена първа крачка”   може да вдъхнови християните, да бъдат възприемчиви към истината, за дългия живот на Иисус със своята любима Мария Магдалена и нейните деца.

35. Въпреки, че всеки случай ще бъде уникален като уникален човек, най-общо казано, хроничните болести няма да бъдат излекувани веднага, след влизане в четвърто измерение, а по-скоро, тези условия ще облекчат прехода към крепко здраве. Процесът към подмладяване също ще бъде постепенен. И повторния растеж на органите, крайниците и зъбите, също ще бъде постепенен.

36. Съвременните медицински процедури и методи на лечение няма да се изменят внезапно в края на тази година, но полезните методи и вещества, забранени сега, ще станат общодостъпни. Да, това включва в себе си и марихуана и хората ще избират да я използват разумно. Илюминатите във фармацевтичните компании, които оказват мощно влияние на решенията на FDA /Администрация по храните и лекарствата на Америка/, АМА /Медицинска асоциация на Америка/ и CDC /Център за контрол и профилактика на заболяванията на Америка/ , не са направили нищо незаконно, което би намалило техните доходи и те не се приготвят да приемат такива решения.

37. Очевидното несъответствие между имащи и бедни приключва, но не и отнемане на пари от хората, които са ги заработили и са ги предали на бедните. Ние не знаем детайлите на процеса за преразпределение, но можем да ви уверим, че това ще бъде справедливо и няма да се отричат богатствата, които са били честно заработени. Намерението се състои в това, да се върнат почти недостижими състояния, които са били получени по жесток начин и незаконно събирани и да се използват тези средства за подобряване на живота на онеправданите народи в целия свят. Това преразпределение ще се осъществява отделно от новите парични системи, основани на скъпоценни метали и от преразпределение на природните ресурси на света, които Илюминатите са контролирали.

38. Ние не знаем колко дълго планетата ще преминава през четвърто измерение и ще влиза в пето- това зависи от колективното съзнание на земните жители. Моля, помнете, подемът на планетата от дълбоката трета плътност и влизане в четвъртата за по-малко от 80 години е уникално за тази Вселена! Някой цивилизации губят много хиляди години за решаване на тази задача, но никой друг не е получавал такава огромна, интензивна и постоянна помощ, каквато получава Земята.

39. Би било да мислим, че преминаването от четвърто измерение в пето, ще се случи с едно мигване на окото, говоря по принцип. Само планетата добре се е укрепила в четвърто измерение и всички дълбоки реформи ще бъдат завършени в целия свят, високо развитите същества, които са дошли да помогнат с техните достижения, ще искат да се върнат в своите родини. По протежение на всичко останало по земния път, назначено за нея в пето измерение, Земята ще тръгне самостоятелно, а темпа на нейното възкачване ще се определя в съответствие с колективното съзнание на нейното население, което повече няма да включва тези развити същества.

40. За нашето възлюбено Земно семейство радостта от живота в безусловна Любов, няма аналог. Вие също скоро ще изпитате това наше желание за всеки от вас.

ЛЮБОВ И МИР

Suzane Ward

Website: The Matthew Books
Превод от руски: Кръстина

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони