Thursday, October 11, 2012

ГАЛАКТИЧЕСКО ПОДРАВНЯВАНЕ 2012 ГОДИНА

                              
Pandanat, 30.09,2012,  категория „Непознатото и тайните знания”
Lokation: UKRAINA
Обзор:  На 21-и  декември 2012 година в нашата Галактика Млечен път се очакват две подравнявания. Едното от тях: нашето Слънце и цялата Слънчева система ще се строят на една права с Галактическия екватор.  Второто: Галактическият център, Голямото Централно слънце и Централното Слънце едновременно ще сформират в Космоса равностранен триъгълник.
  
                        Галактическое выравнивание
Нашата Земя,заедно с другите  планети, се върти около Слънцето. Слънцето, заедно  с шест други звезди, на свой ред се върти около големи звезди, Алциони, известни също като Централно Слънце. Алциона се върти около голямата звезда, Сириус, наречена Голямото Централно Слънце. Въртенето на системите от звезди една около друга, се явява особеност, характерна за всички галактики от нашата Вселена, в която, всяка галактика, състояща се от звезди и планети, се върти около своя собствен център. Галактиката Млечен път, към която принадлежи нашата Земя, включва милиарди  звезди и планети, въртейки се около огромна звезда в нейния център, наречен Галактически център.
Тъй като Слънцето и другите звезди се въртят една около друга и премествайки се по своите орбити, извършват различни подравнявания по отношение една към друга. На 21-и декември 2012 година , в нашата Галактика Млечен път се очакват две подравнявания. Едното от тях: Нашето Слънце и цялата Слънчева система ще се строят на една права с Галактическия екватор.  Второ:   Галактическият център, Голямото Централно Слънце и Централното Слънце едновременно ще сформират в космоса равностранен триъгълник.
Нашата Земя получава енергии и физически, и тънки, както от Слънцето, така и от другите звезди. За да се получи максимално количество енергии, трябва да се случат съответни подравнявания на астрономическите тела. Например, по време на затъмнения, когато Земята, Слънцето и Луната се изравнят по отношение един към друг, много редки духовни енергии напълват Земята. Следователно затъмненията се считат за свещени и в същото време се провеждат медитации и други духовни действия, за да се използват по-добре от всички тези тънки енергии.
Подравняване, произлизащо на ниво на Галактическия център, има най-голям ефект. Когато Земята, заедно със Слънчевата система се подравнява с Галактическия екватор, огромно количество тънки енергии идват от Галактическия Център непосредствено на Земята. Триъгълното разположение на Алционите, Сириус и Галактическия Център през 2912 година ще донесе огромно количество духовни енергии от тези звезди на Земята. Това рядко , астрономическо явление може също да инициира и други събития.
                       
                                                        Фотонен пояс
Когато Слънцето се движи около Централното Слънце, то преминава в космоса през различни енергийни полета. Едно от тези енергийни полета е Фотонния Пояс, явявайки се духовна област, изхождаща от Голямото Централно Слънце, Сириус. Фотонният Пояс е област  с много вибрации с висока честота, която при влизане в нея се разширява духовното състояние на Земята.  Ако ние духовно се развиваме през това време, то нашето развитие се увеличава многократно. Ако нашият духовен ръст бъде отрицателен, ние ще тръгнем по низходящите спирали, както това се е случило с Атлантида по време на последното влизане, преди почти 10 000 години.
Нашата Слънчева система е започнала своето влизане в това поле. Земята се намира под непосредственото въздействие на Фотонния Пояс от 21 декември 2009 година и влиянието се увеличава през седем етапа. Влизането на Земята във Фотонния Пояс съвпада с Галактическото подравняване, случващо се в същото време и ще има огромно духовно влияние върху човечеството.
                                                    Завършване на цикъла
Периодът на преминаване на Слънцето по орбита около Алциона заема почти 26 000 години. Завършването на цикъла съвпада с 2012 година! Централното Слънце, Алциона, периода на въртене на който е около Сириус, продължаващо милиони години, също завършва цикъла през тази година. На физическо ниво това може да предизвика огромни изменения, такива като смяна на магнитните полюси на Слънцето, което на свой ред ще предизвика подобни изменения на Земята. Такива масивни изменения ще окажат огромно влияние на човечеството и на целия живот на Земята.
                                                              Второ Слънце
Нашето Слънце има близнак – друга звезда, наречена Второ Слънце. Нея често споменават като Нибиру или Планета Х. Тази звезда съществува на тънко ниво и въпреки, че обикновено не се вижда с невъоръжени очи, понякога става видима за тези, които са развити духовно.
Така както Второто Слънце съществува на по-високо ниво, то поддържа  живота на по-висок ред, т.е., живота през Новия век. Тъй като  встъпваме в Новия век, ние ще използваме повече енергиите на Второ Слънце. Тези енергии, както се очаква, ще се усещат след 2012 година, вследствие влизането във Фотонния Пояс и Галактическото подравняване. Те ще ни помагат в нашето духовно развитие и в откриването на нови реалности.
                                         Съкращаване на Преходния период
Когато важните събития се случат почти едновременно на космическо ниво, ефектите ще бъдат огромни и продължителни. Събитията, които трябва да се случат след 2012 година, ще произведат огромно количество енергии и физически, и духовни, които ще окажат огромно влияние. Едно от тях е съкращаването на Преходния период.
Петте хиляди години на Тъмния век завършиха на Земята на 14-и април 1974 година. Преди да започне Новият век на Светлината, преходния период от 432 години обикновено осигурява за човечеството постепенно изменение на убежденията и ценностите на стария век и повишаването им до по-високото ниво на Новия век. Едни от процесите, помагащи измененията, се явява интензивния процес, наречен Пралайя, продължаващ 49 години. Пралайя започна праз 1987 година и трябва да продължи до 2036-та година.
Безпрецедентните събития, които трябва да се случат на космическо ниво приблизително през 2012 година ни предоставят рядката възможност да се ускори този процес и да позволят бързото влизане в Епохата на Светлината! Постепенният преход, продължителността на който се предполага, че е 432 години, може да бъде ускорен и намален многократно, следствие на интензивността , която тези космически събития ще създадат в нашите животи на всички нива.
Галактическото подравняване с Галактическия Център, Сириус и Алциона започва през 2012  година и продължава включително до 2032 година. Както и при затъмненията, духовното влияние на това подравняване ще присъства в течение на тези дванадесет години. Срокът на преходния  период от 432 години и Пралайя от 49 години се съкращават, намалявайки нашите страдания и осигурявайки по-бързото встъпване в Епохата на Светлината. В резултат на този процес Пралайя ще завърши към 2015 и ние ще влезем в Сатя-Юга през 2018 година! За това време, това подравняване ще завърши през 2032 година, Новият век на Светлината трайно ще се утвърди на Земята.
Галактическото подравняване постепенно увеличава темпа на въртене на Галактиката Млечен път и ще помогне за преминаването на по-високи нива на съзнанието. Това подравняване е до такава степен мощно, че може да премести целия Материален Космос на следващото ниво на съзнание.
Източник: „Изменения Земли. Космические события”
Превод на руски: Oreanda Web
Превод от руски: Кръстина

http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=3161

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони