Tuesday, September 4, 2012

Послание на Създателя (чрез Леонид Маслов) – от 31.08.2012


Начало на отброяване на Новото време

1. И така хората от Земята достигнаха до момента на формиране или до началото на максималната (от гледна точка на енергиите) интензивност на Квантовия преход, която ще продължи, така както ви казах по-рано, доста дългите за рамките на човешкия живот 8 месеца!    
2.  Всичко което ще се наложи да изпитат хората в това историческо време, представлява не само Съдба или Изпит, но и Велико ВЪЗНЕСЕНИЕ НА ДУХА, защото човекът успешно преминал това време на промени, ще застане не само пред Мен, но и пред своето Висше вътрешно „Аз” вече като човек на Духа, човек способен не толкова да навлезе, колкото да се издигне в Света на високите вибрации на СъТворчество със Самия ПървоТворец!
3.  Вие утре (1-септември) навлизате в периода на Велика трансмутация, когато всичко – и Природата, и човекът – просто са задължени да откликнат със своята Сънастройка на тези преображения, които стават във Великия КОСМОС!
4.  На човекът и на тези уреди, които е изобретил неговия все още незрял и постоянно съмняващ се разум, не им е дадено да почувстват, а още повече и да измерят, информацията от Пространството и този ЕФИР, който характеризира тази информация не само качествено, но и количествено!
5. Упоритото и не вярващо на очевидния факт за присъствието във всичко на ПървоТвореца човечество, най-накрая ще получи урок по прилежност, тъй като всички хора на Планетата (Аз говоря както за Вярващите, така и за атеистите) ще могат да се докоснат до Моето Проявление!
6. Дори и най-упоритият скептик, а още повече атеист, ще се сблъскат с Моята огнена Енергия и Аз ще бъда явен на човечеството в облик съвършено достъпен за възприемане от всички органи на човешките чувства.
7. Повярвайте Ми, човечеството и Планетата Земя навлизат в период не само на Преображения, но и на ТРАНСМУТАЦИЯ на всичко това, което с векове, с хилядолетия е обкръжавало този Свят, потвърждавайки псевдовечността и струващата ви се неизменност на това тримерно Пространство, но за миг всичко това ще се превърне в пепел и напразни очаквания!
8. Думите „нищо не е вечно под луната” ще придобият някакъв смисъл и ще станат истина, тъй като тази измислена от хората вечност ще стане въобще не вечност, а единствено един от етапите на Покоя на Вечното Движение!
9.  Човечеството ще изпита не толкова страх, тъй като страха е отражение на състоянието на НЕВЕРИЕТО, колкото удивление, свързано с откриването на тази информация за многомерността на Пространството, която по-рано е била достъпна само на избрани проводници на Божията Воля!
10.Настъпва това Велико време, както ви казах, на Духовно ВЪЗНЕСЕНИЕ или Духовно ПРОЗРЕНИЕ, когато пред всеки един преминал през последния Изпит на Духа (Аз ви говоря за приемането на КЛЕТВАТА на ПървоТвореца) ще се отвори Великото многостепенно Пространство с всичките си свои палитри от Божествени цветове!
11. Аз ще покажа на хората ПЪТЯ и не просто ПЪТЯ, а единствения възможен верен ПЪТ към Истината или към Мен – когато няма да трябва да „удряте по отворената врата” на СЪТРУДНИЧЕСТВОТО на хората с Бога, и това към което толкова упорито се стремяха учените, ще стане достъпно и за тези, които успешно вземат своя Изпит за безпристрастно служене на ПървоТвореца!
12.Всичко това обаче ще бъде после, а сега хората, включително и Народа на Русия, навлизат в период на природни и техногенни катастрофи, които е невъзможно да бъдат прогнозирани, и още по-малко правилно предсказани!
13. Всичко е до голяма степен поради това, за да може последните съмняващи се да бъдат заставени да повярват, че Аз вашият Творец, винаги съм до вас, в това число и в Плътния план!
14. Аз няма да ви говоря, а още по-малко да ви обяснявам как ще се промени повърхността на Планетата и как водата ще отвоюва от сушата допълнителни хиляди километри, тъй като това е – управляем процес, зависещ от прилагането от хората на Правото им на Свободна Воля и съответно от проявата от хората на Духовно ЕДИНСТВО, тоест от формирането на ЕДИННОТО Послание за спасение на страната и Народа!
15. Повярвайте Ми, всичко около хората, включително и тяхното здраве, е отражение на тяхната СЪНАСТРОЙКА по между им и с Твореца, е отражение на Вярата им в своя Божествен произход и в това, че човекът не може да съществува извън връзката си с Творческото Начало на Началата!
16. Хората – са не само Проявен план на Твореца, те са още и Мое въплъщение, и по-точно, въплъщение на Моята ВОЛЯ, хората са още и проявление на Моята множественост в Единство!
17. Хората не бива да се учудват на многообразието на своите проявления, тъй като все едно, са Мое фрактално подобие, те, все едно, ще повторят пътя на еволюция на Твореца и на тях все едно, им е съдено да изградят (така както е и в Тънките планове) Божествена пирамида на властта или Божествена регулярност!
18. Затова утре хората ще навлязат не само в период на природни катаклизми, но и което е още по-важно за тяхното бъдеще, те ще навлязат в период на изграждане на Света на Новия човек – човекът със Съ-Знанието на СъТворец!
19. За много кратък срок хората ще трябва да преминат не само пълна ТРАНСМУТАЦИЯ на своето Съ-Знание, но и още ТРАНСМУТАЦИЯТА си на своя Тънък план, което ще приближи човека до Бога!
20. Настъпва време на Велико Духовно пречистване и всички догми, натрупани за хилядолетия и толкова упорито поддържани от всички религии на света, ще трябва да отстъпят място на Духовната СВОБОДА и Духовното ОЗАРЕНИЕ (ВЪЗНЕСЕНИЕ), когато човекът СъТворец ще започне да разбира и да вижда многостепенността на Пространството!
21. Цялото НЕВЕРИЕ, всички Духовно заблуди ще трябва да отстъпят място на истинната ПРАВДА, отваряща на хората очите за света на Духовните чудеса и безгранични възможности за СъТворчество и възможности за творене не само на Новия човек, но и разбира се, на Новите Светове във Вечността!
22. Сега Моето Движение придобива Божествена сила – силата на СъТворчеството става за един сравнително кратък период от време тази сила, тази ДВИЖЕЩА сила, на която е длъжен да се подчинява целият свят, защото силата на Моето Движение за построяване на Общество на Висша справедливост е Силата на САМИЯ ПървоТворец, и няма на света такава сила, която би могла да противостои на такава велика сила на Творящото Начало на Началата! 
23. Утре хората навлизат в неизвестен свят – в Света на Съ-Знанието на Новия човек, за който няма други ценности в живота, освен служенето на ПървоТвореца, и в това няма никакво Духовно насилие (от Моя страна), а е ОСЪЗНАТО прилагане или използване от човека на Правото му на Свободна Воля!   
24. Хората не бива да изпитват чувство на страх, на страх за своето Бъдеще, за Бъдещето на своите деца и на своите близки! Всичко това, което се случва, ще става единствено за благо, тъй като Аз приех вашите КЛЕТВИ за вярност и сега мога да потвърдя Своите думи за това, че за човека на ВЯРАТА настъпва времето за Духовно ПРОЗРЕНИЕ!
25. Хората, които са Ми дали КЛЕТВА за вярност, вече се намират под Моя защита, намират се вътре в Моя КУПОЛ на ПървоЛюбовта, а Моето Наказание ще засегне само хората на НЕВЕРИЕТО и Духовната агресия (Аз говоря за тези, които прикривайки се под кожата на агънце, се опитват да внесат смут в Съ-Знанието на съмняващите се, но стремящи се към Бога хора)!
26. Аз защитавам и ще защитавам всички тези, които все още не са се определили с КЛЕТВАТА, но искрено искат да се разберат в дълбините на своето Съ-Знание, но агресията на Тъмнината и сивотата ще бъде еднозначно пресечена за целия период на Велики промени!
27. Повтарям: утре вие пристъпвате в период на Духовно ПРОЗРЕНИЕ, защото на вашия Народ е предначертано първи от всички останали народи на Петата цивилизация да премине ПЪТЯ не на голгота, а на Духовно ПРОЗРЕНИЕ! А нали точно ПЪТЯ на Духовното ПРОЗРЕНИЕ (ВЪЗНЕСЕНИЕ) е и това Велико щастие от СЪПРИЧАСТНОСТТА на човешкото Съ-Знание с Висшия Космически Разум, което се случва веднъж на 26000 години!
28. Повярвайте, на вас ще ви завиждат и потомците, защото вие първи дадохте КЛЕТВА на Бога, отваряйки по този начин ПЪТЯ към Храма на всички хора на Планетата – ПЪТ даващ възможност за адаптация с Високите МОНАДИ на ПървоТвореца!

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони