Sunday, January 13, 2013

ОСЪЗНАТОСТ В НАСТОЯЩАТА ВИБРАЦИЯ

Учителят Кутхуми (чрез Наталú Гласън)
08.01.2013

С огромна любов се изливат енергиите ми, за да приветстват и да се свържат дълбоко с вашите енергии. Всички ние съществуваме в една нова вибрация на енергията, в една нова фаза на възнесението; независимо дали сте на Земята или на вътрешните полета, във вас и около вас се е осъществила промяна.

Промяна във вибрацията, съзнанието и сияйността на светлината ви се е проявила поради избора, който сте направили в самите себе си; за да изживеете наистина следващата фаза на възнесението, която е видна в собственото ви същество, добре е да изберете да излъчвате резултатите от промяната съзнателно в своята реалност.

Сега е времето да изберете да изживеете промените, които са настъпили в съществото ви. Красива и най-великолепна енергия се разгръща и се е разгърнала из вас в резултат на вашата отдаденост, посветеност на духовните ви практики и поради изборите, които правите в момента. Всички вие сте приели по-високи вибрации на светлина и съзнание, които захранват изпълнените ви с доволство тяло, съзнание и душа; независимо от това дали усещате промяната в съществото си или не, добре е да отделите време да изживеете блажената светлина, която се проявява и се е проявила в съществото ви. Нека тя се разгръща, докато излъчвате светлината си отвъд границите и ограниченията, избирайки да изживеете богатството, което се е проявило през това свещено време и което всички ние сме изживели.

Истината е, че тази нова фаза на възнесението, със своята по-голяма експанзия, чувствителност, изобилни обеми от любов и мъдрост и със своето по-силно усещане за вътрешно задоволство, ще започне наистина да се преплита със и да става явна във вашата реалност, само когато вие с цялото си сърце изберете да я изживеете в своята физическа реалност и в множеството нива на съществото си. Тогава ще забележите, че реалността ви започва да се променя по най-различни красиви начини; но това ще е така, защото ще сте избрали да позволите на енергиите си да се изливат свободно, което създава най-красивите енергийни модели във вашата реалност, в резултат на което напълно ще въплътите и изживеете тази нова епоха и, в действителност, всичко, за което сте чакали. Чрез своя избор вие ще проявите пространства, хора и обстоятелства, които да ви помогнат да изживеете богатството на вибрацията на любов и светлина в съществото ви. Пространство, в което можете съзнателно да разгърнете себе си като същество от светлина и вибрацията на Твореца.


За да може новата вибрация да се разгърне из съществото ви, добре е да изберете да развиете своето доверие и вяра в своето вътрешно ръководство и интуиция. Вече няма нужда да мислите с ума си, да обмисляте нещата и ситуациите, за да ги разберете по-добре; дойде времето да позволите на своето сърце и душа да ви водят и наистина да мислят вместо вас. Като същества, които наскоро напълно са се отворили, за да приемат мощните активиращи енергии на декември 2012, вие също така сте се разширили, за да се свържете по-пълно със своята истина, т.е. с по-голям аспект на душата си.

Душата ви, в цялата си красота, е направила стъпка напред, за да ви направлява във вашата реалност, докато позволявате на себе си да станете съзнателни за вечното присъствие на душата си. Вие сте свързани с по-голяма част от душата си и, следователно, с по-голяма част от всичко онова, което Творецът е.

Имате способността да бъдете постоянно и съзнателно ръководени от вашата душа и от Твореца, докато те изразяват свещени истини, енергии и вибрации от вашето същество, които се свързват взаимно в по-големия план, който е бил създаден от душата на Създателя и който се разгръща за всички на Земята. Като душа на Създателя, вие играете голяма роля в този божествен план, така че всяко ваше действие допринася за божествения план на всяка душа на Земята.

Именно поради това разбиране, осъзнаването на важността да следвате ръководството на своето сърце и интуиция е съществено в настоящото време. Вие повече не можете да мислите и творите предимно с ума, повече не можете да въздействате на реалността си с неподкрепени желания и действия; необходимо е всичко да произтича от дълбините на съществото ви, от сърцето ви. В действителност, в този момент на вас ви се дава дъх чиста свобода.

Повече не е нужно да тласкате и насилвате реалността си и да се борите със света; вместо това трябва да си позволите да се носите със и като божествения поток на Твореца и своето истинско същество, предавайки се на това, че, при чисти намерения, всичко може и ще се прояви за вас с невероятна лекота, както една красива приказка за свързаност, любов и истина се разгръща пред вас. В действителност, онова, за което ви говоря, е съпротивлението. Повече няма нужда от съпротивление във и срещу вашата реалност и вас самите.

Съпротивлението може да бъде обяснено като това да се опитвате твърде усилено, като това да желаете нещо прекалено много; вие се опитвате да насилите нещо, което би се проявило за вас толкова по-лесно, ако просто се откъснете, фокусирате намерението си в своето същество, реалност и вселена, и съществувате като пространство на отвореност, любов и покой, следвайки финото вътрешно ръководство, което е тук, за да ви подкрепя във всяка стъпка, която предприемате на Земята. Позволете си да се свържете с постоянно течащата река, която вечно се излива през и от вашето същество.


Може също така да забележите, че намеренията и творенията ви се проявяват с по-голяма скорост в тази нова енергия, което ви позволява наистина да разберете кога сте избрали да следвате своята интуиция и кога сте избрали да следвате своя ум или неподкрепени желания, тъй като ще видите последиците от своите избори изключително бързо. Ако сте търпеливи, способността ви да различавате истинните избори, които ще служат на вас и на другите, става съвсем очевидна, при пристъпването ви в потока на любящата вибрация на Твореца. Всичко се разгръща с невероятна красота, когато си позволите да видите красотата и истината, които винаги са присъствали във вас и около вас.

Усещам присъствието на Христовото съзнание, активиращо се във всички нас, за да ни помогне да проявим на Земята вибрацията на любовта, независимо дали съществуваме на Земята или на вътрешните планове. Аз, Учителят Кутхуми, ясно усещам присъствието на много майстори и души, у които Христовото съзнание е силно и които се намират на вътрешните планове, но се придвижват все по-близо до Земята, за да подкрепят Христовите активации, които се случват и ще продължат да се случват през идните години. Необходимо е напълно да се осъзнае, че всички тези фигури, които са обект на обожание, отдаденост или уважение и които вдъхновяват много хора на Земята, до една носят Христовото съзнание и по време на своите въплъщения на земята са донесли на човечеството късчета от Христовото съзнание, за да могат всички да приемат и въплътят Христовото съзнание.

Учителят Кришна прояви желание да ви окаже едно много специално служение. Той ви моли да го призовете по време на медитация и просто да дишате в негово присъствие и в присъствието на Христовата любяща вибрация. Ако сте готови, Учителят Кришна желае да ви помогне да се освободите от всички енергии на страдание, които евентуално се съдържат в съществото ви, за да подсили енергийната ви вибрация и пречисти светлината ви.

Просто кажете: "С благословията на Твореца и съгласието на моята душа, аз моля Учителя Кришна да освободи и с любов да разсее цялото страдание, за което се държа и е останало в моето физическо тяло, същество, вибрация и съзнание." Просто позволете на Учителя Кришна да работи с вашите енергии, закотвяйки енергията на чистата радост на мястото на вибрацията на страданието, за която сте се държели.

Учителят Кришна постига това служение с вас, за да активира и прояви вибрацията на Христовото съзнание, активната енергия на любовта из вашето същество. С освобождаването ви от всяко страдание, вие също така пречиствате и изцелявате вибрацията на страданието от съзнанието и вибрацията на човечеството и Земята, което представлява красиво служение в полза на вас самите, на всички и на Твореца.

Създаването и проявяването на единство на Земята и между всички същества представлява една по-голяма възможност за ускоряване на изцеляването и по-нататъшното пробуждане на всички. Когато вие лично се фокусирате върху своето израстване, върху разширяването на сърцето си и така нататък, това ще бъде отразено обратно към вас от вашата реалност.

Онова, което постигате при своя естествен процес на пробуждане, ще повлияе повече от всякога преди върху експанзията и развитието на другите хора на Земята, както и на Майката Земя. Например, като се фокусирате върху разтварянето на своята сърдечна чакра, вие едновременно с това по естествен път разтваряте сърдечната чакра на Земята, тъй като ние всички сме едно.

Това се е случвало винаги, тъй като с нашето израстване и разширяване на вътрешните планове, Земята и човечеството започнаха да отразяват същото обратно към нас. Сега ние действаме като ваши огледала, докато вие се разширявате, за да се превърнете в нещо повече от сегашната си реализация и във въплъщение на истината на Твореца.


Върху вас се изливат благословии от Христова светлина и вибрации!

превод: Мария Казакова
Виртуална обител за лечение и трансформация


No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони