Wednesday, January 23, 2013

Подписване на договор за световен мир и Световна мирна конференция

Мехран Кеше, 21.01.2013


В името на Славата на Бога

(ITNOTGOG)

От началото на времето, желанието на човека е било да има много храна, безопасно място за подслон, да създаде спокойна среда, където може да живее в мир. В този процес развива своята култура, добавя знание за заобикалящата го среда, за вселената и сътворението.

Сега интелигентността на човека е достигнала ново ниво в разбирането на истинското познание за Вселената чрез развитието на магнитни и гравитационни системи и технологии, чрез които той може да възпроизведе, контролира материята и средата, които са същите както във Вселената.

Тези системи могат да му осигурят храна, подслон и вечна енергия навсякъде във Вселената, да му дадат възможност за първи път да пътува до други участъци на Вселената, в среда като тази, с която е запознат на своята планета, в ежедневието си .

Чрез използването на тези нови системи човек ще бъде в състояние да обиколи своята планета за минута, а това прави границите на Земята, които е направил за себе си през вековете, нещо от миналото, без значение и остарели.

Сега този човек се готви да пътува в пространството, точно както пътува из планетата си, готви се да се присъедини към общността на Вселената и да се подвизава в други участъци на Вселената, подобно на другите творения на Бог, но първо трябва да настане мир в неговия собствен дом.

За да се постигне тази последна цел и за да намери спокойствие на собствената си планета, е необходимо бързото и пълно съгласие на всички граждани, народи, вероизповедания и религии на тази планета да се обединят в единна посока, защото ако се опитва да постигне мир на етапи, никога няма да се успее.

За да се постигне световен мир, ние призоваваме всички лидери на света да се съберат тази година на едно място, за да участват в конференция за световния мир и да се създаде мирен договор чрез подписване на акт на приемане на световния мир.

Единственото изречение от Договора за световния мир, подписано от лидерите на нациите и религиите, с което да се положи клетва от всеки народ по Земята в същия ден, е просто и гласи, както следва:

"Ние / аз като граждани(н) на Земята от този момент нататък приемам/е да се определят/премахнат/ всички инструменти на агресия и война, ние / аз никога няма да си помисля да се включа или да подбуждам към война, или да разработвам или използвам някакви инструменти на войната върху тази планета или във въздушното пространство, в това ние / всички сме съгласни и се заклевам/е с нашата/моята (ненужното се зачертава) нация, територия, съвет, религия, град, град, тяло (а) и душа(и) ".

С това писмо ние призоваваме лидерите на Земята да се съберат в определено време и място като представители на различните региони на планетата и не само като представители на държави, да подпишат този договор от името на техните части на Земята.

От този момент нататък държавността ще престане да съществува и човечеството като една раса и нация ще се превърне в истински граждани на Земята .

Като граждани на тази планета, ние посочваме времето за подписване на договора за Световен мир от нашите лидери да бъде в 12 часа на обяд на 21 март 2013 г., този ден е първият ден на пролетта в северното полукълбо и добър ден да настане отново мир и спокойствие на тази планета.

Мястото на подписването и приемането на Договора за световен мир ще бъде на земята, която всяка нация обхваща и индивидуално пребивава съответно, това са дворци, сградата на Парламента, къщи за богослужение или домове.

След подписването на договора за световния мир от лидерите на света на 21 март 2013 г., на 21 април 2013 г. (годишнина от първата международна конференция за посланици на мира на 21 април 2012 г., с което се поставят основите на това събитие), ние каним всички граждани на света по едно и също време от целия свят, да се закълнат в същия договор за световен мир като индивиди и в сътрудничество, както техните лидери предходния месец .

От този ден нататък човек не бива да прави никакви инструменти на войната или планове за агресия срещу други земи, или да причинява смъртта на друг човек.

От този ден човечеството ще премахне /изостави/ инструментите на войната, които са причинили толкова много мъка в продължение на хиляди години и всички хора ще работят за постигане на една цел, да се даде възможност човечеството от тук нататък да се наслаждава на плодовете на мира.

Така за честване подписването на Договора за световен мир, ние ви каним, лидерите на света и вашите граждани, в земята ви и домовете ви.

Ние призоваваме граждани на света да направят това, което вие сте направили през последните дванадесет месеца чрез насърчаване на вашите правителства да присъстват на конференции за посланици и да приемат USB ключ с космическите технологии.

Ние ви молим да направите същото отново, да се обадите и да изпрати копие на мирния договор до световните лидери, както и до лица от всички посолства по целия свят, да публикувате това писмо с фразата за световен мирен договор като покана на всеки пост и форум, уеб страница, всеки президентски дворец, царски стени по целия свят, така че този ден да стане световен ден на Мирния договор. Така вашите лидери ще бъдат принудени да присъстват и да подпишат световния мирен договор като последица на вашата подкрепа.

В замяна Кеше Фондация ще пусне всички свои технологии, включително планове, работни структури и технологии за космоса, енергетиката, здравеопазването и храните, свободно за цялото човечество едновременно и в този ден. С това ние гарантираме равнопоставено споделяне и отдаване на науката, богатство, здравни грижи, храна, енергия и свобода на пространството на всеки народ и човек на тази планета.

Благодарим ви за вашата подкрепа и от сега нататък световния мир е във вашите ръце, а не в ръцете на вашите лидери.

С любящи поздрави,
Мехран Таваколи Keshe
Гражданин на света и основател на фондация Keshe

Превод: Инициативна група 21 септември, Facebook

http://www.facebook.com/groups/21.september/permalink/356542291120045/

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони