Wednesday, January 9, 2013

МАТЮ УОРД - 29.12.2012 ГОДИНА 
              

Реакции на 21 декември; действителни последствия;  убеждения създават реалност; след тъмнината, прибиране на „боклука”; очаквания; Бог за курса на пристигане на извънземните; източници на информация; от сега възнесението ще тръгне по-гладко; душа и наука, еднаква енергия.С любящи поздрави от всички души на тази станция, аз съм Матю. 21-и декември, дата, чакана отдавна с вълнение и размишление за това, какво ще се случи, дойде и си отиде.Индивидуалният опит през този ден беше също личен и уникален, какъвто всяка душа се явява сама по себе си. Въпреки това, повечето от усещанията, изпитвани от работниците на Светлината, могат да бъдат описани като моменти на повишена духовна нагласа за едни; чувство на спокойствие и благополучие за други и изпадане в униние за тези, които очакваха да видят епохални изменения. Освен последователите на концепцията „край на света”, общата реакция на останалото население на Земята, което въобще не се замисли за календара на Маите беше – аз знаех, че нищо необикновено няма да се случи.Наше възлюбено Земно семейство, нещо абсолютно необичайно все пак се случи! Във вашия свят биха сне радвали заедно с нас, ако те биха знаели каква мощна енергия, предадена на Земята по време на слънцестоенето, освети много милиони Души. В това число тези, които не знаят за Земното възнесение или заемат неутрална позиция, или са били упътвани по тъмни пътища. Въпреки и несъзнателно, те всички се активираха на колективно съзнание в желание и стремеж да поправят грешките във вашия свят.Разбира се, вие не можете да видите това от наша гледна точка, но ще видите резултатите от това масово вливане на енергия от любов и светлина. Повече от всякога хората от целия свят чувстват дълбоко състрадание към тези, които са в състояние на шок и скръб след масовите или случайни престрелки, или се сражават и умират за свободата от тирани, или са бездомни и гладни.
Винаги съществуват хора, които помагат на другите по всякакви възможни начини. Новото е това, че Единство на Цялото, което е известно на нивото на душата, се повдига в съзнание, където чувството за връзка със всички, които страдат, се развива внимателно.
Последното проливане на Светлина на единно, душевно ниво, създаде намерение да се спре насилието във вашият свят и се повдигнат онеправданите маси. Само когато мисли и действия, в съответствие с тези намерения  се слеят в колективно убеждение, че това е възможно, ще бъдат предприети твърди крачки за неговото достигане.
Вие знаете, че в континуума това вече е свършен факт. Но много народи на Земята се намират в различна степен на осъзнатост в трета плътност и на това ниво на възможности, ограничени от съответните чувства, възможности и от това и от това, което е било заучено.
Тяхното сърдечно, страстно желание   по света  е покоя и добрата реалност, но ограниченията в техните вярвания са породили съмнения, че това някога може да стане реалност. Не всички знаят вселенския закон, че вярата създава реалността, влияе на живота на всеки човек и разбира се, че до сега вярата, вкоренена в болшинството от хората на вашата цивилизация е било в това, че много ужасни ситуации във вашия свят са твърде трудно преодолими, за да се отстранят. Сега знанието на нивото на душата направлява мислите от „това е невъзможно” към „може би това е възможно – дайте да опитаме!”
Земята преминава през небесен прозорец, в който последните струйки от трета плътност са толкова слаби, че те едва са уловими редом със ставащите по-ярки, силни,  първите струйки на четвърта плътност, където тъмнината не може да влезе. В същото време, всички светли същества празнуват това славно постижение, което се явява безпрецедентно  във вселенската история,  но това не значи, че Земята изведнъж ще се превърне в рай.
Както силната буря оставя смърт и разрушения по своя път, същата прави и тъмнината. Но бурята продължава няколко часа и тя не обхваща целия свят. Тъмнината е контролирала живота на Земята в продължение на хилядолетия и състоянието на вашия свят днес е последствие от много дълги разрушения, предизвикани от тъмнината. За неговото пробуждане тя остави голяма вреда, която нанесе на планетата и влияние, което оказа на много умове.
Ние знаем какво мислят някои от вас, че събирането на боклука,оставен от тъмнината, може да започне само след пристигането на нашето вселенско семейство. Въпреки това, колко силно те искат да донесат своите технологии и да работят заедно с вас, даже възможност за такава помощ не се регистрира твърде в колективното съзнание. Положителният аспект н този случай се явява това, че има души на планетата и много скоро ще има още и други, които пазят инициативата да изменят това, което се нуждае от промяна.
Моля, не пренебрегвайте измененията, които се случват в течение на известно време. Много лъжи и корупция бяха разобличени и в някои страни жителите въстанаха, за да премахнат от себе си ярема на потисничеството. Където избраните правителства са в състояние да удовлетворят потребностите на жителите, ръста на обикновените движения продънва измененията. Хората, силно пострадали от парцалената икономика, разработиха оригинални начини не само да се справят с трудностите, но и да ги преодолеят.
Истината е, че извънземните, живеещи сред вас, помагат за тези постижения, но, моля, похвалете себе си за вашето участие. Вашите благочестиви действия и твърдост в Светлината бяха незаменима помощ! Силата на вашите молитви, визуализация за свещена Земя, помощ за тези, които се нуждаят и подкрепа на организациите, занимаващи се със защита на околната среда и други достойни усилия, са неоценими!
В действителност трябва още много да бъде направено и така както начинанията продължават и импулса от Светлина се разпространява по-бързо и на по-широко, вие ще видите как плановете и намеренията започват да носят плодове. Съпротивлението и войнствеността ще преминават в преговори, сътрудничество и единство на духа до такава степен, както вашата Нова година ще се разгъне в съответствие с вашите желания да живеете в мир и хармония с Природата.
Ще има „резки движения” по пътя, проби и грешки, и немарливост, но вместо това да задържат движението напред,те ще укрепват колективната решимост да придържат курса на създаване на мирния, здрав и прекрасен свят, който вие искате.
Все повече членове на вашето вселенско семейство ще се присъединяват към вас за увереност, а това е вашия свят и е ваша отговорност. В същото време когато някои работници на Светлината вече или в близко време ще бъдат на ръководни длъжности, болшинството от вас се явява проводник за пробуждащите се души и за тези, на които не достигат точки, а за вас просто е достатъчно да живеете в светлина.
Преобладаващите вибрации, които се намират на нивата, които не са били та планетата в продължение на еони, съответно са повдигнали степента на вибрациите и светлината на вашите същности сияят с голяма настойчивост повече от преди. Това влияе благотворно на мислите и чувствата на хората, чиито животи вие касаете и придвижвате напред, за да помогнете да се трансформират  в светлина остатъците от негативности, където и да се намират те.
Вашето излъчване повдига вашите сродни души, които за изпаднали в униние от това, че техните надежди за 21-и декември не се оправдаха. Да, ситуацията в света слабо се подобри през този ден.
Нека да поговорим за очакванията. Ние ще се върнем към вселенския закон, че вярата създава реалността и ние ще добавим, че този закон съдържа положението: Вярата трябва да бъде реалистична в своето обкръжение.
Например, някой може да вярва, че даже ако види летящ влак на няколко метра от себе си, той може безопасно да премине релсите. Не може, не в Земното обкръжение, където колективното  съзнание не включва вярата в това, че опасностите могат да се избегнат по пътя на дематериализацията или преместване. Така, че това не е реално, нито възможно във вашия свят.
Същото е и с тези неудовлетворени очаквания за 21-и декември. Преобладаващото мнозинство от вашето население едва сега започва да вярва, че да направи вашия свят по-добра място за живеене може би е възможно. Дълбоките изменения, случващи се по целия ваш свят във всеки конкретен ден не влиза в системата на вярванията, затова те не са силни в колективното съзнание – това е движещата сила на цивилизацията. Така, че очакването на сериозните изменения в целия свят за един ден – не е реално в условията на Земята.
А колкото до вярата на някои в „края на света”, то те са”изпаднали” и не само от колективното съзнание. Вярата в това, че планетата ще се самоунищожи или може да бъде унищожена – това е пълна противоположност на виждането на Гая а Златния  Век, за нейното планетарно тяло и всички нейни форми на живот и Бог уважава нейното решение.
Ето защо в предишните съобщения ние можехме да потвърждаваме с увереност, че денят преди 21-и декември ще прилича много на него и също така и на следващия. За шега ние споменахме, че няма да има „церемония за рязане на лентата”, когато Земята достигне началото на четвърта плътност, която, както е известно е редом с тази дата, говоря линейно / 9-и септември, 2011 година: За сега Земята се възкачва през „последните, струящи се нишки от енергията на трета плътност, които се смесват с „първите” нишки на четвърта плътност, вие не забелязахте динамиките, отличаващи един ден от следващия. Няма да има, така да се каже, церемония за прерязване на лентата./
Има допълнителен елемент на въздействие на колективното съзнание на цивилизацията, относно пристигането на нашите семейства от други светове. Вие с нетърпение чакахте кацането на космически апарати и също среща с членове, които живеят сред вас.
Но не само вашето вълнение за това не разделя по-голямата част от вашите  общества, а вярата, че „чужди” ще дойдат на помощ или вече живеят на планетата – не е в тяхната система на убеждения. Повече от това, в по-голямата си част, те мислят за извънземните като за чудовищни същества, нахълтващи на Земята, както се показва във филмите.
Както с поменахме в предишните съобщения, висшия вселенски Съвет по-рано беше отговорен за пристигането и водене на графика, но сега се включи Бог. Бог избави Съвета от тежката отговорност за решението кога хората от Земята психически да бъдат готови да видят приземяването на космическите кораби в големи количества и да приветстват необичайно изглеждащите същества. Бог ще каже: ВЪРВЕТЕ! , когато срещата може да бъде желана, а не плашеща и Той точно същото желае това радостно събитие като и всички ние, които знаем, че то наближава.
Някои от вас питат откъде ние вземаме нашата информация. Нашите знания на нива души се явява нещо, което идва чрез самостоятелно разкриване или спомен и е възможно тома най-точно и лаконично да се опише като „вселенско знание”. Ние нямаме повече знания от всяка друга душа; просто по пътя на духовното развитие и съзнателно, ние имаме повече възможности да си спомним, че има в това хранилище знания отколкото по-слабо развитите души.
Нашата информация за това какво се случва със Земята и на Земята, идва от различни източници и в случай, когато информацията от няколко източника съвпада така да се каже, ние уверено я споделяме с вас.
Единият източник – това е Бог, който ни казва за какво ние сме заявили относно това, което Той каже на Съвета, същият да уведоми командващите флота – ВЪРВЕТЕ! Съветът е още един източник, както и нашият добър приятел Хатон, командващ между галактическия флот и директор по комуникация между Земята и останалата вселена. Също така се намираме в контакт с индивидуалности от Нирвана, които следят дейностите на Земята и с тези цивилизации, които толкова са развити духовно, интелектуално и технологично, че даже на тази станция ни се струват вълшебници.
Ние имаме достъп до записите на Акаша, масовото съзнание на вселената и колективното съзнание на Земята. Именно в това поле, където възможностите стават вероятности, а вероятностите стават увереност в зависимост от обема на енергията от вашите колективни мисли, чувства и действия, вложени в частния потенциален случай.
И така, Земното преминаване от сега нататък ще бъде по-плавно отколкото в течение на последните няколко месеца, когато природните изменения в планетарните подравнявания предизвикваха силни енергийни вълни във вашата слънчева система. В същото време, когато тези вълни даваха на Земята скокове напред, от които тя се нуждаеше  за да стигне до портата на четвърта плътност, много от вас изпитваха не комфортни физически, емоционални или психически аномалии и вашите тела продължават приспособяването към все по-високи вибрации.
От сега, съчетанието на кристалната клетъчна структура и интензификацията на Светлината по пътя на курса на Земното възнесение ще позволи на вашите тела да се задържат на повърхността по-добре от кораб. И вие ще бъдете в състояние да се справите с невъзмутимост и увереност в себе си и вродената мъдрост с всякаква възникваща ситуация.
С малки изключения, вашите учени виждат светлина в контекста на астрофизиката и технологиите, религиите виждат любовта като територия на душите. Ще стане известно, че светлината на науката и любовта на душите – това е една и съща енергия и това е най-мощната сила в космоса. Сега, когато тази енергия тече по-обилно във вашия свят от когато и да е, когато Гая и нейното планетарно тяло са били създадени в Божествено съвършенство, раните на нейните обитатели и самата Земя могат да бъдат излекувани.
Влизате във вашата 2013 година знаейки, че светлите същества от цялата вселена, както винаги по-рано и през всички векове, се явяват вашите невидими поддръжници и помощници. Каква радост ще бъде, когато ще можете да почувствате тази същата безусловна любов към нас, каквато ние чувстваме към вас!


ЛЮБОВ И МИР!

Suzanne Ward


Website: http:matthewbooks.comПревод от руски: Кръстина

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони