Monday, April 15, 2013

Харта за Свободен Свят - Да направим всичко свободно и безплатно


http://www.earths-book.com/2013/01/Free-World-Charter.html

17.01.2013

Хартата за свободен Свят е набор от принципи, която има потенциал да подобри  живота на Земята за всички видове, да премахне човешката бедност и алчност.

Нито политически, нито религиозни, десетте кратки принципа на Хартата могат да формират основата на едно ново, развито общество, което не използва пари, и което е свободно, справедливо и устойчиво. Принципите се основават единствено на здравия разум, природата и оцеляването.

Можем да решим много от проблемите си днес и да изградим едно по-добро общество, като следваме само няколко прости правила на природата.

Let's make everything FREE! An introduction to The Free World Charter.

http://www.youtube.com/watch?v=rvDKTRgoSS8

Uploaded on Feb 23, 2011

Please read and sign The Free World Charter today at:
http://www.freeworldcharter.org

The Free World Charter is a set of principles that have the potential to optimise life on Earth for all species, eradicate human poverty and greed, and advance progress exponentially.

Neither political nor religious, the ten short principles of the Charter could form the foundation of a new, advanced society that uses no money, is free, fair and sustainable. They are based solely on common sense, Nature and survival.

This is our world, and we can solve many of our problems today and have a better society, by following just a few simple rules of Nature.

For more information, read:
http://www.freeworldcharter.org/en/more

For FAQs or common criticisms, read:
http://www.freeworldcharter.org/en/faqs

Read and sign the Charter:
http://www.freeworldcharter.org/en/ch...

Join our Facebook page for discussion:
http://www.facebook.com/freeworldcharter

Money as motivator:
http://www.freeworldcharter.org/files/motivation.png

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони