Friday, June 26, 2015

Bulgarian -- Пътна карта за мир на фондация “KESHE”На 21 Май 2015, Фондация Кеше по време на своите седмични работни срещи, обяви началото на изграждането на процедура за установяване на обещания СВЕТОВЕН МИР. 

В това обявление, ние обяснихме че процесът за постигане на глобален мир ще се оформи през следващите месеци посредством работата на Фондация Кеше и посредством освобождаването на ново знание идващо от обучителната секция на Фондацията което ще се случва на ежедневните сесии предавани на живо от Космическия Институт в Трани Италия. 

По време на обучителните сесии през последните месеци, ние обучихме и през идните месеци ще продължим да обучаваме новите научни критерии и системи, които ще освободят пътя за използването на новата технология за установяване на световен мир. 

Ние ще обучаваме процедурите стъпка по стъпка, така че те да позволят действията, които да постигнат крайната цел на Фондацията, която е да улесни и в крайна сметка да наложи Световен Мир чрез употребата и внедряването на ползите от тази нова технология. 

В този документ ние установяваме пътната карта за да постигнем мира сред хората посредством колективното усилие на гражданите на тази планета, без да се разчита на кое да е било правителство или път на вярата. 
В тази пътна карта ние разчитаме на тоталните колективни усилия на човешката раса да развие и представи технологичното знание пред световната публика, което от своя страна заличава нуждата от правителства и ги поставя извън уравнението, елиминирайки нуждата от съгласие между онези, които към момента контролират човешките души. 
Ние разчитаме изцяло на съзряването на Човека в разбирането му за причините за проблемите в миналото и в разбирането за тяхното превъзмогване. 

В този цикъл на съзряване на Човечеството, ние не зависим от нито едно правителство или вяра, а по-скоро знаем че Човек е съзрял достатъчно за да поеме отговорност за собствената си съдба, да живее правилен живот и да съобразява действията си спрямо разбирането за мир между всички творения на Бога на тази планета и в дълбокия космос. 

Нашата пътна карта е много точна и ясна; Изминали са милиони години за да може Човек да достигне до нивото си на разрушително същество. Същество, което вижда разрешенията на всеки проблем в разрушението и прекратяването на процеси. Само и само той да може да оцелее и да властва над собствения си свят, човек използва действия като това да се ядат животни, да се убиват събратя, да се унищожават и прекъсват култури, да се унищожават раси и течения на вярата. Чрез този метод човекът е наложил нищожната си воля над победените съществувания. 

Посредством освобождаването на новото знание ние показахме че Човек може да покрие всички нужди на своето съществуване без да унищожава друг живот и без да наранява друга душа.Човек може да използва и разбира че всички сили и енергии на вселената са в неговия обхват и воля, при условие че той събере достатъчно знание и интелигентност за това как да ги използва в помощ на другите. 

Чрез освобождаване на това ново универсално знание и технология ние стъпка по стъпка отнемаме есенцията на убиването и унищожението от човешкото РНК и ДНК, така че той да няма нужда да учи децата си на грешките на миналото. По този начин, за пръв път в живота на това същество на вселената, ние ще можем да представим процеса на получаване без нуждата от унищожение на кое да е същество във вселената. 

Дори и Човек да не прекъсне етиката на убийства и унищожение на есенцията на това творение на Земята, сега след като ние отваряме вратите на универсалното знание и технология пред Човека така че той да може да пътува в дълбокия космос и да се присъедини към универсалната общност, той ще разбере че знайно или незнайно, той не може да унищожава друго същество за храна или други лъжливи намерения, защото това че те ще се защитят от това да бъдат изядени или унищожени, ще доведе до пълното унищожение на Човек в отворените пространства на вселената. 

В нашите учения, ние показахме и научихме как да бъдат създадени нови елементи и свободна плазма, която може да освободи достатъчно енергия достатъчна за производството на нови материали, които да задоволят нуждата от енергия и материя за човека в космоса. Ние показахме как да се създадат енергии, които да доведат до движение с космоса без да се унищожават други творения. 

Капаните на убиването са известни на Човек, но той не е успял да намери изход от този завинаги затворен лабиринт на нуждата да оправдава убийствата. Сега имаме нужда от време и нови процедури, които да накарат човек да разбере и да предприеме действия и да постави началото на процеса на де-убиването, защото убиването е било запечатано в ежедневния модел на живеене на човека в продължение на милиони години. 

Ето защо ние направляваме Човек в това как да тръгне по път който го отдалечава от навика да убива. Въпреки че това няма да бъде лесно, има нужда от настойчивост и разбиране, правилен подход и изпълнение, разбиране за работата на вселената. Ние сме тук за да ви научим на всичко това. 

По добре е да се започне с малки крачни навреме, така че всеки човек да може да разбере и да има време да помисли за процеса на мира. 

Вземайки този ефект под внимание ние установяваме настоящата пътна карта за идните месеци и ако тя се провали, ние разполагаме със средства, които да наложат волята на по-голямата част от човешката раса. Воля за мирно съжителство между хората и между всички творения на вселената. 

За начало, ние ще обозначаваме ден за мир на месец, започвайки от юни 2015, така че човек да започне да прави усилия и да мисли за алтернативни и правилни пътеки. 

И така продължава: 

* Първи ден на мира е обозначен 21 юни 2015 г. и този един ден на мира ще последва на 21 юли 2015 както и 21 август 2015 

* През Септември Октомври и Ноември ще има два дни за мир на месец съответно на 21ви и 22ри от месеца 
* Декември 2015 и януари и февруари 2016 ние ще увеличим дните за мир на три дни на месец от 21ви до 23ти 
* От 21 Март 2016 ние ще увеличим дните на мир на 7 дни в месеца от 21ви до 27ми всеки месец в продължение на три месеца 
* От 21 юни 2016 ние ще увеличим дните за мир на 14 дни на месец отново за три месеца 
* От 21ви септември 2016, ние ще увеличим дните за мир на 21 дена в месеца в продължение на три месеца 
* Към 21 декември 2016, ние молим и ще наложим мир за неопределено време спрямо плануваното 

Ние очакваме армиите на света да не изстрелват дори един куршум по време на тези дни, дори и за тренировъчни цели. 

Ние очакваме този процес за мир да достигне до всички страни и конфликти, независимо дали става въпрос за военни, терористични групи, или противоположните страни на същите. 

Този процес по постигането на мир ще бъде споделен и осъществен от всички членове на Фондация Кеше, нейните поддръжници и заинтересовани лица, посредством завършването на първата звездна формация от реактори и 
едновременно с това създаването на поле, способно да заглуши оръжията по целия свят. Ние показахме как това може да се служи по време на живото предаване в интернет на Коледния ден 2014г. използвайки три комплекта от звездни формации по света, един в Германия, един в Канада и един в Италия организирано и едновременно спряхме работата на реактора в Италия за да покажем нашите намерения и воля. 

Ние обучаваме за този процес и за създаването на космически реактори в Космическия Институт на живо по интернет ежедневно. Веднага щом изпробваме първите серии от тези реактори, ние ще покажем техните ефекти върху избрани сателити, които да са ни предоставени от военните по света за изследователски цели. Ние ще спрем работата на тези сателити и ще ги обезоръжим напълно като процеса ще бъде следен на живо по интернет заедно със световните лидери. 

Тогава, както споменахме ще спрем движението на военни кораби и военни машини, които ще са предоставени за изследване и изпробване на концепцията на Фондацията от уважаваните нации които стоят зад този мирен процес. 
По този начин, ние ще доведем до край сегашното безкрайно разширение на инструментите на войната. Сегашното им предназначение и употреба са остарели в сравнение с новата технология. 

С тези наши действия, правителствата са освободени от нуждата да харчат пари за създаването на инструменти на война и по този начин, парите ще могат да бъдат използвани за производството на инструменти и системи за мир и за покриване на основните нужди на гражданите, като това да се осигури подслон и храна. 

Ние не се конфронтираме с правителствата, но ние подготвяме сцената за да покажем че сегашната военна и защитна технология са остарели и че няма нужда от нейното обновление и по нататъшно разширение на разходи за оръжия. 

Ние споделяме нашата космическа технология с всички нации и ако нациите не приемат тези тестове с които да покажем края на производството на оръжия и края на конфликтите, то тогава членовете и поддръжниците на Фондация Кеше по целия свят, ще изберат сателит който да бъде изведен от операция и ще бъде спрян. Ние ще информираме правителствата за това намерение, за да сме сигурни че сателитът не се използва по време на извеждането му от експлоатация посредством космическата технология на Фондация Кеше. 

Трите месеца от 21 юни 2015 до 21 септември 2015 ние даваме на правителствата шанс да започнат процеса на репозициониране на дейностите 

на всички заводи за оръжия и компании в тази сфера към заводи за производство на нови системи разработени с новата технология за мир, като по този начин достатъчно работни места бъдат създадени. 

С тази пътна карта, ние призоваваме всички поддръжници на Фондация Кеше да запознаят националните лидери и духовни водачи на съответните общности, както и колкото се може повече граждани с намерението да започнем процеса на мира започвайки от 21 юни 2015. 

Ако през първите три месеца ние не видим движение по този процес сред световните лидери, ние ще започнем да показваме силата на технологията и по наше желание ще започнем процеса по установяването на мира като една нация една планета и една фамилия на Фондация Кеше. 

В този процес на налагането на мира, ние не ще нараним никого и ничия душа, ние няма да предизвикаме каквито и да е било структурни, физически или финансови загуби за нито една нация. Но ние ще спрем военните кораби в моретата и ще обезвредим военните самолети по летищата на всички нации по. Ние ще заличим спомена за т.нар. човек на оръжието, така че никой няма да си спомня защо е носил оръжие или за какво е била войната. 

В това време, не трябва да има наказания за никого, но само прогресивно развитие и достъп до свободни технологии, с които старите пътища да се превърнат в остарели. 

По този начин повече и все по ново знание и технологии ще бъдат освобождавани към населението посредством обучения в Космическия Институт, така че тези действия да породят обезоръжаване и единност на Човека и края на всички войни 
Напредването на технологиите бе показано посредством :
 
* Синтез на C02 GANS 
* Системи звездни формации за повдигане и движение 
* Производство на устройства за вода 
* Производство на мощност посредством GANS и нано нива 

Ние посрещаме всички, които подкрепят този ход и ако е необходимо ще покажем на Човека че посредством страха си от загуба, той ще се съгласи и ще се свърже и ще заличи етиката на войната от паметта на собствения си мозък. 

Ние разполагаме с технологията да направим това, както сме го показвали неведнъж през последните десет години, вече сме готови да я използваме за да започнем процеса на тази пътна карта за постигането на мир. 

Каним политическите и религиозни лидери да се присъединят към нас за да се постигне тази цел, защото ако предприемем тази стъпка, тогава няма да има нужда нито от политика нито от религия, тъй като и двете са подвеждали Човечеството в миналото. 

Аз като Основател на Фондация Кеше съм решен да доведа процеса до край, и както сме виждали преди ще оставим правителствата да се разделят между мира и войната но вече ще позволим гражданите на планетата да вземат бъдещето в собствените си ръце и да им позволим да заемат позиции в универсалната общност като създания на мира, променяйки старата си етика. 

В този процес ние ще доведем до край старата система на разединено властване на президенти и крале и ще доведем до край религиозните структури и техните злоупотреби. 

Аз поставих край на процеса на религиите и религиозните злоупотреби в името на Бог и аз изоставих процеса на използването името на Бога за злонамерени действия злоупотреби с Човека. 

С тази пътна карта за мир, аз заявявам новият цикъл за Човечеството на земята и с този цикъл на мира, с вярата в човешката душа и действия, новото обещание за единство ще се превърне в реалност, тъй като аз разполагам със знанието и елементите на вселената на мое разположение за да донеса мир на тази планета в мое време. 

Аз не приемам изменения и преговори, но само пътят който е предначертан от пътната карта за мир. 

Промяната трябва да дойде от вътре защото ако аз я наложа, тогава ще бъде жестока и непоносима за всеки човек. 

Призовавам световните лидери с това отворено писмо да започнат разговори за обезоръжаването на всички армии и давам уверения за това че ако се наложи ще бъде невъзможно човек да нарани друг човек. 

Аз не заемам позиция в този процес с изключение да наблюдавам Човечеството да постига мир чрез правилно преминаване напред. 

Разполагам с всичко, което вселената има да предложи, за да донеса тази промяна, но е в ръцете на Човечеството да започнат процеса така че да мога да помагам. 

В Мое Име аз ще действам и в Мое Име ще успея и ако се наложи ще го направя еднолично. 

Моята цел е да постигна мир в уреченото време и това е мое желание и моя заповед и не ще се позволи отклонение от нея. 

Призовавам всички хора на мира да се обединят за да станат свидетели на началото на най-красивото време за Човечеството, което ще се състои върху счупеното крило на застрашената птица наречена Земя, която лети през космоса на вселената 

В МОЕ ИМЕ 
(въпреки че някои предпочитат Месията)
 
27.05.2015 

Превод: Красимир Костов

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони