Friday, June 19, 2015

Bulgarian -- ПОСЛАНИЕ НА АРКТУРИАНСКАТА ГРУПА от 7 ЮНИ 2015 Г.

Божествеността се намира вътре във вас

Скъпи, стремителни промени стават при много хора, в съответствие с техния избор или по необходимост. Пътят на развитието може да е бил труден до момента на духовния преход, когато истината ще стане състояние на съзнанието и ще започне да се проявява на това ниво. Голяма част от това, което се проектира в световното съзнание чрез СМИ, църквата, правителствата и т.н., просто вече не резонира с много от вас. Остарелият начин на живот и традициите, често касаещи приятелите или членовете на семейството, се чувстват като отживели и завършени.Някои убеждения леко остават в миналото и никой даже и не забелязва това, но често стремежът към личните промени активира период, когато членовете на семейството и приятелите проявяват неразбиране, осъждане и критика. Това може да предизвика съмнения у пробуждащия се ученик или даже желание за връщане към това, което е привично и познато, но тъй като той вече се е издигнал и повече не резонира с миналото, няма да може да остане в това, което е завършено.Колебанията и съмненията често възникват, защото човек започва да получава и да се замисля над идеите на истината, които са абсолютно чужди на убежденията, които има. Когато предишният духовен фундамент започва да се стопява, това предизвиква стрес у тези, които са поддържали структурираните религиозни убеждения.Не бойте се, скъпи, защото това не е катастрофа в такъв период. Знайте, че вие винаги имате ръководител и никога не сте сами. Висшият Аз винаги ще ви донесе това, което е необходимо, когато вие сте готови. Учете се да се доверявате на случващото се, знаейки, че се намирате там, където трябва да бъдете, правейки това, което е необходимо, и прекрасно се справяте с това.

Разочарованието в резултат на неуспех – това е проявление на съзнанието, изпълнено със смисъла на „Аз съм длъжен. На мен ми е нужно. Има само един правилен път.” – всичко това са аспекти на дуалността и разделението. Време е да прекратите постоянната вътрешна критика и осъждане, позволявайки на тези убеждения да се разтворят в небитието, каквото са и самите те. Няма никакво „длъжен” в енергиите на висшите измерения, само любовта ръководи човека и неговия избор.


Като духовни ученици, вие се намирате в тази точка, когато не можете да се развивате по-нататък без признаването на своето „Аз”. Духовните ученици по света във всички времена и до сега, с всички сили са се опитвали да намерят и да разберат какво е това Бог. Много богове и концепции – това е резултатът, много от тях все още се приемат като единствена истина. Болшинството от вас са узнали и са приели, че Божествеността се намира вътре във вас, тя е вашата собствена истинска природа и реалното Аз. Но в същото време много хора считат, че тяхната човечност е нещо отделено, считайки, че „аз” – това е просто егото, което трябва да бъде отстранено. Това е точно същото „Аз”, но в човешко състояние, обусловено от концепциите и убежденията на разделеността и това не може да не се отчита.Отсъствието на любов към себе си погрешно се е считало за смирение, но не бива да е така. Това е проявление на съзнанието за разделение. Смирението – това е разбиране на факта кои сте вие и какви дарове можете да имате вследствие на това.Много хора се вглеждат в живота си и считат, че миналите или даже настоящите действия ги правят недостойни за любовта и мислят, че е невъзможно да се обичат такива хора, като тях. Става така, защото те поддържат лъжливата концепция за същността на любовта. Да обичаш себе си – означава да признаваш, да приемаш и да обичаш не само Божественото вътре в себе си, но също и онази част, която все още се учи – частта, която прави много грешки и често изглежда неудачна. Това води до сближаване на вътрешното дете и Божественото Аз.Повече не трябва да живеете с „греховете” на миналото, защото това просто укрепва енергиите на миналото, които всички са илюзорни. Помнете, човек може да живее само на основата на най-висшето състояние, достигнато от съзнанието. Това, което сте правили някога, не бихте го направили днес. Терминът „вътрешно дете” се използва за обозначаване на натрупаните енергии на незрялото и непробудено състояние на съзнанието, което се пренася и се допълва от живот в живот.Работата на вътрешното дете може да бъде мощен инструмент в обучението да обичате „себе си”. Макар тази работа често да я смятат за психологическа практика, тя е много по-дълбока. Вътрешното дете – това е невинният и доверчив ваш аспект, който е бил отхвърлен, разочарован и повреден. Това е непробуденият вие като малко дете, вашата индивидуалност в най-невинното състояние. Тъй като събитията на третото измерение са започвали във всеки живот, вие само сте знаели и сте зареждали спомените на клетъчно ниво в защита на детето.Много хора все още носят някои, ако не и всички енергии на раните, изпитани от детското съзнание, редом с незрелите начини, с помощта на които сте се опитвали да се справите с тях. В състоянието на възрастен тези енергии започват да се проявяват като неочаквано появяващи се незрели мисли и действия тогава, когато най-малко очаквате това, като правило, в стресови ситуации. Обикновено, болшинството от възрастните игнорират тези чувства като неуместни, но разбирайки, че те освобождават своето вътрешно дете и по такъв начин запазват ситуацията. Тази енергия може да бъде изчистена само от вас. Дошло е времето да приемете и да признаете вътрешното дете, то трябва да бъде обичано, управлявано, защитено и т.н.Вземете под внимание възрастта на вашето вътрешно дете сега. Ще го познаете по вътрешните диалози, които водите. Внимателно разговаряйте с тази част от самия себе си, кажете, че от този момент ще го обичате и защитавате и най-важното - че ще го признавате. Вътрешното дете – това сте вие, често без уважителна причина, чувстващи себе си обидени, сърдити, тъжни или подтиснати и като малко дете се боите. Бъдете търпеливи, знаейки, че вътре в себе си всички сте деца, детето прави това, което мисли за най-добро в дадения момент, то се нуждае от вашата подкрепа.Много от вас имат интелектуално духовно знание /коронната чакра/, но докато не се прегърнете целия, признавайки и приемайки детето /сърдечната чакра/, ще има борба. Тъй като вие се учите да приемате, да слушате, да поддържате и да говорите с този аспект на вашата индивидуалност, без да го отхвърляте като нещо несъществуващо, то ще расте – отговаряйки отначало като дете, след това като подрастващ, и накрая като възрастен. Накрая ще можете напълно да интегрирате този излекуван аспект, и „аз” ще стане „Аз”.Еволюцията на Земята – това е постепенно движение напред, спомняйки и приемайки своята истинска личност и истинските личности на другите, преминавайки през събитията на много животи в енергията на дуалността и разделението и постепенно развивайки се към съзнанието, което се научава отвътре, а не отвън. Знайте, че независимо от проявленията, в реалността всичко е съвършено, винаги е било и ще бъде.Вие сте преминали през живота, провирайки се през гората на плътната и тъмна енергия, стараейки се във всеки момент да постъпвате по най-добрия начин. В определен момент сте видели, че светлината започва да се прокрадва между дърветата и сте тръгнали към нея. Но когато сте излезли на ярка светлина, сте видели, че по пътя сте насъбрали и трева, пръчки и други боклуци. Сега се намирате в процес на откриване и премахване на събрания боклук, който се е бил здраво залепил по вас. Това на свой ред ще ви позволи за първи път ясно да видите себе си и другите.Когато истината е нова, често възниква съмнение и желание да се остане в това, което е привично. Но когато излезете от гората на светлината, всяко старо очарование, което все още би могло да е останало у вас, бързо ще изчезне. Болшинството от вас вече се намират в такова състояние: когато трябва да престанете да гледате „горските видения”. Вие сте излезли от гората и трябва да оставите в миналото горския начин на живот. Сега имате светлината, която ще ви позволи да откриете безкрайната красота и съвършенство, неизвестни ви по-рано.Нищо не е случайно в този период от вашето пътешествие. Всички събития са възможност да преодолеете вашата система от възгледи без осъждане или критика. Дошло е времето да излезете извън границите на всяка не-любов към себе си или други убеждения, които предполагат, че вие сте нещо „по-малко”. Вие сте готови да се издигнете над интелектуалните духовни изследвания, да приемете и да живеете на тяхна основа. Това означава, че вашето духовно пътешествие трябва да включва почитание, разбиране, признание, приемане и любов към това, което сте – включително и недостатъците.Любовта никога не може да бъде управлявана чрез обществените стандарти, все още оплетени в концепциите за добро и зло. Любовта се основава и тече сама по себе си. Вашето разбиране на тази истина се разширява и расте с всяко ново откритие, но „аз” не може да бъде изключено от този процес.Старайте се да обичате самото пътешествие и всичко, което срещате на пътя си, но най-важното е знанието за това, че „аз” трябва да стане „Аз” и няма нищо по-Божествено от вас във всеки един момент.Ние сме Арктурианската група7 юни 2015 г.
Превод: Селена | Самосъзнание.com

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони