Friday, June 12, 2015

Bulgarian -- Тълкувание за житния кръг от 24 май 2015

Вълната на Жълтото Слънце - Просветление


Тълкувание за житния кръг, открит на 24 май 2015 г. в Manton Drove, близо до Marlborough, Wiltshire, Англия.


Повече информация, снимки и видео за този кръг са публикувани тук:По календара на маите Цолкин, този житен кръг се появи в предпоследния ден от Вълната на Жълтото Слънце, която продължи от 13 май до 25 май 2015. Жълтото Слънце е последният, 20-ти Слънчев печат и означава “Просветление, Възнесение, Вселенски огън, Живот”.
В центъра на житния кръг е изобразено Слънцето, а около него символично са изобразени 13-те дни от Вълната на Жълтото Слънце във вид на слънчеви лъчи. Лъчите имат кристална форма, показвайки по този начин, че през тези 13 дни се извършва “Просветление” на кристалните структури, които са се образували по време на предходната Вълна на Синята Ръка, когато се извършва трансформация на структурите (физически тела, клетки и пр.) в кристални структури, които могат да поглъщат и да удържат повече Светлина.


Ако приемем, че 13-те «лъча» на Слънцето изобразяват 13-те дни от Вълната на Жълтото Слънце, а всеки ден има свой Тон – от 1 до 13, то на пиктограмата «вътрешните» върхове на кристалите-лъчи (които са насочени навътре към Слънцето) са свързани много интересно! Кристал 1 е свързан с Кристал 4, Кристал 4 е свързан с Кристал 7 и т.н., т.е. получава се следната връзка:


1 - 4 - 7 - 10 - 13 - 3 - 6 - 9 - 12 - 2 - 5 - 8 - 11 – 1

По този начин се получава своеобразен ПУЛСАР, който свързва всичките 13 дни, всичките 13 Тона в затворен кръг!!


Този житен кръг се появи на 24 май, в ден с Тон 12 – Кристалният Тон на Сътрудничеството. Можем да си представим следното:


13-те кристала символизират и човечеството, което се състои от хора от всичките 13 Тона. Хората получават светлина от Слънцето и тази Светлина трансформира нашите тела в кристални структури.


Енергията протича непрекъснато от един кристал (човек) към друг.


Това много нагледно демонстрира действието на Кристалния Тон на Сътрудничеството!! Когато хората се обединяват (в кръг), енергията тече свободно между тях. Може да се каже, че се получава затворена “електрическа верига”, в която всеки човек като генератор на енергия внася своя принос и увеличава общата сила на тока. От друга страна, той като звено от тази верига получава усиления общ ток, което повишава неговия собствен потенциал.


Външните върхове на кристалите са съединени с кръг – това е общата “електрическа верига”, която свързва всички хора.


Трите кристала, които на картинката са с номера от 1 до 3, са първите три дни от Вълната на Жълтото Слънце, с Тонове 1, 2 и 3. Може да се каже, че това са "подготвителни дни" на Вълната. На 4-я ден имаме Тона на Формата, тогава се създават 4-те елемента - Земя, Въздух, Вода и Огън “ и ние можем да създаваме форми, можем да създаваме мисъл-форми, които да се материализират.


Най-външният кръг е “контролната верига” с 4 “контролни лампи”. С помощта на тази верига Вселената може да “измерва” общия енергиен потенциал, достигнат от човечеството. В случая, по време на Вълната на Жълтото Слънце, може да се измерва достигнатия общ потенциал на Просветление.


Първата “контролна лампа” е поставена на 4-я ден от Вълната. Тя измерва доколко човечеството е способно да използва дадената му възможност с помощта на Тона на Формата да създава мисъл-форми, за да изменя своята реалност в желаното направление. Това е ден, в който започва реалната работа по Осъзнатото Творене. Във Вълната на Жълтото Слънце това е ден със Слънчев печат “Синя Нощ” (Сънища, Мечти, Интуиция, Изобилие) и ние имаме възможност да съобщим на Вселената нашите Мечти. Това е Портален ден - ден на Портал за Галактическа активация – което ни дава пряка връзка с Вселената и усилва многократно нашите възможности за комуникация с нея.


Втората “контролна лампа” проверява потенциала в 7-я ден от Вълната. В този ден получаваме Резонансния Тон на Сънастройката и имаме пряка връзка с Източника. Енергиите на Творението се усилват максимално. С помощта на тази “контролна лампа” Вселената проверява доколко умеем да използваме тези силни енергии на Резонанса. В този ден ние можем директно да общуваме с Източника и да му съобщим всичките си желания ;-). Т.е. в този ден информацията, Творческите импулси вървят от нас към Източника, той ги получава, обработва тази информация и предприема съответните решения и мерки, издава команди.На 8-я ден (ден с Тон 8 – Галактическият Тон на Хармонизацията) Творческите импулси се предават от Източника към Галактическата решетка. Т.е. Източникът предава всички взети решения и команди към Командния център на нашата Галактика. Този Команден център ги обработва и ги превръща в съответни мерки и инструкции на Галактическо ниво.На 9-я ден (с Тон 9 – Слънчевият Тон на Намерението) Творческите импулси се предават на Слънчевата решетка. Командният център на Слънцето приема командите от Центъра на Галактиката, обработва ги в съответни коригиращи мерки.


На 10-я ден имаме Тон 10 – Планетарния Тон на Проявлението. Творческите импулси се предават на Земята и нашата Планета използва получените команди, за да коригира енергиите, които излъчва към хората, за да измени реалността в направление, което съответства на новите желания на човечеството.


Третата “контролна лампа” е поставена на 10-я ден от Вълната и Вселената проверява началото на Проявлението на цялата Творческа работа.


Четвъртата “контролна лампа” измерва енергийния потенциал в последния, 13-ти ден от Вълната, когато трябва да се получи крайният ефект от Творческата работа за цялата Вълна. В случая, във Вълната на Жълтото Слънце, може да се измери постигнатият максимален потенциал на Просветление на човечеството.

Този житен кръг е свързан с житния кръг, който се появи на 16 август 2014 г. в Nettle Hill, Warwickshire, Англия. 16 август 2014 г. беше четвъртият ден от Вълната на енергията „СИНЯ РЪКА“, която продължи от 13 до 25 август 2014 г. Тук може да се прочете тълкувание за този житен кръг:Ето един цитат от това тълкувание:


“Хората от цял свят, с просветлени кристални тела, обединени в кръг около земното кълбо. Обединени чрез Енергията на Любовта! В Единство.


Тези фигури показват крайната цел на Вълната на Синята ръка:

изчистени и излекувани от енергиите на Вълната на Синята ръка, хората са с трансформирани кристални светлинни тела.

И самите хора започват да излъчват Светлина!

Телата на хората изглеждат като СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ!

Външният кръг от 24-те фигури прилича на едно голямо СЛЪНЦЕ!!!”

Лусесита

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони