Tuesday, June 16, 2015

Bulgarian -- Вълната на Белия Съединител на Световете: Изчистване и Обединяване

Вълната на Белия Съединител на Световете: Изчистване и Обединяване


Коментар за житния кръг, открит на 11 юни 2015 в Rauwiller, близо до Sarrebourg, Alsace Bossue, ФранцияПовече снимки и информация за този житен кръг са публикувани тук:

По календара на маите Цолкин: 


11 юни беше ден със Слънчев печат “Червена Луна” с Тон 4 и на диаграмата виждаме 4 лунни полумесеца!

11 юни 2015 беше 4-ят ден от Вълната на енергията “Бял Съединител на световете”.
11 юни 2015 е ден от Белия замък – това е период от 52 дни: 4 Вълни по 13 дена. Белият замък е вторият замък в Хармоничния модул Цолкин. Замъците са общо 5.

В житния кръг със символи или с числа са изобразени следните енергии:- Бял СЪЕДИНИТЕЛ на Световете (“Мост между световете”, Worldbridger, КИМИ)

- Червена ЛУНА: ИЗЧИСТВАНЕ, Поток, Вселенска вода

- Син Орел ( Слънчев печат № 15) - Окултен Учител на КИМИ

 На пиктограмата са изобразени два вида елементи: полумесеци и кръгчета. Според мен, всеки един от тези елементи може да изобразява: отделни хора, групи от хора, народи, светове. Понеже дори един отделен човек е като един малък свят, можем за улеснение да приемем, че всеки един елемент символизира един "свят". На пиктограмата виждаме изобразена крайната цел на Вълната на Белия Съединител на световете (КИМИ): всички светове са свързани помежду си. Точно това е една от задачите (“мисиите”) на КИМИ: да ни помага за съединяване на хората, народите, световете.


Виждаме конкретни форми на обединение: двата малки полумесеца са обхванали по две кръгчета, средно големият полумесец е обхванал 3 кръгчета и един малък полумесец, а най-големият полумесец е обхванал общо 8 елемента. Идеята е, че всеки от нас според силите и възможностите си може да играе ролята на обединител и да помага за обединяване на по-малки или по-големи групи от хора.


Най-големият полумесец обхваща 8 елемента: 3 полумесеца и 5 кръгчета. Заедно със самия най-голям полумесец общият брой на елементите става 9. Според мен целият този комплекс от най-големия полумесец заедно с 8-те елемента, които той обхваща, символизира Годината на Червената Слънчева Луна с годишен Тон 9 – Тонът на Намерението. По този начин образно ни показват, че можем да използваме енергията на Тон 9 в комбинация с енергията на Белия Съединител на световете и да изразим намерение за обединяване на всички хора по света!


Общият брой на всички елементи на пиктограмата е 15.


Това число символизира 15-я Слънчев печат – “Син Орел” - енергията, която ни помага да се обединяваме, помага за повишаване на Колективния дух, тя ни свързва в Глобално съзнание.


Общо взето, този житен кръг ни показва, че по време на Вълната на Белия Съединител на световете можем да използваме основно два вида енергии: за Изчистване и за Обединяване.


ИЗЧИСТВАЩИ ЕНЕРГИИ:


А) Сега получаваме Енергиите на Червената Луна (Изчистване, Поток, Вселенска вода):

1) 11 юни 2015 е ден със Слънчев печат “Червена Луна”.2) Сега сме в Годината на Червената Луна, с годишен Тон 9. 

Тя започна на 26 юли 2014 и продължава до 24 юли 2015. 

3) Сега сме в 9-тата година от 13-годишния период с доминираща енергия “Червена Луна”. Този период е започнал на 26 юли 2006 и продължава до 24 юли 2019.


Можем да използваме енергията на Червената Луна, за да изчистваме себе си, да изчистваме проблемите помежду си, в обществото, и в глобален мащаб – проблемите между народите.Б) Сега получаваме БЕЛИТЕ енергии на Изчистването:


1) Сега сме в БЕЛИЯ замък – това е период от 52 дни. Той започна на 26 май 2015 и продължава до 16 юли 2015.


2) Вълната на БЕЛИЯ Съединител на световете (КИМИ): от 8 до 20 юни 2015.


ЕНЕРГИИ НА СЪЕДИНЯВАНЕТО:


- Бял Съединител на Световете (Кими)

- Син Орел


КИМИ - Белият Съединител на световете – и МЕН (Синият Орел) -  са свързващи, обединяващи енергии.


По време на Вълната на Белия Съединител можем да работим за Обединяване, да изграждаме Мостове към другите хора.


Всеки един от четирите лунни полумесеца образува по един кръг, който символизира портал. 11 юни 2015 е Портален ден – ден на Портал за Галактическа активация - ден, в който са ни отворени Портали към висшите измерения. Енергиите в такъв ден са много по-силни и всичко, което възнамеряваме в такъв ден, има много по-силен ефект. 
 Лусесита

Житен кръг в Италия - 7 юни 2015

 

Мостове на Единството


Тълкувание за житния кръг, открит в Италия на 7 юни 2015


Този житен кръг е открит в Pontecurone, Alessandria, Италия.


Повече снимки и информация са публикувани тук:
 По календара на маите Цолкин, 7 юни 2015 г. е 13-ят ден от Белия замък, който обхваща 52 дена – от 26 май до 16 юли 2015. 


Целият Хармоничен модул Цолкин включва 5 замъка по 52 дни, или общо 260 дни. Белият замък е вторият замък в Цолкин и е посветен на развитието на Жълтия Воин (Изследване, Интелект, Безстрашие). Получавайки тази енергия, всички ние влизаме в ролята на Воини, които имат за задача да ИЗСЛЕДВАТ вътрешния и външния свят и по този начин да развиват ИНТЕЛЕКТА си, а също така да се учат на БЕЗСТРАШИЕ. 

Жълтият Воин трябва да се учи да не се страхува от нищо, дори и от смъртта.


Белият замък е наречен още “Дворът на Смъртта”, защото Втората Вълна на Белия замък е Вълната на Белия Съединител на Световете - КИМИ – МОСТ между Световете: Изравняване, Преход, Смърт, Благоприятна възможност. Тази енергия ни учи, че всичко е преходно, всяко нещо се ражда и умира и трябва да сме готови да се освободим от всичко старо, ненужно, отработено – във всички аспекти от нашия живот – физически, душевен, духовен – материални неща, мисли, чувства, вярвания, схващания, нагласи, отношения – в личен и обществен план и пр.


Житният кръг е открит в Pontecurone. Изглежда това място не е избрано случайно! Ponte” на италиански означава “МОСТ” !!!


На пиктограмата виждаме 16 триъгълника: 8 във външния пръстен и 8 във вътрешния пръстен. С числото 16 символично е представен

Жълтият Воин, който е Слънчев печат № 16.


Триъгълници 1, 2, 3 и 4 на картинката представляват “главата” на Воина. Триъгълник 1 е горната част на шлема, триъгълник 4 е прорезът за очите, триъгълници 2 и 3 са “раменете” на Воина.


Или общо имаме осем  Воина, в кръг, един до друг, рамо до рамо. Все едно са изградили Мостове помежду си. Все едно, че рамото на всеки един от тях е като МОСТ към съседа.Воините са свързани и с общ външен кръг. 


Воините са обединени. Символизират Обединеното Човечество.


Идеята е, че трябва да търсим обединение, Единство.


Белият Съединител на Световете е Предизвикващата енергия на Жълтия Воин!! Т.е. за него е предизвикателство да изгражда Мостове за свързване с другите хора. Предизвикателството е да изграждаш Мостове, вместо да воюваш с хората.


В Белия замък Воинът трябва също така да намери своя център - точката и кръгчето в центъра. Воинът трябва да открие вътрешната си същност, своя Вътрешен Аз, сърцето си, душата си. Да открие Бог в себе си. Да открие своя Мост към Бога, към Вселенския Разум, към Вселенското енерго-информационно поле. Само така ще може да черпи сили от това поле, което е неограничен източник на енергия!!7 юни – ден със Слънчев печат “Червена Змия” – Жизнена сила, Жизнена устойчивост, Инстинкт...


Червената Змия е Окултният Учител на Жълтия Воин. 

Воинът търси откъде да се снабди със сила. Точно в този ден на Червената змия Воинът (човекът) може да открие, че най-безграничната енергия може да получи, като се свърже с Бог, със Създателя.


Трябва също така да изграждаме МОСТОВЕ помежду си, да се свързваме, да се обединяваме!!Точно в Единството е нашата най-голяма Сила!!


Воинът (Човекът) трябва да разбере, че не войната, а Единството дава най-голяма Жизнена сила и Жизнена устойчивост!!

Ние, хората, сме силни, когато живеем в Мир и в Единство.


Трябва да се стремим да изграждаме МОСТОВЕ помежду си и между народите, Мостове на мира. 

 Лусесита

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони