Wednesday, October 8, 2014

Професор Стоян Съргойчев за етера, космическата решетка, за енергията на пространството...

Въпрос на гледна точка, 8 октомври 2014и още:

- как се придвижват космическите кораби на извънземните
- СКРИТАТА ЕНЕРГИЯ, която е много голяма, ОГРОМНА
- ZERO POINT ENERGY (Енергия на Нулевата Точка)
- Божествената енергия

Видео:


РЕЗЮМЕ

Каква е връзката между енергията и материята? Дали физическият вакуум е празно пространство или съдържа невидима микроструктура? Какво определя постоянната скорост на светлината? Физиката трябва да бъде изградена върху фундаментална основа.
Физикът професор д-р Стоян Съргойчев от 24 г. работи извън България. Определя себе си като експериментатор в своята област. Научната си дейност е развивал в САЩ и Канада, където работи по космически и атмосферни изследвания.

- До началото на 20 век се е считало, че съществува етер - така наречената среда. Но после това нещо се отхвърля. Тесла изхожда от идеята, че пространството не е празно, то съдържа етер...

Аз намерих една структура на пространството, която започва да обяснява всички ефекти, обяснява какво определя скоростта на светлината, как се разпространява гравитацията, има ли скрита енергия в пространството...

Още Тесла казва, че енергията е в пространството и той е прав. Оттам започна разгадаване на проблеми, които се считат за мистерии. Тогава започнах да се занимавам с този ефект на придвижване, който е различен от реактивния принцип. Аз съм експериментатор и съм правил лабораторни експерименти...

В книгата си съм описал как са направени тези космически кораби, каква система използват. Около кораба има една плазма от подходящи газове, която се активира с електромагнитно поле с точно определени честоти. Започват едни осцилации на йони и електрони. Електронът започва да взаимодейства с етера, който аз наричам космическа решетка. Тя си има свои много специфични честоти. Електронът взаимодейства с тези честоти и се получава ефект, който всъщност дава промяна на гравитацията...

- Пространство, поле, гравитация, информационно поле, душа - как се съчетават всички тези неща, д-р Съргойчев?

- Аз започнах от основата на пространството - че то не е празно. И преди се е смятало, че съществува етер, но не е дадено неговото теоретическо определение. Аз  намерих концепция за ЕТЕРА - КОСМИЧЕСКА РЕШЕТКА, която е навсякъде. Тя прониква навсякъде - и в нас... Тя прониква дори до ниво близко до елементарните частици. И тя определя тези взаимодействия между електрони, протони, магнитни и електрически полета.

Това е много основна съставна част. И тази решетка с тези свойства дава възможност за разпространение на светлина, магнитно, електрическо поле. За да стигнем до нещо ДУХОВНО, ние първо трябва да минем на по-ниските етапи, на по-ниските нива, как работят елементарните частици с тази решетка, как работят атомите, молекулите, биомолекулите. Биомолекулите съдържат енергия. Аз намерих този механизъм, по който самите биомолекули съдържат енергия. Това са много специфични биомолекули, от които ние сме изградени.

- А какво за вас е човешкото излъчване? Аурата, например?

- Това е вече на високо ниво на организация на материята. Това ниво съществува при живите организми. То съществува и при растенията, но там е статично. Докато при тези организми, които се движат, то е вече динамично. А при човека то е още по-усъвършенствано. Това поле действително съществува около живия организъм. Чакрите, които се знаят от древните индийски учения, са центрове, където това поле е засилено. Има камери, които могат да измерват тази енергия на живото поле.

- Вие смятате ли, че информационното поле на аурата се запазва след смъртта на живия организъм?

- Аз публикувах статия за това как може да съществува това поле, което не може да се регистрира с обикновени електромагнитни приемници. Това е принципно ново поле. В лазерите съществуват така наречените свързани фотони - като верига, като композиция на влакове. Какво ще стане, ако при такава дълга композиция от фотони този отпред се свърже с този отзад? При това положение всички закони за разпространение на светлината физически се запазват. Енергията, обаче, която съществува, започва да се върти в кръг, и то много стабилно. Знае се, че фотоните могат да преминат милиони, милиарди светлинни години от Космоса, без да загубят частица от тяхната енергия. Значи при този процес може да се запазва енергията. Тук това нещо може да бъде локализирано и това може да бъде единица за информационно поле. Фотоните могат да бъдат дясно или ляво поляризирани, значи единица и нула. Понеже това е кръг, той може да бъде преплетен - като осмица, става една плетеница. Тази плетеница може да съществува и да носи информационно поле. То също носи енергия, но тази енергия е много слаба - толкова, колкото да поддържа стабилността на това поле...

Вие не можете да обясните процесите в квантовата механика с човешка логика. Затова се казва, че човешката логика не работи в квантовата механика. Според мен не че не работи, а липсва обяснение. Избран е математически модел. Едно е математически модел, друго е физически модел. На един физически модел можете да направите няколко математически.

Хипотезата за информационното поле. Аз намирам определени доказателства. Това информационно поле се създава от тези протеини, които имат едни кръгови атомни структури. Те съдържат енергия, понеже там квантовите нива се въртят в кръг. А такива структури в мозъка са милиарди, може би и трилиони. В ДНК-то също се съдържат. И именно тези структури правят така да се излъчват тези фотони, които са затворени. И около главата се създава такова информационно поле, което се нарича аура. И това информационно поле е стабилно, веднъж създадено. Докато човек е жив, то може да се обновява, да пулсира. Даже след като човек умре, то не се разрушава. Тъй като то си е стабилно, както фотоните изминават милиарди години, то би трябвало да остане. Оттук натам са хипотези. Аз мисля, че след като остава, то може би се комбинира с други. Там честотите са доста сложни и то не се регистрира от обикновен електромагнитен приемник, а само от подобен сорт - да кажем, мозък с мозък или нещо такова по някакъв начин - телепатия или някакви такива връзки. Те влизат в някакъв синхрон, защото имат много широк спектър от честоти, за да паснат тези неща. Тук ние навлизаме в една твърде нова, неизследвана област...

За тази КОСМИЧЕСКА РЕШЕТКА - тя даже не е най-ниското ниво на организацията на материята. На всяко ниво на организация на материята си има свой вид енергия.

Космическата решетка, всъщност пространството, в което живеем, тя има два вида енергия.  
Едната енергия е СКРИТА ЕНЕРГИЯ и тя е много голяма, ОГРОМНА.
Другата енергия е по-малка и в официалната наука я наричат
ZERO POINT ENERGY (Енергия на Нулевата Точка). Всъщност тя се явява основа на магнитно-електрическо поле.

Но другата енергия, която е скрита, тя е между отделните кнотове (възли) на решетката, които са всъщност от супер-плътна материя, но са много малки. И там силите са огромни, честотите са огромни.

Тази скрита енергия е навсякъде в пространството.... Моят извод всъщност е, че атомната енергия взима от тази енергия. По един ефект, който Айнщайн открива при големите звезди, наречен "кривина на пространството".
Аз дойдох до извода, че кривина на пространството съществува около атомните ядра. При атомни реакции се получава смяна на кривината на пространството и тогата скритата енергия излиза като енергия, която виждаме.

- А вярвате ли в Божествената енергия?

- Мисля, че съм достигнал до положение да вярвам. Но смятам, че тя не е тази силна енергия, за която говорих преди малко. Аз смятам, че това е енергията на високо ниво на организация на материята.

http://lucecita.blog.bg/video/2014/10/08/.1303286

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони