Friday, July 18, 2014

Говори Аштар ......


Отец Елохет Първосъздаден, Исус Сананда с Възнесените Учители, всички Ангели, Архангели и Ерарси на Необозримия Космос, сдружението на всички Светли Сили на Любовта, Доброто и Светлината, представителите на  приятелските Цивилизации от Орион, Сириус, Плеяди, Алфа-Омега-Центавър, Воловар, Стрелец и др., трансмутационно-трансформационни служби на  Космоса, магнитната служба на Крайон, ретранслационната команда на Метатрон, Анастасия-Синайра, Серафим Саровски, Кут-Хуми, Мелхиседек, Ланто, Санат-Кумара, Хипократ и други Същности на Светлината – Душите на Светлината Космически и Земни ви уведомяват:

Любими АРиМА, Спасители ВКР и хора от цялата Земя!

Настъпва напрегнат момент в Космоса и на Майката Земя, и вие трябва да знаете за това!

Критическата маса на Събудилите се Съзнания е практически събрана за провеждане на необходимото Импулсно Светлинно Честотно Глобално Преустройство на Човечеството и Планетата – повече няма смисъл
да се чака, кога ще се събудите!

Творецът Първосъздаден предава Задание/Разпореждане до всички служби на Космоса: „Да се започне евакуация на Земляните на корабите на Ащар и да се започне глобално космическо прочистване на Планетата”!

Майката земя – Малдена, е готова и повече не може да чака останалите. Звънците прозвъняха за всички и сега се провежда интензивна работа в различни части на Планетата!


Как да почувствате тези процеси, любими мои?! Не трябва да се тревожите и всичко ще върви по план. Душите и телата на събудилите се са готови за този полет и ни молят това да стане заедно с душата на Земята Малдена.

Вашето физическо и душевно състояние ще се промени рязко. Вие ще започнете да изпитвате слаб, но стабилен натиск в различни части на тялото и особено в областта на главата, и на ушите, приличащо на това, което изпитвате при гмуркане под вода. Вие действително започвате дълбочинно потапяне в дълбочинните на енергиите на Космоса.

Външно вашата реалност все още няма да започне да се променя силно. Вие ще се намирате на Земята, между хората. Ще ви се струва, че сте в обичайната си среда… Но, ще се промени вашето състояние – положението ви между хората. Вие ще започнете да чувствате трептене отгоре и на много от събитията, и явленията ще започнете да гледате през призмата на декоративно разглеждане на пейзажите (като картини в музея), и тези усещания ще се усилват. Подобни състояния ще се случват с много от вас.

Вие ще бъдете разместени на кораби в честотно вибрационни камери за да се адаптирате. Състоянието на линейното време ще се промени. То все едно ще замре в определени точки – интервали. Неговата плавност ще изчезне. Вие ще започнете да виждате отделни скокообразни преминавания на числата на часовниците, които много често ще са еднакви цифри (7:7, 11:11, 10:10, 3:3 и др.)

Това ще ви напомня за особеното състояние на периода на адаптация – свикването с новите условия на пребиваване.
Сънят (сънното състояние), ще бъде за вас също на отделни периоди с кратковременен характер - 3-4 часа сън (а за някой и повече), след това бодърстване. Отново кратковременен сън и пак бодърстване. Постепенно за вас ще изчезне границата между деня и нощта. Времето ще придобие стойността не както сега на променлива величина, а на цялостна и няма да се усеща като линейно разпъната, а като сведена постепенно до една точка - „сега”.

Обстановката на корабите е близка до земната и вие ще се чувствате все едно, че се намирате на Земята усещайки, и осъзнавайки протичането на земните процеси в реалността на вашето битие, и в същото време усещанията ви ще станат неадекватни.

Ние отдавна ви подготвяме за това и на много от вас тези усещания ще им се сторят познати, но ще станат по-ярки, по-естествени по характера си на проявяване.

Знаем, че Умовете ви ще задават много въпроси: Как да разберем, че сме на кораб? Та нали ние сме на Земята? Все същата стая, същата обстановка и все същите хора ни заобикалят? Все така слушаме радио и гледаме телевизия – какво се е променило?

Ще ви отговорим. Променяте се вие самите. Състоянието на вашият мироглед и вашето светоусещане. Вие ставате други, откъсвайки се от земните навици и разтваряйки се в дълбините на Космоса. Да, вие летите! Вашият полет на Кораба е естествено състояние на новото ви битие.

Вашият кораб е обединен - слят с трансформираната земна обвивка и всичките й тела. И вие се намирате в своеобразна трансформационна космическа барокамера, където за вас са създадени условия за свикване с новите честоти и вашите тела заедно с обвивките си започват интензивно да се променят, сливайки се в Единна Цялостна Плазмена Същност.

А какво ще стане със Земята? Нея ние също ще я поместим в определен Космически Изолатор/„инкубатор”, където ще преминат Космическите операции на нейното тяло (на всичките й тела), за да бъдат излекувани всичките й енергийни дупки: пробойни, разкъсвания, гнойни рани, болежки, възпаления и т.н.… – също, както и при човека.

Сега ние усилваме потоците на пречистване. С всеки ден и час те стават все по-мощни и скоро вие ще видите измененията във вашата текуща реалност заедно с вашите персонални изменения.
Умът се опитва да оцени, да вкара разпознаване, за да можете вие да определите и да проследявате местонахождението си по някакви условни критерии: „ето сега съм на кораба, а сега съм отново на Земята!”

Не, любими мои! Това е една от „прощалните” илюзии на ума, на която също й предстои да се разтвори в потока на плазмените енергии излъчени от Източника на Всички Източници.

Много от процесите вие не можете да обхванете със съзнанието си, колкото и да се опитвате, тъй като по Божественото определение и назначение на вашата земна мисия това не ви е дадено!

Аштар и неговата команда ще започнат да работят най-интензивно със Земляните на всички планове на битието! Ще ви разкрием тайната – какво представлява командата на Ащар? Това сте ВИЕ, Спасителите – тези, които сте чули зова на Твореца чрез дадената ви анкета и започнахте да се събуждате в различни части на планетата, устремявайки се на помощ на Твореца за спасяване на Цивилизацията и за излекуване на самата Планета!

И ето, че Вашият Час Настъпи! Разцъфвайте мили пъпчици – цветчета, Славни Войни на Вселенската Светлина и Любов!
Космическият и наземния екипаж влизат в пълно взаимодействие. Затова вие, скъпи мои трябва постоянно да сте включени към канала за връзка с Ащар, Исус Сананда, Възнесените Учители и Отеца Творец Елохет Първосъздаден.

Отхвърлете всички опити на Сивите да ви отклонят от работата ви по Спасяването. Отхвърлете Всичко, което ви отвежда в техники и технологии по само разкриване, самоусъвършенстване, познание на информацията чрез книги и множество учения, и учители, стремящи се да ви дадат знания за ума и интелекта, отвеждайки ви във философски разсъждения, които приспиват Душата.

Знайте, че всички енергийни целенасочени въздействия на Твореца, от днес ще бъдат насочени именно към Душата ви! Само Душата, която е разкрита, изпълнена с Вселенска Любов и Възродена в Любов ще може да спаси телата ви – да ги съхрани,  независимо от състоянието им при преминаването на енергийни импулси с всякаква честота. Защото само Душата има способността, дадена й от Твореца по рождение, да се настройва за приемане и адекватно преминаване през нея на всяка Светлинноимпулсна Плазмочестотна Информация.

Умът, който е ограничен за възприемане само чрез същността на интелекта, е способен да пропусне само отразени Светлинни Импулси от Праговата Честота на Планетата (казано на ваш език  – средно аритметично от всички предавани на Земята Честотни Импулси).

Вибрационната сънастройка на Душата е насочена най-вече към управляващите сигнали на Твореца/Създателя и нейната пропусклива способност много често е даже по-голяма от праговата честота на Земята! Вашите Души помагат за настройване излъчването на Земята, за разлика от ума, който използва понижаващи амплитудно честотни характеристики на Светлинните Импулси, проникващи в земната обвивка!

Разясняваме ви това подробно, за да можете вие веднъж и завинаги да си изясните, и да приемете дадената ви възможност, и способност да общувате с нас по прекия телепатичен канал за връзка. И да осъзнаете също така, че основен момент за вас сега е – постоянно да практикувате и непрекъснато да се изчиствате/освобождавате от наносните и коригиращите същности на Вашата Същност.

Знайте и помнете винаги любими, че вашият живот сега и във вечността се състои в това, да практикувате Осъзнато Общуване - непрекъснато да преживявате приключения и да развивате  Душата си, чрез придобиване на опитност в нови въплъщения и чрез творене във висшите измерения,  обличайки се вече не в Материални, а в Светлинни Телесни Обвивки.

И така, да се върнем към настоящия момент и към важността от осъзнаване, и приемане на текущите процеси.

Още веднъж ви напомняме, че главната формула за да останете живи е  - Спокойствие +  Вселенската ви Любов към всичко случващо се, без да анализирате и да давате оценки на нещата с вашия ум!

Винаги се обръщайте към нас с всякакви въпроси относно живота ви и насочете всички усилия за разкриване канала на Душата в другите хора, разяснявайки им, че от това зависи по-нататъшния им живот.
Избягвайте всякакви нехармонични прояви в живота си и веднага, без забавяне разтваряйте със Съзнанието си всички идващи ви нехармонични мисли.

Приемете и свикнете с мисълта, че от днес живота ви ще преминава на корабите, в условията и на земна, и на неземна обстановка, независимо дали го възприемате осъзнато или неосъзнато! Но, може да се каже, че това е ваше вътрешно знание, ваша тайна и необикновена, интересна работа. И само необичайните ви състояния в самото начало ще ви напомнят за това.

В момента, в който напълно освободите Ума си от анализи и оценки на произтичащите събития, пред вас ще се разкрие нещо Ново!

Ще отговорим на въпроса звучащ в мислите на много от вас. Как да се отнасяте към информацията получавана от други източници? Това са уроци за разпознаване наличието на условности, ограничаващи израстването ви. Винаги задавайте следните основни ВЪПРОСИ: За какво ви се дава информацията? Къде ви отвежда тя? И лишава ли ви тя от състоянието на Спокойствие?!

Не се задълбочавайте в информацията! Стойте над нея. Получихте я, видяхте я… – и полетете напред, оставяйки за себе си само Зърното – пътеводното направление за своето по-нататъшно Израстване и за Преобразяването си!

Оставяйте за себе си само позитивните, радостните насоки за развитие, без да се прикрепяте към негативните и тревожни съобщения. Разсейвайте - не приписвайте на Твореца всичко, което ви изважда от състоянието на Спокойствие.
Не се привързвайте към стремежа си да узнаете истината и да получите точни данни, и точни знания! Тях просто ги няма. Всичко се сътворява тук и сега! Затова, основното което трябва да правите за Издигането си е, да Сътворявате Пространство на Светлина и Любов със силата на Вселенската Любов на вашите мисли, умножени от вашите действия за благото и спасението както на вас, така и на останалите!

Винаги съблюдавайте правилото на „медената питка” и вашето пребиваване във всички земни и неземни  светове ще е комфортно и радостно. Вие ще станете Истински Радостни и Благи при намирането на Коригиращите Светлинноплазмени потоци на Вселенската Любов, помнейки и знаейки каква е вашата задача – Спасението на Душите в Човешките Тела.

Ние сме винаги с Вас и във Вас! При всяка ваша молба ще ви дойдем на помощ, само ни повикайте!

Продължете по-нататъшното си пътешествие в Любов и Спокойствие, приемайки Волята на Бога и не се учудвайте на нищо, което ще ви се случи. Знайте, че всички инструменти за коригиране на Хармоничното самонастройване ги има във Вас! Вие само трябва да се възползвате от тях по всяко земно време. А основният инструмент е – вашия директен канал с Бога, по който ще ви бъдат дадени всичките нужни препоръки за Хармоничен живот. И това е залог за вашето Хармонично Битие във всички Измерения, включително 3-то, 4-то и по-високите Измерения.

Аштар и неговата команда са пробудени във физически тела на Земята и започват интензивна работа по изпълнение на Плана за Спасяване на Земята.

Ако докато четете това Послание ви е топло на Душата и Сърцето, и цялото ви същество излъчва Любов и Радост, а не страх на всеки ред, то вие сте Член – Работник, от Командата/Екипажа на Ащар и неговата Междугалактическа Флотилия на всички сили на Любовта, Доброто, и Светлината под управлението на Творецапървосъздаден.

Затова се Радвайте на Събитията, които ви се случват.

 Приел: АРиМА - 14.07.2014г.
Превод: Георги

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони