Thursday, July 3, 2014

Послание от НЕБЕСНИЯ ОТЕЦ - ЕДИНОРОДЕН – 02.07.2014г.


Уважаеми читателю, ние получихме това съобщение. Нас ни помолиха да го разпространим из цялата територия на планетата Земя.
Ако това послание не ви остави равнодушни, то ви моля, да постъпите така, както ви подсказва сърцето...

Съобщение от Абсолютите — Съюзници на Междугалактическата Федерация, за жителите на планетата Земя - прието от специалистите на Центъра « Благо Дающий.

Марианската падина е самозараждащо се Явление. От нейните дълбини се очаква
през август и септември — месеци на особено обновление на вашата Планетарна Система, да стане преобръщането, а това означава рязко повишаване на енергията.
Само от Вас зависи, кое вибрационно ниво ще ви подходи.
Предстои ви да станете Осъзнато Същество. Реалностите ще се сменят и Божествената регулярност ще последват тези от вас, които изработват със съзнанието и сърдечния си център ниво на вибрация не по-малко от 27 Херца.
Януари 2015 година се очаква възстановяване на Лъчезарния Велик Пространствено-времеви Ефирен Портал в Нашия Свят, който ни свързва с Вашия Свят.
През януари ще се отворят построените Междусветови Портали, на територията на всичките пет континента.
Марианската падина не трябва да се посещава от хора в радиус от 44 километра !
Това поредно послание от нас за първи път се предава на вас – децата на Земята, децата на Космоса, със сигурни и точни ориентири.
Марианската падина в Тихият океан, в момента на преобръщането ще стане зона на Високо Вибрационно поле и зона за преобръщане на Пространството в Новата, родена за вас Реалност.
Ясно ли ви е?
Това ще е като раждане на Майката Земя - на ваш език се стараем да обясним протичането на метафизически, невидими за вас процеси на ефирни нива, защото това, за което ви съобщаваме на ваш език може да се сравни с раждането при жените.
Новороденото пространство ще се различава материално от това, което ви е добре познато и отдавна изучавано, но така и не изучено, тъй като вашите учени нямат истинното знание за Източника на всички неща в природата – както на външните, така и на вътрешните й форми.

Нашият  Съюз е нашия кабинет. Както при вас се образуват единните държавни организации, вътре в които се решават световните глобални задачи, така и при нас на ниво Галактики, на нивото на Огнени Светове съществува такъв съюз обединяващ Абсолютите, Боговете и Творците, а начело на цялото Мироздание стои Отец и Майка Единни - като първораждащо семе, като първата искра на огъня и първата капка вода!
Такава формулировка ви даваме за сега, за яснота.

Матричното възприемане на това кои сте вие, е не само грешно, сега то става и вредно за вас.
Няма време за материализиране и въплъщаване на тези задачи за хората, които имат матрично възприемане на света. Време е всеки от вас да отвори вътрешните си резерви и тогава вие ще видите какъв е света около вас в действителност и какви трансформации стават около вас всеки ден.
Да вземем за пример ситуациите възникнали: на украинска земя, на евро-азиатския континент, в страните от близкия изток – те ви показаха кой се държи упорито за старите усещания и разбирания за света.
Няма време да правим разбор на всеки случай поотделно.
Ние ви съобщаваме за Единодушие.
И днес, запаленият на 7 март Пара олимпийски огън няма да угасне. Неговото вечно сияние ще остане в сърцата на всички, които така или иначе, пряко или косвено са се докоснали до това събитие!
И в действителност това е - ВАШИЯ ОРИЕНТИР!
Мислете всички заедно, че Света се е променил!
Повече няма място за остарелите програми, шаблони и стереотипно мислене, което не е свободно, а е зависимо от работодатели и когото и да било още.
Времето на зависимост си отива от вас и си отива безвъзвратно зависимостта ви от материалното и без духовното.
Зависимостта в действителност е матричния модел на мислене.
Молим ви да проявите максимално Воля, като победоносни пара олимпийци и да станете единодушни в стремежа си да опознаете сами себе си, като НАЙ-ВИСОКО РАЗВИТИ - НАДАРЕНИ С БОЖЕСТВЕНА ИСКРА, която днес може да започне да се разгаря, като Велик Божествен Огън, като символ на Най-великото Светло нещо във всеки от вас.

Атаките на Силите на Задържането са несъществени и това е техния така да се каже последен опит да проявят сила, но тази сила няма подкрепа. Тъмнината вече практически я няма на планетата Земя. Няма я в това количество, което би могло да наклони везните на тяхна полза.
Политиката и икономиката на всички страни от матричен тип ще започне да се променя!
Научете се устойчиво да удържате вътрешното си състояние във вашия Сърдечен Център.
Мислете със Сърдечният си Център и тогава ще видите истинската картина на Света.
Започвайте всеки ден с Радост, независимо от всичко!!!
Радостта – е най-мощната енергия, която ще ви програмира за повишаване на вибрационното ви ниво.
Клетъчната вибрационна честота вече е в процес на препрограмиране. Почувствайте енергията във всяка клетка и я напълнете със силовия спектър на дъгата.
Важно е да се концентрирате не на навън, а навътре в себе си – това е съвет за вас, как да преминете през целия този не лек път до есента, без да очаквате нещо катастрофално – разбира се, че това няма да се случи!
Световните войни ще се засилят за известно време, но знайте че всяка душа , във всяка ситуация-сценарий си има свой план, и колкото и да ви е мъчно за тези които са убити или пострадали, не скърбете за душите им – те са в нови, непознати засега за вас Светове! Те сами са програмирали какво да преживеят в това въплъщение в което са се явили в света на вашето измерение.
Това разбира се няма да намали болката, която много хора изпитват от загубата на своите роднини и близки. Но само ако можехте да знаете как стоят нещата в действителност, нямаше да проливате сълзи, а само щяхте да изпитате тъга за това, че вие сте разделени на някакви невидими нива - но това е само за сега…
Ще настъпи време, когато матричния свят ще отстъпи място на истинската реалност и тогава вие ще можете по ваше желание да се срещнете с всеки от тях!
Вие възприемате това сега като фантастичен сюжет, но в действителност то е реалност, която вече идва към вас.

Какво ще стане с тези, които не са достигнали необходимото ниво на вибрационно излъчване!?
На този въпрос даваме такъв отговор. Всеки човек ще остане на това материално ниво, което съответства на неговата вибрационна честота.
Досега паметта ви не знае нищо подобно.
Не се опитвайте да го оприличите с нищо подобно за вас.
Такова Слънчево обединение не е имало повече от 25000 хиляди години!
И част от вас - които през тези дълги години завършиха съзнателно хода на своето време останаха във Вътрешната Земя, като истинско потвърждение за това, което ние в продължение вече на толкова много години последователно ви предаваме и изпращаме от различни аспекти на Божественото в посланията!
Как да разберете това, което не се побира в нито едно от вашите матрични понятия?!
Тези, които останаха във Вътрешната Земя ще ви дойдат на помощ, като цивилизация останала на ниво.
Трябва да се промените без да си изгубите разума, тъй като това, което сега се разкрива пред вас няма да могат да го издържат всички от гледна точка на устойчиво психологическо възприемане. И тези които останаха във Вътрешната Земя, които взеха решение да излязат на пътя на Божията Светлина, в момента на Просветлението, в момента на Пробуждането на хората с вашето матрично възприемане на света, ще ви помогнат да намерите в себе си Разумни причини, за да съществувате вече в новия за вас, променен Пространствено-времеви Континиум!!!
Тези от вас, които не са достигнали необходимото ниво на вибрация, ще са неспособни да издържат много високите честоти и е възможно тяхното енергийно изгаряне.
Не се страхувайте за онези, които не ви чуват сега и не се опитвайте да им разяснявате как стоят нещата.
Някой от тях няма да чуят нашият призив, а други ще получат информацията като съвет и като активиране на вградените в ДНК програми. И те сами ще започнат да реализират разбирането на едно или друго същество, че нищо не е така както изглежда в действителност – че матрицата е само илюзия, а истинския свят е Единно Информационно Поле с измерения на различни нива в  Мирозданието.
Ето такива промени очаквайте!

Фиксирайте вниманието си върху емоциите и енергиите, които носят в себе си положително начало.
Помагайте на Майката Земя с Любовта си и с Радост очаквайте Щастливия Пространственно-времеви скок!

Вас ви оповести: Председателят на Съюза на Междугалактическата Конфедерация на Абсолютите БОГ- ТВОРЕЦ  - Небесния Отец - ЕДИНОРОДЕН.
Изпращам ви Искрите на Силата и своя Единороден Огън с всяка буква произнесена от вас в това послание.
Аз Съм Великото Нищо, Аз Съм Всичко, Аз Съм Това Което Съм!
Родоначалното Начало на Началата и Майка – Аз Съм и Отец.
На всички живи същества изпращаме Силата на Великото Озарение.
Събудете се! Настъпи Епохата между Световете.
Законно. Канонично. Действено.
Аз Съм Абсолютна Величина.

Facebook: “Группа Портал Юльвиус”
Превод: Георги

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони