Saturday, March 23, 2013

КАКЪВ ИЗВОД ТРЯБВА ДА СИ НАПРАВЯТ ХОРАТА СЛЕД ПАДАНЕТО НА МЕТЕОРИТА В ЧЕЛЯБИНСК

                         
 
17 МАРТ  2013 Г.
 
ММ Челябинск избегна  чудовищна катастрофа, която би могла да бъде съдбоносна за цяла Русия. Този факт следва да се осмисли и да се разбере, че устойчивото състояние на днешния Свят е извънредно крехко.
Светът се поразклати, той е готов да се срути върху вас със всички свои сфери и инфраструктури на земната цивилизация. Това, което вие смятате за спокойствие и благополучие е резултат от огромния труд на Висшите Сили, които не допускат стихийния пробив на силата на хаоса.
Молитвените бдения на народите, търсенето на мирни изходи от критическите ситуации в световната политика, подготовката за алтернативни варианти за устройство на вашето общество – ето какви действия ще бъдат актуални в близко  време.
Всеки човек има свой извод. Един приятно съзнава Външната защита, друг – обратно, странно, че техните заповеди решават нещата в подведомствата и структурата на властта. Светът  се нуждае от пълно преразглеждане на своите устои ( религии, философии, научни знания, културни ценности, финансови и икономически структури…)
Но в действителност, за стремителното им разрушаване, Светът се нуждае  в строителството на нови устои, способстващи заздравяването  на съществуващите инфраструктури на обществените структури, но в  ново, векторно направление – към Светлината.

Казах по-рано, че сферите от ниския ментал, на които са построени вашите градове, пътища, технически, военни и държавни съоръжения…стремително се очистват от  наслоените човешки отпадъци от многовековни заблуждения и недомислия. За това следва пълното разрушаване на външните проявления на физически план.
Близкият Изток  сега вече демонстрира разпадане на ограниченията от държавността и властта. Това същото ще се случи навсякъде. Властите няма да могат да контролират повече разгънатите егрегори, не произвеждащата нищо и повече не управляваната маса от хора.
Следва незабавно да се създадат нови структурни подразделения, които ще отговорят на Новата система за устройството на живота – Системата на Светлината.

И.Н.    С какво е свързано разрушението на социалните егрегори?

ММ    Социалната инфраструктура изчезва под въздействието на еволюционните процеси, случващи се с планетата. Почистването на ниските сфери е благодатно събитие, защото губите ада, който е държал вашето съзнание затворено  и в страх. Сега те отиват в небитието и вашите съзнания се лишават от страхове и съмнения, но свободни, те стават много неустойчиви. Затова и казвам, че следва веднага да се предложи новата социална доктрина, основана на законите на Държавите на Светлината.

И.Н.   Как може да се предлага Новата Доктрина на живота, ако днешната власт не възнамерява да възприеме нищо от това, което излиза извън съществуващите системи?

ММ   Властта може да действа само вътре в своите сфери на влияние. Само когато сферите се разединят, властта повече не може да влияе на събитията. Тя става прост участник в хаоса, който не може да управлява. Формирането на новите егрегори се явява Наша и ваша грижа до степен, която е достъпна за всеки. Простото самоуправление на места може бързо да структурира общественото съзнание в нова реалност.
Русия може да сформира мрежа от Местни Самоуправления в много кратък срок в случай, когато властта повече не може да управлява ситуацията.

И.Н.   Защо разговора върви в руслото на някакви разрушения? Нима трябва да се очакват нови разтърсвания?

ММ   Моето мнение не се е изменило: планетата влезе в период на грандиозни промени, които могат за час да изменят реалността на вашия живот. Казвам  това, за което отдавна вече съм говорил не веднъж, че Великият Преход само започна,  и значи, че всеки ден ще ви носи изменения и не винаги те ще бъдат благоприятни. Пригответе се да бъдете подвижни, всичко да се случва лесно, да вземате бързи решения. Само такива качества дават възможност да бъдете в руслото на събитията и да не се поддавате на стихийни явления в качеството на жертви. Ръстът на количествата на събития от стихиен характер е очевиден. Не искам да ви видя объркани и безпомощни. Гответе се за промени.

И.Н.  Как трябва да се готвим за  промените?

ММ   Готовността на Духа към подвижност и бърз поток от решения – това е първото. Вторият фактор е да се внесе във всеки ден от живота нова мисъл за това как ще се живее радостно и добре в ситуациите, когато Великият Преход завърши. Нали той е като мост, неустойчив и слаб, по който може да се премине на Тази страна, където ви очаква Новата Епоха.
Вземете със себе си само вещи и покъщнина за да не ви натискат към земята. Вървете от леко по-леко. И помнете, че на Тази страна нищо от това, което считате за голяма ценност тук  няма да ви потрябва.
Вземете със себе си Светлината на своя Дух, високите пориви на вашето развито Съзнание. Това е и онзи билет за преминаване, който обезателно ще потрябва. От вещите ви са необходими много малко и в строго ограничено количество.

И.Н.  Такива думи могат да изплашат човечеството.

ММ   Човечеството в този свят дълго създава прегради за Светлината, сега Светлината подкопава преградите и ги помита в паянтовите постройки. Човек трябва да бъде подвижен и лесно да се вдигне. Той е като камък на шията за света. Не се тревожете за това какво мисли или прави. Това е  грижа и избор все още за всеки, когото наричат човек. Просто тежкият му наносен пласт бързо ще се размива от  приливната вълна на стремителните промени. И в неговата дълбочина ще се оголват скъпоценни , златни зърна на хора със самороден ум, дарба и талант. Не бива да се отказвате от своето народно богатство. Такива хора трябва да се проявяват и утвърждават на най- високи държавни  постове в Държавата на Светлината, за да могат те да реализират своите живи Мисълформи за Общото Благо.

И.Н.  Какви събития следва да се очакват в близко време?

ММ   Събитията от Великия Преход са свързани с пълната смяна на местоположението на планетата в пространството  и времето Такива промени ще станат едновременно с множество раздвижвания на всички сфери и нива. Да се планират събития в такъв контекст е съвършено безсмислено. Просто трябва на време  и правилно да се реагира на тях. За космическите събития  можете да не се тревожите, защото участието на Висшите сили през цялото време продължават в Земните дела. Не е нужно да тревожите своя ум с тези грижи, които не са ви подвластни за преодоляване без Външна помощ. Но молитва и ваша молба за ПОМОЩ трябва да звучи от вас непрекъснато, иначе Силите на Светлината не могат да помогнат без молби и пожелания.
Вашето мълчание ние възприемаме за съгласие с тези събития, които ви  натрапват Тъмните сили. Така, че молете се. А останалото ще бъде наша грижа.

И.Н.  На кого да се молим,  нали религиите са много и боговете -  също?

ММ   Малко са тези народи, които смятат своя Бог тъмен. Всеки народ вярва, че неговият Бог е най – светъл и милостив. Ако има някакви подозрения по Божиите дела и в отговор на молитва и искрена молба идват лишение и беда, значи не този Бог трябва да приеме човек за Всевишния…Но според тази молитва, обръщайки към Светлината в Безкрайността на Светове, нали всички земни богове също  преминават своето изпитание за съучастие към Светлината или тъмнината.

И.Н.  21 март 2013 година е ден на пролетното равноденствие и още на какво важно събитие?

ММ   Това е ден на пролетното равноденствие и … вход в Епохата на Водолея. Това е рожденият ден на Новата  Епоха. Този ден става за вас велик празник и ден на скръб за тези, които не желаят светлите промени.

И.Н.  С какви събития ще се ознаменува този ден в действителност, физическия живот на планетата?

ММ   Планетата започва стремително да се прочиства от миналите конструкции на системата на тъмнината. Казах за това по-горе.

И.Н.  Как ще се изрази това в нашия живот?

ММ   В инфраструкторните системи  на тъмнината  отначало се появяват пробиви и разриви, което се отразява на условията за управление на планетарните събития. Официалните правителства на държавите, които се явяват марионетки на Тайното правителство, чувстват това като невъзможност за управление на своите органи на властта.
Стихийните акции на народите, непослушанието в армиите и вътрешните войски, липсата на дисциплина и подчинение в чиновническия апарат… Това е видимия провал за системата на инфраструктурата.
Тайното правителство не може повече да държи на къс повод ръководителите на държавите, които също започват да проявяват неподчинение и своеволие. Провалът в световната инфраструктура на системата ще расте и няма да може да се управлява. Властителите на света в системата на тъмнината ще търсят за себе си убежища от външни дразнители, ще идат в своите наследствени имоти – колонии и острови, където ще овладеят дълбоките бункери и при всички поводи ще загубят контрол над събитията, случващи се в света.
И народите ще останат без управление и възможност да си помогнат по време  на катаклизми и катастрофи, свойствени на Великия Преход.
Ето например каква картина може да възникне в близко време.

И.Н.  Как енергийно ще се отрази преходът на планетата в епохата на Водолея?

ММ  Вече съм говорил не веднъж за това, че новата сфера на пребиваване на планетата вътре в Слънчевия Тор, има особеността на ПРОНИКВАЩИ енергии, които са по – груби, отколкото видимия , бял свят. Именно тези излъчвания имат син оттенък  и са Синия  Огън на пространството. Той изпитва на здравина и еволюционна зрялост ВСИЧКО, което е построено и живее на Земята.  Изпитването на Пространствения  Огън се заключава в това, че цялото Творение преминава през Горнило (ковашко огнище) и получава или възможност да живее в Новата Епоха, или се нуждае от излизане от еволюционния поток на дадена цивилизация. Агни Йога и много други религиозни Учения съобщават за много подробности на този период. С една дума може да каже, че след 21 март 2013 година Светът встъпва в периода на Божия Съд, имайки предвид, че „Бог е СВЕТЛИНА и няма в Него никаква тъмнина”

И.Н.  Как ще се отрази Божият Съд на здравите хора, животни, растения, държавната инфраструктура, политиката, икономиката, финансите?

ММ  Всичко, което не отговаря на Висшите закони на Светлината, стремително ще се разрушава и ще почисти място за новото съзиждане на системата на Светлината.

И.Н.  Какво да правят хората сега вече?

ММ  Смислено да реагират на събитията и да показват в действията, мислите и намеренията си своята принадлежност към Светлината.


И.НИЛОВА

Източник на материала: сайта „Наша планета”
Публикация: Сайта „OMAR TA SATT

Превод от руски: Кръстина

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони