Sunday, August 26, 2012

НОВАТА ЕРА ЗАПОЧНА

                                        
Ченалинг на Йешуа чрез Памела Крибе


                                                 Скъпи  приятели,

Новата Ера започна.Аз съм Йешуа. Тук съм с вас в радост и ви казвам: „Ние сме тук. Новата Ера започна!”  Новият свят се  разкрива вътре и около вас. Това вече започна.
 
Новата Земя се проявява. А старата реалност на старата Земя се събаря и руши. Вие можете да видите потвърждение на това всеки ден в новините, в събитията, случващи се на глобално ниво и в дребните неща, в хората около вас, влизащи в кризисни ситуации. Те са обсебени от своите лични катастрофи във финансовите области, в областите на взаимоотношенията и здравето изглежда,поради, не зависещи от тях обстоятелства. Всички тези събития се използват като катализатори, пробуждащи призиви, заставящи ви  да отидете дълбоко, вътре в себе си и започнете търсене на това, което действително е там. Какво ще намерите там и какво всъщност ви закрепва самите вас? До колко сте твърди? Каква, принадлежаща изключително на вас, самите увереност, можете да намерите там? Увереност, независеща от това  което се случва с вас във външния свят? Ще намерите там, вътре, здрава основа или ще падате в бездънната пропаст на неувереност, страх и отчаяние? Ето какво е криза, ето какво прави с човека истинската криза.  Лишавате се от каквато и да е увереност и всичко във вашия живот се излага на риск. Ето какво развитие на съзнанието се прави с хората в тази област, както на макро ниво, в световната политика, икономика и култура, така и на микро ниво, на цялото човечество и на всеки по отделно. Тъй като всички вече сте изпитали това върху себе си, а някои и сега изпитват, как всичко се променя в тях, в живота. Това е ера на интензивни промени и идване на новото. И това вече стана видимо.

Аз приветствам всички вас с тази новост, която, както виждам, се ражда във вас. Именно към тази ваша част се обръщам тук, изпращайки й моята енергия, а не към  вашата част, заседнала в старите страхове, съмнения и неувереност. Аз съсредоточавам моята енергия толкова, че да я приведа към процъфтяване. Почувствайте моята енергия и моето присъствие. Почувствайте моят поглед, съсредоточен на най-ярката, оптимистична, мощна и красива ваша част и почувствайте как тя светва. Почувствайте, как всъщност вече всичко знаете и че вие сте тук, защото сте длъжни да бъдете тук! Вие сте тук и в своята земна същност носите Светлината на своята Душа. Почувствайте я в своето сърце. Вие закрепвате своята Звездна Светлина тук, на Земята. Вашето желание за вътрешно освобождаване и осъзнаване се транслира сега в Новите Начала. Позволете на това да ви води в живота. Вярвайте й!

Не ви е нужно да правите това в самота (изолирано). Ние всички тук сме заедно. Почувствайте силата на нашата обединена енергия. Това не е сила, предприемаща действия и не постоянно заета с някаква власт. Това повече прилича на плодородна почва, хранеща ви спокойно и лесно. Това са чувства, възникващи в присъствие на единомишленици. Почувствайте тези сродни души около вас и тези от голямото семейство, които не са тук сега. Вие повече не сте сами, съпротивляващи се на установения ред, или обръщайки гръб на това, на което той принадлежи. Повече не сте сами.

Сега е време за промяна и установеният ред също се променя. Няма е повече старата увереност и това  вселява безпокойство и пустота в сърцата на хората. Нещата изглеждаха по-рано толкова определени и с които би могло да се управлява и ментално да се манипулира, сега те се просмукват като пясък между пръстите. Това време призовава към по-дълбоко отпускане на старото и създаване на истински нов фундамент под краката. От известно време вие вече вървите по този път, за това можете да станете пример за другите. Постъпвайки по този начин, все пак, не чрез действия и суета на заетост, а чрез радост да бъдете такива, каквито сте. Сега можете да се отпуснете, ние вече сме тук! Новата Земя бавно расте и процъфтява.

Енергията на Новата Земя дремеше. Отначало в рамките на тази реалност, а после в нейните пукнатини и пролуки, но никога истински не изчезна. Защото вие, като Работници на Светлината, често сте чувствали, особено в предишни животи, че сте били длъжни да се скривате в закътани ъгли и не сте могли да излезете, или не ви е било позволено да направите това. В сегашно време старите структури се разрушават и Светлината се освобождава, изскубвайки се от тъмните ъгли.

 Вие можете да излезете. И вие, и вашата енергия се приветства сега повече от всичко. Въпреки че може да се чувствате неловко и да се задават въпроси, възможно ли е действително това. Аз ви моля щедро онова, което сте натрупали в резултат на своята вътрешна работа – мъдрост, спокойствие и състрадание на своето сърце. Повече не скривайте това, покажете го на останалите. Позволете на своята Светлина да тече свободно. Почувствайте се на Земята като у дома. Това е вашата планета и вашия Дом. При все това, аз виждам, че вие все още се борите със съмненията и неопределеността: „А нужен ли съм аз тук? Ще се възползва ли обществото от това послание, което аз нося?” – мислите вие. Отговорът е  ДА! Не  е задължително да мислите в термините на социалните структури или движения.Можете просто да ги игнорирате. Във вашия личен живот съществуват множество способи, с които вашата Светлина може да прояви себе си по-ясно.

Погледнете сега своя живот в неговото всекидневно обкръжение и на потока  от вашата  енергия там. Вземете някаква конкретна ситуация и й позволете да се развие спонтанно. Не е важно къде това ще бъде- в семейството, на работата или с партньора. Позволявате ли на другите да ви видят такъв, какъвто сте? Осмелявате ли се да покажете истинското си лице или своето знание, или своята мъдрост, или своето величие? Или се държите отзад от страх и стария срам за всички тези ери и животи, когато сте били длъжни да се криете в сенките? За вас настъпи време да привиквате към този обрат.

Някои от вас все още проецират виждане на Новата Земя някъде напред, смятайки, че това е събитие на бъдещето, не сега, а някога. Но аз ви казвам: това е СЕГА! Епохата съзря и измененията се случват сега, посред хаоса. Точно сега, сърцата на хората се отварят. Не се стеснявайте, заемете своето законно място в света! Какво да говорите, как да действате, как да живеете от сърце, от своята дълбока същност? С характерните свойства на Новата Ера, Новата Земя се явява постоянна връзка със своята душа и движение заедно с този поток. Следвайте своето сърце, защото именно там лежи основния ключ. И ако чувствате, че старите страхове и съмнения ви сграбчват, приемете ги със сърцето, но бъдете твърди: „Това повече не е мое. Аз вече преминах през тази ситуация. Моят път сега ме води през Вратата”.

Осъзнайте с какво ви храни и ви дава енергията  Новата Земя. Търсете такива хора, места или ситуации, които ви връщат във вашия център, помагат ви да разберете кои сте вие и ви освобождават. Сега това може да се случи, защото очистихте пътя за себе си. Аз ви призовавам: „Вярвайте в себе си!” Често мислено принизявате себе си: „Не, аз не мога да направя това или онова, нужно ми е да се освободя, именно, там е работата, особено във всички мои страхове и съмнения”. И в определен смисъл това е вярно. И насочвате вниманието си към своята тъмнина. Аз сега гледам на златото, което е у вас. Аз гледам сиянието на Новата Ера и ви призовавам да направите същото. Ще бъдете удивени и поразени от тази красота, която е във вас и която се стреми да се излее в света. Да видите своята Светлина – това не е его или лъжлива гордост. В края на краищата това е Божия Светлина, с изключение, че Бог – това не е нещо извън вас, а сила, течаща чрез вас, неизчерпаема, искряща и творческа. Приветствайте това ваше собствено, великолепно сияние!

Разбира се, вие можете да разберете причините, поради които вашето човешко „Аз” понякога надделява над страховете, съмненията, тревожните мисли. Но не им разрешавайте повече да се напълват. Почувствайте своето собствено достойнство, почувствайте неговото право да бъде и се отнесете към старото в себе си и в другите със състрадание. И не позволявайте на старото да ви отклонява. Вече сте излезли от тези предели.

Такова е моето днешно послание, утвърждаващо, че вие вече сте тук, че ние вече сме тук. Новата Ера вече започна! Позволете на това да танцува във всички ваши клетки и да тече наяве. Няма повече нужда да отговаряте  на не балансирани „въздействия” или желания за борба, или въздействие върху самите себе си. Бъдете спонтанни, естествени като слънчеви лъчи, като цветя, отразяващи цялата прелест на Пролетта. Позволете на вашата  Истинска Личност да влива вдъхновение във вашето сърце и не позволявайте на ума, повдигащ възражения, да ви измами. Разбира се, бъдете добри към интелекта, неговите съмнения, но си разрешете да им се надсмеете. Движете се заедно с този радостен поток на Новата Ера, тъй като той чака всички вас. Възвисяването на Новата Земя ще дойде именно чрез вас.

ЙЕШУА

Превод от руски: Кръстина

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони