Wednesday, August 29, 2012

Поток от 25 август – Цикъл: Силата на Светлината (за силата на мислите и отговорностите) ПОСЛАНИЕ ОТ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ


 
Чрез Анатолий Беляев
25 август 2012-08-29
 
АЗ СЪМ Архангел Михаил. Здравейте всички! Днес с вас,  в началото на потока, ще бъде аз и ви давам моите енергии.

Вие знаете всичко за това, което скоро ще бъде пик на квантовия преход. Цялото внимание е отправено към това събитие, но при това се пропуска факта, че вашето съзнание формира само това събитие. Всичко е взаимосвързано.  Бъдещето се формира по настояще под въздействието на вашия свободен избор. Всички нюанси на  бъдещето ви вече се формират. И ако вие искате да видите планетата Земя като място на радост и щастие, то сега вашата душа формира това бъдеще с вашите ежедневни избори.

Променете себе си в направление на Божествените качества. Придобиването им и отстраняването на не божествените качества полагат основите на вашето радостно бъдеще. То се определя от вашето настояще. Затова не е нужно да живеете в очакване на предполагаемо щастливо бъдеще – сега вече живейте така, както бихте искали да видите това в бъдеще.

 Аз имам в предвид живота вътре във вас, в душата. Това вътрешно състояние с времето ще се материализира и извън вас. Ще го формирате и създадете. Това не са празни мечти. Това е действие, както мислите – енергии и всичко, което виждате – са енергии с различна плътност. Затова, когато мислите в определено направление, вие формирате енергии, които, уплътнявайки се, се проявяват вече извън вас.

Желаейки да имате нещо в бъдещето, на вас ви е необходимо в направление на това, да формирате мислите още сега, но тук е нужно да помните за зависимостите и излишните желания, за страха да нямате това, което искате.

Никакъв страх за несполуки не трябва да има! Никакви зависимости! Длъжни сте да допускате в своето съзнание възможност да имате нещо малко и поддържате с мислите си това на такова ниво, като че ли вече го имате. Тогава вашите мисли се проявяват чрез уплътняване на енергиите във външното Пространство.
Може би това за вас не е много разбираемо или предизвиква някаква скептичност. Тази илюзия влияе на вашето мислене. Тя ограничава вашите възможности чрез съмнение и неверието ви. Както мислите, така и живеете – това е известен принцип. А вие опитайте да мислите по друг начин, приберете вашия скептицизъм и съмнения. Почувствайте, че сте творец, който може да създава всичко. Нека това да бъде засега в мислите, но постоянството на мислите ще започне да оказва своето въздействие на живота ви и на околното Пространство.

Ако има такива мисли за светло бъдеще не само у вас, но и във всички хора или в мнозинството, то силата на формиране ще бъде много повече и реалността на въплъщения – по бърза. В единство вие сте сила. С единството във физическия свят вие можете да строите и създавате съоръжения, неподвластни на единия, да реализирате грандиозни проекти, а на енергийно ниво вашето единство създава Твореца, който формира самото Пространство и определя вашето бъдеще. Към каквото насочите вашите мисли, това и ще се прояви видимо(явно) във вашия свят.

В трето измерение на Пространството, да се прави това е по-трудно заради голямата плътност, отколкото в по-висшите измерения, но ви е нужно да се тренирате, да разширявате съзнанието си и намерите увереност с себе си и своите способности.

Ако си идат съмненията от душата, ще си идат и блокировките, които ви пречат да почувствате и видите тези възможности, които са заложени във вас.

Вие можете всичко! Допуснете това в своето съзнание, без тази крачка няма да се разкрият вашите възможности.

АЗ СЪМ  Архангел Михаил


      
                                   ПОСЛАНИЕ ОТ ВЪЗЛЮБЕНАТА АТИНА ПАЛАДА

25 АВГУСТ 2012


АЗ СЪМ Атина Палада. Здравейте, наши Възлюбени! Продължаваме да водим нашите енергийно – информационни цикли за вашето поддържане и направление в развитието на вашите души, на вашето усъвършенстване.

Всеки Йерарх от Силата на Светлината ви дава своите енергии, те не се различават много една от друга, това можете да почувствате. Това е както при вас – всички хора са еднакви в цялостната си структура, но всеки има своите индивидуални особености, присъщи само на него.

Във висшите измерения на Пространството, вашите индивидуалности се проявяват и в набора от честоти на енергиите, които вие притежавате. Индивидуалността или особеностите на вашата личност не изчезват при съединяването на всички вас в Едно Цяло, всеки така и си остава със своите неповторими особености, които допълват останалите и в Едно Цяло намират цялата пълнота на всички енергии. Затова всеки Владика, идващ при вас, носи оттенъка от своите индивидуални енергии, които чувствителните от вас могат да различат даже сега. После вие ще видите тези оттенъци в техните аури.
Във вашият двойствен свят, напълно пропит с лъжа, илюзията е толкова силна, че ви заставя да мислите едно, а да говорите друго. Вие сте привикнали да играете като в театър своите роли и до толкова сте се вживели с тях, че не забелязвате своята двойственост. Но в бъдеще ще виждате аурите на хората около вас и по техния цвят ще определяте мамят ли ви или не. Невъзможно ще бъде да скривате  направлението на мислите и техните несъответствия с действията и вие самите няма да можете да мамите другите, мислейки едно, показвайки друго. Вашата лъжа ще бъде видяна от всеки.

За да не се оказвате в неприятна ситуация в бъдеще, още сега, в настоящето, се налага да се учите да съгласувате мислите си с всички действия извън себе си, да се учите да бъдете единни. Това дава възможност да се формира вашите бъдеще в нужното направление. Когато сте разделени в своите съзнания и мислите едно, а правите  и говорите друго, вие няма да можете да формирате Пространството така, както би ви се искало и да имате това, което ви е необходимо. Вашата двойственост разпилява  енергиите по разни направления и не позволява да се материализира замисленото. Необходимо е да бъдете единни и в мислите, и м делата. Вървете в едно направление, а не се хвърляйте от една страна на друга. За това е нужно да се осъзнаете и да видите, че вашият живот много често е мятане от едно към друго. И осъзнавайки това, вие ще получите контрол над своите състояния и след това ще можете да отстраните своята раздвоеност. Ще можете да се концентрирате на едно и в Единство с останалите ще можете да творите в едно направление и да изменяте Пространството, да формирате вашия живот за благото на всички ви на планетата Земя.

С любов към всички вас, АЗ СЪМ Атина Палада. ОМ.
                               ПОСЛАНИЕ ОТ  АЗ СЪМ ТОВА,  КОЕТО АЗ СЪМ

25 август 2012


АЗ СЪМ ТОВА, КОЕТО АЗ СЪМ. Ние много пъти сме ви говорили за вашата вяра, за вашето единство в себе си и тези възможности, които се откриват при тези състояния.
Владиката Иисус от преди около 2000 години назад, ви е говорил това. За това, при което, намирайки концентрация в малка по величина устременост, вие можете да повдигнете планини. И  това се е казвало на тези хора, за онова ниво на енергетика. Вие притежавате мощта в пъти повече, но без единство в себе си, така и не можете да повдигнете планини. Всичко е във вас, във вашето съзнание и способности да станете единни в себе си, да отстраните съмненията, да премахнете скептичността.

Гледайки на всички нас, разбирам, че до планината ви е далече. Обърнете внимание на енергетиката на нещата. Това е твърде лесно и достъпно за всеки от вас. Влиянието на енергетиката идва чрез вашите мисли. Каквито са мислите, такова е и влиянието.

И тук АЗ искам да ви предупредя за отговорностите и последващата  след това карма. Да се шегувате с това не е безопасно. Една работа – желае на всички любов, а друга  работа – желае разрушения. Законът за Кармата определя какво на вас самите ще се върне за вашите мисли.

Ние ви учим да вървите по пътя на СВЕТЛИНАТА, а това е път на съзидания, а не на разрушения. Внимателно следете за себе си, за желанията и мислите си, защото в това време енергетиката на Пространството усилва всички ваши мисли многократно и който завижда веднъж, по Закона на Кармата ще получи обратно вече много пъти повече, заради усилването на енергетиката на Пространството. Разберете това, тогава ще ви бъде лесно да разбирате събитията във вашия живот и лесно, и по-радостно ще приемате правилното направление в своето самоусъвършенстване.


АЗ СЪМ ТОВА, КОЕТО АЗ СЪМ


Източник на материала е сайта „АЗ СЪМ ТИ”
Сайт „OMARTA SATT

Превод от руски: Кръстина

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони