Wednesday, July 1, 2015

Bulgarian -- Житен кръг в Англия от 16 юни 2015: Ние сме Вълшебници!


Този житен кръг е открит на 16 юни 2015 в Blackhorse Lane, близо до Margery, Surrey, Англия.

Повече снимки могат да се видят тук:


По календара на маите Цолкин, 16 юни 2015 г. е ден от Белия замък, който продължава от 26 май до 16 юли 2015. Белият замък е посветен на усвояването на енергията “Жълт Воин” – Изследване, Интелект, Безстрашие. 

Този житен кръг продължава тематиката за Жълтия Воин, на която бяха посветени няколко от последните житни кръгове. 

На пиктограмата виждаме един голям ромб, разделен на 16 по-малки ромбчета.


Числото 16 символизира Жълтия Воин, който е Слънчев печат № 16.


Всяко едно ромбче представлява “главата” на един Воин. Горният светъл триъгълник изобразява “шлема”, а тъмният триъгълник под него изобразява лицето на Воина.

Виждаме цял отряд от Воини. Воините - това сме ние, цялото човечество.

Самото място, където е открит този житен кръг – Blackhorse Lane, също не е избрано случайно. Английската дума "Blackhorse” означава “черен кон”. В миналото Воинът обикновено е бил на кон.


16 юни 2015 е ден със Слънчев печат “Бял Вълшебник”. Всяко едно от 16-те малки ромбчета представлява и главата на един Вълшебник: горното тъмно триъгълниче е типичната островърха шапка на вълшебника, а светлото триъгълниче отдолу е лицето на вълшебника. 

И така, всяко малко ромбче представлява както главата на един Воин (с шлем), така и главата на Вълшебник (с островърха шапка).


Така че големият ромб представлява отряд от 16 Воини-Вълшебници ;-). Те символизират човечеството.

Големият кръг  е Земята. Това е пространството, което ни е предоставено за да Изследваме, да развиваме своя Интелект, да творим, да вълшебстваме ;-).


Ние сме Вълшебниците, на които е предоставена възможност да творим желаната от нас реалност на Земята.

Този житен кръг се появява на 16 юни 2015 г., а точно 40 дена по-късно, на 26 юли 2015 започва Годината на Белия Планетарен Вълшебник, с Тон 10, когато темата за Вълшебника вероятно ще стане още по-популярна в житните кръгове.
Енергията «Бял Вълшебник» ни учи:

- да открием в себе си неизчерпаемия източник на Любовта
- да открием в себе си мъдростта на Сърцето и да я споделяме с всички.

- да открием в себе си възприемчивост за радиалната, нелинейна природа на Времето – вечното “сега”
- да станем проводници на Божествената енергия на Творчеството
Само който отвори сърцето си, може да стане Вълшебник. Трябва да овладеем магията на любовта, да получим нейната истинска сила. Любовта е способна да твори чудеса!


Безусловната Любов е Ключът към Енергията на Творението във висшите измерения. С нашите действия в мъдростта на любящото сърце ние получаваме огромни възможности! 

Магическите енергии идват само от сърдечните полета на любовта. Когато свободното съзнание е насочено в този център, се проявяват магически метафизически способности. Когато човек е уравновесен в своя сърдечен център, той е способен да твори чудеса, майсторски управлявайки енергиите.
На Земята ние действаме като портали, закотвяме честотите на космоса във физическата реалност чрез нашия дъх.

Използвай волята си в съзвучие със сърцето си. Открий по-ясна връзка с Висшата си същност, която е вече магьосник на светлината!
Синхронизирай твоята собствена воля с Божествената воля и с твоя Вътрешен Аз. 
Не се ограничавай от триизмерната реалност, изменяй я, като твориш вълшебни светове и използваш енергии, които не се вместват в рамките на материалните светове. С Намерение активирай тези магически енергии. Фантазирай, мечтай, визуализирай и пренасяй тези ефирни полета в света на материята.И ще видиш, как ще се измени животът ти, във всички области.
Стъпка по стъпка ще се научиш на това. Така ще успееш от безбройните възможности да създаваш тази реалност, която ще бъде осъществяване на твоите мечти.
Ние твърде дълго се доверявахме на инструментите на третото измерение, а сега получаваме енергии с огромни възможности! Когато разкриваме своята висока духовност, ние преминаваме в магически измерения, в които по най-вълшебен начин невъзможното става възможно.

Ние всички сме магьосници. Ние, хората, сме Божественото Семе на Вселената - изчиствайки Земята от болката, мъката и насилието, изграждаме живот на Земята в любов, щастие и хармония!

Енергията на Вълшебника има за задача да инициира духовни програми.
Човек може да активира своите дълбоки слоеве на съзнанието и да проникне през завесата към други реалности.

Енергията на Вълшебника е свързана с темата за Вечността, с енергиите, които не са свързани с пространството и времето, с овладяване на собственото могъщество и връзката със своя Висш Аз.

Белият Вълшебник ни кани да започнем процес на изпълване със сила. Когато правиш това, което ти носи радост, твоята енергия естествено се разширява за да включи повече от това, което ти носи радост, и магията тече синхронично в твоя живот. 

Белият Вълшебник е инструмент на светлината, канал за действието на Духа. 
Той ни открива достъп до други измерения. 

Чрез Белия Вълшебник човечеството получава знания – как да твори и да обича своето творение. Това е придобиване на магически сили. Това е висше ниво на индивидуално съзнание. Човек осъзнава себе си като Творец-Вълшебник, който е прозрачен за целия спектър от енергии и затова МАГИЯТА на самия ЖИВОТ съвършено свободно се твори чрез него и неговото открито сърце.
 Източници за календара на маите:

Страница “Календарът на маите и житни кръгове”:

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони