Saturday, July 4, 2015

Bulgarian -- Житен кръг от 21 юни 2015: Магнитният Тон на ЦелтаТози житен кръг е открит на 21 юни 2015 в Westwoods, Lockeridge, Wiltshire, Англия


Повече информация и снимки са публикувани тук:На 21 юни 2015 г. по календара на маите Цолкин започна Вълната на Синята Буря. Една Вълна е цикъл от 13 дни – от Тон 1 до Тон 13. В първия ден от Вълната получаваме Тон 1 – Магнитния Тон на Целта.


Житният кръг много нагледно демонстрира действието на Тон 1: можем да използваме енергията на Тон 1, за да привличаме като Магнит енергии от Вселената за постигане на нашите Цели.


Календарът на маите Цолкин обхваща 260 дни. Нарича се още Галактически модул, Хармонична Матрица.


260 са комбинациите от 20 Слънчеви печата и 13 Тона на Творението – това са енергии, които ни се изпращат от Източника за развитие на нашето съзнание.


Цолкин включва 20 Вълни по 13 дни – от Тон 1 до Тон 13. 

4 Вълни образуват един Замък от 52 дни. 
Замъците са общо 5: Червен, Бял, Син, Жълт и Централен Зелен Замък.

Текущият Цолкин започна на 4 април 2015 г.

Елементите на пиктограмата имат следното значение:


Дъгите 1, 2, 3 и 4 символизират първите 4 Вълни на Цолкин. Това са 4-те Вълни от Първия Червен Замък.

Дъгите 5, 6 и 7 символизират съответно 5-та, 6-та и 7-ма Вълна на Цолкин. Това са първите 3 Вълни от Втория Бял Замък на Цолкин.Седмата Вълна (Вълната на Синята Буря) е изобразена с по-тънка линия, защото на 21 юни 2015 г. тази Вълна едва започва, това е първият ден от тази Вълна.

В първия ден от всяка Вълна получаваме Тон 1 – Магнитния Тон на Целта. В първия ден на Вълната имаме възможност да използваме енергията на Тон 1, да формулираме нашите Цели за новия 13-дневен период, да “съобщим” тези Цели на Вселената и така да привлечем помощ от Вселената за постигане на нашите Цели.

Кръгът Р на пиктограмата символизира нашата Цел или комплекс от Цели.

А-В е пътят, който сме избрали. Пътят, по който вървим.

Дъгите (Вълните) 1 и 5 образуват един затворен кръг.  Всички останали дъги се вливат в този затворен кръг. В крайна сметка, енергиите от всичките Вълни се вливат в един затворен енергиен кръг, който захранва с енергия кръга Р.


С други думи, когато използваме Тон 1 – Магнитния тон на Целта – около нашата Цел (или комплекс от Цели) сякаш се създава магнитно поле, което привлича енергии отвън, които ни помагат за постигане на избраните Цели.


Магнитния Тон на Целта получаваме също така в Първия Лунен месец (Първа Луна) от Новата година от 365 дни. Годината започва на 26 юли. Т.е. от 26 юли  до 22 август 2015 получаваме Тон 1, можем да формулираме Целите си за Новата година (която продължава до 24 юли 2016), да съобщим тези Цели на Вселената и така като Магнит да привлечем помощ от Вселената за постигане на нашите Цели.
 

Източници за календара на маите:Страница “Календарът на маите и житни кръгове”:
Лусесита

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони